A a a+
Tolltariffen

Register

Oppslag i registeret

Treff i registeretPosisjon
I2O5, jodsyreanhydrid28.11
IBr28.12
ICl28.12
ICl328.12
ICSH29.37
IF528.12
Ifehamp53.05
Igangsettere, mekaniske etc84.79
Igler, kunstige90.18
Ignatiusbønner12.11
Ignitroner85.04
Ignitroner85.40
Ikke-ionogene stoffer34.02
Ildkasser73.21
Ildraker82.05
Ildvåpen, andre93.03
Ileggere84.43
Illipefrø12.07
Ilmenitt26.14
Ilmenitt32.06
Imidderivater29.29
Imider29.21
Imider29.25
Iminer29.25
Iminodiacetonitril29.26
Iminourea29.25
Immunoglobulin, fra mennesker30.02
Immunsera30.02
Impedansbruer90.30
Impedansemåleapparater90.30
Impulsgeneratorer85.43
Impulsmålere90.28
Impulstellere90.29
Indaminer32.04
Indeksmerke83.05
Indenharpikser39.11
Indian shot, (sivfrø til utskjæring)14.04
Indianerpiper96.14
Indigo, annen32.03
Indigo, syntetisk32.04
Indigoider, sulfonererte32.04
Indigoplanter, stengler/stilker/blad av14.04
Indigosoler32.04
Indisk gummi13.01
Indium81.12
Indiumarsenid38.18
Indofenoler32.04
Indol29.33
Induksjonsinstrumenter90.30
Induksjonsmotorer85.01
Induksjonsspoler85.04
Induksjonsspoler, til forbrenningsmotorer85.11
Induksjonssveising, maskiner for85.15
Induktansbruer90.30
Induktorer85.04
Induliner32.04
Industri- og laboratorieovner, ikke-elektris84.17
Industriblåsere84.14
Industriblåsere85.08
Industridiamanter71.02
Industrihetter, med vifte84.14
Industrikonstruksjoner68.02
Industriroboter, for spred/sprøyt av væsker84.24
Industriroboter, for løfting/håndtering84.28
Industriroboter, visse84.79
Industriroboter, konstruert for sveising85.15
Industristøvsugere84.79
Industrisåper34.01
Industriutstyr, med elektrisk oppvarming85.14
Industrivaskemaskiner84.51
Inerte gasser28.04
Infanteri-støttevåpen93.01
Infusoriejord25.12
Ingefær20.06
Ingefær20.08
Ingefær09.10
Ingefærolje33.01
Ingefærøl22.06
Ingeniørtegninger49.06
Ingots72.04
Ingots72.06
Ingots72.18
Ingots72.24
Ingots75.02
Ingots76.01
Ingots78.01
Ingots79.01
Ingots80.01
Ingots81.01
Ingots81.03
Ingots81.04
Ingots81.05
Ingots81.08
Ingrain-papir48.14
Inhala, torer70.17
Initialer, broderte motiver58.10
Initialer, trikoterte61.17
Initialer, ikke trikoterte / broderte62.17
Initialsprengstoffer36.02
Injeksjonsmidler30.03
Injeksjonsnåler90.18
Injeksjonsoppløsninger, medisinske30.04
Injeksjonssprøyter90.18
Injektor, til sprøyting av gjødsel i jorda84.32
Injektor, for sveisebrennere84.68
Inklinometre90.14
Inkunabler97.05
Innbremsingsutstyr, for fly på hangarskip88.05
Inndampingsapparater, for krystalliseringsap84.38
Innerbark, av korkeik, til farging/garving14.04
Innerslanger40.13
Innervegger68.10
Innfatninger, av tre44.17
Innfatninger, for briller90.03
Innfatninger, av animalsk materiale96.01
Innhøstingsmaskiner, for mais/druer84.33
Innhøstingsmaskiner, for grønnsaker84.33
Innlagt tre44.20
Innlegg, deler til ammunisjon93.06
Innleggsløp, (del til våpen)93.05
Innleggssåler, løse64.06
Innleggssåler90.21
Innleseenhet, for digitalmaskin84.71
Innleseterminal, for hybridmaskin84.71
Innmatningstrakt, for blandemaskiner84.74
Innpakningsgarn, bolduc, bånd uten veft58.06
Innpakningsmateriale48.06
Innpakningspapir, tilskåret48.23
Innsatser, til til piper96.14
Innstilllingsenheter, for analogmaskin84.71
Innsåpningsmaskiner84.49
Inositoler29.06
Inositolheksafosfater29.19
Inositolheksafosforsyre29.19
Insekter, levende01.06
Insekter, fiskeutstyr95.07
Insekter, i ramme etc97.05
Insektvoks15.21
Insignier71.13
Inspeksjonslamper94.05
Inspeksjonsluker73.25
Inspeksjonsvinduer, for ikke-elektriske ovner84.17
Instant print kamera90.06
Instruksjonsvogner, for jernbanepersonell86.05
Instrumentbord, til motorkjøretøyer87.08
Instrumentbord, til luftfartøyer88.03
Instrumentdeler, av lær42.04
Instrumentdeler, av tekstilmateriale59.11
Instrumenter, andre astronomiske90.05
Instrumenter, for projisering av røntgenbilder90.08
Instrumenter, for bestemmelse av fartøys posisjon90.14
Instrumenter, fotogrametriske90.15
Instrumenter, geodetiske90.15
Instrumenter, geofysiske90.15
Instrumenter, gravimetriske90.15
Instrumenter, hydrologiske90.15
Instrumenter, hydrografiske90.15
Instrumenter, oseanografiske90.15
Instrumenter, meteorologiske90.15
Instrumenter, obstetriske90.18
Instrumenter, kirurgiske90.18
Instrumenter, embryoniske90.18
Instrumenter, endoskopiske, veterinærbruk90.18
Instrumenter, gynekologiske90.18
Instrumenter, for demonstrasjon90.23
Instrumenter, musikk-, elektriske92.07
Instrumenttransformatorer85.04
Insulin29.37
Intaglioer70.18
Intaglioer71.02
Intaglioer, av animalsk materiale96.01
Integratorer, for analogmaskin84.71
Integratorer90.31
Interferensfilter90.01
Interferometre90.31
Intertype84.42
Intubasjonsrør90.18
Inulin11.08
Invalidesykler87.12
Invalidevogndeler87.14
Invalidevogner, med eller uten motor87.13
Invertase35.07
Inverterer, for analogmaskin84.71
Invertsukker17.02
Ionebytteapparater84.21
Ionebyttere38.24
Ionebyttere39.14
Ionebytterkolonner39.26
Ionekatalysatorer38.15
Ionekromatografer90.27
Ioneterapiapparater90.18
Ionisasjonsanemometre90.22
I-profil72.16
Ir(OH)428.43
Iridium71.10
Iridiumholdig sand26.16
Iridiumoksid28.43
Iridium-osmiumlegeringer71.10
Iridiumtetrahydroksid28.43
Iridium-wolframlegeringer28.43
Iridium-wolframlegeringer71.10
Iridosmin71.10
Iris06.01
Irisolje33.01
Iron29.14
Irrigasjonssprøyter90.18
Irrigatorbeholdere94.02
Irrigatorer69.12
Is, (spiseis)21.05
Is22.01
Isatin29.33
Isbrodder73.17
Isbrytere89.06
Isbøtter70.13
Iser, levende01.06
Isglass70.06
Ishockeyhansker42.03
Iskalorimetre90.27
Isklyper82.15
Isknusere82.05
Isknusere82.10
Iskrem21.05
Iskremblandere, (salgsautomater)84.76
Iskremfrysere, ikke-elektriske82.10
Iskremkjeks19.05
Iskremmaskiner84.18
Iskrem-maskiner85.09
Iskremvogner, (traller/kjerrer ol)87.16
Islandsspat25.30
Isoamylacetat29.15
Isoascorbinsyre29.32
Isoborneol29.06
Isobornylacetat29.15
Isobornylformiat29.15
Isobutan29.01
Isobuten-isoprengummi40.02
Isobutylacetat29.15
Isobutylen, polymerisert27.10
Isobutylkinolin29.33
Isobutyrylklorid29.15
Isocyanater28.38
Isocyanater29.29
Isocyanider29.29
Isocyaniner32.04
Isocyansyre28.11
Isocyansyre28.38
Isoeugenol29.09
Isoftalsyre29.17
Isokinolin29.33
Isokinolin syre29.33
Isolasjonsbånd, av gummiert tekstilstoff59.06
Isolasjonsdetaljer85.47
Isolasjonsglass70.08
Isolasjonsmatter70.19
Isolatorer, elektriske85.46
Isoleucin29.22
Isomeraser35.07
Isometadon29.22
Isonikotinsyre29.33
Isop, blomster og blad av12.11
Isopolje33.01
Isopren, (2-metylbuta-1,3-dien, c5h8)29.01
Isoprengummi40.02
Isopropylacetat29.15
Isopropylalkohol29.05
Isopropylkinolin29.33
Isosafrol29.32
Isosmørsyre29.15
Isotiocyanater29.30
Isotoper28.44
Isovaleriansyre29.15
Isposer40.14
Istapper, (pynt til juletrær)95.05
Isterolje, ikke bearbeidd15.03
Istle, til børstebinderarbeider ol14.03
Istle, tampicohamp53.04
Istle, garn av53.08
Isøkser95.06
Ixtle, til børstebinderarbeider14.03
Ixtle, meksikansk hamp53.04
Izmir, kjernefrie rosiner08.06