A a a+
Tolltariffen

Register

Oppslag i registeret

Treff i registeretPosisjon
H2CO328.36
H2CR2O728.41
H2CrO428.41
H2MnO428.41
H2O228.47
H2Pt(OH)628.43
H2PtCl428.43
H2PtCl628.43
H2S, hydrogensulfid28.11
H2S2O328.32
H2S2O428.31
H2S2O6, ditionsyre28.11
H2S2O8, peroksidsvovelsyre28.11
H2S3O6, tritionsyre28.11
H2S4O6, tetrationsyre28.11
H2S5O6, pentationsyre28.11
H2Se, hydrogenselenid28.11
H2SeO3, selensyrling28.11
H2SeO4, selensyre28.11
H2SiF6, heksafluorosilisiumsyre28.11
H2SO328.32
H2SO4, svovelsyre28.07
H2SO5, peroksomonosvovelsyre28.11
H2Te, hydrogentellurid28.11
H2TeO3, tellursyrling28.11
H2TeO4, tellursyre28.11
H2Wo428.25
H3AsO41/2H2O, ortoarsensyre28.11
H3BO3, borsyre28.10
H3BO328.40
H3Fe(Cn)628.37
H3PO2, fosfinsyre28.11
H3PO228.35
H3PO3, fosfonsyre28.11
H3PO328.35
H3PO4, fosforsyre28.09
H3PO428.35
H4Fe(CN)628.37
H4P2O6, hypofosforsyre28.09
H4P2O7, pyrofosforsyre28.09
H4P2O728.35
H5P3O10, trifosforsyre28.09
H6P4O13, tetrafosforsyre28.09
Habutai, (silkevevnad)50.07
Haensalt28.26
Hafnium81.12
Hagejord25.30
Hageparasoller66.01
Hageslanger39.17
Hagesprøyter79.07
Hagl93.06
Haglpatroner93.06
Haifinner03.05
Haitihamp, (agave foetida)53.04
Haker, til glidelås96.07
Hakereimer, til hodeplagg65.07
Hakestein, til ur91.14
Hakestifter73.17
Hakkelsmaskiner84.36
Hakker82.01
Hakker, til bearbeiding av jord84.32
Hakkeredskaper82.14
Halefallskjermer, for jetfly88.04
Halehår, av hester/storfe05.03
Halepartier, til luftfartøyer88.03
Haler, spiselig slakteavfall02.06
Haler, av krepsdyr03.06
Haler, rå pelsskinn43.01
Haler, av kunstig pels43.04
Halloysitt-endelitt25.07
Halm, av korn12.13
Halm, til kurvmaker/flettearbeider14.01
Halm, til dyrefor23.09
Halma95.04
Halmpresser84.33
Halogenderivater, av sykloterpener29.03
Halogenderivater, av hydrokarboner29.03
Halogenderivater, av hydrokarboner med burstruktur29.03
Halogenderivater, av syklopropan/syklobutan29.03
Halogenderivater, av aromatiske hydrokarboner29.03
Halogenderivater, av fenoler/fenolalkoholer29.08
Halogenderivater, av etere, eterfenoler mm29.09
Halogenderivater, av epoksider29.10
Halogenderivater, av acetaler/hemiacetaler29.11
Halogenderivater, av29.12
Halogenderivater29.13
Halogenderivater, av ketoner og kinoner29.14
Halogenderivater, av monokarboksylsyrer29.16
Halogenderivater, av polykarboksylsyrer29.17
Halogenderivater, av fosforsyreestere29.19
Halogenderivater, av estere av andre uorganiske syrer29.20
Halogenderivater, av forbindelser med aminofunksjon29.21
Halogenderivater, av hormoner29.37
Halogener28.01
Halogenforbindelser28.51
Halogenider28.12
Halogenider29.16
Halogenider29.17
Halogenider29.18
Halogenlamper85.39
Hals, til musikkinstrumenter92.09
Halsbånd42.01
Halskjeder71.13
Halskjeder71.17
Halspastiller17.04
Halstørklær, trikoterte61.17
Halstørklær, kvadratiske/sidene under 60cm62.13
Halstørklær, ikke trikoterte62.14
Halvaksler, til motorkjøretøyer87.08
Halvcapelinere, (hatteemner)65.01
Halvfabrikater, av sølv71.06
Halvfabrikater, av jern eller ulegert stål72.07
Halvfabrikater, rustfritt stål72.18
Halvfabrikater, av annet legert stål72.24
Halvfabrikater, av bly78.01
Halvkamgarn, av ull, ikke i detaljopplegging51.06
Halvkoks27.04
Halvkuler75.08
Halvledere85.41
Halvlederkomponenter85.41
Halvlederlikerettere, polykrystallinske85.04
Halvlederlikerettere, monokrystallinske85.04
Halvlederomformere85.04
Halvskyggepolarimetre90.27
Halvsåler, (deler til fottøy)64.06
Halvtoneraster90.01
Halvtoneraster90.02
Hamamelis, bark og blad av12.11
Hammere,, håndverktøy82.05
Hammere,, (lodd) til påledrivere84.31
Hammere,, for stampekalandrer84.51
Hammere,, for hammermaskiner84.53
Hammere,, verktøymaskiner84.62
Hammere,, pneumatisk/ikke-elektrisk håndverktøy84.67
Hammere,, elektromekaniske85.08
Hammere,85.17
Hammere,, medisinske/kirurgiske90.18
Hammere,, tannlegeinstrument90.18
Hammere,, veterinærbruk90.18
Hammere,, til ur91.14
Hammere,, til musikkinstrumenter92.09
Hammermaskiner84.53
Hammermøller84.39
Hammermøller84.74
Hammerskaft, av tre44.17
Hammerskall26.19
Hammervalkemaskiner84.49
Hamp, ubearbeidd, røytet, skaket og heklet53.02
Hamp, avfall og stry53.02
Hamp, cottonisert53.02
Hamp, indisk/meksikansk53.03
Hampefrø12.07
Hamp-urter12.11
Handelskataloger49.11
Hansker, av lær/kunstlær42.03
Hansker, helt av pelsskinn43.03
Hansker, av luffa46.02
Hansker, trikoterte, for baby/småbarn61.11
Hansker, trikoterte61.16
Hansker, ikke trikoterte, for baby/småbarn62.09
Hansker, ikke trikoterte62.16
Hansker, av asbest68.12
Hard waste, (syntetisk/kunstig garnavfall)55.05
Hardangersøm, (broderi)58.10
Hardboard, (trefiberplater)44.11
Hardgummi40.17
Hardhetsprøving, maskin for90.24
Hardsink26.20
Harer, levende01.06
Harer, hår av51.02
Harmonier92.03
Harniskbretter, for jacquardmaskiner84.48
Harnisksnorer, til jaquardmaskiner59.11
Harpemaskiner84.74
Harper92.02
Harpiksbek38.07
Harpikser, naturlige13.01
Harpikser, naturlige, varer av96.02
Harpiksfakler36.06
Harpiksgarvestoffer32.02
Harpikskitt32.14
Harpiksoljer34.01
Harpiksoljer38.06
Harpikssement32.14
Harpikssyrer34.02
Harpikssyrer38.03
Harpikssyrer38.06
Harpuner93.06
Harpungeværer93.06
Harpunkanoner93.06
Harver84.32
Hasper, låsbare83.01
Hasper, andre83.02
Hasselnøtter, friske/tørkede,med/uten skall08.02
Hastighetskontroll, for diktat-avspillingsm85.19
Hastighetsmålere, for fly90.14
Hastighetsmålere90.31
Hastighetsvariatorer84.83
Hattebørster96.03
Hatteemner, av filt, ikke formpresset65.01
Hatteemner, plane/sylindriske av filt65.01
Hatteemner, sammensatt av strimler65.02
Hatteemner, flettede, ikke formpressede65.02
Hatteemner, formpressede, av65.02
Hatteemner, av filt, formpressede65.03
Hatteemner65.04
Hatteemner, fremstilt ved sying65.05
Hatteesker42.02
Hattemuttere73.18
Hattepynt, av fjær, dun etc67.01
Hattepynt71.13
Hatter,, av filt, formpressede65.03
Hatter,, flettede, formpressede65.04
Hatter,, sammensatt av strimler, formpresset65.04
Hatter,, av tekstilmetervarer (vevnader mm)65.05
Hatter,, av trikotasje, blonder, kniplinger65.05
Hatter,, av filt-metervare65.05
Hatter,, av fjær eller kunstige blomster65.06
Hatter,, av gummi, plast, lær, kunstlær65.06
Hatter,, av metall65.06
Hatter,, av pelsskinn, ekte og kunstig65.06
Hatter,, til dukker95.02
Hatteslør, ikke trikoterte62.14
Hattestell65.07
Haubitser93.01
Hausmannitt26.02
Havneradarapparater85.26
Havre10.04
Havre, finmalt11.02
Havre, avskallet11.04
Havrerøtter, friske eller kjølte07.06
Havskilpadder, levende01.06
Havskilpadder, skall av96.01
HBF4, tetrafluoroborsyre28.11
HBO328.40
HBO428.40
HBR, hydrogenbromid28.11
HBRO3, bromsyre28.11
HCG29.37
HCHO, (metanal el formaldehyd)29.12
HCl, saltsyre28.06
HClO, hypoklorsyrling28.11
HClO3, hypoklorsyre28.11
HClO4, perklorsyre28.11
HCn, hydrogencyanid28.11
HCOOC2H5 , (etylformiat)29.15
HCOOCH3 , (metylformiat)29.15
HCOOH, (maursyre)29.15
HCOON(CH3)429.23
Hcoona, (natriumformiat)29.15
Heavy bars90.21
Heavy duty oils27.10
Hedejord25.30
Heftemaskiner84.40
Heftemaskiner84.41
Heftemaskiner84.53
Hefter49.01
Hefter49.02
Heftestifter74.15
Heftplastre, i detaljsalg til medisinsk bruk etc30.05
Heiser84.28
Heisespann84.28
Heiseverk84.25
Hekker95.06
Hekk-klippemaskiner85.08
Hekksakser82.01
Heklede blonder/kniplinger58.04
Heklemaskiner84.45
Heklenåler73.19
Heklenåler76.16
Heklenåler, for heklemaskiner84.48
Heklenåler, av animalsk materiale96.01
Heksacyanoferrater, (ii)28.37
Heksacyanoferrater, (iii)28.37
Heksadekan-1-ol29.05
Heksafluorosilisiumsyre28.11
Heksahydroksyplatinasyr28.43
Heksaklorbenzen29.03
Heksakloretan28.12
Heksakontaner, (mettede asykl hydrokarboner)29.01
Heksametyldisiloksan29.31
Heksametylendiamin29.21
Heksametylentetramin29.33
Heksametylentetramin36.06
Heksamin36.06
Heksaner, (mettede asykliske hydrokarboner)29.01
Heksanoler29.05
Heksantriol29.05
Heksener, (umettede asykliske hydrokarboner)29.01
Heksogen29.33
Heksylresorsinol29.07
Heksaaminonikkelnitrater28.42
Hekter83.08
Hektografblekk32.15
Hektografduplikatorer84.72
Hektografer84.72
Hektografkarbonpapir48.16
Helianthus annuus, frø av (solsikkefrø)12.06
Helikoptre88.02
Helikoptre, deler til88.03
Heliometre90.05
Heliostater90.05
Heliostater90.15
Heliotropin29.32
Helium28.04
Hellebarder93.07
Heller68.01
Hellingsindikatorer90.14
Hellingsmålestaver90.15
Helvetesstein28.43
Hematitt, brun og rød26.01
Hemiacetaler29.11
Hemimorfitt26.08
Hemoglobin30.02
Hender, kunstige90.21
Henequen, (agave fourcroydes)53.04
Hengeglidere88.01
Hengeglidere, deler til88.03
Hengeisolatorer85.46
Hengeklemmer73.26
Hengekøyer, av nettstoffer av tekstilmatr56.08
Hengekøyer, andre av tekstilmaterialer63.06
Hengelamper94.05
Hengelåser83.01
Hengeteodolitter90.15
Hengsler83.02
Hengsler, del til brilleinfatninger90.03
Hengsler, til sammenleggbare tommestokker90.17
Henna, stengler/stilker/blad av14.04
Heparin30.01
Heptanal, (CH3(CH2)5CHO)29.12
Heptaner, (mettede asykliske hydrokarboner)29.01
Heptanoler29.05
Heptener, (umettede asykliske hydrokarboner)29.01
Heptylalkohol29.05
Heptylresorsinol29.07
Heptynsyrer29.16
Herbarier97.05
Herdere38.28
Heroin29.39
Heroin29.39
Hespemaskiner84.45
Hestebønner, frø av12.09
Hestebønner, tørkede, avskallede07.13
Hestedekkener42.01
Hestedyr, avhåret lær fra41.04
Hestekastanjer23.08
Hester, levende01.01
Hester, rå huder/skinn av41.01
Hester, hår av, unntatt fra man eller hale51.02
Hester, (idrettsutstyr)95.06
Hestesko73.26
Hesteskomagneter85.05
Hesteskosøm73.17
Hesteslekten, rå huder fra dyr av41.01
Hestetransportvogner, for jernbaner/sporv86.06
Hetelegemer, elektriske85.16
Heterogenitt26.05
Heterosykliske forbindelser29.33
Hetespoler85.11
Hetter, hodeplagg65.05
Hetter, av asbest68.12
Hetter, deler til penner etc96.08
Hetvannskjeler84.02
Hetvin22.04
Hevarmbremser, til jernbane/sporvegsmatr86.07
Hevarmer, for maskiner84.85
Hevarmer, deler til våpen93.05
Hevarminnretninger, for manøvreringsutstyr86.08
Heveagummi40.01
Hevestangsmekanismer, for signalutstyr86.08
Hexylalkohol29.05
HF, hydrogenfluorid28.11
Hg(Cn)228.37
Hg(Cn)2HgO28.37
Hg(NO3)228.34
Hg(ONC)228.38
Hg(SCn)228.38
Hg2Cl228.27
Hg2SO428.33
Hg3(AsO4)228.42
Hg2I228.27
HgCl228.27
HgF29.37
HgI28.27
HgI228.27
HgNH2Cl28.51
HgNO3H2O28.34
HgO28.25
HgS28.30
HgSO428.33
HgSO42HgO28.33
HI, hydrogeniodid28.11
Hibiscus cannabinus53.03
Hibiscus sabdariffa53.03
Hibiscushamp53.03
Hilsninger, (kort)49.09
Himmelblått32.06
Himmelglober, trykte49.05
Himmelglober, i relieff90.23
Hingster, levende01.01
Hinner23.02
Hinner, av kaffe09.01
HIo3, jodsyre28.11
HIo42H2O, periodsyre28.11
Hirse10.08
Hirse, avskallet11.04
Hirseaks, avtreskede, til børstebind ol14.03
Hjelmbønner, friske eller kjølte07.08
Hjelmer, av kork eller aloemarg, m/tekstiltrekk65.05
Hjelmer, av metall, plast etc65.06
Hjelmer, til gruve- og anleggsarbeider etc65.06
Hjelmer, til sports-, militær- elyrkesbruk65.06
Hjelmer, av asbest68.12
Hjelpeanordninger, for høvelmaskiner84.61
Hjelpeanordninger, for tabuleringsmaskin84.73
Hjelpeapparater, for kjeler84.04
Hjelpeapparater, elektroniske for blinde90.21
Hjelpeenheter, for databehandlingsmaskin84.71
Hjelpefartøyer, til krigsskip89.06
Hjelpegeneratorer85.01
Hjelpeinnretninger, for maskineringssentre84.57
Hjelpelagre, for digitalmaskin84.71
Hjelpemaskiner, for trykkemaskiner84.43
Hjelpemaskiner, for spinnemaskiner84.48
Hjelperedskaper, for vevemaskiner84.46
Hjelpespoler, til forbrenningsmotorer85.11
Hjelpeutstyr, for håndverktøy84.67
Hjemmefarger32.12
Hjerner, spiselig slakteavfall02.06
Hjerner, tørkede, også pulveriserte30.01
Hjertekirsebær, friske08.09
Hjerter, spiselig slakteavfall02.06
Hjerteventiler90.21
Hjort, levende01.06
Hjortedyr, rå huder og skinn av41.03
Hjortelær41.07
Hjul, til jernbane/sporvegsmateriell86.07
Hjul, til motorkjøretøyer87.08
Hjul, til traktorer og trucker under87.09
Hjul, til panserkjøretøyer87.10
Hjul, til motorsykler,sykler,invalidekjt87.14
Hjul, til barnevogner, også med dekk87.15
Hjul, til tilhengere og liknende87.16
Hjul, til luftfartøyer88.03
Hjul, til ur91.14
Hjul, med riflet kant, til tennere96.13
Hjulbandasjer, til jernbane/sporvegsmatr86.07
Hjuldeler, til jernbane/sporvegsmateriell86.07
Hjulkapsler, til motorkjøretøyer87.08
Hjulsett, til beltemotorkjøretøyer87.08
Hjulverk, til ur91.14
Hjørnebeskyttere83.02
Hjørnebeskyttere83.09
Hjørneforsterkere, av lær42.05
Hjørneforsterkere, av papir og papp48.23
Hjørneklemmer83.05
Hjørnelister69.07
Hjørnestøtter83.02
HMnO428.41
HN3, hydrogenazid28.11
HNO3, salpetersyre28.08
Hobbymodeller95.03
HOC6H2(NO2)3 , (trinitrofenoler/pikrinsyre)29.08
HOC6H3(NO2)2 , (dinitrofenoler)29.08
HOC6H4CHO, (salisylaldehyd)29.12
HOC6H4NO2 , (nitrofenoler)29.08
HOC6H4SO3H, (fenolsulfonsyrer)29.08
Hockeykøller, karakter av leketøy95.03
Hockeykøller, ellers95.06
Hodekonturmål90.31
Hodekål, frisk eller kjølt07.04
Hodeplagg, brukte, unntatt av asbest63.09
Hodeplagg, flettet, ikke formpresset/foret65.02
Hodeplagg, av filt, formpressede65.03
Hodeplagg, flettede, formpressede65.04
Hodeplagg, sammensatt av strimler, formprs65.04
Hodeplagg, av tekstilmetervarer (vevde mm)65.05
Hodeplagg, av trikotasje,blonder,kniplinger65.05
Hodeplagg, av filt-metervare65.05
Hodeplagg, for yrkesbruk65.05
Hodeplagg, av fjær eller kunstige blomster65.06
Hodeplagg, av gummi, plast, lær, kunstlær65.06
Hodeplagg, av metall65.06
Hodeplagg, av pelsskinn, ekte og kunstig65.06
Hodeplagg, av asbest68.12
Hodeputer94.04
Hoder,, spiselig slakteavfall02.06
Hoder,, rå pelsskinn43.01
Hoder,, pels, garvet/beredt43.02
Hoder,, til dukker95.02
Hoder,, til knapper96.06
Hoder,, av voks96.06
Hoder,, til penner96.08
Hoder,, til sprøyteflakonger96.16
Hodesalat,, frisk eller kjølt07.05
Hodeskaller97.05
Hodetørklær, kvadratiske/sidene under 60cm62.13
Hofteholdere40.15
Hofteholdere62.12
Hofteklemmer, (del til medmøbler)94.02
Hoggeredskaper, økslignende82.01
Hoggeredskaper, til slaktere/kjøkkenbruk82.14
Holdere, andre, av jern eller stål73.26
Holdere, andre, av molybden81.02
Holdere, for annet bordbestikk82.15
Holdere, for beslagvarer og liknende83.02
Holdere, for dreieverktøy84.66
Holdere, for lagre84.82
Holdere, til sikringer85.46
Holdere, for bandasjer/kompresser/svamper/nåler90.18
Holdere, for bomullsvatt etc, (til tannlegeinstr)90.18
Holdere, til lampekupler94.05
Holdere, deler til penner etc96.08
Holdeverktøy82.05
Hollendere84.39
Holmium28.05
Homatropin29.39
Homogeniseringsmaskiner84.34
Homologer, og isomerer derav27.10
Honehoder, for honemaskiner84.66
Honning, naturlig04.09
Honningkaker19.05
Honningpresser84.36
HOOC(CH2)2COOH29.17
HOOC(CH2)4COOH29.17
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH29.18
HOOCCH(OH)CH2COOH29.18
HOOCCH2COOH29.17
HOOCCH=CHCOOH29.17
HOOCCOOH29.17
Hoolje33.01
Hopper, levende01.01
Hoppetau95.03
Horisontalåpnere84.45
Horisonter, kunstige90.14
Hormonderivater29.37
Hormoner29.37
Hormoner, interstitielt cellestimulerende29.37
Horn, ubearbeidd/enkelt bearbeidd05.07
Horn, signalutstyr til motorkjøretøyer85.12
Horn, til signalapparater85.31
Horn, blåseinstrumenter92.05
Horn, signal-92.08
Horn, bearbeidde, varer av96.01
Hornbeskjærere90.18
Hornbeskyttere90.21
Hornhinnetrepaner90.18
Hornkjegler05.06
Hornkjegler96.01
Hornlynavledere85.35
Hornsvart38.02
Hornsølv26.16
Horsd'oeuvreklyper82.15
Hortulaner, levende01.06
Hospitalkjøretøy, (mobilt minisykehus)87.05
Hospitalskip89.06
Hospitalvogner, for jernbaner/sporveger86.05
Hostiekalker71.14
Hostiekalker83.06
Hovedaksler84.83
Hovedfallskjermer88.04
Hovedgassledninger73.04
Hovedlager, for digitalmaskin84.71
Hovedlinjaler90.17
Hovedur91.05
Hover, ubearbeidde/enkelt bearbeidde05.07
Hover, ellers96.01
Hovklinker82.05
Hovkniver82.05
Hovolje, og liknende oljer15.06
Hovsakser82.13
Hovsvart38.02
Hovtenger82.03
H-profiler72.16
H-syre29.22
Hubneritt26.11
Huder og skinn, rå, avhårede/avskrapte/ kalkede/saltede/ spaltede/tørkede41.01
Huder og skinn, " , av storfe/dyr av hesteslekten41.01
Huder og skinn, " , spaltede/tørkede41.02
Huder og skinn, rå, fra sau/lam41.02
Huder og skinn, " , " /tørkede41.03
Huder og skinn, " , av andre dyr41.03
Huder og skinn, pergamentbehandlede41.04
Huder og skinn, garvede, avhårede41.04
Huder og skinn, m/pels, garvet/beredt43.02
Hudforbindinger30.05
Hudlim35.03
Hudnæringsmidler33.04
Hudpleiepreparater33.04
Hudpulver35.04
Huggerter93.07
Hughes-apparater85.17
Hulgjern82.05
Hulkammerringer40.12
Hullbåndlesere, for analogmaskin84.71
Hullbånd-papir48.02
Hullemaskiner84.72
Hullkort, for digitalmaskin84.71
Hullkortmaskiner, kort til48.23
Hullkort-papir48.02
Hullpiper82.03
Hullskive, til ur91.14
Hullsleiver82.15
Hulltenger82.03
Hulmeisler, (tannlegeinstrument)90.18
Hulmål, av tre, kjøkkenartikkel44.19
Hulmål, av tre, ikke kjøkkenart44.21
Hulmål, av jern eller stål, kjøkkenartikkel73.23
Hulmål, av jern eller stål, ikke kjøkkenartikkel73.26
Hulmål, av tinn80.07
Hulstein69.01
Hulstein69.04
Human koriogonadotropin29.37
Humidistater90.32
Humle12.10
Humleekstrakt13.02
Humleolje33.01
Humleskudd20.08
Hummer16.05
Hummergafler82.15
Hummerteiner, av flettematerialer46.02
Humulus lupulus12.10
Hundefrakker42.01
Hundehus44.21
Hundekjeks23.01
Hundelær41.07
Hunder, levende01.06
Hunder, rå huder og -skinn av, rå41.03
Hunder, hår av51.02
Hurtighakker82.05
Hurtigpresser84.43
Hurtigspolingskontroll85.20
Hus, til forstørrelsesapparater etc90.08
Hus, til90.25
Hus90.25
Husblas35.03
Husholdningsapparater, av plast39.24
Husholdningsapparater, av tre44.19
Husholdningsapparater, av flettematerialer46.02
Husholdningsapparater, av porselen69.11
Husholdningsapparater, av keramikk69.12
Husholdningsapparater, av glass70.13
Husholdningsapparater, av jern eller stål73.23
Husholdningsapparater74.17
Husholdningsapparater, av kopper74.18
Husholdningsapparater, av aluminium76.15
Husholdningsapparater, av tinn80.07
Husholdningsapparater, visse, av metall82.15
Husholdningsapparater, av metall, hovedsaklig egnet til dekorasjon83.06
Husholdningsapparater, elektromekaniske85.09
Husholdningsartikler, av papir48.18
Husholdningsforbruksmålere90.28
Husholdningskjøleskap84.18
Husholdningsredskaper82.05
Husholdningsredskaper82.10
Husholdningssikter96.04
Husholdningssåper34.01
Husholdningstermometre90.25
Husker95.06
Husker, til fornøyelsesparker95.08
Husvogner, (campingvogner)87.16
Hvalbarder, ubearbeidde/enkelt bearbeidde05.07
Hvalbarder, ellers96.01
Hvalbåter89.02
Hvaler, levende01.06
Hvalfett15.04
Hvalolje15.04
Hvalrav15.21
Hvalross-støttenner96.01
Hvete10.01
Hvete, sort10.08
Hvetemel, finmalt11.01
Hvetestivelse11.08
Hvitdurra10.07
Hvitkål, frisk eller kjølt07.04
Hvitløk, ekstrakt13.02
Hvitløk, friske eller kjølte07.03
Hvitløk, tørkede07.12
Hvitløkolje33.01
Hvittemidler32.10
Hvitvin22.04
Hyasint06.01
Hyasintolje33.01
Hybrid-integrerte-kretser85.42
Hybridkjeler84.02
Hybridmaskiner84.71
Hydantoin29.33
Hydrastin og hydrastinin29.39
Hydrastinurtrøtter12.11
Hydrazider, av karboksylsyrer29.28
Hydrazider, av ftalsyre29.33
Hydrazidiner29.28
Hydrazin28.25
Hydrazinderivater29.28
Hydrazinsulfat28.25
Hydrider28.50
Hydrofoiler89.01
Hydrogen28.04
Hydrogenazid28.11
Hydrogenbromid28.11
Hydrogenbromidsyre28.11
Hydrogencyanid28.11
Hydrogencyansyre28.11
Hydrogendiborat28.40
Hydrogenfluorid28.11
Hydrogenfosfider28.48
Hydrogenjodid28.11
Hydrogenjodidsyre28.11
Hydrogenkarbonater28.36
Hydrogenklorid28.06
Hydrogennitrogensyre28.11
Hydrogenperoksid28.47
Hydrogenselenid28.11
Hydrogensulfid28.11
Hydrogensulfitt28.32
Hydrogentellurid28.11
Hydrohydrastinin29.39
Hydrojets84.12
Hydrokarboner, rå olje27.09
Hydrokarboner, oljer mm27.10
Hydrokarboner, gassformige27.11
Hydrokarboner, med en dobbeltbinding29.01
Hydrokarboner, med tredobbeltbindinger29.01
Hydrokarboner, med flere dobbeltbindinger29.01
Hydrokarboner, asykliske, mettede/umettede29.01
Hydrokarboner, aromatiske29.02
Hydrokarboner, sykliske29.02
Hydrokarboner, med flere kond benzenringer29.02
Hydrokarboner, halogenderivater av29.03
Hydrokarbonvoks27.12
Hydrokarbonvoks34.04
Hydrokinon29.07
Hydrokinon37.07
Hydroklorkautsjuk39.13
Hydrokodon29.39
Hydrokodon29.39
Hydrokortison29.37
Hydrokotarnin29.39
Hydroksamsyrer29.28
Hydroksider28.16
Hydroksokobalamin, (INN)29.36
Hydroksy-3,5-dijodfenoksy)-3*29.37
Hydroksyantracenkarboksylsyr, *29.18
Hydroksybenzen29.07
Hydroksycitronellaldehyd, (C10H20O2)29.12
Hydroksyderivater29.22
Hydroksyetylcellulose39.12
Hydroksyetyltrimetylammonium, *29.23
Hydroksyfenylacetonitril29.26
Hydroksyhydrokinon29.07
Hydroksykinoner32.04
Hydroksylaminderivater29.28
Hydroksymetyl, (riboflavin)29.36
Hydroksynaftosyrer29.18
Hydroksypetidin29.33
Hydroksyprogesteron29.37
Hydroksypropylsakarose29.40
Hydroksysmørsyrelakton29.32
Hydrokvikksølvdibromfluoresc, *29.32
Hydrolaser35.07
Hydrolitt28.50
Hydromorfinol29.39
Hydromorfon29.39
Hydromorfon29.39
Hydroplan89.01
Hydrosulfider28.30
Hydrosulfitter28.31
Hydrosvovelsyrling28.31
Hygrografer90.25
Hygrometre90.25
Hyllebeslag83.02
Hylleborder48.23
Hyllebær, friske08.10
Hyllemøbler94.03
Hyller, for plassering på bord83.04
Hylser, av naturlig kork45.03
Hylser, sigarett-48.13
Hylser, av mineralske stoffer68.15
Hylser, for varpemaskiner84.45
Hylser, del til musikkinstrument92.09
Hylser, del til ammunisjon og granater93.06
Hylser, til tennere96.13
Hylstere, deler til ballonger/luftskip88.03
Hylstere, til filmopptakere/-fremvisere90.07
Hylstere, til termoser96.17
Hyoscin29.39
Hyoscyamin29.39
Hypobromitter28.28
Hypofosfitter28.35
Hypofosforsyre28.09
Hypofysenebaklappens hormoner29.37
Hypofyser, spiselig slakteavfall02.06
Hypofyser, andre05.10
Hypokloritter28.28
Hypoklorsyrling28.11
Hypovanadater28.41
Hyrdestaver66.02
Hyssing56.07
Hyssing, varer av, ikke nevnt annet sted56.09
Hysteresemålere90.30
Hæler, deler til fottøy64.06
Hælkapper64.06
Hælputer, innvendige, tilbehør til fottøy64.06
Høns, gallus domesticus, levende01.05
Hønsebur44.21
Høreapparater90.21
Hørefrekvensforsterkere85.18
Høretelefoner85.18
Høvelbenker44.21
Høvelfresemaskiner84.61
Høvelmaskiner84.61
Høvelmaskiner84.65
Høvelsleider, for høvelmaskiner84.61
Høvelstokker, av tre44.17
Høvlemaskiner85.08
Høvler82.05
Høy12.14
Høydehopplister95.06
Høydehoppstativer95.06
Høydemålere90.14
Høyderor, til luftfartøyer88.03
Høyfrekvensforsterkere85.43
Høyfrekvensinduksjonsovner85.14
Høyfrekvenssveisemasiner85.15
Høyfrekvenssveising, maskiner for -85.15
Høyfrekvenstransformatorer85.04
Høygafler82.01
Høypresser84.33
Høyriver84.33
Høyspenningsgeneratorer85.04
Høyspenningsgeneratorer90.22
Høyspredere84.33
Høytemperaturtjære, destillert27.07
Høytrykk-klisjeer84.42
Høytrykksbrennere84.16
Høytrykkskompressorer84.14
Høyttaleranlegg85.18
Høyttalere85.18
Høyvendere84.33
Håndambolter82.05
Håndapparater, for gass-sveiseing84.68
Håndarbeidssett, feks broderi/teppeknyting63.08
Håndbjeller83.06
Håndbremser, til jernbane/sporvegsmateriell86.07
Håndbremsspaker, til motorkjøretøyer87.08
Håndbøker49.01
Hånddriller82.05
Håndgranater93.06
Håndkameraer90.06
Håndkjerrer87.16
Håndklefrotte58.02
Håndklekroker69.12
Håndklestativer69.12
Håndklestativer, med elektrisk oppvarming85.16
Håndkletørkapparater85.16
Håndklær, papir til fremstilling av48.03
Håndklær, papir-48.18
Håndklær63.02
Håndkofferter42.02
Håndlaget, papir og papp48.02
Håndleddsreimer42.03
Håndlodd, (andre navigasjonsinstrumenter)90.14
Håndloddebolter85.15
Håndloddepistoler85.15
Håndlykter85.13
Håndlykter94.05
Håndmaskiner82.05
Håndsager82.02
Håndsakser, elektromekaniske85.08
Håndsikter96.04
Håndskrifter, fargelagte97.01
Håndskrifter, illuminerte97.01
Håndspaker, til luftfartøyer88.03
Håndspeil71.14
Håndstempler96.11
Håndsveiver, for manøvreringsutstyr86.08
Håndsåld96.04
Håndtak, av plast39.26
Håndtak, av gummi40.17
Håndtak, av tre44.17
Håndtak, av kork45.03
Håndtak, til paraplyer og parasoller66.03
Håndtak, til spaserstokker, sveper etc66.03
Håndtak, av keramikk69.14
Håndtak, av glass70.20
Håndtak, til sager82.02
Håndtak, av metall83.02
Håndtak, til klokker83.06
Håndtak, for maskiner84.85
Håndtak, del til kårder etc93.07
Håndtak, til håndlamper94.05
Håndtak, av animalsk opprinnelse96.01
Håndtakemner44.04
Håndtørkeapparater85.16
Håndverktøy, til jord-, hage-, skogsbruk82.01
Håndverktøy, pneumatisk/ikke-elektrisk motor84.67
Håndverktøy, elektromekanisk85.08
Håndvesker, av lær, tekstil mm42.02
Håndvesker, av pelsskinn43.03
Håndvesker, av flettematerialer46.02
Håndvesker, av edelt metall71.15
Håndvevstoler84.46
Håndvifter, av papir og papp48.23
Håndvifter, av tekstil63.07
Håndvifter, av pyntefjær67.01
Håndøkser82.01
Hår, av mennesker, ubearbeidd05.01
Hår, avfall av05.02
Hår, av grevling, til børstebinderarbeider05.02
Hår, annet, til børstebinderarbeider05.02
Hår, av man eller haler av hester/storfe05.03
Hår, parykker, barter etc67.04
Hårblekemidler33.05
Hårbørster71.14
Hårfarger33.05
Hårfjerningsmidler33.07
Hårhygrometre90.25
Hårklippemaskiner85.10
Hårklippere, ikke-elektriske82.14
Hårkremer33.05
Hårkrølleapparater85.16
Hårlakk33.05
Hårnett65.05
Hårnåler96.15
Hårolje33.05
Hårpleieapparater, elektrotermiske85.16
Hårpleiepreparater33.05
Hårpynt71.13
Hårskyllemidler33.05
Hårspenner71.13
Hårspenner96.15
Hårspray33.05
Hårtørkeaparater85.16
Hårvalker67.04
Hårvann33.05
Håver95.07