A a a+
Tolltariffen

Register

Oppslag i registeret

Treff i registeretPosisjon
Gadolinitt25.30
Gadolinium28.05
Gaffeltrucker, mekanisk drevne84.26
Gaffeltrucker84.27
Gafler, av plast39.24
Gafler, " "39.26
Gafler, ikke kjøkkenredskaper44.17
Gafler, av tre44.19
Gafler, deler til paraplystell66.03
Gafler71.14
Gafler, av uedelt metall82.15
Gafler, til dekorasjon83.06
Gafler, til høyvendere84.33
Gafler, til opptaksmaskiner84.33
Gafler, til motorsykler, sykler mm87.14
Gafler, til ur91.14
Gafler, til musikkinstrumenter92.09
Gagat, (jett, svartrav)25.30
Galaktin29.37
Galaktogent hormon29.37
Galaktometre70.17
Galaktose29.40
Galanga33.01
Galangarotstokker12.11
Galanthus06.01
Galantiner16.01
Galantiner16.02
Galbanum13.01
Galenitt26.07
Galipot13.01
Gallakareter87.16
Galle05.10
Galleblærer05.10
Galleekstrakt30.01
Gallepleekstrakter32.01
Gallepler, til bruk ved farging/garving14.04
Gallepletannin32.01
Gallipot38.06
Gallocyaniner32.04
Galloonage43.03
Galls-kjeder73.15
Gallus domesticus, (levende høns)01.05
Gallusgarvesyre32.01
Gallussyre29.18
Galmei26.08
Galoner, som har karakter av vevde bånd58.06
Galoner, flettede58.08
Galonmaskiner84.47
Galvaniske elementer85.06
Galvanometre90.30
Galvanos84.42
Gamasjer64.06
Gamasjer68.12
Gambohamp53.03
Gamma-kameraer90.18
Gammasyre29.22
Gangbruer68.10
Gangfjær, til ur91.14
Garantiplomber83.09
Garasjejekker84.25
Garasjer94.06
Gardeniaresinoid33.01
Garderobekofferter42.02
Garderobeposer63.07
Garderobeskap94.03
Garderobeskilter83.10
Gardiner, av plast39.24
Gardiner, av tekstil63.03
Gardiner, brukte63.09
Gardinholdere63.04
Gardinkapper63.03
Gardintrapper44.21
Gardintrapper73.26
Garn, av silke, ikke i detaljopplegging50.04
Garn, av silkeavfall, ikke i detaljopplegg50.05
Garn, av silkeavfall, i detaljopplegging50.06
Garn, av silke, i detaljopplegging50.06
Garn, av kardet ull,ikke i detaljopplegging51.06
Garn, av kjemmet ull i fragmenter51.06
Garn, av kjemmet ull,ikke detaljopplegging51.07
Garn, av fine dyrehår, ikke detaljopplegging51.08
Garn, av fine dyrehår, i detaljopplegging51.09
Garn, av ull, i detaljopplegging51.09
Garn, av tagl, også omspunnet51.10
Garn, av grove dyrehår51.10
Garn, inneh minst 85% bomull, ikke detalj52.05
Garn, inneh under 85% bomull, ikke detalj52.06
Garn, av bomull, i detaljopplegging52.07
Garn, av lin53.06
Garn, av jute53.07
Garn, av bastfibrer53.07
Garn, av papir53.08
Garn, av vegetabilske fibrer, ellers53.08
Garn, syntetisk, teksturert54.02
Garn, av syntetiske filamenter, ikke detalj54.02
Garn, av kunstige filamenter, ikke detalj54.03
Garn, kunstige, teksturert54.03
Garn, av syntetiske filamenter i detaljoppl54.06
Garn, av kunstige filamenter i detaljopplegg54.06
Garn, av syntetiske stapelfibre,ikke detalj55.09
Garn, av kunstige stapelfibrer, ikke detalj55.10
Garn, av syntetiske stapelfibrer, i detalj55.11
Garn, av kunstige stapelfibrer, i detalj55.11
Garn, tekstil, i forb med plast / gummi56.04
Garn, metallisert56.05
Garn, omspunnet56.06
Garn, tekstil, forsterket med metalltråd56.07
Garn, varer av, ikke nevnt annet sted56.09
Garn, av asbest68.12
Garn, av glass70.19
Garnavfall,, av silke50.03
Garnavfall,, ull eller andre dyrehår51.03
Garnavfall,, av bomull52.02
Garnavfall,, av lin53.01
Garnavfall,, av hamp53.02
Garnavfall,, av jute/bastfibre53.03
Garnavfall,, av sisal/andre agavefibre53.04
Garnavfall,, av kokosfibre, abaca, rami ol53.05
Garnavfall,, av syntet/kunst tekstilfibre55.05
Garnettmaskiner84.45
Garnieritt26.04
Garnrensere84.48
Garnspoler, for varpemaskiner84.45
Garnspoler, for vevemaskiner84.46
Garntrykkemaskiner84.43
Garnvekter90.16
Garnvinde, for kar til avhesping84.45
Gartnerkniver82.01
Gartnerkniver82.11
Garvestoffekstrakter32.01
Garvestoffer32.02
Gas, i detsalg til med bruk etc30.05
Gasell, huder og skinn, rå41.03
Gass, lysgass, vanngass ol27.05
Gass-(uranheksafluorid)sentrifuger84.01
Gassalarmer85.31
Gassanalyseapparater90.27
Gassapparater73.21
Gassbrennere73.21
Gassbrennere84.16
Gassbyretter70.17
Gassforbrenningspumper84.13
Gassgeneratorer84.05
Gassglødenett59.08
Gasskompressorer84.14
Gasskromatografer90.27
Gasslamper, dobbeltvirkende85.39
Gasslasere90.13
Gassledninger68.12
Gassledninger73.04
Gassmasker90.20
Gassolje27.10
Gasspedaler, til motorkjøretøyer87.08
Gassrensemasse38.24
Gassrør73.04
Gassrør73.06
Gassturbiner84.11
Gassturbinlokomotiver86.02
Gassutladningslikerettere85.04
Gassutladningsrør85.39
Gassvaskere84.21
Gastroskoper90.18
Gatedørlamper94.05
Gatelamper94.05
Gatestein68.01
Gatestein68.15
Gauda04.06
Gaufrert papir48.08
Gaur, levende01.02
Gavlfelter69.05
Gavlsøyler70.16
Gayal, levende01.02
Gay-lussac90.25
Gebiss90.21
Geheng, trikoterte61.17
Geheng, ikke trikoterte62.17
Geiger-myllertellere90.30
Geigertellere90.30
Geitelær41.06
Geiter, levende01.04
Geiter, alminnelige, hår av51.02
Geiter, hår av angora/tibetansk/kashmir51.02
Geiteskinn, rå41.03
Geiteskinnsflasker42.05
Gelatin, japansk13.02
Gelatin35.03
Gelatin, bearbeid, uherdet samt varer derav96.02
Gelatinbromtannat35.03
Gelatinderivater35.03
Gelatinduplikatorer84.72
Gelatineringsmidler, (pektinstoffer)13.02
Gelatintannat35.03
Gelèformer69.12
Gelendere79.07
Gelenderkuler70.16
Gelenderkuler83.02
Gelenkstøtter, (deler til fottøy)64.06
Gelose, (agar-agar)13.02
Gemsebøfler, celebesiske, levende01.02
Gemsehud, og skinn, rå41.03
Gemselær41.07
Gemser, levende01.06
Generatoraggregatbiler, (spesialkjøretøy)87.05
Generatoraggregater, elektriske85.02
Generatorer, elektriske -85.01
Generatorer, fotoelektrisk -85.01
Generatorer, hjelpe -85.01
Generatorer, vekselstøm -85.01
Generatorer, likestrøm -85.01
Generatorer, høyspennings -85.04
Generatorer, til forbrenningsmotorer85.11
Generatorer, til lys/signalutstyr85.12
Generatorgass27.05
Genever22.08
Gensere, trikoterte61.10
GeO228.25
Geodesi-apparater, /instrumenter for90.15
Geodetiske sirkler90.15
Georgine06.01
Geraniol33.02
Geraniumolje33.01
Geranylacetat29.41
Geranylbenzoat29.16
Geranylformiat29.15
Geranylsalisylat29.18
Germanater28.41
Germanitt26.17
Germanium81.12
Germaniumdioksid28.25
Germaniummalmer26.17
Germaniumoksider28.25
Germanosulfider28.42
Gesimser68.02
Gesimser69.05
Gestonoron29.37
Gettere38.24
Getterpumper84.14
Getterstoffer81.09
Getterstoffer81.12
Gevirer, ubearbeidd/enkelt bearbeidd05.07
Gevirer, ellers96.01
Geværer, til militær bruk93.01
Geværer, til jakt og sport93.03
Geværer, for luft/gass, eller med fjærmekanisme93.04
Geværer, leketøys -95.03
Geværgranater93.06
Geværkrutt36.01
Geysere85.16
GH, (vekstfremmende hormon)29.37
Ghee04.05
Gill-boxes84.45
Gills, til strekkverk84.48
Gin22.08
Gingerbread19.05
Ginsengekstrakt13.02
Ginsengrøtter12.11
Giobertitt25.19
Gips25.20
Gips-alabast25.15
Gipsmodeller97.03
Gipsskinner90.21
Gipsstein25.20
Gir, til motorsykler87.14
Girkassehus, til motorkjøretøyer87.08
Girkasser, til motorkjøretøyer87.08
Girkasser, til traktorer under87.09
Girkasser, til trucker under87.09
Girkasser, til motorsykler87.14
Girlandere, av kunstige blomster etc67.02
Girlandere95.05
Girmotorer84.12
Girspaker, til motorkjøretøyer87.08
Gitaloksin29.38
Gitarer92.02
Gitarer, elektriske92.07
Gitoksin29.38
Gitter, av edelt metall71.15
Gitter, av jern eller stål73.14
Gitter, av kopper74.14
Gitter, av nikkel75.08
Gitter, av aluminium76.16
Gitter, av sink79.07
Gitter, av molybden81.02
Gitter, av tantal81.03
Gitter, for elektronrør85.40
Gitter, av kull til likeretterrør85.45
Gitterfilter84.21
Gjengebakkeholdere82.05
Gjengebakker82.07
Gjenge-fresemaskiner84.59
Gjengehoder82.07
Gjengehoder84.66
Gjengemaskiner84.59
Gjengemaskiner85.08
Gjengeskjæremaskiner84.67
Gjengeslipemaskiner84.60
Gjengestål82.07
Gjengestålbakker82.07
Gjengetapper82.07
Gjengetappholdere82.05
Gjengetappnøkler82.04
Gjengevalsemaskiner84.63
Gjengeverktøy82.05
Gjengeverktøy, utskiftbart82.07
Gjennomføringsisolatorer85.46
Gjennomlysningsapparater, for egg84.36
Gjennomlysningsapparater90.18
Gjennomslagspapir48.02
Gjennomstrøminigsmålere90.26
Gjennomstrømning, instrument for måling av90.26
Gjennomstrømnings-viftejetmotor84.11
Gjennomtrengelighet, apparat for måling av90.27
Gjenstander, av animalsk materiale96.01
Gjenstander, bevegelige, for vindusutstilling96.18
Gjenstander, historiske97.05
Gjenstander, som har tilhørt berømte personer97.05
Gjenstander, numismatiske97.05
Gjerder73.08
Gjerdesprosser44.21
Gjerdestenger68.11
Gjerdestolper44.04
Gjerdestolper73.26
Gjerdetråd73.13
Gjess, levende01.05
Gjorder58.06
Gjær21.02
Gjærautolysater21.06
Gjærekasser82.02
Gjærekstrakter21.06
Gjæringsamylalkohol29.05
Gjæringskar73.09
Gjæringskasser82.05
Gjæringssakser84.65
Gjærpeptoner35.04
Gjødsel23.03
Gjødsel23.06
Gjødsel26.21
Gjødsel31.01
Gjødsel31.02
Gjødsel31.03
Gjødsel31.04
Gjødsel31.05
Gjødselspredere84.32
Gjødselspredere, (tilhengere med losseutstyr)87.16
Gjøkur91.05
Gladiolus06.01
Glansemidler38.09
Glanskobolt26.05
Glasial polyfosforsyre28.09
Glassavfall70.01
Glassballonger70.10
Glassbeholdere70.12
Glassbiter70.16
Glassblåserrør82.05
Glassbygningsstein70.16
Glassfibrer70.19
Glassfritte32.07
Glassgarn70.19
Glassin48.06
Glassinnfatninger, (del til brilleinfatninger)90.03
Glasskirsebær, friske08.09
Glasskjærediamanter82.05
Glasskjæremaskiner84.64
Glasskjærere82.05
Glasskjæreverktøy82.05
Glasskolber70.11
Glasskuler70.02
Glasskuler70.18
Glasskuler95.03
Glasskår70.01
Glasslipemaskiner84.64
Glassmasse70.01
Glassmatter70.19
Glassmesterstifter73.17
Glasspeil, i innfatning -ikke del til inst/ap90.13
Glassperler70.18
Glassplater70.06
Glassplater70.16
Glassplinter70.16
Glasspulver32.07
Glasspussemidler34.05
Glassring, til til urkasser91.11
Glassrør70.02
Glassrør70.11
Glass-staver70.02
Glass-stenger70.02
Glassull70.18
Glassøyne70.18
Glattejern82.05
Glattemaskiner, av kalandertypen84.20
Glattemaskiner84.65
Glaubersalt28.33
Gliadiner35.04
Glidebåter89.01
Glidefly88.01
Glidefly, deler til88.03
Glidelagre84.83
Glidelåser96.07
Glidemekanismer, for kulelagre84.82
Glideplater, for strikkemaskiner84.48
Glideskinner, for sveisemaskiner84.68
Glimmer25.25
Glimmeravfall25.25
Glimmerplater25.25
Glimmerplater68.14
Glimmerpulver25.25
Glittemaskiner84.39
Glitter, (pynt til juletrær)95.05
Glober, trykte49.05
Globuliner35.04
Globulinserum, anti-humant30.06
Gloxinia06.01
Glukagon, (INN)29.37
Glukoheptonsyre29.18
Glukokortikoider29.37
Glukonolakton29.32
Glukonsyre29.18
Glukoronolakton29.32
Glukoronsyrelakton29.32
Glukose17.02
Glukose(stivelse)sirup17.02
Glukosefosfater29.40
Glukoseisomerase35.07
Glukosesirup17.02
Glutamin29.24
Glutaminsyre29.22
Gluteiner35.04
Gluten, av hvete, også tørket11.09
Glutenbrød19.05
Glutenlim35.06
Glutetimid29.25
Glutetimid29.25
Glycyrrhizater29.38
Glycyrrhizin29.38
Glykogen39.13
Glykokoll29.22
Glykolaldehyd, (CH2(OH)CHO)29.12
Glykolstearat29.15
Glykoprotein29.37
Glykose17.02
Glykosider, og derivater derav29.38
Glyptikkgjenstander, antikke97.05
Glyserin15.20
Glyserinsåper34.01
Glyserofosforsyre29.19
Glyserol15.20
Glyserolacetater29.15
Glyserolbek15.22
Glyserollut15.20
Glyserolmono(2-etoksyfenyl)eter29.09
Glyserolmono(2-metoksyfenyl)eter29.09
Glyserolvann15.20
Glysin29.22
Glysinin35.04
Glødelamper85.39
Glødenettbeholdere94.05
Glødeplugger85.11
Glødeskall26.19
Glødetrådspyrometre, optiske90.25
Gneis25.16
Gnocchi19.02
Gobeliner58.05
Gobelinstingbroderier58.05
Godstransportfly88.02
Godstransportkjøretøyer87.04
Godsvogner, for jernbaner/sporveger86.06
Godsvognsider, (deler)86.07
Golfballer95.06
Golfbanekjøretøyer87.03
Golfkøller, bager for42.02
Golfkøller95.06
Golfkølleskaftemner44.04
Golfsett, (karakter av leketøy)95.03
Golfutstyr95.06
Golv, til motorkjøretøyer87.08
Golvbelegg, av plast39.18
Golvbelegg, av gummi40.16
Golvbelegg, med underlag av papir/papp48.15
Golvbelegg, av tekstil, knyttet57.01
Golvbelegg, vevd, ikke tuftet/flokket57.02
Golvbelegg, av tekstil, tuftet57.03
Golvbelegg, av filt, ikke tuftet flokket57.04
Golvbelegg, av tekstilmateriale, ellers57.05
Golvbelegg, av tekstilbunn med belegg59.04
Golvboneapparater84.79
Golvbonemaskiner85.09
Golvfeieapparater96.03
Golvfliser, med underlag av papir/papp48.15
Golvkluter63.07
Golvmatter, av flettematerialer46.01
Golvmatter, knyttede57.01
Golvmatter, til kjøretøyer, ikke av gummi/tekstil87.08
Golvplater68.10
Golvskrubbemaskiner85.09
Golvskruer82.05
Golvtepper, av pelsskinn43.03
Golvtepper, knyttede57.01
Golvtepper, vevde, ikke tuftet/flokket57.02
Golvtepper, tuftede57.03
Golvtepper, av filt, ikke tuftet/flokket57.04
Golvtepper, flokkede57.05
Golvtepper, trikoterte57.05
Golvtepper, av tekstilmateriale, ellers57.05
Golvtepper, antikke97.05
Gombo, frisk/kjølt07.09
Gomutifibrer, til børstebinderarb ol14.03
Gonadotrophin29.37
Gonane29.37
Gondoler, (deler til luftfartøyer)88.03
Gongonger83.06
Gongonger92.06
Goniometre90.31
Gordo-rosiner08.06
Gorgonzola04.06
Gouache-farger32.13
Gouachemalerier97.01
Grabber84.31
Grafitt, naturlig25.04
Grafitt, kunstig27.04
Grafitt38.01
Grafittkorn38.01
Grafittpulver38.01
Grafitt-suspensjoner27.10
Grafometre90.15
Graham-echappement, til ur91.14
Grakse23.01
Gramicidiner29.41
Grammofoner, (karakter av leketøy)95.03
Grammofonplater, emballasje til48.19
Grammofonplater85.24
Granat, naturlig25.13
Granat71.03
Granatdeler93.06
Granatepler, friske08.10
Granater93.06
Granatlakk13.01
Granitt, belgisk25.15
Granitt25.16
Granitt68.01
Granoleoresin, frisk, flytende13.01
Granruller90.31
Granulater, av fritte og annet glass32.07
Granulater, av avfall av gummi40.04
Granulater, av uvulkanisert gummi40.05
Granulater, " " " "72.03
Granulater, av jern eller stål72.05
Granulater, av tinn80.01
Granulater, av magnesium81.04
Granulater, av kobolt81.05
Grapefrukter, friske eller tørkede08.05
Grapefruktolje33.01
Gras, frø av12.09
Gras06.04
Gravemaskiner, med egen fremdrift84.29
Gravemaskiner, uten egen fremdrift84.30
Graveringsverktøy85.08
Gravèrmaskiner84.60
Gravèrmaskiner84.61
Graveskuffer og -grabber, til gravemaskiner84.31
Gravsteiner68.10
Gravstikler82.05
Gravstøtter68.02
Gravyrtrykkemaskiner84.43
Grease27.10
Greasebokser, til jernbane/sporvegsmateriell86.07
Greaseproofpapir48.06
Green coke27.13
Green gram-bønner, tørkede, avskallede07.13
Gregesilken50.02
Greiner, brensel/avfall44.01
Greiner, avskårne, med blomster/knopper06.03
Greiner, til buketter eller pryd06.04
Greip82.01
Grenadin, (silkevevnad)50.07
Grenadingarn, ikke i detaljopplegging50.04
Grensakser82.01
Grensebrytere85.36
Grensesteiner68.02
Grensesteiner68.10
Gresskar, friske/kjølte07.09
Gressløk, friske eller kjølte07.03
Gresstrimmere85.08
Grevlinghår, til børstebinderarbeider05.02
Gridistorer85.41
Grifler96.09
Griller73.21
Griller85.16
Gripebrett, til musikkinstrumenter92.09
Gripere84.31
Gros point58.05
Grovkarder, for kardemaskiner84.45
Grunnmaskiner84.26
Grus25.17
Grusspredere, med egen motor84.79
Gruvearbeiderhjelmer65.06
Gruvegassdetektorer90.27
Gruvehøvelmaskiner84.61
Gruvelamper94.05
Gruvestillaser73.08
Gruveteodolitter90.15
Gruvevogner, skinnegående86.06
Gruyere04.06
Gryn, av korn11.03
Gryn, av tapioka/tapiokaerstatninger19.03
Gryn, tilberedt ved oppusting eller steking19.04
Gryter69.12
Gryteskrubber73.23
Gryteskrubber74.18
Gryteskrubber76.15
Grønnjord25.30
Grønnkål, frisk eller kjølt07.04
Grønnsakboller73.23
Grønnsaker, tilberedte med eddik/eddiksyre20.01
Grønnsaker, tilberedte på annen måte, fryste20.04
Grønnsaker, tilberedte på annen måte, ikke fryste20.05
Grønnsaker, andre, kjølte eller friske07.09
Grønnsaker, fryste, også blandinger07.10
Grønnsaker, i konserverende oppløsninger07.11
Grønnsaker, i saltlake/svovelsyrlingvann07.11
Grønnsaker, konservert med svoveldioksidgass07.11
Grønnsaker, midlertidig konserverte07.11
Grønnsaker, frysetørrede07.12
Grønnsaker, dehydrerte eller evaporerte07.12
Grønnsaker, tørkede, hele eller oppdelte07.12
Grønnsaker, " , knuste/pulveriserte07.12
Grønnsakfat71.14
Grønnsakfrø12.09
Grønnsakhakkere82.10
Grønnsakkasser, av tre44.15
Grønnsakmosere82.05
Grønnsaksafter20.09
Grønnsakskall23.08
Grønnsakskjærere82.05
Grønnsakskrellere82.10
Grønnsakskverner85.09
Graaf-akseleratorer85.43
Guaetol29.09
Guaietolin, (INN)29.09
Guaifenesin, (INN)29.09
Guajakharpiks13.01
Guajakol29.09
Guajaktreolje33.01
Guajaktrevirke12.11
Guanidiner29.25
Guano31.01
Guarfrø, frøhvitemel av13.02
Guarfrø, friske eller kjølte07.08
Guarfrø, tørkede, avskallede07.13
Guavas, friske eller tørkede08.04
Guaxima53.03
Guayulegummi40.01
Guayulegummi, blandet40.05
Gudsdyrkelsesgjenstander97.05
Gulblyerts26.13
Gulbær, til bruk ved farging eller garving14.04
Gull71.08
Gull- og sølvtellurid26.16
Gull(i)klorid28.43
Gull(i)oksid28.43
Gull(iii)hydroksid28.43
Gull(iii)klorid28.43
Gull(iii)oksid28.43
Gullcyanid28.43
Gullforbindelser28.43
Gull-kopperlegeringer71.08
Gull-kopper-nikkellegeringer*71.08
Gull-legeringer71.08
Gull-nikkellegeringer71.08
Gull-platinalegeringer71.10
Gullslagerhinner, varer av42.06
Gullsmedambolter82.05
Gullsmedarbeider71.14
Gullsmedvarer, antikke97.05
Gullsulfid28.43
Gullsyreanhydrid28.43
Gull-sølv-kopperlegeringer71.08
Gull-sølvlegeringer71.08
Gull-sølv-palladium-kopperlegeringer71.10
Gullusterfager32.07
Gulrotris23.08
Gulrøtter, hvite eller gule, til dyrefor12.14
Gulrøtter, tilberedte, fryste20.04
Gulrøtter, tilberedte, ikke fryste20.05
Gulrøtter, friske eller kjølte07.06
Gulrøtter, fryste07.10
Gulrøtter, tørkede07.12
Gultre, til bruk ved farging eller garving14.04
Gummi, fra planter av rosefamilien13.01
Gummi, indisk13.01
Gummi, naturlige13.01
Gummi, naturlige40.01
Gummi, syntetisk40.02
Gummi, uvulkanisert, blandet, i visse former40.05
Gummi, uvulkanisert, i andre former40.06
Gummi, naturlige, visse varer av96.02
Gummi arabicum13.01
Gummifottøy, vanntett64.01
Gummifottøy, annet64.02
Gummigutt13.01
Gummiharpikser, naturlige13.01
Gummilakker32.10
Gummilatekser, naturlige40.01
Gummilatekser, syntetiske40.02
Gummilatekser, blandet40.05
Gummimalinger32.10
Gumminostras13.01
Gummiplater40.01
Gummiregenerat40.03
Gummisnor, overtrukket med tekstilmateriale56.04
Gummistrikker40.16
Gummisylinder, for trykkemaskiner84.43
Gummitråd, uvulkanisert40.06
Gummitråd, vulkanisert40.07
Gummitråd, overtrukket med tekstilmateriale56.04
Gurglevann30.03
Gurkemeie09.10
Guskepresser84.39
Guttaperka40.01
Guttaperka40.05
Gymnastikk, apparater og utstyr for95.06
Gymnastikklær, trikoterte61.14
Gymnastikklær, ikke trikoterte62.11
Gyngestoler94.01
Gyrobusser87.02
Gyrohorisonter90.14
Gyrokompasser90.14
Gyroplan88.02
Gyroskoper84.79
Gyroteodolitter90.15
Gyvel, vanlig og spansk53.03
Gyvelfibrer53.03
Gyvelolje33.01
Gyvelstilker, rå14.04
Gåsefett02.09
Gåselever02.07