A a a+
Tolltariffen

Register

Oppslag i registeret

Treff i registeretPosisjon
Fabrikksirener85.31
Fabrikkskip, for bearbeiding av fiskeprod89.02
Fabrikkskip, for bearbeiding av hvalprodukter89.02
Fadingindikator90.30
Fagotter92.05
Fahlerts26.03
Faille, (silkevevnad)50.07
Fakler36.04
Faksimile-radiotelegrafiske apparater85.25
Faksimile-radiotelegrafiske apparater85.27
Faktis40.02
Faktis40.05
Fallhammere84.62
Fallhammere84.74
Fallhammerknusere84.74
Fallkassevekslere, for vevemaskiner84.46
Fallkassevekslere84.48
Fallklaffer85.31
Fallskjermer, deler og tilbehør dertil88.04
Fallskjermer, også styrbare88.04
Fallskjermhopperbelter63.07
Fallskjermseler88.04
Falsede bord, (trelast)44.09
Falsemaskiner84.40
Falsemaskiner84.41
Falsemaskiner84.62
Falsepresse84.62
Falseprøvere90.24
Falshøvler82.05
Faner63.07
Fangetransportbiler87.03
Fangevogner,, for jernbaner/sporveger86.05
Fantasifjær, (fjær sammensatt av fjærdeler)67.01
Fargeapparater84.45
Fargeblyanter96.09
Fargebøker, for barn49.03
Fargebånd96.12
Fargeeikbark, til bruk ved farging/garving14.04
Fargeekstrakter32.03
Fargefilter90.01
Fargefilter, innfattet90.02
Fargeleggingsbøker49.03
Farger32.13
Fargestifter96.09
Fargestoffer25.30
Fargestoffer32.03
Fargestoffer32.04
Fargestoffer32.06
Fargestoffer32.12
Fargetre, blomster av14.04
Fargevalser, for rotasjonspresser84.43
Farinoka19.03
Farnokinon29.36
Fartøyer, luft-88.02
Fartøyer, laste- og passasjerfartøyer89.01
Fartøyer, for yrkesfiske89.02
Fartøyer, for sleping eller skyving89.04
Fartøyer, for transp/fortøyning av bøyer89.06
Fartøyer, ellers89.06
Fartøyer, bestemt for opphogging89.08
Fasadepaneler68.10
Fasadestein68.02
Fasadestein69.04
Fasaner, levende01.06
Fasede bord, (trelast)44.09
Fasemålere90.30
Fastnøkler82.04
Fat, av tre44.16
Fat, av papp48.19
Fat, av glass70.13
Fat, av edelt metall71.14
Fat, av jern eller stål73.10
Fat, " " " " , til husholdnbruk73.23
Fat, av aluminium76.12
Fat, av tinn80.07
Fat, av magnesium81.04
Fat, av uedle metaller, til dekorasjon83.06
Fe(NO3)36 eller 9 H2028.34
Fe(OH)228.21
Fe(OH)328.21
Fe2(CrO4)328.41
Fe2(SO4)328.33
Fe2O328.21
Febertermometre90.25
Febertreblad, se eukalyptus12.11
FeCl228.27
FeCl328.27
FeCO328.36
Feiebiler, sotfarget87.05
Feiebrett, av tre44.19
Feiemaskiner84.79
Fektedrakter, trikoterte61.14
Fektedrakter, ikke trikoterte62.11
Fektemasker95.06
Fekteutstyr95.06
Felgbremser, til sykler ol87.14
Felgbånd40.12
Felger, til motorkjøretøyer87.08
Felger, til motorsykler, sykler ol87.14
Fellandral29.12
Feller73.26
Feltartilleri93.01
Felteffektkomponenter85.41
Felteffekttransistorer85.41
Feltesser82.05
Feltkjøkken, selvkjørende87.05
Feltsenger94.03
Feltspader82.01
Feltspat25.29
Felttelefoner85.17
Fenacetin29.24
Fenadokson29.34
Fenampromid29.33
Fenantrakinon29.14
Fenantren, (C14H10)29.02
Fenazocin29.33
Fenazon29.33
Fenchon, (C10H16O)29.14
Fendere40.16
Fenetidiner29.22
Fenetol, (C6H5OC2H5)29.09
Fenmetrazin29.34
Fennikel, frisk/kjølt07.09
Fennikel, krydder09.09
Fennikelolje33.01
Fenobarbital, (INN)29.33
Fenobarbital29.33
Fenol, ikke teknisk ren27.07
Fenol, annen29.07
Fenol, "29.42
Fenolalkoholer29.07
Fenolalkoholer, visse derivater av29.08
Fenolaminer28.27
Fenolderivater29.37
Fenoler27.07
Fenoler29.07
Fenoler, visse derivater av29.08
Fenolforbindelser29.22
Fenolftalein29.32
Fenolharpikser39.09
Fenololjer27.07
Fenolrødt29.34
Fenolsulfonftalein29.34
Fenolsulfonsyrer, (HOC6H4SO3H)29.08
Fenolsyrer, sykliske29.18
Fenomorfan29.33
Fenoperidin29.33
Fenotiazin29.34
Fensyklidin29.33
Fentanyl29.33
Fenylacetaldehyd, (C6H5CH2CHO)29.12
Fenylacetamid29.24
Fenylalanin29.22
Fenylcinkoninsyre29.33
Fenylcyanamid29.26
Fenyleddiksyre, (C6H5CH2COOH)29.16
Fenyletylacetat29.15
Fenyletylalkohol29.06
Fenyletylformiat29.15
Fenylglukosazon29.28
Fenylglykolsyre29.18
Fenylglyoksim29.28
Fenylglysin29.22
Fenylhydantoin29.33
Fenylhydrazin29.28
Fenylhydroksylamin29.28
Fenylisotiocyanat29.30
Fenylkarbinol29.06
Fenylkinolinkarboksylsyre29.33
Fenylkvikksølv(ii)acetat29.31
Fenylmetanol29.06
Fenylpropionsyrer29.16
Fenylpropylalkohol29.06
Fenylsalisylat29.18
Fenylsemikarbazid29.28
Fenyltolyleter29.09
Ferberitt26.11
Ferdighus94.06
Ferger89.01
Fermenter30.02
Fernium28.44
Ferrater28.41
Ferricyanider28.37
Ferrihydroksid28.21
Ferriklorid28.27
Ferrikromat28.41
Ferrinitrat28.34
Ferrioksid28.21
Ferrisulfat28.33
Ferritter28.41
Ferrocerium36.06
Ferrocerium72.02
Ferrocyanider28.37
Ferrohydroksid28.21
Ferroklorid28.27
Ferrokrom72.02
Ferrolegeringer72.02
Ferromangan72.02
Ferromolybden72.02
Ferromolybden81.02
Ferronikkel72.02
Ferronikkelkrom72.02
Ferroniob72.02
Ferrosilicokalsium72.02
Ferrosilicokrom72.02
Ferrosilicomagnesium72.02
Ferrosilicomangan72.02
Ferrosilicotitan72.02
Ferrosilicowolfram72.02
Ferrosilisium72.02
Ferrosulfat28.33
Ferrosulfid28.30
Ferrotitan72.02
Ferrouran72.02
Ferrouranlegeringer28.44
Ferrovanadin72.02
Ferrowolfram72.02
Ferskener, tilberedte20.08
Ferskener, friske08.09
Ferskener, tørkede08.13
Ferskengummi, (gummi fra ferskentrær)13.01
Ferskenkjerner12.12
FeS28.30
FeSO428.33
Fesser, av filt, formpressede65.03
Fesser, andre65.05
Festeanordninger,, for lukking av poser83.09
Festeanordninger,, til surstoffterapiapparater90.19
Festebeslag83.02
Festeplater, til låser83.01
Fester, del til kårder etc93.07
Festonger95.05
Fett, av svin eller fjærfe, utsmeltet15.01
Fett, utvunnet fra avfall av svin / fjærfe15.01
Fett, utvunnet fra avfall av storfe15.02
Fett, utvunnet fra avfall av sauer/geiter15.02
Fett, av sauer/geiter, rått eller utsmeltet15.02
Fett, av storfe, rått eller utsmeltet15.02
Fett, av fisk eller sjøpattedyr15.04
Fett, utvunnet fra ull15.05
Fett, av hest, flodhest, bjørn, kanin15.06
Fett, av landkrabber, skilpadder etc15.06
Fett, av svin, rent for kjøtt02.09
Fett, annet02.10
Fett, fremstilt av melk04.05
Fettalkoholer, industrielle38.23
Fettlever, av gås eller and02.07
Fettmalinger33.04
Fettpresser82.05
Fettstoffer/oljer, utvunnet av ullfett15.05
Fettstoffer/oljer, animalske, andre15.06
Fettstoffer/oljer, " , andre15.15
Fettstoffer/oljer, " , interforestrede15.16
Fettstoffer/oljer, " , reforstrede15.16
Fettstoffer/oljer, " , elaidiniserte15.16
Fettstoffer/oljer, " , hydrogenerte15.16
Fettstoffer/oljer, vegetabilske, interforestrede15.16
Fettstoffer/oljer, " , hydrogenerte15.16
Fettstoffer/oljer, " , reforestrede15.16
Fettstoffer/oljer, " , elaidiniserte15.16
Fettstoffer/oljer, " , spiselige produkter av15.17
Fettstoffer/oljer, " , spiselige blandinger av15.17
Fettstoffer/oljer, " , spiselige produkter av15.17
Fettstoffer/oljer, " , uspiselige blandinger15.18
Fettstoffer/oljer, " , diverse bearbeidde15.18
Fettstoffer/oljer, " , uspiselige blandinger av15.18
Fettstoffer/oljer, " , diverse bearbeidde15.18
Fettstoffer/oljer28.41
Fettsyredestillater38.23
Fettsyrer, destillerte38.23
Fettsyrer, fremstilt ved katalytisk oksidasjon38.23
Fettsyrer, industrielle monokarboksyle38.23
Fettsyrer, utvunnet av tallolje38.23
Fettsyrer, andre38.24
Fettsyrer38.31
ff22.22
ffffsfda12.12
Fiberbunter, optiske90.01
Fiberduk, belagt med såpe34.01
Fiberduk, av gummi40.08
Fiberduk, av tekstil56.03
Fiberduk, golvtepper av57.05
Fiberduk, av glass70.19
Fiberkabler, syntetiske55.01
Fiberkabler, kunstige55.02
Fiberkabler, " , under 2 meter lengde55.03
Fiberkabler, " , under 2 meter lengde55.04
Fiberkabler, " ,85.44
Fiberkabler, optiske90.01
Fibermaterialer, celluloseholdige47.06
Fiberplater, av tre44.11
Fibreboard44.11
Fibrer, synteiske/kunstige, avfall av55.05
Fibrer, optiske90.01
Fibrin30.02
Fibrinogen30.02
Ficin35.07
Figurer, av såpepreparater34.01
Figurer, av tre44.20
Figurer, av keramiske materialer69.13
Figurer, av uedle metaller83.06
Figurer, til trykkeriindustrien84.42
Figurer, av voks96.02
Figurer, originale (skulpturer/statuer)97.03
Fikener, friske eller tørkede08.04
Fikseringspresser84.51
Fiksersalt37.07
Filamenter, silke50.02
Filamenter, syntetiske, sytråd av54.01
Filamenter, kunstige, sytråd av54.01
Filamenter, " , garn av54.02
Filamenter, " , garn av54.03
Filamenter, " , " , i detaljopplegging54.06
Filamenter, " , " , i detaljopplegging54.06
Filamentgarn, syntetisk, vevnader av54.07
Filamentgarn, kunstig, vevnader av54.08
Filemaskiner84.61
Filemaskiner84.67
Filemaskiner85.08
Filer82.03
Fileter, av fisk, ferskt/kjølt/fryst03.04
Fileverktøy82.05
Filklør82.05
Filler, opprevne, av silke50.03
Filler, " , av ull eller fine dyrehår51.04
Filler, " , kardet for spinning51.05
Filler, " , av bomull52.02
Filler, " , av bomull, kardet/kjemmet52.03
Filler, " , av lin53.01
Filler, " , av jute/bastfibre53.03
Filler, " , av sisal/andre agavefibre53.04
Filler, " , av syntetiske tekstilfibrer55.05
Filler, " , av kunstige tekstilfibre55.05
Filler, nye eller brukte, av tekstilstoff63.10
Filleryer57.02
Film, ueksponert37.01
Film, i ruller37.02
Film, fotografisk37.04
Film, eksponert37.05
Film, "37.06
Film, kinematografisk37.06
Film, " " , selvklebende39.19
Film, " " , ikke forsterket mv39.20
Film, av plast, andre39.21
Film, innspilt85.24
Filmbetraktere90.10
Filmfremkallermaskiner90.10
Filmfremvisere90.07
Filmkasett85.20
Filmkontaktraster37.05
Filmkretser85.34
Filmlengdemålere90.10
Filmopptakere90.07
Filmopptaksbiler87.05
Filmredigeringsapparater90.10
Filmrenseanordninger90.07
Filmrensemaskiner90.10
Filmskjæremaskiner, /-apparater90.10
Filmskjøtemaskiner90.10
Filmteksteapparater90.10
Filmtransportmekanisme85.20
Filskaft, av tre44.17
Filspon72.05
Filt, bestrøket med såpe34.01
Filt, av gummi40.08
Filt, av tekstilmaterialer56.02
Filt, golvbelegg av57.04
Filtduk, for kartongmaskiner84.39
Filtemaskiner84.49
Filter68.15
Filterdigler70.17
Filterlys, til fremstilling av tekstiler84.21
Filtermasker, til beskyttelse mot støv ol63.07
Filterpatroner, til piper96.14
Filterplater70.17
Filterpresser84.21
Filterskiver70.17
Filtpapir, og -papp48.05
Filtpenner96.08
Filtpresser84.49
Filtre, diverse, for væsker84.21
Filtre, elektrostatiske84.21
Filtre, " , for gasser84.23
Filtrerapparater84.39
Filtrerblokker, av papirmasse48.12
Filtrerduk59.11
Filtreringsavfall, av voks15.22
Filtreringsavfall23.03
Filtreringsmateriale68.12
Filtreringsmidler38.02
Filtrermasse, av papir48.12
Filtrerpapir/papp48.05
Filtrerpapir/papp48.23
Filtrerplater, av papirmasse48.12
Filtrerplater, av asbestfibrer68.12
Filtrerplater, av keramiske materialer69.09
Filtrerposer, av tekstilmateriale, til apparater59.11
Filtrerposer, " " , til maskiner59.11
Filtrerrør68.15
Filtspisser, til penner96.08
Filtstumper, hatteemner av filt65.01
Finèr, høyst 6mm tykkelse44.08
Finèrklippemaskiner84.65
Finèrplate, høyst 6mm tykk44.08
Finèrpresser84.65
Finèrsager82.02
Finèrstansemaskiner84.65
Finèrte, plater44.12
Fingerbeskyttere, (tannlegeinstrument)90.18
Fingerbøl73.26
Fingerplater83.02
Fingersmokker40.14
Fingrer, til slåmaskiner84.33
Finkarder, for kardemaskiner84.45
Finker, levende01.06
Finslipemidler34.05
Finsprit22.07
Finsprit22.08
Fioliner92.02
Fiololje33.01
Fiolonseller92.02
Fiolrotolje33.07
Fiolrotrøtter12.11
Firehjulssykler87.12
Fisettre, til bruk ved farging/garving14.04
Fisettrebark, til bruk ved farging/garving14.04
Fisk, levende03.01
Fisk, fersk eller kjølt03.02
Fisk, fryst03.03
Fisk, tørket/saltet/i saltlate/røykt03.05
Fisk, lær av41.07
Fisk, immitert95.07
Fiskealbumin35.02
Fiskeavfall05.11
Fiskeblærer05.11
Fiskedupper95.07
Fiskeekstrakter16.03
Fiskefartøyer, bestemt til yrkesfiske89.02
Fiskefett15.04
Fiskefileter, tilberedte16.04
Fiskefileter, ferskt/kjølt/fryst03.04
Fiskegarn, se fiskenett " , kork til45.03
Fiskeguano38.24
Fiskehoder05.11
Fiskehåver95.07
Fiskekjeler73.23
Fiskekjøtt, ferskt/kjølt/fryst03.04
Fiskekniver82.15
Fiskekroker95.07
Fiskekurver46.02
Fiskekverner85.09
Fiskelim35.03
Fiskemel, egnet til menneskeføde03.05
Fiskenett56.08
Fiskeolje15.04
Fiskeolje, hydrogenert15.16
Fiskepelleter, tjenlig til menneskeføde03.05
Fiskeposteier16.04
Fiskepølser16.04
Fiskeredskap, vesker for42.02
Fiskeredskap95.07
Fiskeskinn03.02
Fiskeskinn, rå41.03
Fiskespader71.14
Fiskespader82.15
Fiske-stearin15.04
Fiskestekeapparater84.19
Fiskestenger95.07
Fisketarmer05.11
Fittings69.06
Fittings73.07
Fittings74.12
Fittings75.07
Fittings76.09
Fittings78.05
Fittings79.06
Fittings80.06
Fjellstrømper, uten fot64.06
Fjernskriversendere85.17
Fjernsynsapparater, senderutstyr85.25
Fjernsynsapparater85.28
Fjernsynskameraer85.25
Fjernsynsmottakere85.28
Fjernsynsreleapparater85.25
Fjernsynsrelesendere85.25
Fjernsynssendere85.25
Fjernterminaler, for datbehandlingsmaskin84.71
Fjær05.05
Fjær, bearbeidde, også deler og varer av67.01
Fjæranordninger, (del til brilleinfatninger)90.03
Fjærblad73.20
Fjærdrevne motorer84.12
Fjærer, paraplydeler66.03
Fjærer73.20
Fjærer74.16
Fjærer75.08
Fjærer, til ur91.14
Fjærfefett, utsmeltet15.01
Fjærfefett02.09
Fjærferibbere84.36
Fjærferibbere84.38
Fjærhus, til ur91.14
Fjærhuskjerner, til ur91.14
Fjærkoster96.03
Fjærmanualer95.06
Fjæropphengningsfester, til motorkjøretøyer87.08
Fjærposer, ubearbeidde05.05
Fjærposer, andre96.01
Fjærskaft, ubearbeidde05.05
Fjærstell, til hodeplagg65.07
Fjærvekter84.23
Fjærvelle, til ur91.14
Flageoletter92.05
Flagg63.07
Flagg, pynt95.05
Flak, av korn11.04
Flak, av poteter11.05
Flak, av tapioka og tapiokaerstatninger19.03
Flak, av grafitt38.01
Flak, av aktivkull, animalsk kull, aktiverte naturlige mineralske produkter38.02
Flak, av kopper74.06
Flak, av nikkel75.04
Flak, av aluminium76.03
Flak, av bly78.04
Flak, av sink79.03
Flak, av tinn80.05
Flak, av magnesium81.04
Flakonger71.14
Flakvogner, for jernbaner/sporveger86.06
Flammedetektorer85.31
Flammekastere84.24
Flammekastere93.01
Flandern58.05
Flanderngranitt25.15
Flanell, av kardet ulle eller fine dyrehår51.11
Flaskebrikker63.02
Flaskeformer84.80
Flaskefremstillingsmaskiner84.75
Flaskefutteraler42.02
Flaskeholdere, av flettematerialer46.02
Flaskeholdere, til medisinske møbler etc94.02
Flaskehylser, av strå ol46.02
Flaskekapsler83.09
Flaskekurver73.23
Flaskepropper45.03
Flasker, av plast39.23
Flasker, av keramiske materialer69.09
Flasker, " " , andre70.10
Flasker, av glass, til laboratoriebruk70.17
Flasker, av jern eller stål, støpte73.25
Flasketråd83.09
Flaskevarmere85.16
Flaskeåpnere82.05
Flatkjemmemaskiner84.45
Flatstrikkemaskiner84.47
Flekkfjernere37.07
Flenser, av plast39.17
Flenser, av keramiske materialer69.06
Flenser, av jern eller stål73.07
Flenskoplinger84.83
Flensrør73.03
Flerdimensjonalt måleutstyr90.31
Flerlagsglass70.07
Flerlagsmetervare58.11
Flerlagspapir, bestrøket48.10
Flerlagspapir, med mellomliggende kopipapir48.20
Flerlagspapir og -papp48.05
Flerpunktsveisemaskiner85.15
Flerstasjonsmaskiner84.57
Flertariffmålere90.28
Flertrinnssentrifugalpumper84.13
Flerveismaskiner84.59
Flerveisventiler84.81
Flesk, tilberedt eller konservert16.02
Flesk, av svin, ferskt, kjølt/fryst02.03
Flesk, saltet, i saltlake, tørket eller røykt02.10
Fleskepølser16.01
Fletninger, av flettematerialer46.01
Fletninger, som metervare58.08
Fletninger, til fremstilling av skolisser58.08
Fletninger, til bruk for parykkmakere67.03
Flettematerialer, vegatabilske14.01
Flettematerialer46.01
Flettematerialer, produkter av46.01
Flettematerialer, varer av46.02
Fletter67.04
Flexatoner92.06
Flexograftrykkemaskiner84.43
Flint25.17
Flintkuler, naturlige25.17
Flipper -spill95.04
Fliser39.18
Fliser, av tre44.01
Fliser, av filt av tekstilmateriale57.04
Fliser68.02
Fliser68.03
Fliser68.07
Fliser68.08
Fliser68.09
Fliser68.10
Fliser68.11
Fliser68.12
Fliser68.15
Fliser69.01
Fliser69.02
Fliser69.07
Fliser69.14
Fliser70.16
Fliskuttemaskiner84.65
Flodhestlær41.07
Flogopitt25.25
Flokkemaskiner84.51
Flokksilke50.03
Floretter95.06
Floroglysinol29.07
Flosshatter65.05
Flotasjonsaparater84.74
Flotasjonsmidler34.02
Flottører, til sjøfly88.03
Flottører, til heving av sunkne fartøyer89.07
Flottører, til torpedoer93.06
Flottørventiler84.81
Flower pomades33.01
Fludrokortison29.37
Fluepapir38.08
Fluer, spanske05.10
Fluer, fiskeutstyr95.07
Fluesmekkere96.03
Fluid extracts, av vegetabilske stoffer13.02
Fluksmålere90.30
Flumetason29.37
Fluocinolon29.37
Fluokortolon29.37
Fluoksymesteron29.37
Fluor28.01
Fluoranten29.02
Fluoren29.02
Fluorescein32.04
Fluorescens28.44
Fluorforbindelser, syrer28.11
Fluorider28.12
Fluorider28.26
Fluorimetre90.27
Fluoritt25.29
Fluorkiselsyre28.11
Fluormetolon29.37
Fluoroaluminater28.26
Fluoroborater28.26
Fluoroborsyre28.11
Fluorofosfater28.26
Fluorogermanater28.26
Fluoroniobater28.26
Fluorosilikater28.26
Fluorosilisiumsyre28.11
Fluorostannater28.26
Fluorosulfater28.26
Fluorotantalater28.26
Fluorotitanater28.26
Fluorozirkonater28.26
Fluorsalter28.41
Fluorsilikoaluminat, av kalium og litium25.30
Fluorsyrer28.11
Flupredniden29.37
Fluprednisolon29.37
Flurandrenolon29.37
Flussmiddel, kalkstein25.21
Flussmiddel, naturlig kryolitt25.27
Flussmiddel25.29
Flussmiddel38.10
Flusspat25.29
Flussyre28.11
Fly88.02
Fly, deler til88.03
Fly, leketøys95.03
Flyalarmsirener85.31
Flygende bomber93.06
Flygerbelter63.07
Flygerdrakter, trikoterte61.14
Flygerdrakter, ikke trikoterte62.11
Flygler92.01
Flykropper88.03
Flymotorer84.07
Flymotorer, gassturbin84.11
Flysimulatorer88.05
Flytebrygger89.07
Flytebøyer89.07
Flytedokker89.05
Flytekraner89.05
Flytemerker89.07
Flytestaker89.07
Flytetanker89.07
Flytetermometre90.25
Flytevekter90.25
Flytreningsmaskiner, stasjonære88.05
Flytreningsmaskiner, deler til88.05
Flyttebiler87.04
Flyttetilhengere87.16
Flyttevogner, som skal trekkes av dyr87.16
Fløte, ikke tilsatt sukker04.01
Fløte, ikke konsentrert04.01
Fløte, ikke tilsatt søtningsstoff04.01
Fløte, konsentrert04.02
Fløte, tilsatt sukker/annet søtningsstoff04.02
Fløte, gjæret/syrnet04.03
Fløtemugger73.23
Fløyelstoffer, av trikotasje60.01
Fløyelvevnader58.01
Fløyter92.05
Flåter, pedaldrevne89.03
Flåter89.07
Fnugg , (tekstilfibrer med lengde høyst 5mm)56.01
Fokusmålere90.31
Folier, av plast, selvklebende39.19
Folier, " , annen, ikke forsterket39.20
Folier, " , ellers39.21
Folier, av sølv71.06
Folier, av kopper74.10
Folier, av nikkel75.06
Folier, av aluminium76.07
Folier, av bly78.04
Folier, sink79.05
Folier, av tinn80.05
Folier, av tantal81.03
Folier, magnesium81.04
Folikkelstimulerende hormon29.37
Folininsyre29.36
Folinsyre, (INN)29.36
Folkodin29.39
Follekniver82.11
Follesakser82.13
Fondantmasse17.04
Fonokardiografer90.18
Fonolitt25.16
Fontenebassenger68.02
Fontenebassenger68.10
For, løse, trikoterte, til regnfrakker61.17
For, løse, til klær, særskilt innført62.17
For, deler til skotøy64.06
For, til hodeplagg65.07
Forbeter12.14
Forbikjørings-lyssignaler85.12
Forbindelsesdeler39.17
Forbindelsesdeler, til elledningsrør85.47
Forbindelsesplattformer86.07
Forbindelsesrør69.06
Forbindelsesstenger, til slåmaskiner84.33
Forbindelsesstykker73.07
Forbindelsesstykker74.12
Forbindelsesstykker75.07
Forbindelsesstykker76.09
Forbindelsesstykker78.05
Forbindelsesstykker79.06
Forbindelsesstykker80.06
Forbindinger, i detaljsalg til medbruk etc30.05
Forblandere84.36
Forblandinger23.09
Forblendingsstein69.04
Forbrenningsapparater90.27
Forbrenningskamre, for jetmotorer84.11
Forbrenningskamre, for jetmotorer84.12
Forbrenningskamre84.18
Forbrenningsmotorer, med gnisttenning84.07
Forbrenningsmotorer, m kompresjonstenning84.08
Forbrenningsovner84.17
Forbrenningsrør69.09
Forbrenningsskåler69.09
Forbruksmålere90.28
Forbudsskilter83.10
Fordampere, (evaporatorer)84.19
Fordampingskar69.14
Fordampingsskåler69.09
Fordampingsskåler70.17
Fordampningsmålere90.15
Fordampningstrommel84.02
Fordelere85.11
Fordelingsinnretning, for autmatemaskiner84.45
Forerter, friske eller kjølte07.08
Forformer84.80
Forforsterkere85.18
Forgarn, til kardegarn, av ull/dyrehår51.05
Forgarn, til kamgarn, av ull/dyrehår51.05
Forgarn, av bomull52.03
Forgarn, av lin53.01
Forgarn, av syntetiske stapelfibre55.06
Forgarn, av kunstige stapelfibrer55.07
Forgarn, av glassfibrer70.19
Forgassere, til forbrennigsmotorer84.09
Forgreningsrør73.07
Forgreningsventiler84.81
Forgulrøtter, hvite eller gule12.14
Forgyllingsmaskiner84.42
Forheng63.04
Forhøstere84.33
Foringer, av kork45.03
Foringer, av mineralske stoffer68.15
Foringer, av keramiske materialer69.14
Foringsrør73.04
Foringsrør73.05
Foringsrør73.06
Forklær, av plast39.26
Forklær, av gummi40.15
Forklær, av lær/kunstlær42.03
Forklær, trikoterte61.14
Forklær, ikke trikoterte62.11
Forkokset brensel27.01
Forkål12.14
Forlengelsesledd73.26
Forlengelsesspindler, for mikrometer90.17
Forlengelsesstykker, av glass70.17
Forlengelsesstykker, til pipenøkler82.04
Formaldehyd, (HCHO)29.12
Formaldehydsulfoksylat28.31
Formbord84.80
Formemaskiner84.49
Formeplater, til strikkemaskiner84.48
Former, av gips68.09
Former, av stein eller andre mineralske stoffer68.15
Former, til smørformemaskiner84.34
Former, sylindriske84.80
Former, typografiske84.80
Former, til sintring av metallpulver84.80
Forminskelsesapparater, fotografiske90.08
Forminskelsesapparater, kinematografisk90.10
Forminskelsesspeil70.09
Forminskningsrør73.07
Formokortal29.37
Formpresser, for kjøtt eller fett84.38
Formpresser, for trykkeriindustrien ol84.42
Formpresser, for gummi eller plast84.77
Formrammer84.42
Formrammer, for metallstøping84.80
Formslippmidler34.03
Formsmøremidler34.03
Formstifter73.17
Formularer, m/avgiftsmrk49.07
Formularer, andre49.11
Formvalser, for bøyemaskiner84.62
Forneper12.14
Fornøyelsesparker, utstyr til95.08
Foroner29.14
Forplantningsorganer, spiselig slakteavfall02.06
Forpresser84.33
Forprodukter23.09
Forrøtter12.14
Forseglingsapparater82.10
Forseglingsoblater19.05
Forskaling44.18
Forskjærgafler82.15
Forskjærkniver82.11
Forskjærsett71.14
Forskningsskip89.06
Forspinnekarder, for kardemaskiner84.45
Forspinnemaskiner84.45
Forsteininger97.05
Forsterkere85.18
Forsterkerenheter85.18
Forsterkermålere90.30
Forsterkningsplater83.02
Forstykker, trikoterte61.17
Forstykker, deler til kær, ikke trikoterte62.17
Forstørrelsesapparater, fotografiske90.08
Forstørrelsesapparater, kinematografiske90.10
Forstørrelsesglass90.13
Forstøvere40.14
Forstøvere90.19
Forstøvningstørkeapparater84.19
Forsukkerbeter23.09
Forsyningspanserbiler87.10
Forsøksreaktorer84.01
Fortelt, til campingvogner og bobiler63.06
Fortettet tre44.13
Fortrau73.08
Fortykningsmidler, av gummier/gummiharpiks13.02
Fortykningsmidler, av vegetabilske stoffer13.02
Fortykningsmidler, visse38.24
Fortynningsmidler27.10
Fortøyningsbøyer89.07
Fortøyningskjettinger73.15
Fortøyningspæler73.25
Forvarmere84.04
Forvrengningsanordninger85.25
Forvrengningsanordninger85.27
Forvrengningsfaktormålere90.30
Fosfater, av bly26.07
Fosfater, av torium og sjeldne jordarter26.12
Fosfater, andre28.42
Fosfater, metallurgiske31.03
Fosfatgjødsel31.03
Fosfatider29.23
Fosfatslagg31.03
Fosfider28.48
Fosfinater28.35
Fosfinsyre28.11
Fosfitter28.35
Fosfoaminolipider29.23
Fosfonater28.35
Fosfoniumjodid28.51
Fosfonsyre28.11
Fosfor, antennelig28.04
Fosfor, amorft28.04
Fosfor, hvitt28.04
Fosfor, krystallinsk28.04
Fosfor, rødt28.04
Fosfor(v)oksid28.09
Fosforbromider28.12
Fosfordijodid28.12
Fosforfluorider28.12
Fosforitt25.10
Fosforjodider28.12
Fosforklorider28.12
Fosforkopper28.48
Fosforoksidtribromid28.12
Fosforoksidtrifluorid28.12
Fosforoksidtriklorid28.12
Fosforpentaklorid28.12
Fosforpentoksid28.09
Fosforsalter28.42
Fosforsulfider28.13
Fosforsyre28.09
Fosforsyreanhydrid28.09
Fosforsyreestere29.19
Fosforsyreestere29.40
Fosforsyresirup28.09
Fosforsyrling28.11
Fosfortioater29.20
Fosfortribromid28.12
Fosfortrijodid28.12
Fosfortriklorid28.12
Fosfortrisulfid28.13
Fosforwolframgrønt32.04
Fosforylbromid28.12
Fosforylfluorid28.12
Fosforylklorid28.12
Fosgen28.12
Fossiler97.05
Fossilmel, kiselholdig25.12
Fosterhinner, (spiselig slakteavfall)02.06
Fotbadekar73.24
Fotballer95.06
Fotballnett95.06
Fotballspill95.04
Fotbryter, for diktat-avspillingsmaskin85.19
Fothvilere, til motorkjøretøyer83.02
Fothvilere, til motorsykler/invalidevogner ol87.14
Fotlenker, til veterinærbruk90.18
Fotlister69.07
Fotoalbum48.20
Fotoapparater90.06
Fotoapparater, kirurgiske og medisinske90.06
Fotodioder85.41
Fotoelektriske generatorer85.01
Fotoemisjonsceller85.40
Fotoemitterende, rør85.40
Fotogoniometre90.15
Fotografier49.11
Fotografirammer, av tre44.14
Fotografiske plater37.01
Fotogrammertri-kameraer, terrestriske90.06
Fotogrammetriske instrumenter, /apparater90.15
Fotogravyrklisjeer84.42
Fotohjørner48.23
Fotokatoderør85.40
Fotokopieringsapparater90.09
Fotometre90.27
Fotomikrografi mikroskoper90.11
Fotomotstander85.41
Fotomultiplikatorer85.40
Fotoreleer85.41
Fotosettemaskiner84.42
Fotostrålesveisemaskiner85.15
Fotothyristorer85.41
Fototransistorer85.41
Fotskamler94.03
Fotskinner73.02
Fotstykker68.02
Fottøy, trikotert, uten påsatt såle61.15
Fottøy, andre uten påsatte såler62.17
Fottøy, brukte, unntatt av asbest63.09
Fottøy, av gummi og/eller plast, vanntett64.01
Fottøy, overdel/yttersåle av gummi/plast64.02
Fottøy, overdel lær/yttersåle plast64.03
Fottøy, overdel lær/yttersåle gummi64.03
Fottøy, overdel lær/yttersåle lær64.03
Fottøy, overdel lær/yttersåle kunstlær64.03
Fottøy, overdel tekstil/yttersåle gummi64.04
Fottøy, overdel tekstil/yttersåle lær64.04
Fottøy, overdel tekstil/yttersåle plast64.04
Fottøy, overdel tekstil/yttersåle kunstlær64.04
Fottøy, yttersåle av tre, kork, hyssing, tau64.05
Fottøy, yttersåle av filt, fiberduk, linoleum64.05
Fottøy, yttersåle bast, strå, luffa64.05
Fottøy, yttersåle papp, pelsskinn, tekstil64.05
Fottøy, annet64.05
Fottøy, deler til64.06
Fottøy, av asbest68.12
Fottøy, ortopedisk90.21
Fourdriniermaskiner84.39
Fragmenteringsmaskiner84.65
Frakkefor, løse, særskilt innførte62.17
Frakker, av lær/kunstlær42.03
Frakker, trikoterte, for herrer61.01
Frakker, trikoterte, for damer61.02
Frakker, ikke trikoterte, for herrer62.01
Frakker, ikke trikoterte, for damer62.02
Fraksjoneringsanlegg84.19
Framaksler, til motorkjøretøyer87.08
Francisturbiner84.10
Francium28.44
Frankeringsmaskiner84.70
Frankfurterpølse16.01
Fransk kritt25.26
Franske horn92.05
Fredspiper96.14
Freesia06.01
Frekvensmålere90.30
Fremdriftsreaktorer84.01
Fremkallere37.07
Fresekjeder82.07
Fresemaskiner84.59
Freser82.07
Freser82.08
Freser, konstruert for tannlegebormaskin90.19
Fresesleider84.61
Freseverktøy82.07
Friidrettsapparater, og utstyr for95.06
Friksjonsbelegg68.13
Friksjonshjul84.83
Friksjonskoplinger84.83
Friksjonskoplinger, elektromagnetiske85.05
Friksjonsmaterialer68.12
Friksjonsmaterialer68.13
Friksjonsskiver82.02
Friksjonssveisemaskiner84.68
Friksjonstennere36.03
Frimerkealbum48.20
Frimerkehengsler48.23
Frimerker, papir til48.02
Frimerker, ubrukte49.07
Frimerker, samlergjenstander97.04
Friser, av papir48.14
Friser68.10
Friser69.05
Friser69.07
Frisons50.03
Fristempelgeneratorer, for gassturbiner84.14
Frisørsakser82.13
Frisørstoler94.02
Frisørvatt52.03
Fritidsskjorter, trikoterte, for herrer61.05
Fritidsskjorter, ikke trikoterte, for herrer62.05
Fritillaria06.01
Fritte32.07
Friturbin, til turbopropmotorer84.11
Frityrgryter, med elektrisk oppvarming85.16
Frityrkokere, storhusholdning84.19
Frokostretter19.04
Frontglass70.07
Frontlyktvaskeutstyr, til motorkjøretøyer84.24
Frontoner68.02
Frontoner69.05
Frontpaneler, til motorkjøretøyer87.08
Frosch, (deler til musikkinstrumenter)92.09
Frosker, levende01.06
Frostvæsker38.20
Frottèrinnretninger, for vevemaskiner84.46
Frottèstoffer, av trikotasje60.01
Frottèvevnader58.02
Fruktavfall23.08
Frukter, mel og pulver av11.06
Frukter, oljeholdige, også knuste12.07
Frukter, mel av oljeholdige12.08
Frukter, som skal brukes som såvarer12.09
Frukter, til bruk i enkelte industrier12.11
Frukter, til bruk ved farging eller garving14.04
Frukter, tilberedte med sukker20.06
Frukter, tilberedte/konserverte på annen måte20.08
Frukter, kunstige, samt varer av disse67.02
Frukter, av keramiske materialer69.13
Frukter, av glass70.13
Frukter, av capsicum/pimenta-slektene07.09
Frukter, tørkede, unntatt08.01
Frukter, andre, friske08.10
Frukter, fryste, også dampkokte/kokt i vann08.11
Frukter, midlertidig konserverte08.12
Frukter08.13
Frukter, tørkede, blandinger av08.13
Frukter, pepper-09.04
Frukter, vanilje-09.05
Frukter, av kaneltreet09.06
Frukter, hele, av kryddernellik09.07
Frukter, kunstige, av voks96.02
Fruktgele20.07
Fruktkasser, av tre44.15
Fruktkjerner, hovedsaklig til menneskeføde12.12
Fruktkniver82.11
Fruktknuter, kunstige67.02
Fruktkurver46.02
Fruktkverner85.09
Fruktose17.02
Fruktosefosfater29.40
Fruktosesirup17.02
Fruktpapir, tilskåret48.23
Fruktplukkere82.01
Fruktpulp20.08
Fruktpurè20.07
Fruktsafter20.09
Fruktsaftoppsamlere, for vinpresser84.35
Fruktsaftpresser, (salgsautomater)84.76
Fruktskall, mel og pulver av11.06
Fruktskall, tilberedt med sukker20.06
Fruktskall, konserverte på annen måte20.08
Fruktskjærere82.10
Fruktskåler69.12
Fruktskåler70.13
Fruktskåler71.14
Fruktsskrellere82.10
Fruktsteiner, hovedsaklig til menneskeføde12.12
Frukttrær, frø av12.09
Frukttrær06.02
Frynser70.18
Frysere84.18
Frysetørringsapparater84.19
Fryseutstyr84.18
Frysevogner, for jernbaner/sporveger86.06
Frø, lin- , også knuste12.04
Frø, raps-, også knuste12.05
Frø, solsikke- , også knuste12.06
Frø, oljeholdige, også knuste12.07
Frø, mel av oljeholdige12.08
Frø, av det slag som brukes som såvarer12.09
Frø, til bruk i enkelte industrier12.11
Frø, av johannesbrød12.12
Frø, harde, til utskjæring14.04
Frø, til bruk ved farging eller garving14.04
Frø, tilberedte, til spisebruk20.08
Frø, av kaffe09.01
Frø, av abrus precatorius, bearbeidde96.02
Frø, av canna indica, bearbeidde96.02
Frø, av johannesbrød, bearbeidde96.02
Frø, av piassavapalmen, bearbeidde96.02
Frø, tørket/konservert97.05
Frøbladmel, av tamarindfrø13.02
Frøhinner, av johannesbrød12.12
Frøhvite, av johannesbrød, ikke malt12.12
Frøhvitemel, av johannesbrød eller guarfrø13.02
Frøplanter06.02
Frøposer48.19
Frøsorteringsmaskiner84.37
FSH29.37
F-syre, (2-naftol-7-sulfonsyre)29.08
Ftalater29.17
Ftalhydrazid29.33
Ftalimid29.25
Ftalocyaniner32.04
Ftalsyre29.17
Ftalsyreanhydrid29.17
Fucose29.40
Fuglebur, av tre44.21
Fuglebur, av flettematerialer46.02
Fugledeler, med fjær / dun, samt varer av67.01
Fugleegg04.07
Fugleegg04.08
Fuglelim13.02
Fugler, levende01.05
Fugler, " , andre enn01.05
Fugler01.06
Fugleskinn, rå41.03
Fuksin32.04
Fuktemidler34.02
Fuktighetsregulatorer90.32
Full oil chamois41.08
Fullerjord25.08
Fullfor23.09
Fullgjødsel31.05
Fulminater28.38
Fulminsyre28.11
Fulminsyre28.38
Fundamentdeler68.10
Fundamenter, for maskiner84.85
Funksjonsgeneratorer, for analogmaskin84.71
Furan29.32
Furazolidin, (INN)29.34
Furcraea gigantea53.05
Furetidin29.33
Furfural29.32
Furfurylalkohol29.32
Furnace black28.03
Furuharpiks38.06
Furuknopper12.11
Furuknopper, ekstrakt13.02
Furunålsolje33.01
Furuoleoresin, frisk, flytende13.01
Fuselolje38.24
Fussvanser82.02
Futteraler, visse42.02
Futteraler, av lær , andre42.05
Futteraler, av papir/papp48.19
Futteraler, til paraplyer og parasoller63.07
Fylleinstrumenter, (tannlegeinstrumenter)90.18
Fyllemaskiner84.53
Fyllepenner96.08
Fyllingsmidler32.14
Fyllokinon29.36
Fyr, ikke blinkende94.05
Fyringsoljer27.10
Fyrrister, mekaniske84.16
Fyrromsvegger, med varmerør84.04
Fyrskip89.05
Fyrstikkbøker, emner til44.21
Fyrstikkemner44.21
Fyrstikker, bengalske36.04
Fyrstikker36.05
Fyrstikker, tømmer til44.03
Fyrstikkeskeholdere69.12
Fyrstikkesker, av tre44.15
Fyrstikkoppsatser71.14
Fyrtøyflint36.06
Fyrverkeri36.04
Fysostigmin29.39
Fytol29.05
Fytomenadion, (INN)29.36
Fytonadion29.36
Fytosteroler29.06
Fødselsdagskort49.09
Fødselsgrimer90.18
Fødselskroker90.18
Fødselssnorer90.18
Fødselsstropper90.18
Fødselstenger90.18
Føll, levende01.01
Førerhus, til motorkjøretøyer87.07
Føringsskinner, til mekaniske fyrrister84.16
Førstedagsbrev, illustrerte49.11
Førstedagsbrev97.04
Førstehjelpsutstyr30.06
Føtter, kunstige90.21
Føtter, til håndlamper94.05