A a a+
Tolltariffen

Register

Oppslag i registeret

Treff i registeretPosisjon
Eau de cologne33.03
Ebullioskoper90.27
Ebulliskoper70.17
Ecaussin25.15
Echappement, til ur91.14
Echappementshjul, og -drev91.14
Eddik22.09
Eddikerstatninger22.09
Eddikflasker70.13
Eddiksyre, (CH3COOH), dens salter og estere29.15
Eddiksyreanhydrid, ((CH3CO)2O)29.15
Eddiksyrefermenter30.02
Edelgasser28.04
Efedra, stilker og greiner av12.11
Efedrin29.39
Effektbrytere85.35
Effektgarn/effektsnorer56.05
Effektmaskiner, optiske90.10
Egg, fugleegg med skall, friske/kons/kokte04.07
Egg, fugleegg uten skall, friske/konserverte04.08
Egg, av skilpadde, friske/konserverte04.10
Egg, av maur05.11
Egg, av silkeormen05.11
Egg, tomme97.05
Eggblandere82.10
Eggdelere82.05
Eggeglass69.12
Eggeglass70.13
Eggeglass71.14
Eggeglass73.23
Eggehvite35.02
Eggekasser, av tre44.15
Eggemballasje, støpt48.23
Eggeplommer, av fugleegg04.08
Eggfrukt, (auberginer), frisk/kjølt07.09
Egglobuliner35.04
Eggolje15.06
Eggpiskere82.10
Eggstokker, (spiselig slakteavfall)02.06
Eggstokker, tørkede, også pulveriserte30.01
Egreneringsmaskiner84.45
Eik mossolje33.01
Eikebark, til bruk ved farging/garving14.04
Eikebarktannin32.01
Eikehjul, til motorkjøretøyer87.08
Eikelav, (lav)12.11
Eikenøtter23.08
Eikenøttkaffe21.01
Eiker, til motorsykkel- og sykkelhjul ol87.14
Einebær09.09
Einebærolje33.01
Einertjæreolje38.07
Einsteinium28.44
Ejektorkondensatorer84.04
E-kaprolaktam29.33
Ekgonin29.39
Ekkolodd90.14
Ekkomålere90.30
Ekornhår, til børstebinderarbeider05.02
Eksenteraksler84.83
Eksenterpumper84.13
Eksentersakser84.62
Eksitroner85.04
Ekskavatorer90.18
Ekskrementer31.01
Eksosmanifolder84.09
Eksospotter, til motorkjøretøyer87.08
Eksosrør, til motorkjøretøyer87.08
Ekspansjonsdampmaskiner84.12
Ekspansjonskoplinger, bøyelige rør83.07
Ekspansjonsmålere90.27
Ekspansjonstanker73.09
Ekspansjonstermometre90.25
Eksplosjonsapparater90.27
Eksponeringsmålere90.27
Ekstendere38.24
Ekstraksjonsmaskiner84.38
Ekstrakter, av planter av slekten cannabis13.02
Ekstrakter, av rotenonholdige røtter13.02
Ekstrakter, medisinske13.02
Ekstrakter, vegetabilske13.02
Ekstrakter, av kjøtt, flesk, fisk etc16.03
Ekstrakter, av kaffe, te, mate, kaffeerstatninger21.01
Ekstrakter, vegetabilske, til dyrefor23.08
Ekstrakter, av kjertler eller andre organer30.01
Ekstraktull51.04
Ekstruderere84.77
Ekstruderpresser84.62
Ekvatorialteleskoper90.05
Elastisitet, maskiner for prøving av90.24
Elastisitetsmålere90.24
Elastisitetsprøver, maskiner for90.24
Elastomerer39.10
Elefanter, levende01.06
Elefantlær41.07
Elefant-støttenner96.01
Elektrikerbelter63.07
Elektrisitet, elektrisk strøm27.16
Elektrodeholdere, (deler til)85.15
Elektrodemasse38.01
Elektroder81.12
Elektroder, til sveising83.11
Elektroder, andre enn forbrukselektroder85.15
Elektrodiagnostiske apparater90.18
Elektrodynamiske instrumenter90.30
Elektroencefalografer90.18
Elektroforeseinstrumenter90.27
Elektrografitt38.01
Elektrokardiografer90.18
Elektrolysekar84.42
Elektrolyseslam26.20
Elektrolyttkondensatorer85.32
Elektromagneter85.05
Elektromagneter, (øyeinstrument)90.18
Elektrometre90.32
Elektronmikroskoper90.12
Elektronrør85.40
Elektronstrålerør85.40
Elektronstrålesveising, maskiner for85.15
Elektroretinografer90.18
Elektrosfygmografer90.18
Elektrosjokkapparater90.18
Elektro-terapiapparater90.18
Elektrotonografer90.18
Elektrotypiplater84.42
Elementer, galvaniske85.06
Elementer, optiske90.01
Elementer, polariserende90.01
Elementer, " , innfattede90.02
Elemi13.01
Elevatorer, av Arkimedesskruetypen84.13
Elevatorer, ellers84.28
Elevatorer, pneumatiske84.28
Elfenbein, ubearbeidd/enkelt bearbeidd05.07
Elfenbein, ellers96.01
Elghuder, og skinn, rå41.03
Elglær41.07
Elipserull, til ur91.14
Elipsestein, til ur91.14
Eltemaskiner, for margarinprod84.79
Eltere84.34
Elveferger, også små89.01
Emaljemeisler90.18
Emaljeovner, ikke elektriske84.17
Emaskulatorer90.18
Emballasje, av tre44.15
Emballasje, av papir/papp, også dekorert48.19
Emballasjestoff, (ikke karakter av sekk el)63.07
Emballasjetilbehør83.09
Emballasjetråd73.26
Emblemer, av tekstil, ikke broderte58.07
Emblemer, broderte motiver58.10
Emblemer, trikoterte61.17
Emblemer, ikke trikoterte / broderte62.17
Embryoer05.11
Embryotomer90.18
Emetin29.39
Emner, av tre44.04
Emner, til stavtre44.16
Emner, (halvfabrikater av jern eller stål)72.07
Emner, til skruer etc73.18
Emner, av nikkel75.08
Emner, til sagblad82.02
Emner, til knivblad82.11
Emner, til barberblad82.12
Emner, tilnøkler83.01
Emulator, for databehandlingsmaskin84.71
Emulgeringsmaskiner, for margarinprod84.79
Emulgeringsmidler34.02
Emulsjoner21.03
Emulsjoner37.07
Emulsjonspumper, (mammut- og gasstige- pumper)84.13
Emulsjonspumper, andre84.14
Emulsjons-sprengstoffer36.02
Emulsjonsstabilisatorer38.24
Enargitt26.03
Endebeslag, til persienner og rullegardiner83.02
Endebeslag, (deler til glidelåser)96.07
Endebuffere86.08
Ender, levende01.05
Endestykker, til sigarer, av animalsk materiale96.01
Endivie, frisk eller kjølt07.05
Endoskoper90.18
Energi, elektrisk27.16
Energimålere90.28
Engelsk sement25.20
Engelske horn92.05
Engler95.03
Engober32.07
Engplanter, frø av12.09
Enkeltbølgepapp48.08
Enolformer29.33
Enriched rice10.06
Ensembler, trikoterte, for herrer61.03
Ensembler, trikoterte, for damer61.04
Ensembler, ikke trikoterte, for herrer62.03
Ensembler, ikke trikoterte, for damer62.04
Enstasjonsmaskiner84.57
Entrapmentpumps84.14
Enzymer35.07
Enzymholdige preparater32.02
Enzymkonsentrater35.07
Enzympreparater35.07
Eolsharper92.02
Eosiner32.04
Ep-additives38.11
E-pantotensyre29.36
Epidiaskoper90.08
Epiklorhydrin29.10
Epinefrin, (INN)29.37
Epinglè58.01
Episkoper90.08
Eplepresser84.35
Epler, friske08.08
Epler, tørkede08.13
Eplesyre29.18
Eplevin22.06
Epoksider29.10
Epoksyalkoholer29.10
Epoksyetan29.10
Epoksyetere, med 3-leddet ring29.10
epoksyetylbenzen29.10
Epoksyfenoler29.10
Epoksyharpikser39.07
Epåletter, ikke trikoterte62.17
Equilenin29.37
Equilin29.37
Erbium28.05
Eremurus06.01
Ergokalciferol29.36
Ergokornin29.39
Ergokristin29.39
Ergokryptin29.39
Ergometrin29.39
Ergonovin29.39
Ergosin29.39
Ergosterol29.36
Ergosterylacetat, ubestrålt29.36
Ergot, (rug infisert med meldrye, se10.02
Ergotamin29.39
Ermebeskyttere, trikoterte61.17
Ermebeskyttere, ikke trikoterte62.17
Ermeholdere62.12
Ermer, av lær/kunstlær42.03
Ermer, trikoterte61.17
Ermer, ikke trikoterte62.17
Ertebelger23.08
Erter, mel av11.06
Erter, tilberedte20.05
Erter, friske eller kjølte07.08
Erter, fryste07.10
Erter, tørkede, avskallede07.13
Erytromycin29.41
Escobilla53.03
Eserin29.39
Esker, av plast39.23
Esker, av tre44.15
Esker, for bijouteri mm44.20
Esker, av flettet trespon46.02
Esker, av papir/papp48.19
Esker, av stein68.02
Esker, emballasje-, av jern elller stål73.10
Esker, andre, av jern eller stål73.26
Esker, av aluminium76.12
Esker, belagt med animalsk materiale96.01
Esker, av vegetabilsk/mineralsk materiale96.02
Esler, levende01.01
Esler, rå huder og skinn av41.01
Espagnoletter83.02
Espalierer44.21
Esparsett12.14
Esparsettfrø12.09
Esparto, stengler eller blad14.04
Esparto53.05
Espartovoks15.21
Essenser, av kaffe, te, matè, kaffeerstatninger21.01
Estere29.16
Estere29.17
Estere29.20
Esterharpikser38.06
Estersmøreoljer34.03
Estervoks27.12
Estradiol29.37
Estragon, frisk/kjølt07.09
Estriol29.37
Estron29.37
Etan27.11
Etan, (C2H6, renhetsgrad min 95 vol%)29.01
Etanal, (CH3CHO)29.12
Etandiol29.05
Etansulfonsyre29.04
Etasjetørkeapparater84.19
Etaverin hydroklorid29.39
Eten, (C2H4, renhetsgrad min 95 vol%)29.01
Eteralkoholer29.09
Eteralkoholfenoler29.09
Etere, aromatiske29.09
Etere, asykliske29.09
Eterfenoler29.09
Eterperoksider29.09
Etiketter, av tre44.21
Etiketter, kartong til produksjon av48.02
Etiketter, av papir/papp48.21
Etiketter, ikke broderte58.07
Etiketter, trikoterte61.17
Etiketter, av tekstil, ikke trikoterte / broderte62.17
Etiketter, av sink79.07
Etiketteringsmaskiner84.22
Etikettstempler96.11
Etikettstrimler, broderte58.10
Etinamat29.24
Etinylestradiol29.37
Etisteron29.37
Etklorvynol29.05
Etklorvynol29.42
Etnografisamlinger, /gjenstander97.05
Etokseridin29.33
Etonitazen29.33
Etorfin29.39
Etterbarberingsprodukter33.07
Etterbehandlingsmaskiner84.49
Etterbehandlingsmaskiner84.51
Etterbehandlingsvalser, for valseverk84.55
Etterbrennere, til turbojetmotorer84.11
Ettervaskemaskiner84.45
Etthjulssykler87.12
Etuier, av lær42.02
Etuier, for bijouteri mm44.20
Etuier, av jern eller stål73.26
Etuier, av uedle metaller, til dekorasjon83.06
Etyl-2-klorvinyletynylkarbin*29.05
Etyl-4-morfolino29.34
Etyl-8'-apo-b-karotinat32.04
Etylacetanilid29.24
Etylacetat, (CH3COOC2H5)29.15
Etylacetoacetat29.18
Etylacetylen29.01
Etylalkohol22.07
Etylalkohol22.08
Etylamin29.21
Etylbenzen, (C6H5C2H5)29.02
Etylbromid29.03
Etylbutyleter29.09
Etylcellulose39.12
Etyldiazoacetat29.27
Etylen27.11
Etylen, (C2H4, renhetsgrad min 95 vol%)29.01
Etylendiamin29.21
Etylen-di-klorid29.03
Etylengeneratorer84.05
Etylenglykol29.05
Etylenglykoldifenyleter29.09
Etylenimin29.33
Etylenoksid29.10
Etylensulfonsyre29.04
Etylestrenol29.37
Etyletere29.09
Etylfenyleter29.09
Etylfenylmalonylurea29.33
Etylformiat, (HCOOC2H5)29.15
Etylhydrogensulfat29.20
Etylhydroperoksid29.09
Etylidenanilin29.25
Etyliden-p-toluidin29.25
Etylisoamylmalonylurea29.33
Etylisopropyleter29.09
Etylisotiocyanat29.30
Etyljodid29.03
Etylkarbamat29.24
Etylklorformiat29.15
Etylklorid29.03
Etylkumariner29.32
Etyllaktat29.18
Etylmerkaptan29.30
Etylmetyltiambuten29.34
Etylmorfin29.39
Etylmorfin29.39
Etylnitrat29.20
Etyl-p-aminobenzoater29.22
Etylparahydroksybenzoat29.18
Etylpentyleter29.09
Etylpropylallylalkohol29.05
Etylsalicylat29.18
Etylstearat29.15
Etyltartrater29.18
Etyltriklorsilan29.31
Etylvanillin29.12
Etylxantat29.30
Etynodiol29.37
Eudiometre70.17
Euforbium13.01
Eugenol29.09
Eukalyptusblad12.11
Eukalyptusolje33.01
Eurodiner32.04
Europium28.05
Evaporatorer84.18
Evaporatorer, fordampere84.19
Evaporeringsmålere90.15
Evighetskalendere49.10