A a a+
Tolltariffen

Register

Oppslag i registeret

Treff i registeretPosisjon
B2O3, dibortrioksid28.10
B-1,3-dimetyl-4-fenyl-4-prop*29.33
B-3-acetoksy-6-dimetylamino-, *29.22
B-3-etyl-1-metyl-4-fenyl-4-p, *29.33
B-4-morfolinyletylmorfin29.39
B-6-dimetylamino-4,4-difenyl, *29.22
Ba(ClO3)228.29
Ba(NO2)228.34
Ba(NO3)228.34
Ba(OH)228.16
Babassukjerner12.07
Babassuolje, og dens fraksjoner15.13
Babybager63.07
Babyklær, trikoterte61.11
Babyklær, ikke trikoterte62.09
Babyskrangler95.03
Babysokker, trikoterte61.11
Babysokker, ikke trikoterte62.09
Babyvekter84.23
BaC228.49
Bacitracin29.41
BaCl228.27
BaCO328.36
Bacon02.10
BaCrO428.41
Baddeleyitt26.15
Badebasseng95.06
Badebukser, trikoterte61.12
Badebukser, ikke trikoterte62.11
Badedrakter, trikoterte61.12
Badedrakter, ikke trikoterte62.11
Badehetter65.06
Badehåndklær63.02
Badekar, av plast39.22
Badekar, av sement, betong ol68.10
Badekar, av keramiske materialer69.10
Badekar, av jern eller stål73.24
Badekar, av sink79.07
Badekåper, trikoterte, for herrer61.07
Badekåper, trikoterte, for damer61.08
Badekåper, ikke trikoterte, for herrer62.07
Badekåper, ikke trikoterte, for damer62.08
Badematter, av kork45.03
Badematter, med underlag av papir eller papp48.15
Badematter, av frottèstoff ol57.02
Badepreparater33.07
Badesalt, parfymert33.07
Badeshorts,, trikoterte61.12
Badeshorts,, ikke trikoterte62.11
Badesko, av gummi og/eller plast64.02
Badetermometre90.25
Badian, (stjerneanis)09.09
Badianolje33.01
Badmintonnett95.06
Badmintonrackerter95.06
BaF228.26
Bagasjebærere, utvendige, til motorkjøretøyer87.08
Bagasjebærere, til sykler/motorsykler87.14
Bagasjehyller,, for motorkjøretyer83.02
Bagasjestropper, av tekstil, for bæring63.07
Bagasjetraller87.16
Bagasjevogner,, for jernbaner/sporveger)86.05
Bagasse23.03
Bagasse, fiberplater av44.11
Bager42.02
Bajonetter93.07
Bakaksler,, til motorkjøretøyer87.08
Bakefat73.23
Bakepulver21.02
Bakeribiler87.05
Bakerigjær21.02
Bakerimaskiner84.38
Bakeriovner, ikke-elektriske84.17
Bakervarer19.05
Bakervarer, papir/papp for48.23
Bakker69.12
Bakker, til mekaniske stokere84.16
Bakker, for dreiechucker84.66
Bakksager82.02
Baklemmer, til lastebiler83.02
Baklykter85.12
Bakpaneler, til motorkjøretøyer87.08
Bakteriofager30.02
Bakverk19.05
Balalaikaer92.02
B-alani, n29.22
Balanse, til ur91.14
Balanseror, til luftfartøyer88.03
Balansesager84.65
Balansesakser84.62
Balansevelle, til ur91.14
Balata40.01
Balata40.05
Baljer, av tre44.16
Balkonger, av jern eller stål73.08
Ball robots85.30
Ballastpakkere, for jenbane/sporveier86.04
Ballaststampere, for jenbane/sporveier86.04
Ballebrytere84.45
Baller, av sammenpresset jernskrap72.04
Baller95.03
Baller, til tennis,fotball etc95.06
Baller, for bordtennis/tennis/squash95.06
Ballettdrakter, ikke trikoterte62.11
Ballettrikoter, trikoterte61.14
Ballettskjørt, trikoterte61.14
Ballettskjørt, ikke trikoterte62.11
Balling-instrumenter90.25
Ballonger39.23
Ballonger40.14
Ballonger, meteorologiske88.01
Ballonger, unntatt leketøysballonger88.01
Ballonger, deler til, herunder indre ballonger88.03
Ballonger,, nett til56.08
Balsamer, naturlige13.01
Balustrader69.05
Bambus14.01
Bambus, fiberplater av44.11
Bambusknusere84.39
Bambusskudd, friske/kjølte07.09
BaMnO428.41
B-amylase, r35.07
Bananer, mel og pulver av11.06
Bananer, friske eller tørkede08.03
Bananlikør22.08
Bandasjer, i detaljsalg til med bruk etc30.05
Bandolærer, av lær/kunstlær42.03
Bandolærer, av tekstil, trikoterte61.17
Bandolærer, av tekstil, ikke trikoterte62.17
Bandoneoner92.04
Banjoer92.02
Bankbiler87.05
Bankeapparater84.37
Bankeinnretninger, for maskiner til avskalling84.38
Bankeinnretninger, til åpnere84.48
Bankemaskiner84.45
Bankemaskiner84.48
Bankemaskiner84.51
Bankpostpapir48.02
Banktjenesteautomater84.72
Bannere63.07
Banteng, levende, asiatiske, okser01.02
BaO28.16
BaO228.16
Barbasco, bark og røtter av12.11
Barberblad82.12
Barberhøvler82.12
Barberkniver82.12
Barberkoster96.03
Barberkremer33.07
Barbermaskiner, ikke elektriske82.12
Barbermaskiner, elektriske85.10
Barberreimer42.05
Barberskum33.07
Barbital, (INN)29.33
Barbital29.33
Barbiturderivater29.33
Barbitursyre29.33
Bardefrynser, ubearbeidd/enkelt bearbeidd05.07
Barduner73.12
Baretter65.05
Barium28.05
Bariumaluminat28.41
Bariumbromid28.27
Bariumfluorid28.26
Bariumfluorosilikat28.26
Bariumfosfat28.35
Bariumgrøt30.06
Bariumheksafluorosilika28.26
Bariumhydroksid28.16
Bariumjodat28.29
Bariumkarbid28.49
Bariumkarbonat,, naturlig25.11
Bariumkarbonat,28.36
Bariumklorat28.29
Bariumklorid28.27
Bariumkromat, (VI)28.41
Bariummanganat28.41
Bariumnitrat28.34
Bariumnitritt28.34
Bariumoksid, urent25.11
Bariumoksid28.16
Bariumperklorat28.29
Bariumperoksid28.16
Bariumperoksokarbonater28.36
Bariumsilikater28.39
Bariumsinkat28.41
Bariumsulfat, naturlig25.11
Bariumsulfid28.30
Bariumtiosulfat28.32
Bariumwolframat28.41
Bark, til bruk i fletting/kurvarbeider mm14.01
Bark, av trær, til bruk ved farging/garving14.04
Bark, avfall44.01
Bark, av kaneltreet09.06
Barkekniver82.01
Barkeskraper82.01
Barketromler84.79
Barnebøker49.01
Barnebøker, tegnebøker ol49.03
Barnemat19.01
Barnemat21.04
Barneseter94.01
Barnesmekker, trikoterte61.11
Barnesmekker, ikke trikoterte62.09
Barnestoler94.01
Barnevogndeler87.15
Barnevogner87.15
Barografer90.25
Barokkperler71.01
Barometre90.25
Baro-termo-hygrografer90.25
Barras-harpiks38.06
Barrer, av grafitt eller annet kull38.01
Barrer, av sølv71.06
Barrer, av platina71.10
Barrer, av ferrolegeringer72.01
Barrer, av råjern eller speiljern72.02
Barrer, av nikkel75.02
Barrer, av magnesium81.04
Barrierekremer33.04
Barselsenger94.02
Barter67.04
Baryton92.05
Barytt25.11
Baryttvann28.16
BaS28.30
Basalt25.16
Baseballkøller, karakter av leketøy95.03
BaSiF628.26
Basilikum, blomster og blad av12.11
Basilolje33.01
Basils41.05
Baskerluer65.05
Basketballer95.06
Basketballnett95.06
BaSO428.33
Basragummi13.01
Bas-relieffer69.13
Bassengreaktorer84.01
Basshorn92.05
Bassiafrø12.07
Bassines50.03
Basstuba92.05
Bast, til fremst av tauverk mm14.01
Bast, tekstilfibrer av, ikke spunnet53.03
Bast, vevnader av tekstilfibrer av53.10
Bastardjute53.03
Bastfibrer, garn av53.07
Bastnasitt25.30
Basuner92.05
Bates90.25
Bathyscaphes89.05
Batonger93.04
Batterier85.06
Batterier, oppladbare85.07
Batteriholdere85.12
Batterikull85.45
Baudot-apparater85.17
Baufiler82.02
Baume90.25
Bauxitt26.06
Bay-olje33.01
Be 1028.44
Be(OH)228.25
Bearnaisesaus21.03
Beauvais58.05
Bedøvelsesmidler, medisinske/kirurgiske30.03
Bedøvelsessprøyter90.18
Beefalo, levende01.02
Befruktningshindrende, kjemiske prep30.06
Begonia06.01
Begre, emballasje-, av papir/papp48.19
Begre, av stein68.02
Begre, av keramiske materialer69.09
Begre, av glass70.13
Begre, av edelt metall71.14
Begre, av perler/edelsteiner71.16
Begre, av jern eller stål73.23
Begre, til termoser96.17
Begre, antikke97.05
Behandlingsenhet, for digitalmaskin84.71
Beholdere, av plast39.23
Beholdere, av lær42.02
Beholdere, av lær42.05
Beholdere, transport-, av tre44.15
Beholdere, i bøkkerarbeide44.16
Beholdere, av tre44.19
Beholdere, av kurvmakerarbeide46.02
Beholdere, av papir kontorbruk48.19
Beholdere, av tekstilmaterialer til campingbruk63.06
Beholdere, av asfalt ol68.07
Beholdere, av asbest68.12
Beholdere, av kermikk, til transport etc69.09
Beholdere, av keramikk69.14
Beholdere, av glass70.10
Beholdere, av glass, for vakuumisolerte varer70.12
Beholdere, av edelt metall71.15
Beholdere, av jern, over 300 l73.09
Beholdere, av jern, høyst 300 l73.10
Beholdere, av jern, for flytende gasser73.11
Beholdere, av kopper74.19
Beholdere, av nikkel75.08
Beholdere, av aluminium, over 300 l76.11
Beholdere, av aluminium, høyst 300 l76.12
Beholdere, av aluminium, for flytende gass76.13
Beholdere, av bly78.06
Beholdere, av sink79.07
Beholdere, av tinn80.07
Beholdere, av magnesium81.04
Beholdere, til sprøyteapparater84.24
Beholdere, for meierimaskiner84.34
Beholdere, for vinpresser84.35
Beholdere, for bleikemaskiner84.51
Beholdere, for vibratormotorer84.79
Beholdere, deler til akkumulatorer85.07
Beholdere, for kullkornmikrofoner85.18
Beholdere, isolerte, for termotransport86.09
Beholdere, for transport av væsker/gasser86.09
Beholdere, transport- (containere)86.09
Beholdere, for sterile forbindinger94.02
Beholdere, for tryllekunstnere95.05
Beholdere, for flusssyre, av parafinvoks96.02
Beholdere, vakuumisolerte96.17
Bein, for transplantasjon/implantasjon30.01
Bein, ubearbeidd, samt pulver og avfall av05.06
Bein, kunstige90.21
Bein, til utskjæring, samt varer derav96.01
Bein, samlinger og samlergjenstander97.05
Beinaske26.21
Beinbeskyttere, (motorsykkeldeler)87.14
Beinfett, utsmeltet, av svin eller fjærfe15.01
Beinfett, utsmeltet, av storfe/sauer/geiter15.02
Beinfiler90.18
Beinklemmer, (deler til medisinske møbler)94.02
Beinlim35.03
Beinlim35.06
Beinmarg, olje utvunnet av15.06
Beinmarg, tørkede, pulveriserte30.01
Beinolje, utvunnet av beinfett elller bein15.06
Beinsakser90.18
Beinsement30.06
Beinskinner90.21
Beinstøtter, til invalidevogner87.14
Beiseanordninger, for platevalseverk84.79
Beisebeholdere, for valseverk84.55
Beisefargestoffer32.04
Beisemidler23.07
Beisemidler38.09
Beisemidler38.10
Bek27.08
Bekblende26.12
Bekjentgjørelser, (postkort)49.09
Bekkasiner, levende01.06
Bekkener, av glass70.17
Bekkener, av jern eller stål73.24
Bekkener, musikkinstrumenter92.06
Bekkenholdere92.09
Bekkenmål, obstetriske90.18
Bekkenmålere90.18
Bekkoks27.08
Bekledningsstein68.03
Beksorter38.07
Belegg, golv-, av tekstil, tuftet57.03
Belger, deler til fotoapparater90.06
Belger, til musikkinstrumenter92.09
Belgfrukter, mel av11.06
Belgfrukter, friske eller kjølte07.08
Belgfrukter, tørkede, avskallede07.13
Belgkameraer90.06
Belladonna, urter, røtter, bær, blad, blomster12.11
Belladonna, ekstrakt13.02
Belter40.15
Belter, av lær/kunstlær42.03
Belter, trikoterte61.17
Belter, av tekstilstoff, ikke trikoterte62.17
Belter, som ikke har karakter av klær63.07
Belter, til beltemotorkjøretyer87.08
Belter, kirurgiske/medisinske90.21
Beltetraktorer87.01
Beltetransportører84.28
Belysningslamper85.39
Belysningsutstyr, til sykler/kjøretøyer85.12
Belysningsutstyr94.05
Benareshamp53.03
Bend69.03
Benker94.01
Benklær, av asbest68.12
Benkskrustikker, av tre44.17
Bensin27.10
Bensin, til sigarettennere ol36.06
Bensinampuller70.10
Bensinkanner73.10
Bensinmotorer84.07
Bensinpumper84.13
Bensintanker, til motorkjøretøyer87.08
Bensylestere38.06
Bentonitt25.08
Benzaldehyd, (C6H5CHO)29.12
Benzaldehydsemikarbazon29.28
Benzaldoksim29.28
Benzantron29.14
Benzen, ikke teknisk ren27.07
Benzen, (C6H6)29.02
Benzendiazoniumklorid29.27
Benzendiazoniumtetrafluorbor, *29.27
Benzendikarboksylsyrer, (o-,m-,p-)29.17
Benzendisulfonsyrer29.04
Benzensulfonsyre29.04
Benzetidin29.33
Benzhydrol29.06
Benzidin29.21
Benzo13.01
Benzoetinktur33.01
Benzofenon, (C6H5COC6H5)29.14
Benzofuran29.32
Benzol27.07
Benzonitril29.26
Benzosyre, (C6H5COOH)29.16
Benzoylekgonin29.39
Benzylacetat29.15
Benzylalkohol29.06
Benzylbenzoat29.16
Benzylditiokarbonater29.30
Benzyletyleter29.09
Benzylfenylhydrazin29.28
Benzylformiat29.15
Benzylidenacetoksim29.28
Benzylidenaceton, (C6H5CH=CHCOCH3)29.14
Benzylklorid29.03
Benzylklorid, (C6h5COCl)29.16
Benzylmorfin29.39
Benzylperoksid29.16
Benzylsalisylat29.18
Benzylsulfonsyrer, (toluensulfonsyrer)29.04
Beo28.25
Berandinetorv53.05
Beraudinetorv53.05
Berberis vulgaris, -røtter, for farging/garving14.04
Beredere85.16
Bereter65.05
Berg og dalbaner95.08
Bergamotter, friske eller tørkede08.05
Bergamottolje33.01
Bergarter, asfaltholdige27.14
Bergartilleri93.01
Bergbor82.07
Bergboremaskiner84.67
Bergboremaskiner85.08
Bergingsbiler87.05
Bergingsbåter, til redning av sunkne fartøy89.05
Bergmynteurter12.11
Berkelium28.44
Berlinerblått32.06
Berlokker71.13
Berthelot's instrumenter90.27
Bertramrotrøtter12.11
Bertranditt26.17
Beryll, (ikke som edelsten)26.17
Beryllium81.12
Berylliumbronse81.12
Berylliumhydroksid28.25
Berylliummalmer26.17
Berylliumoksid28.25
Beskjæresakser82.01
Beskyttelsesbeslag83.02
Beskyttelsesbriller90.04
Beskyttelsesdeksel, til urkasser91.11
Beskyttelsesgjenstander39.26
Beskyttelseshansker, av gummi40.15
Beskyttelseshansker, ikke trikoterte62.16
Beskyttelseshjørner83.05
Beskyttelseshodeplagg65.06
Beskyttelseshylser68.12
Beskyttelseshylster, for håndlamper94.05
Beskyttelsesinnretninger83.02
Beskyttelsesinnretninger, for maskiner84.85
Beskyttelseskapper, til90.22
Beskyttelseskapper90.22
Beskyttelseskapper, (ammunisjonsdeler)93.06
Beskyttelseskasser, av animalsk materiale96.01
Beskyttelsesklær, av lær42.03
Beskyttelsesklær, trikoterte61.13
Beskyttelsesklær, trikoterte61.14
Beskyttelsesklær, mot stråling etc62.10
Beskyttelsesklær, ikke trikoterte62.11
Beskyttelsesklær, av asbest68.12
Beskyttelsesknapper39.26
Beskyttelsesposer, til klær63.07
Beskyttelsesrekkverk73.08
Beskyttelsesrekkverk, til ovner ol73.21
Beskyttelsesskinner90.21
Beskyttelsesskjermer, til90.22
Beskyttelsesskjermer90.22
Beskyttelsestrekk, /futteraler, til våpen93.05
Beslag83.02
Beslag, tilprotokoller/bøker83.05
Bestanddeler, av blod30.02
Bestikketuier42.02
Betacetylmetadol29.22
Betain29.23
Betainhydroklorid29.23
Betalingsmidler, av papir49.07
Betalingsmidler, mynter71.18
Betameprodin29.33
Betametadol29.22
Betametason29.37
Betaprodin29.33
Betaroner85.43
Betastråler, apparater for90.22
Bete, for-12.14
Betefrø12.09
Betelblad14.04
Betelnøtter, ellers20.08
Betelnøtter, friske/tørkede, med/uten skall08.02
Betepulp23.03
Betesukker17.01
Betjeningshåndtak, til motorsykler mm87.14
Betjeningsmekanismer, for industriroboter84.79
Betjeningsmekanismer, til mekanisk signal86.08
Betong38.24
Betongbiler, unntatt betongblandebiler87.04
Betongblandebiler87.05
Betongblandere84.74
Betongbrekkere84.67
Betongpumper84.13
Betongvibratorer84.67
Betongvibratorer85.08
Betraktningsapparater, for slides90.13
Betraktningskasser, for film90.10
Beurre fondu04.05
Bevegelsesmekanismer, til dukker95.02
Bever, hår av51.02
Bevergjel05.10
Bezitramid29.33
BF328.12
B-fruktofuranosidase35.07
Bh, `er62.12
B-hypofamin29.37
Bi(NO3)35H2O28.34
Bi(OH)328.25
Bi2O328.25
Bi2O528.25
Bianisidiner29.22
Bibliotekbiler87.05
Bibliotektilhengere87.16
Bibos, levende, asiatiske okser01.02
Bibos frontalis, levende, asiatiske okser01.02
Bibos gaurus, levende, asiatiske okser01.02
Bibos sondaicus, levende, asiatiske okser01.02
Bickfordlunter36.03
Bideter, av plast39.22
Bideter, av keramiske materialer69.10
Bideter, av jern eller stål73.24
Biennis12.07
Bier, levende01.06
Bigift, tørkede flak/ikke-mikrobiel kryptotoksin30.01
Bijouterivarer71.17
Bikaker, kunstige96.02
Bikarbonater28.36
Bikuber, av tre44.21
Bikuber, av flettematerialer46.02
Bilbatterier85.07
Bildebilag, til bøker49.01
Bildebøker, innbundne49.01
Bildebøker, for barn49.03
Bildeforsterkerrør85.40
Bildeomformerrør85.40
Bildeortikoner85.40
Bilder, overføringstrykk49.08
Bilder, trykte49.11
Bilder, antikke97.05
Bilderammer, av tre44.14
Bilderør85.40
Bildeskjerm, for tekstbehandlingsmaskin84.69
Bildetelegrafiapparater85.17
Biler82.01
Biler87.03
Biler, med motor, for barn95.01
Bilettmaskiner84.72
Bilferger89.01
Biljardbord95.04
Biljardker95.04
Biljardkritt95.04
Biljardmarkrer95.04
Biljardspill95.04
Biljardur91.06
Biljardutstyr, karakter av leketøy95.03
Billedhoggerarbeider68.02
Billedskjerm, for databehandlingsmaskin84.71
Billets, av råjern og speiljern72.02
Billets, av jern eller ulegert stål72.07
Billets, av aluminium76.01
Billets, av sink79.01
Billets, av magnesium81.04
Billetter49.11
Billettmaskiner84.70
Billettstempler96.11
Billettvesker42.02
Bilpresenninger, flate63.06
Bilpresenninger, fasongsydd63.07
Bilradiomottakere85.27
Biltransporttilhengere87.16
Biltransportvogner, for jernbaner/sporveger86.06
Bilverktøysett82.06
Bimetalltermometre90.25
Bimlijute53.03
Bimlipatam53.03
Bind, i detaljsalg til medisinsk bruk etc30.05
Bind, sanitets, av vatt av tekstilmateriale56.01
Bindebjelker68.10
Bindeinnretninger, til selvbindere84.33
Bindemidler38.09
Bindemidler38.24
Bindenåler73.19
Bindergarn56.07
Binders83.05
Bindingsverk79.07
Bindler, ferdige til lage børster etc96.03
BiNO3(OH)228.34
Binyrebarkhormoner29.37
BiOCl28.27
Biotin29.36
Biotinmetylester29.36
Biotitt25.25
Biprodukter23.08
Birøkterkniver82.11
Bis(4-klorfenyl)sulfon39.11
Bis(4-tert-butylsykloheksyl)peroksydik*29.20
Bisamrotte, hår av51.02
Bisazoforbindelser29.27
Bisfenol a29.07
Bisler42.01
Bisler83.02
Bismitt26.17
Bismutin26.17
Bismutitt26.17
Bison, levende01.02
Bison bison, levende (amerikanske bisonokser)01.02
Bison bonasus, levende01.02
Bisonokser, levende01.02
Bisselboggier86.07
Bisulfittmasse, halvkjemisk47.05
Bitterlikør22.08
Bittermandelkaker23.06
Bittermandelolje33.01
Bitumen27.13
Bitumen, naturlig27.14
Bitumen, bituminøse blandinger27.15
Bitumenfilt, av fiberduk56.03
Biur91.05
Biur91.06
Bivoks15.21
Bjelkehoder69.05
Bjelker, grovt tilhogde44.03
Bjelker, o/ 6mm tykkelse44.07
Bjelker, limtre-44.18
Bjeller83.06
Bjeller, musikkinstrumenter92.06
Bjeller, pynt95.05
Bjeller, monterte, til fiskestenger95.07
Bjørkebladolje33.01
Bjørnebringebær, friske08.10
Bjørnebær, friske08.10
Bjørner, levende01.06
B-karotin32.04
Black, (lead)25.04
Black eye, bønner, friske eller kjølte07.08
Black gram, -bønner, tørkede, avskallede07.13
Blackheart72.01
Blad, til bruk ved farging/garving14.04
Blad, av vegetabilske materialer, til dyrfôr23.08
Blad, tobakks-24.01
Blad, uten blomster/blomsterknopper06.04
Blad, kunstige67.02
Blad, av glass70.13
Blad, av støpt jern eller stål73.25
Blad, av jern eller stål73.26
Blad, til sager82.02
Blad, " "82.08
Blad, til kniver82.11
Blad, til ikke-elektriske barbermaskiner82.12
Blad, til andre skjære og klipperedskaper82.14
Blad, til luft- eller vakuumpumper84.14
Blad, til skrapere og bulldosere84.31
Bladbeter, friske/kjølte07.09
Bladfjærer73.20
Bladkål, frisk eller kjølt07.04
Bladnåler, til strikkemaskiner84.48
Blancometre90.27
Blandekraner84.81
Blandemaskiner, for landbruk/mølleindustri84.37
Blandemaskiner, for konfekt84.38
Blandemaskiner, for mineralske materialer84.74
Blandemaskiner, andre84.79
Blandemaskiner, elektromekaniske husholdningsapparater85.09
Blandeventiler84.81
Blandinger, av propan og butan27.11
Blandinger, bituminøse27.15
Blandinger, til medisinsk bruk30.03
Blandinger, av flyktige vegetabilske oljer33.02
Blandinger, av resenoider33.02
Blandinger, av syntetiske luktestoffer33.02
Blandingsgjødsel31.05
Blandingskar70.13
Blandingskondensatorer84.04
Blandingsmel, av hvete og rug, finmalt11.01
Blanketter, m/avgiftsmerker49.07
Blankettpapir48.02
Blankettsett48.20
Blanks85.23
Blazere, trikoterte, for herrer61.03
Blazere, trikoterte, for damer61.04
Blazere, ikke trikoterte, for herrer62.03
Blazere, ikke trikoterte, for damer62.04
Blazes50.03
Bleached rice10.06
Bleier, papir-48.18
Bleier, av vatt av tekstilmateriale56.01
Bleier, trikoterte61.11
Bleier, av tekstil, ikke trikoterte62.09
Bleieunderlag, av vatt av tekstilmateriale56.01
Bleikjord, brukt, inneholdende voks/fettstoffer15.22
Bleikjord25.08
Bleikjord, brukt27.13
Blekk28.27
Blekk28.41
Blekk32.15
Blekkfjernemidler38.24
Blekkholdere, for linjeringsmaskiner84.39
Blekkholdere96.08
Blekkhus70.13
Blekkhus71.14
Blekkhusoppsatser, av tre44.20
Blekkhusoppsatser, av keramiske matr69.13
Blekkhusoppsatser, av glass70.13
Blekkhusoppsatser, av jern eller stål73.26
Blekkhusoppsatser, kontor- eller skrivebordutstyr, metall83.04
Blekkspruter16.05
Blekktilførselsregulatorer96.08
Blendere, til fotoapparater90.06
Blendere, til90.22
Blendere90.22
Blikkfangere, av tekstil, ikke broderte58.07
Blikkfangere, broderte motiver58.10
Blikksakser82.03
Blimps, hylster til filmopptakere/-fremvisere90.07
Blindeskriftbøker49.01
Blindeskriftnoter49.04
Blindtarmer, preparerte42.06
Blinklys85.30
Blinklys, for fly etc85.31
Blitzkuber90.06
Blitzlamper85.39
Blitzpatroner36.04
Blod, fra dyr, til terapeutisk/profylaktisk bruk30.02
Blod, fra mennesker30.02
Blod, annet05.11
Blodalbumin, terapeutisk/profylaktisk bruk30.02
Blodalbumin35.02
Blodenzym35.07
Blodglobuliner30.02
Blodkull38.02
Blodoverføringsapparater90.18
Blodpeptoner35.04
Blodprøve, nåler90.18
Blodpølse16.01
Blodstillende midler30.06
Blodtappeapparater90.18
Blodtypereagenser30.06
Blokkemaskiner84.53
Blokker, av sjokolade18.06
Blokker, av maltekstrakt19.01
Blokker, kvartsitt25.06
Blokker, såpepreparater34.01
Blokker, av preparater på basis av grafitt38.01
Blokker, av plast39.21
Blokker, av vulkanisert bløøtgummi40.08
Blokker, trekull-44.02
Blokker, av fortettet tre44.13
Blokker, til fottøy44.17
Blokker, av stein68.02
Blokker, vegetabilske, agglom m/mineralske matr68.08
Blokker, av sement, betong eller kunstig stein68.10
Blokker, av andre mineralske stoffer68.15
Blokker, av kiselholdig fossilmel69.01
Blokker, av ildfaste keramiske materialer69.02
Blokker, av andre keramiske materialer69.04
Blokker, av glass70.16
Blokker, av sølv71.06
Blokker, av råjern eller speiljern72.01
Blokker, av ferrolegeringer72.02
Blokker, av omsmeltet jern eller stål72.04
Blokker, av jern eller ulegert stål72.06
Blokker, av rustfritt stål72.18
Blokker, av annet legert stål72.24
Blokker, av nikkel75.02
Blokker, av aluminium76.01
Blokker, av bly78.01
Blokker, av sink79.01
Blokker, av tinn80.01
Blokker, av magnesium81.04
Blokker, av enkelte uedle metaller81.12
Blokker, for trykkerier etc84.42
Blokker, for blokktrykkemaskiner84.43
Blokker, for kule- eller rullelagre84.83
Blokkeringsmekanismer86.08
Blokkglimmer25.25
Blokktrykkemaskiner84.43
Blomkål, konserv med eddik eller eddiksyre20.01
Blomkål, frisk eller kjølt07.04
Blomkål, tørket07.12
Blomster, til bruk ved farging/garving14.04
Blomster, avskårne/tørkede06.03
Blomster, kunstige, samt varer av disse67.02
Blomster, av keramiske materialer69.13
Blomster, av glass70.13
Blomster, av støpt jern eller stål73.25
Blomster, av jern eller stål73.26
Blomster, " , av uedelt metall83.06
Blomster, te-09.02
Blomster, kanel-09.06
Blomster, tørkede, av kryddernellik09.07
Blomster, japanske95.05
Blomster, kunstige, av voks96.02
Blomsterbegre, kunstige67.02
Blomsterknopper06.03
Blomsterkurver06.03
Blomsterkurver06.04
Blomsterpomader33.01
Blomsterpotter68.02
Blomsterpotter68.10
Blomsterpotter68.11
Blomsterpotter69.14
Blomstersakser82.13
Blomsterskåler69.13
Blomsterstativer94.03
Blonder, som metervare, bånd, motiver58.04
Blonder, antikke97.05
Blooms72.07
Bluser, trikoterte61.06
Bluser, ikke trikoterte62.06
Bly(ii)acetat, basisk (PbCH3COO)23PbOH2)29.15
Bly(ii)acetat, nøytralt (CH3COO)2Pb)29.15
Bly(ii)arsenitt28.42
Bly(ii)kromat(vi)28.41
Bly(ii)molybdat28.41
Bly(ii)nitrat28.34
Bly(ii)oksid28.24
Bly(ii)ortoarsenat28.42
Bly(ii)stearat29.15
Bly(ii,iv)oksid28.24
Blyakkumulatorer85.07
Blyaluminat28.41
Blyanter, mekaniske96.08
Blyanter96.09
Blyantforlengere96.08
Blyantimonat28.41
Blyantspissemaskiner84.72
Blyantspissere82.14
Blyantstifter96.09
Blyanttegninger97.01
Blyarsenater28.42
Blyazid28.50
Blyborat28.40
Blydioksid28.24
Blyfolier78.04
Blyfosfinater28.35
Blygittere, akkumulatordeler85.07
Blyglans26.07
Blyhypofosfitter28.35
Blykarbonat26.07
Blykromat28.41
Blylodd78.06
Blylunte36.03
Blymalmer26.07
Blymolybdat26.13
Blymolybdat81.02
Blymonoksid28.24
Blymønje28.24
Blyoksidavledere85.35
Blyoksider28.24
Blyoksidklorider28.27
Blyperklorat28.29
Blyplater, (akkumulatordeler)85.07
Blyrør78.05
Blysilikater28.39
Blysulfat26.07
Blysulfid26.07
Blysyreanhydrid28.24
Blytiosulfat28.32
Blytitanater28.41
Blyuranfosfat26.12
Blærekopper74.02
Blærer, varer av42.06
Blærer, av andre dyr enn fisk, hele/stykker05.04
Blærer, til baller95.06
Bløtdyr, tilberedte eller konserverte16.05
Bløtdyr03.07
Bløtdyr, skall av96.01
Bløtgjøringsmidler34.02
Bløtjernsinstrumenter90.30
Bløtleggingskar,, med oppvarmingsutstyr84.19
Bløtleggingskar,, for valsemøller84.38
Bløttjernsoscillografer90.30
Blåbær, friske08.10
Blåsebelger, til musikkinstrumenter92.09
Blåseformer, til masovner84.17
Blåseformer, for konvertere84.54
Blåseinstrumenter92.05
Blåselamper82.05
Blåsere84.14
Blåskjell16.05
Blåsyre28.11
Blåtre, (til bruk ved farging/garving)14.04
B-metylindol29.33
Bn28.50
B-naftylamin29.21
Bobiler87.03
Bobiner, av plast39.23
Bobiner, av tre44.21
Bobiner, av papir/papp48.22
Bobiner, for maskiner for fremst av tyll84.47
Bobinettstoffer58.04
Bobinholdere84.48
Bobsleigher95.06
Bodies43.02
body lotions33.04
Boehmeria, (tenacissima/nivea)53.05
Bog, saltet/i saltlake/tørket/røykt02.10
Boggier, til jernbane/sporvegsmateriell86.07
Bois de rose33.01
Bokbindemaskiner84.40
Bokbindernåler73.19
Bokbinderpresser84.40
Bokglimmer25.25
Bokholderimaskiner84.70
Bokhvete10.08
Bokhvete, finmalt mel av11.02
Bokhvete, avskallet11.04
Bokhyller94.03
Bokkataloger49.11
Bokmerker, av plast39.26
Bokmerker, av animalsk materiale96.01
Bokomslag, kartong til48.02
Bokomslag, av animalsk materiale96.01
Bokpermer39.26
Bokpermer48.20
Bokpermer, overtrukket tekstilstoff til59.01
Boksehansker42.03
Bokser, av plast39.23
Bokser, av stein68.02
Bokser, " " " " ,73.10
Bokser, av jern eller stål73.23
Bokser, av aluminium76.12
Bokser, antikke97.05
Bokseringer95.06
Bokskalv41.04
Bokskameraer90.06
Bokskap94.03
Bokstaver, av plast39.26
Bokstaver, av tre44.21
Bokstaver, av asbestsement ol68.11
Bokstaver, av keramiske materialer69.14
Bokstaver, av uedle metaller83.10
Bokstaver, til trykkeriindustrien ol84.42
Bokstavspill95.04
Bokstavtyper84.42
Bokstøtter, av keramiske materialer69.13
Bokstøtter, av glass70.13
Bokstøtter, av eller plettert med edelt metall71.14
Bokstøtter, av uedle metaller83.04
Boksåpnere82.05
Boksåpnere82.10
Boktrykkpapir48.02
Bolasteron29.37
Boldoblad12.11
Bolduc58.06
Bolero, av pelsskinn43.03
Boliger94.06
Boller, av plast39.24
Boller, av tre44.19
Boller, av stein68.02
Boller, av keramiske materialer69.12
Boller, av glass70.13
Boller, av eller plettert med edelt metall71.14
Boller, av jern eller stål73.23
Bolognaise21.03
Bologneserpølse16.01
Bolstere94.04
Bolstertrekk63.02
Bolter28.44
Bolter, av plast39.26
Bolter, av jern eller stål73.18
Bolter, av kopper eller kopperlegeringer74.15
Bolter, av nikkel75.08
Bolter, av aluminium76.16
Bolter, av sink79.07
Bolter, av magnesium81.04
Bolter, til låser83.01
Bolter, til dører83.02
Boltsakser82.03
Bom, for vevmaskiner84.46
Bombayhamp53.03
Bombekalorimetre90.27
Bombekastere93.01
Bomber36.04
Bomber93.06
Bommer73.08
Bommer, for varpebommer84.48
Bommer95.06
Bomull, voks utvunnet fra15.21
Bomull, egrenert52.01
Bomull, ikke kardet eller kjemmet52.01
Bomull, avfall av52.02
Bomull, kardet eller kjemmet52.03
Bomull, sytråd av52.04
Bomull, garn, inneh minst 85% bikke i detalj52.05
Bomull, garn, inneh under 85% bikke i detalj52.06
Bomull, garn, i detaljopplegging52.07
Bomull, vevnader av, inneh minst 85% b52.08
Bomull, vevnader av, inneh minst 85% b52.09
Bomull, vevnader av, inneh under 85% b52.10
Bomull, vevnader av, inneh under 85% b52.11
Bomull, andre vevnader av, inneh u 85% b52.12
Bomull, vatt av56.01
Bomull-linters14.04
Bomullsavfall,, kardet eller kjemmet52.03
Bomullsfibrer52.01
Bomullsfrø12.07
Bomullsfrøolje, og dens fraksjoner15.12
Bomullsfrøolje, hydrogenert15.16
Bomullsplukkemaskiner84.33
Bomullsstoffer,, vevde, minst 85% bomull52.08
Bomullsstoffer,, vevde, under 85% bomull52.10
Bomullsvatt56.01
Bomullsåpnere84.45
Bonasus, (levende bison)01.02
Bonbonesker69.13
Bondegårder, (leketøy)95.03
Booster coils85.11
Bor, oljer27.10
Bor, grunnstoff28.04
Bor, utskiftbart verktøy82.07
Boracitt25.28
Boraks, naturlig25.28
Boraks, annet28.40
Borater, naturlige25.28
Borater, andre28.40
Boratmineraler, naturlige25.28
Bord, o/ 6mm tykkelse44.07
Bord, profilert trelast44.09
Bord, roterende, til dypboremaskiner84.31
Bord, til smørsmeltere84.34
Bord, for symaskiner84.52
Bord, til instrumenter/apparater i pos90.22
Bord, til musikkinstrumenter92.09
Bord, spesiallaget for instrumenter etc94.02
Bord, konstruert for spill95.04
Bord, for bordtennis95.06
Bordbelegg, m/underlag av papir/papp48.15
Bordbestikk71.14
Bordbestikk82.15
Bordboller69.13
Bordbrikker, av tekstil63.02
Bordbrikker, av keramiske materialer69.12
Bordduker, av papir48.18
Bordduker, grove, knyttede57.01
Bordduker, av tekstil63.02
Borddukklemmer73.23
Border40.08
Border, vegg/tak-dekor48.14
Bordgafler82.15
Bordgongonger83.06
Bordklokker, av glass70.13
Bordklokker, av edle metaller71.14
Bordklokker, av udle metaller83.06
Bordkniver71.14
Bordkniver82.11
Bordkronometer, av edelt metall91.01
Bordkronometer, andre91.02
Bordlamper94.05
Bordløpere63.02
Bordmodeller, radio85.27
Bordmodeller, fjernsynsmottakere85.28
Bordoppsatser, av glass70.13
Bordoppsatser, av edle metaller71.14
Bordplater, av glass70.13
Bordplater, av edle metaller71.14
Bordsalt25.01
Bordservice, antikke97.05
Bordservietter, papir48.18
Bordservietter, av tekstil63.02
Bordservise, av plast39.24
Bordservise, av tre44.19
Bordservise, av flettematerialer46.02
Bordservise, av keramiske materialer69.11
Bordservise, av edle metaller71.14
Bordservise, av tinn80.07
Bordservise, av animalsk materiale96.01
Bordsirkelsager84.65
Bordsirup17.02
Bordsirup17.03
Bordskap, spesiallaget for instrumenter ol94.02
Bordspill95.04
Bordtennere96.13
Bordtennis, utstyr for95.06
Bordtennisracketer95.06
Bordtepper63.04
Bordur, til sportsbruk91.05
Bordvifter84.14
Borehoder, for utboremaskiner84.59
Borekjeder, til kullbrytere84.31
Boremaskiner, for stein84.30
Boremaskiner, metallbearb84.59
Boremaskiner, av div harde materialer84.65
Boremaskiner, ikke-elektrisk håndverktøy84.67
Boremaskiner, elektromekanisk håndverktøy85.08
Boreoljer34.03
Boreplattformer, flytende/nedsenkbare89.05
Borerør73.04
Boreskip89.05
Borestenger, til kullbrytere84.31
Boretårn, til heising av borerør84.28
Boretårn, mobile, dvs spesialkjøretøyer87.05
Borider28.50
Borkarbid28.49
Borkarbon28.49
Borkroner68.04
Borkroner82.07
Borneokamfer29.06
Borneol29.06
Borneotalg15.15
Bornitrid28.50
Bornitt26.03
Bornylacetat29.15
Bornylformiat29.15
Bornylklorid29.03
Bornylsalisylat29.18
Boroksider28.10
Borowolframater28.42
Borsesesquioksid28.10
Borstenger72.28
Borstenger84.66
Borstål72.28
Borsyre, naturlig25.28
Borsyre, annen28.10
Bortrifluorid28.12
Bortrifluoridkomplekser29.42
Borvann, ikke detaljpakket28.10
Borvinder82.05
Bos, levende01.02
Bos inducus, levende, zebu/pukkelokser01.02
Bos taurus, levende, alminnelige okser01.02
Botanikerkasser73.26
Botaniske samlinger/gjenstander97.05
Boules71.04
Bourettesilke50.03
Bourettesilkegarn, ikke i detaljopplegging50.05
Bournonitt26.03
Bovinae, levende01.02
Bowlingbaner, automatiskt utstyr til95.04
Boysenbær, friske08.10
Brailleskriftnoter49.04
Brandy22.08
Brannalarmapparater85.31
Brannalarmer90.22
Brannbiler87.05
Brannbåter89.05
Branneritt26.12
Branngranater93.06
Brannhjelmer65.06
Brannhydranter84.81
Brannprosjektiler93.06
Brannrør, ammunisjonsdeler93.06
Brannslanger, av tekstilmateriale59.09
Brannslokningsapparater84.24
Brannslokningsbomber38.13
Brannslokningsfly88.02
Brasiltre, til bruk ved farging/garving14.04
Brassica, frø av (rapsfrø)12.05
Brassica napobrassica, kålrot12.14
Bratsjer92.02
Braunitt26.02
Breakers84.39
Breddeholdervalser, til vevemaskiner84.48
Bredfotskinner73.02
Breguet-apparater85.17
Breitschwanz, rå pelsskinn43.01
Brekkbønner, friske eller kjølte07.08
Brekkfarger32.13
Brekkrotrøtter12.11
Brekkstenger82.05
Brekkvinstein29.18
Bremsebelegg, annet68.13
Bremsebelegg, montert, til motorkjøretyer87.08
Bremsedeler, til motorsykler, sykler mm87.14
Bremseflapper, til luftfartøyer88.03
Bremsehoder, til rystetransportører84.31
Bremseinnretninger, til87.09
Bremseinnretninger87.09
Bremseinnretninger, til87.09
Bremseinnretninger87.09
Bremseklaffer, til luftfartøyer88.03
Bremseklosser40.16
Bremselys85.12
Bremsepedaler, til motorkjøretøyer87.08
Bremseplater, til motorkjøretøyer87.08
Bremser, elektromagnetiske85.05
Bremser87.08
Bremser, til motorsykler, sykler, invalidekjt87.14
Bremser87.16
Bremser88.03
Bremseratt, til jernbane/sporvegsmateriell86.07
Bremsesko, til jernbane/sporvegsmateriell86.07
Bremsesko, med belegg, til motorkjøretøyer87.08
Bremsesko, til motorsykler mm87.14
Bremsesylindrer, til jernbane/sporvegsmateriell86.07
Bremsesylindrer, til motorkjøretøyer87.08
Bremsetromler, til motorkjretyer87.08
Bremsetromler, til motorsykler mm87.14
Bremseutstyr, til jernbane/sporvegsmatr86.07
Bremsevæsker, hydrauliske27.10
Bremsevæsker38.19
Brennejern82.05
Brennerdyser69.03
Brennere, " , for kullstøv84.16
Brennere, kauteriske90.18
Brennere, for lamper94.05
Brennerigjær21.02
Brennevin22.08
Brennstoff, av gelantin96.02
Brennstoffbeholdere, til tennere96.13
Brennstoffdyser, til forbrenningsmotorer84.09
Brennstoffdyser, til gassturbiner84.11
Brennstoffpreparater36.06
Brennstofftanker, til motorkjøretøyer87.08
Brennstofftanker, til motorsykler mm87.14
Brennstofftanker, til luftfartyer88.03
Brennstofftilførselsregulatorer84.11
Brennsveisemaskiner85.15
Brensel, fast, fremstilt av stein27.01
Brensel, torv27.03
Brensel, bekkoks27.08
Brensel, flytende36.06
Brenselelementer, fertile/spaltbare/ube- strålte84.01
Brenselved44.01
Brett, serverings, av tre44.19
Brett, av flettemateriale)46.02
Brett, av papir/papp48.23
Brett, av tinn80.07
Brett, til varpebommer84.48
Brett, spill95.04
Brettservietter63.02
Brevdueur91.06
Brevholdere44.20
Brevkasser73.23
Brevklaffer83.02
Brevklemmer83.05
Brevklyper83.05
Brevkort, ikke illustrerte48.17
Brevkort, m/portotrykk49.07
Brevkort49.11
Brevkort, frankerte97.04
Brevkurver48.19
Brevkurver83.04
Brevordnere48.20
Brevpapir48.02
Brevpapir, i sett m/konvolutter48.17
Brevpapir, løse ark48.23
Brevpresser, av plast39.26
Brevpresser, av stein68.02
Brevpresser, av keramiske materialer69.13
Brevpresser, av glass70.13
Brevpresser, av edle metaller71.14
Brevpresser, av perler eller edelstener71.16
Brevpresser, av uedle metaller83.04
Brevsorteringsmaskiner84.72
Brevvekter84.23
Brevåpnere82.14
Brevåpnere, av animalsk materiale96.01
Bridge95.04
Bridge-linked, polysykliske syklaner29.02
Brie04.06
Briketter, av steinkull27.01
Briketter, av treflis/avfall44.01
Briketter, av trekull44.02
Briketter, av ferrolegeringer72.02
Briketter, av visse jerne- og stålprodukter72.03
Briketter, av avfall og skrap av jern eller stål72.04
Briketter, av nikkel75.02
Brikker, elektroniske85.42
Brikker, spill95.04
Briljantin33.05
Brilleetuier42.02
Brilleglass, ikke optisk bearbeidde70.15
Brilleglass, uinnfattede90.01
Brilleinfatninger90.03
Briller90.04
Bringebær, friske08.10
Bristemotstandsprøver, maskiner for90.24
Bristolkartong48.02
Britanniametall81.10
British gum35.05
Brix90.25
Brochantitt26.03
Broderier, tapisserier, håndrbroderte58.05
Broderier, engelsk58.10
Broderier, metervare, bånd el motiver58.10
Broderier, antikke97.05
Broderimaskiner84.47
Broderimønster, (overføringstrykkk)49.08
Brodernåler73.19
Broderprener76.16
Brodersakser82.13
Brodersett, detaljpakket m/garn og vevnad63.08
Broket, (kopper)26.03
Brokkbind90.21
Brokkoli, frisk eller kjølt07.04
Brom28.01
Bromalbumin35.02
Bromater28.29
Brombenzendisulfonsyrer29.04
Brombenzensulfonsyrer29.04
Bromdietylacetylurea29.24
Bromelain35.07
Bromeliaceae-familien, tekstilfibre av53.05
Brometan29.03
Bromfenylhydrazin29.28
Bromforbindelser, syrer28.11
Bromider28.12
Bromisovalerylurea29.24
Bromkamfer, (C10H15OBr)29.14
Bromkasein35.01
Brommetan, også tilsatt små mengder klopikrin29.03
Bromnitrometan29.04
Bromoform29.03
Bromstyren29.03
Bromsyre28.11
Bronkoskoper90.18
Bronsepulver74.06
Bronseringsmaskiner84.43
Brookitt26.14
Brosjemaskiner84.67
Brosjemaskiner85.08
Brosjer71.13
Brosjyrer49.01
Brotsjer82.08
Brown rice10.06
Brudd, av keramiske materialer25.30
Bruddgrenseprøvere90.24
Bruddris10.06
Bruddstein, kalkholdig25.15
Bruddstein68.01
Brudeslør, ikke trikoterte62.14
Bruer, av jern eller stål73.08
Bruer, av aluminium76.10
Bruges58.04
Brukraner84.26
Bruleggingsblokker44.21
Bruleggingsfliser69.07
Bruleggingsfliser69.08
Brundurra10.07
Brunjernstein26.01
Brunkull, gagat25.30
Brunkull, aske26.21
Brunkull, også agglomerert27.02
Brunkull, tjære27.06
Brunkullvoks27.12
Brunstein, (se også25.30
Brunstein26.02
Bruseksjoner, av jern eller stål73.08
Bruseksjoner, av aluminium76.10
Brusseltepper57.02
Brusviller, av tre44.06
Bruvekter84.23
Brygger73.08
Bryggerhuskjeler73.23
Bryggeribek38.07
Bryggerimaskiner84.38
Brynestein68.04
Brystbær, friske08.10
Brystdriller82.05
Brystharnisker95.06
Brystholdere62.12
Brystplater78.06
Brystpumper70.17
Bryststykker, spiselig slakteavfall02.06
Brystvortebeskyttere40.14
Brytere, " , for spenninger o/1000V85.35
Brytere, elektriske85.36
Bryteringer95.06
Bryteroljer27.10
Brytertavler, for analogmaskiner84.71
Brytertavler85.37
Brød19.05
Brødbokser73.23
Brødfjeler44.19
Brødkister94.03
Brødristere85.16
Brødristerovner85.16
Brødskjærere82.10
Brønnkarse, frisk/kjølt07.09
Bubalus, levende01.02
Bubalus arni, levende01.02
Bubalus bubalus, levende01.02
Bubalus depressicornis, levende01.02
Buccoblad12.11
Buelampekull85.45
Buelamper85.39
Buer, tilsager82.02
Buer, til musikkinstrumenter92.09
Buer, til bueskyting95.06
Buesager82.02
Buesagrammer, av tre44.17
Bueskytingsett, karakter av leketøy95.03
Bueskytterutstyr95.06
Buestrenghamp53.05
Buffere, til jernbane/sporvegsmateriell86.07
Buffeter94.03
Buffetvogner87.16
Built-up footwear64.01
Buketter, av lauvverk, blad, greiner el,06.03
Buketter, av avskårne blomster06.04
Buketter, av fjær67.01
Buketter, av kunstige blomster etc67.02
Bukkeblad, blad av12.11
Bukkehornkløverfrø09.10
Bukker, av tre44.21
Bukker, til idrettsformål95.06
Bukkerter, friske eller kjølte07.08
Bukkerter, tørkede, avskallede07.13
Buklister, av svin, ferskt/kjølt/fryst02.03
Buklister, saltet/i saltlake/tørket/røykt02.10
Bukser, trikoterte, for herrer61.03
Bukser, trikoterte, for damer61.04
Bukser, ikke trikoterte, for herrer62.03
Bukser, ikke trikoterte, for damer62.04
Bukseskjørt, trikoterte61.04
Bukseskjørt, ikke trikoterte62.04
Bukskjell, av skillpaddeskall05.07
Bukspyttkjertelhormoner29.37
Bukspyttkjertler, spiselig slakteavfall02.06
Bukspyttkjertler, tørkede, også pulveriserte30.01
Bukspyttkjertler, utjenelige til menneskeføde05.10
Bulbvinkeljern72.16
Buljonger21.04
Bulkskip89.01
Bulldosere84.29
Bulmeurt, røtter, frø og blad av12.11
Bulmeurt, ekstrakt13.02
Bumeranger95.06
Bumped tops51.05
Bunner, til bøkkerarbeider44.16
Bunner, til musikkinstrumenter92.09
Bunnplater, for dreiebenker84.58
Bunnplater, for verktøymaskiner84.61
Bunnplater, for verktøymaskiner84.63
Bunnplater, for kontormaskiner84.72
Bunnplater, for vibratorer84.79
Bunnplater, til mikroskoper90.11
Bunnplater, til ur91.14
Bunnplater, til ammunisjon93.06
Bunnplater, til knapper96.06
Bunnrammer,, til vekter84.23
Bunnrammer,, til jacquardmaskiner84.48
Bunnstykker, til urkasser91.11
Bunnventiler84.81
Bunsen's90.27
Bur, til elevatorer84.31
Burotrøtter12.11
Burstruktur-forbindelser, syklaner29.02
Busker06.02
Busser87.02
Busskarosserier87.07
Bussunderstell87.06
Bust, av svin/villsvin05.02
Buta-1,2-dien, (C4H6)29.01
Buta-1,3-dien, (C4H6)29.01
Butadiener27.11
Butadiengummi40.02
Butan27.11
Butan, flytende36.06
Butan-1-ol29.05
Butanal, (CH3CH2CH2CHO)29.12
Butaner, (C4H10)29.01
Butanoler29.05
Butanon, (CH3COC2H5)29.14
Butantiol29.30
Butener, ellers27.11
Butener, (C4H8) kjemisk isolerte def forb29.01
Butikker, innredning94.06
Butikker, leketøy95.03
Buttsveisemaskiner85.15
Butylcyanoakrylat30.06
Butyldimetylacetofenon29.14
Butylditiokarbonater29.30
Butylener, andre27.11
Butylener, (C4H8) kjemisk isolert def forb29.01
Butylftalylbutylglykolat29.18
Butylgummi40.02
Butylhydrogenftalat29.17
Butylidenanilin29.25
Butyllaktat29.18
Butylmerkaptan29.30
Butylnitrit29.20
Butyl-p-aminobenzoater29.22
Butylstearat29.15
Butyltartrater29.18
Butyn29.01
Butyraldehyd, (CH3CH2CH2CHO)29.12
Butyrolakton29.32
Butyrometre70.17
Byer, modeller av90.23
Bygg10.03
Bygg, malt av11.07
Byggesett95.03
Byggestillaser73.08
Byggevarer, av plast39.25
Byggkaffe21.01
Byggkverner85.09
Byggmel, finmalt11.02
Bygninger, modeller av90.23
Bygninger, prefabrikerte94.06
Bygningsartikler, av sink79.07
Bygningselementer, av tre44.18
Bygningskalkstein25.16
Bygningsmaterialer, av presset kork45.04
Bygningsornamenter69.05
Bygningsornamenter70.16
Bygningspaneler, av flettematerialer46.01
Bygningsplater, av tre44.10
Bygningsplater, av asfalt eller liknende68.07
Bygningssnekkerarbeider44.18
Bygningsstein25.15
Bygningsstein68.02
Bygningsstein69.04
Bygningsvarer69.02
Bygningsvarer69.05
Byretter70.17
Bysteholdere62.12
Byster69.13
Byster71.14
Byster83.06
Byster96.02
Byster97.03
Bær, til bruk ved farging eller garving14.04
Bær, av kaffe09.01
Bæreaksler, til motorkjøretøyer87.08
Bærebjelker73.08
Bærefrekvenssystemer, apparater for85.17
Bærehåndtak, av lær42.05
Bærekurver46.02
Bærenett, av tekstilmaterialer56.08
Bæreposer39.23
Bæreraketter, for romfartøyer88.02
Bærereimer, til våpen93.05
Bæreruller, (castors)84.28
Bærestropper63.07
Bærestykker, trikoterte61.17
Bærestykker, tilbehør/deler til klær62.17
Bøfler, levende01.02
Bøkenøtter12.07
Bøker, også tekniske49.01
Bøker, bilde- for barn ol49.03
Bøker, note-49.04
Bøker, til musikkundervisning49.04
Bøker, atlas/kartbøker49.05
Bøker, karakter av leketøy95.03
Bøker, antikke97.05
Bøkkerarbeider, av tre44.16
Bølgepapir, papir til produksjon av48.05
Bølgepapir48.08
Bølgepapp48.08
Bølgestifter73.17
Bønnebelger23.08
Bønnebøker49.01
Bønner, mel av11.06
Bønner, soya-, også knuste12.01
Bønner, kakao-18.01
Bønner, friske eller kjølte07.08
Bønner, fryste07.10
Bønner, tørkede, avskallede07.13
Bønner, kaffe-09.01
Bønner, vanilje-09.05
Bønnevikker, frø av12.09
Bønnevikker, friske eller kjølte07.08
Bønnevikker, tørkede, avskallede07.13
Børsteetuier42.02
Børsteetuier71.14
Børsteholdere, (deler til85.01
Børsteholdere85.03
Børsteinnfatninger, av tre44.17
Børstemaskiner,, til bruk i landbruket84.37
Børstemaskiner,, til tekstilbearbiding84.51
Børstemaskiner,, til bearbieding av hud, skinn eller lær84.53
Børstemaskiner,, ikke-elektrisk håndverktøy84.67
Børstemaskiner,, elektromekanisk håndverktøy85.08
Børster, med perler/edelstener71.16
Børster, konstruert for tannlegebormaskin90.19
Børster96.03
Børsterot, til børstebinderarbeider14.03
Bøtter, av plast39.24
Bøtter, til paternosterverk42.04
Bøtter, av tre44.16
Bøtter, av jern eller stål73.23
Bøtter, av sink79.07
Bøyemaskiner84.62
Bøyeprøving, maskin for90.24
Bøyer28.48
Bøylehester95.06
Bøyler, av perler eller edelstener71.16
Bøyler, med lås83.01
Bøyler, av uedle metaller83.08
Bøyler, til våpen93.05
Bøyler, av animalsk materiale96.01
Bånd, svovelimpregnerte38.08
Bånd, av plast, selvklebende39.19
Bånd, " " , ikke forsterket, laminert el39.20
Bånd, " " , andre39.21
Bånd, " " , naturlig40.01
Bånd, " " , syntetisk40.02
Bånd, av gummiregenerat40.03
Bånd, av gummi, blandet, uvulkanisert40.05
Bånd, " " , uvulkanisert40.06
Bånd, av vulkanisert bløtgummi, ubearbeidde40.08
Bånd, " " " , andre40.16
Bånd, av flettematerialer46.01
Bånd, av sammenklebte paralelle varptråder58.06
Bånd, av tekstil, vevde58.06
Bånd, av tekstil, med ivevde frynser i kantene58.08
Bånd, transport-, av tekstilmateriale,59.10
Bånd, av asbest68.12
Bånd, av friksjonsmateriale68.13
Bånd, av glimmer68.14
Bånd, av sølv71.06
Bånd, av uedelt metall plettert med sølv71.07
Bånd, av platina71.10
Bånd, av jern eller stål73.12
Bånd, " " " " , vridd73.13
Bånd, av kopper74.09
Bånd, " " , flettede74.13
Bånd, av nikkel, ubearbeidde75.06
Bånd, " " , andre75.08
Bånd, av aluminium76.06
Bånd, av bly78.04
Bånd, av sink79.05
Bånd, av tinn80.04
Bånd, av wolfram81.01
Bånd, av tantal81.03
Bånd, av magnesium81.04
Bånd, for mekaniske lydopptak85.23
Bånd, innspilte85.24
Bånd, isolerte85.44
Båndelevatorer84.13
Båndjern72.11
Båndkniplinger58.04
Båndkniver82.05
Båndknivmaskiner84.53
Båndmikrofoner85.18
Båndopprullere, for valseverk84.55
Båndpussemaskiner84.65
Båndsagblad82.02
Båndsager84.64
Båndsager84.65
Båndstrammere82.05
Båndstål72.11
Båndtransportører84.28
Båndvevstoler84.46
Bårer94.02
Båter, for transport av personer eller last89.01
Båter, oppblåsbare89.03
Båter, pedaldrevne89.03
Båter, sammenleggbare89.03
Båter, for fornøyelse eller sport89.03
Båter, flytende materiell, for opphogging89.08
Båter, leketøys -95.03
Båtkalesjer, fasongsydde, ikke flate63.07
Båtpresenninger, flate63.06
Båtskrog70.19