A a a+
Tolltariffen

Register

Oppslag i registeret

Treff i registeretPosisjon
A-1,3-dimetyl-4-fenyl-4-prop*29.33
A-3-acetoksy-6-dimetylamino-*29.22
A-3-acetoksy-6-metylamino-4,*29.22
A-3-etyl-1-metyl-4-fenyl-4-p*29.33
A-6-dimetylamino-4,4-difenyl*29.22
A-amino-b-hydroksypropionsyr*29.22
A-aminoisokapronsyre29.22
A-aminoisovaleriansyre29.22
A-amylase35.07
Abaca53.05
Abc-bøker, a49.03
Abelmoskusfrø12.11
Abietater38.06
Abietinsyre38.06
Abietinsyretypene38.03
Abietylalkohol38.06
Abroma augusta53.03
Abrus precatorius, frø til utskjæring14.04
Abrus precatorius, frø av, bearbeidede96.02
Absint33.01
Absintlikør22.08
Absolutter33.01
Absolutter33.03
Absorbenter81.09
Absorpsjonsbeholdere84.18
Absorpsjonskjøleapparater84.18
Absorpsjonsmetre90.27
Abutilon avicennae53.03
Abutilonhamp53.03
Acenaften29.02
Acenaftenkinon29.14
Acetaldehyd, (CH3CHO)29.12
Acetaldehydcyanhydrin29.26
Acetaldehydfenylhydrazon29.28
Acetaldoksim29.28
Acetaler, andre29.11
Acetaler, sykliske29.37
Acetamid29.24
Acetanilid29.24
Acetater29.21
Acetatmasse47.02
Aceteddikester29.18
Acetoacetanilid29.24
Acetofenoksim29.28
Acetofenon, (CH3COC6H5)29.14
Acetoksim29.28
Acetol, (CH3COCH2OH)29.14
Aceton, (CH3COCH3)29.14
Acetoncyanhydrin29.26
Acetonitril29.26
Acetonylaceton, (CH3COCH2CH2COCH3)29.14
Acetorfine29.39
Acet-p-fenetidid29.24
Acetylaceton, (CH3COCH2COCH3)29.14
Acetylbromid, (CH3COBr)29.15
Acetyldemetyldihydrotebain29.39
Acetyldihydrokodein29.39
Acetyldihydrokodeinon29.39
Acetylen, (C2H2)29.01
Acetylener29.01
Acetylengassgeneratorer, vannprosess84.05
Acetylensvart28.03
Acetylkarbinol, (CH3COCH2OH)29.14
Acetylklorid, (CH3COCl)29.15
Acetylmetadol29.22
Acetylortokresotinsyrer29.18
Acetyltannin32.01
Acidimetre70.17
Acth29.37
Actinidia chinensis, friske08.10
Actinium28.44
Acylradikal29.25
Adderingselementer, for analogmaskin84.71
Adengummi13.01
Adenosintri29.34
Adermin29.36
Adipinsyre, (HOOC(CH2)4COOH)29.17
Adipoketon, (C4H8CO)29.14
Adiponitril29.26
Adkomstdokumenter49.07
Adrenalin29.37
Adrenocorticotropin29.37
Adrenocorticotropt hormon29.37
Adrenosteron29.37
Adressebøker48.20
Adressebøker49.01
Adressemaskiner84.72
Adresseplater83.10
Adresseplater, for adressemaskin84.73
Adresseskilt, opplyste94.05
Adsorpsjonsmiddel38.02
Adsukibønner, tørkede, avskallede07.13
Aerosolterapiapparater90.19
Aesculetin29.32
Ag2Cr2O7, 28.43
Ag2O28.43
Ag2S28.43
Ag2SO4, 28.43
Ag3PO4, 28.43
Agar og agar-agar13.02
Agarbatti33.07
Agater71.03
Agavaceae-familien, tekstilfibre av53.04
Agave, til børstebinderarbeider ol14.03
Agave, tekstilfibre av53.04
AgCl28.43
AgCN28.43
Aggregat, ikke elektriske, av jern eller stål73.22
Aggregat, er, elektriske generator85.02
Aggregat, strømforsynings85.04
Aggregatbiler, spesialkjøretøy87.05
Agn, kunstig95.07
Agner, av korn12.13
AgNO3, 28.43
Ago28.43
Agraffer62.17
AgSCN28.43
Agurker, konservert i eddik20.01
Agurker, friske eller kjølte07.07
Agurker, midlertidig konserverte)07.11
Agurkurt, stengler og blomster av12.11
A-hypofamin29.37
Akajougummi13.01
Akajounøtter, friske eller tørkede, med eller uten skall08.01
Akaroidharpiks13.01
Akasiebark, til bruk ved farging/garving14.04
Akevitt22.08
Akkumulatorer, hydrauliske84.79
Akkumulatorer, elektriske -85.06
Akkumulatorer, alkaliske85.07
Akkumulatorslam26.20
Akonitin29.39
Akraldehyd, (CH2=CHCHO)29.12
Akridin29.33
Akridinbaser27.07
Akridinderivater29.33
Akridiner32.04
Akrolein, (CH2=CHCHO)29.12
Akrylaldehyd, (CH2=CHCHO)29.12
Akrylmalerier97.01
Akrylnitril29.26
Akrylnitril-butadiengummi40.02
Akrylnitril-isoprengummi40.02
Akrylpolymerer39.06
Akrylsyre, (CH2=CHCOOH)29.16
Aks, avtreskede, til børstebinderarb ol14.03
Akselerasjonskammer85.43
Akselerometre90.14
Akselfester, til motorkjøretøyer87.08
Akselkasser, til jernbane/sporvegsmateriell86.07
Akselkoplinger84.83
Aksellagerstyringer, (rammedeler)86.07
Akseltapper, for valseverk84.55
Akseltapper, til motorkjøretøyer87.08
Aksialdreiemaskiner84.58
Aksialdreiemaskiner84.61
Aksialkompressorer84.14
Aksjer49.07
Aksjonsturbiner84.06
Aksler, til aksialdreiemaskin84.58
Aksler, bøyelige84.83
Aksler, ledd-delte84.83
Aksler, til jernbane/sporvegsmateriell)86.07
Aksler, til motorkjøretøyer87.08
Aksler, til traktorer/trucker under87.09
Aksler, til sykler, motorsykler mm87.14
Aksler, til tilhengere ol87.16
Aktinometre90.15
Aktinometre90.25
Aktinomyciner29.41
Aktinoterapiapparater90.18
Aktivkull38.02
Aktivkull-renseapparater84.21
Aktuatorer84.12
Akupunkturnåler90.18
Akvareller97.01
Akvariefisk03.01
Akvarier70.13
Al2(OH)5ClxH2O28.27
Al2O3, 28.18
Al4C3, 28.49
Alabast25.15
Alanin29.22
Alarmapparater85.31
Albubeskyttere95.06
Albuer69.06
Album48.20
Albumin, se blodalbumin30.02
Albumin, salter35.02
Albuminater35.02
Albuminderivater35.02
Albuminer35.02
Albuminometre70.17
Albumintannat35.02
AlCl3, 28.27
Aldehydalkoholer29.12
Aldehydbisulfittforbindelser, av alkoholer29.06
Aldehyder, mettede asykliske29.12
Aldehyder, aromatiske og umettede asykliske29.12
Aldehyder, sykliske polymerer av29.12
Aldehydetere29.12
Aldehydfenoler29.12
Aldehydsyrer29.18
Aldiminer29.25
Aldol, (CH3CH(OH)CH2CHO)29.12
Aldol-a-naftylaminer29.25
Aldol-b-naftylaminer29.25
Aldosteron29.37
Ale22.03
Aleppogallepler, til farging/garving14.04
AlF3, 28.26
Alfa53.05
Alfacetylmetadol29.22
Alfalfa12.14
Alfameprodin29.33
Alfametadol29.22
Alfaprodin29.33
Alfaståler, apparat for90.22
Alga spinosa, (agar-agar)13.02
Algarobillabelg, til farging/garving14.04
Alger, friske eller tørkede, også malte12.12
Alginsyre39.13
Alidader90.15
Alizarin32.04
Alkaliamider28.51
Alkaliaurater28.43
Alkalidobbeltsulfater28.44
Alkalifosfinater28.35
Alkalihydroksider28.43
Alkalikloroaurater28.43
Alkalimetaller28.05
Alkalimetallsilikater28.39
Alkalisulfat28.33
Alkaloidderivat29.39
Alkaloider, vegetabilske, deres derivater29.39
Alkaloidtannater29.39
Alkannartter, til bruk ved farging/garving14.04
Alkanolamider34.02
Alkener, (umettede asykliske hydrokarbon)29.01
Alkoholer, asykliske29.05
Alkoholer, sykliske og aromatiske29.06
Alkoholer, blandinger av primære alifatiske38.23
Alkoholholdige, oppløsninger33.02
Alkoholmetre90.25
Alkoholperoksider29.09
Alkylarylsulfonater34.02
Alkylbenzener38.17
Alkylbetainproteiner34.02
Alkylderivater29.21
Alkylener, blandede27.10
Alkylfenyletersulfonater34.02
Alkylnaftalener38.17
Alkylpolyetersulfater34.02
Alkylsulfater34.02
Alkylsulfonater34.02
Alkylsulfonylklorider32.02
Allehånde, friske/kjølte frukter07.09
Allehånde, krydder09.04
Allen, (propadien, C3H4)29.01
Alligatorsakser84.62
Allyl-1-metylbutylmalonylure*29.33
Allylalkohol29.05
Allylbromid29.03
Allylen29.01
Allylestrenol29.37
Allylisopropylamin29.21
Allylisotiocyanat29.30
Allyljodid29.03
Allylprodin29.33
Almebark12.11
Aloeekstrakt, sammensatt13.02
Aloefibrer53.05
Aloesaft, fra div arter av aloe-planten13.02
Aloin29.38
Alpakka, (hår av)51.02
Alpo428.35
Alrune12.11
Al-sement25.23
Altasimuter90.05
Alter94.03
Alterbrød19.05
Alterkalker, edelt metall71.14
Alterkalker, uedelt metall83.06
Altimetre90.14
Altimetre, barometriske90.25
Alumina28.18
Aluminatsement25.23
Aluminiumacetat29.15
Aluminiumaluner28.33
Aluminiumamalgam28.51
Aluminiumborid28.50
Aluminiumborkarbid28.49
Aluminiumcitrat29.18
Aluminiumfluorid28.26
Aluminiumfluorsilikat28.26
Aluminiumformiat, ((HCOO)3Al)29.15
Aluminiumfosfat28.35
Aluminiumfosfat-litiumfluorid25.30
Aluminiumhydroksid28.18
Aluminiumhydroksidklorid28.27
Aluminiumkabler76.14
Aluminiumkarbider28.49
Aluminiumklorid28.27
Aluminiumkloritt28.28
Aluminiumlusterfarger32.07
Aluminiummalmer26.06
Aluminiumoksid, vannholdig26.06
Aluminiumoksid28.18
Aluminiumortofosfat28.35
Aluminiumpalmitat29.15
Aluminiumpulver76.03
Aluminiumsilikater, naturlige vannfrie25.08
Aluminiumsilikater, glimmer25.25
Aluminiumsilikater, som slagg26.19
Aluminiumsilikater28.39
Aluminiumstannat28.41
Aluminiumstearat29.15
Aluminiumsulfat28.35
Aluminiumsvart32.06
Aluminiumtiosulfat28.32
Alun28.33
Alun37.07
Alunitt25.30
Alunstein25.30
Alunstifter33.07
Amalgam30.06
Amalgamdyttere90.18
Amalgamholdere90.18
Amalgamklubber90.18
Amaryllis06.01
Amatoler36.02
Ambarihamp53.03
Amber, engelsk25.30
Amblygonitt25.30
Amblyoskoper90.18
Ambolter82.05
Ambolttenner82.05
Ambra05.10
Ambrettolid29.32
Ambroid, (rekonstruert rav)25.30
Amfepramon29.22
Amfetamin, med aminofunksjon29.21
Amfetamin, ellers29.42
Amfibiefly88.02
Amfibiekjøretøyer87.03
Amfibietanks87.10
Amfolytiske, stoffer34.02
Amfotericin29.41
Amidderivater29.29
Amider, alkali-28.51
Amider, asykliske29.24
Amider, indre (laktamer)29.33
Amidiner29.25
Amidopyrin29.33
Aminer, også diazoterbare29.21
Aminoaldehyder29.22
Aminoalkoholer, asykliske29.22
Aminoalkoholer, sykliske29.22
Aminoalkoholfenoler29.22
Aminoazobenzensulfonsyre29.27
Aminobenzaldehyder29.22
Aminodiaminoantrakinoer29.22
Aminodifenylaminer29.21
Aminoeddiksyre29.22
Aminofenazon29.33
Aminofenoler29.22
Aminofenylacetonitril29.26
Aminoforbindelser, med oksygenfunksjon29.22
Aminofyllin29.39
Aminoharpikser39.09
Aminohydroksyfenylarsonsyrer, *29.31
Aminohydroksynaftalensulfons, *29.22
Aminoketoner29.22
Aminokvikksølv(ii)klorid28.51
Amino-m-kresoler29.22
Aminonaftoler29.22
Aminononer29.22
Amino-o-kresoler29.22
Amino-p-kresoler29.22
Aminosalisylsyrer29.22
Aminosulfonsyre28.11
Aminosyrefenoler29.22
Aminosyrer29.22
Aminosyrer29.30
Amminoforbindelser28.43
Amminokomplekser28.43
Amminoplatinakomplekser28.43
Ammonaler36.02
Ammoniakk28.14
Ammoniakkgassvann38.24
Ammoniakkgummi13.01
Ammoniumaluminiumsulfat28.33
Ammoniumalun28.33
Ammoniumantimonfluorosu28.26
Ammoniumbenzoat29.16
Ammoniumborater28.40
Ammoniumbromid28.27
Ammoniumcerinitrat28.46
Ammoniumdiammintetrakis28.42
Ammoniumdihydrogenortof*28.35
Ammoniumdihydrogenortofosfat31.05
Ammoniumdikromat28.41
Ammoniumferriklorid28.42
Ammoniumferrocyanid28.37
Ammoniumferroklorid28.42
Ammoniumferrosulfat28.42
Ammoniumfluorider28.26
Ammoniumfosfater28.35
Ammoniumglycyrrhizat29.38
Ammoniumhydrogensulfid28.30
Ammoniumhydroksider29.23
Ammoniumhydrosulfid28.30
Ammoniumjern(iii)sulfat28.33
Ammoniumjernoksalat29.17
Ammoniumjodid28.27
Ammoniumkarbonater28.36
Ammoniumklorat28.29
Ammoniumklorid28.27
Ammoniumkloromerkurat28.42
Ammoniumklorostannat28.42
Ammoniumkopperklorid28.42
Ammoniumkrom(iii)sulfat28.33
Ammoniumkromat28.41
Ammoniumkvikksølvklorid28.42
Ammoniummagnesiumortofo*28.42
Ammoniummolybdat28.41
Ammoniumnitrat31.02
Ammoniumnitrat-brenselolje36.02
Ammoniumnitritt28.34
Ammoniumoksalat29.17
Ammoniumoleat29.16
Ammoniumpalmitat29.15
Ammoniumperklorat28.29
Ammoniumpersulfat37.07
Ammoniumpolyfosfater28.35
Ammoniumreineckat28.42
Ammoniumsalter29.23
Ammoniumstearat29.15
Ammoniumsulfat31.02
Ammoniumsulfitt28.32
Ammoniumtetratiocyanato28.42
Ammoniumtiocyanat28.38
Ammoniumtiocyanat37.07
Ammoniumtiosulfat37.07
Ammoniumvanadat28.41
Ammoniumwolframat28.41
Ammunisjon93.06
Ammunisjonsskip89.06
Ammunisjontilhengervogner, også pansrede87.16
Amobarbital, (INN)29.33
Amperemetre90.30
Amperetime(Ah)målere90.28
Amplitudemåleapparater90.31
Ampuller70.10
Amygdalin29.38
Amylalkohol29.05
Amylaser35.07
Amylener, (pentener)29.01
Amylogen35.04
Amyloglukosidaser35.07
Amylopektin39.13
Amylopektinstivelse11.08
Amylose39.13
Amylsalisylat29.18
A-naftylamin29.21
Analog/digitalmaskiner84.71
Analogelementer, for analogmaskin84.71
Analogmaskiner84.71
Analysatorer, harmoniske90.30
Analyseapparater90.27
Analyseinstrumenter, polarografiske90.27
Analysevekter90.16
Ananas, tilberedte med sukker20.06
Ananas, friske eller tørkede08.04
Ananasfibrer53.05
Anatas26.14
Anatomiske, samlinger/gjenstander97.05
Anauxitt25.07
Andalusitt25.08
Andelever, fersk, kjølt eller fryst02.07
Anderson-målebruer90.30
Andouillettes16.01
Androgener29.37
Androst-4-en-3,11,17-trion29.37
Androst-4-en-3,17-dion29.37
Androst-5-en-3a,17a-diol29.37
Androst-5-en-3b,17a-diol29.37
Androst-5-en-3b,17b-diol29.37
Androstanolon29.37
Androstendioler29.37
Androst-eron29.37
Anemometre, meteorologiske90.15
Anemometre, ioniserende90.22
Anemometre, gjennomstrømningshastighetsmåler90.26
Anemone06.01
Aneroidbarometre90.25
Anetol29.09
Aneurin29.36
Aneurin-1,5-salt29.36
Aneurinnaftalen-1,5-disulfon*29.36
Aneurinsalisylathydrobromid29.36
Aneurinsalisylathydroklorid29.36
Angeldosere84.29
Angelika, røtter og frø (av kvann)12.11
Angelika, tilberedte med sukker20.06
Angelika, tilberedt på annen måte20.08
Angelikaolje33.01
Angelikastengler12.12
Anglesitt26.07
Angorageit, hår av51.02
Angorakanin, hår av51.02
Angosturabark12.11
Anhydrider, av mettede asykl monokarboksylsyrer29.15
Anhydrider, av umettede karboksylsyrer29.16
Anhydrider, av polykarboksylsyrer29.17
Anhydrider, av andre karboksylsyrer29.18
Anhydritt25.20
Anhydrometylensitronsyre29.32
Anileridin29.33
Anilin29.21
Anilinacetat29.21
Anilinderivater29.21
Anilinformaldehyd39.09
Anilinharpikser39.09
Anionaktive, stoffer34.02
Anis, grønn, også til bruk som urtete09.09
Anisaldehyd, (CH3OC6H4CHO)29.12
Anisette22.08
Anisidiner29.22
Anisol, (C6H5OCH3)29.09
Anisolje33.01
Anissyre29.18
Anisylacetat29.15
Anisylalkohol29.09
Ankelsokker, trikoterte61.15
Anker, av jern eller stål73.16
Anker, til ur91.14
Anker, echappement til ur91.14
Ankerspill84.25
Ankerstokk, av jern eller stål73.16
Ankervelle, til ur91.14
Anleggsbrakker94.06
Annattofrø, til bruk ved farging/garving14.04
Annattomasse, til bruk ved farging/garving14.04
Anoa depressicornis, levende01.02
Anoder, av edelt metall71.15
Anoder, av kopper74.19
Anoder, av nikkel, støpte75.02
Anoder, av nikkel, ellers75.08
Anoder, av bly, støpte78.01
Anoder, av bly, ellers78.06
Anoder, av sink79.07
Anoder, av tinn80.07
Anoder, av tantal81.03
Anoder, av titan81.08
Anoder, av kull til likeretterrør85.45
An-olje36.02
Anorakker, trikoterte, for herrer61.01
Anorakker, trikoterte, for damer61.02
Anorakker, ikke trikoterte, for herrer62.01
Anorakker, ikke trikoterte, for damer62.02
Anordninger, for verktøymaskiner84.66
Anretningsbord94.03
Ansiktshåndklær63.02
Ansiktskluter63.02
Ansiktsmasker, av fiberduk (nonwoven)63.07
Ansiktsmasker, av tekstilmateriale63.07
Ansiktsmasker, til narkoseapparater90.18
Ansiktspudder33.04
Ansiktsservietter, (papir som brukes til)48.03
Ansiktsslør, ikke trikoterte62.14
Ansiktstørkere85.16
Ansjos03.05
Ansjosfett, og -olje15.04
Ansjospasta16.04
Anslagsmekanisme, for skrivemaskin84.69
Antenneforsterkere85.43
Antenner85.29
Antennereflektorer85.29
Antibankemidler38.11
Antibiotika29.41
Antigromidler38.08
Antihaglepatroner36.04
Antihagleraketter36.04
Antikorrosjonsmidler38.11
Antikrympepreparater38.09
Antikviteter97.06
Antilopelær41.07
Antiloper, levende01.06
Antiltingsmidler38.09
Antimakassarer63.04
Antimon, hvit26.17
Antimon, og varer derav81.10
Antimon -(iii)klorid28.27
Antimon-(iii)oksid28.25
Antimon-(iii)oksidklorid28.27
Antimon-(iii)sulfid28.30
Antimon-(iii,v)oksid28.25
Antimon-(v)klorid28.27
Antimon-(v)oksid28.25
Antimon-(v)sulfid28.30
Antimonater28.41
Antimonfluorider28.26
Antimonglans26.17
Antimonhvitt28.25
Antimonklorider28.27
Antimonlaktat29.18
Antimonmalmer26.17
Antimonoksid26.17
Antimonoksider28.25
Antimonoksidjodid28.27
Antimonoksysulfid26.17
Antimonpentafluorid28.26
Antimonpentaklorid28.27
Antimonpentasulfid28.30
Antimonpentoksid28.25
Antimonsmør28.27
Antimonsulfid, naturlig26.17
Antimonsulfid, kunstig28.30
Antimonsulfider28.30
Antimonsyreanhydrid28.25
Antimonsyrlinganhydrid28.25
Antimontetroksid28.25
Antimontinnamalgam28.51
Antimontrifluorid28.26
Antimontriklorid28.27
Antimontrioksid28.25
Antimontrisulfid28.30
Antioksidasjonsmidler38.12
Antipyrin29.33
Antiskummemidler38.11
Antitankkanoner93.01
Antitoksiner30.02
Antivirus30.02
Antracen, rå27.07
Antracen, (C14H10)29.02
Antracenoljer27.07
Antrakinon, (C6H4(CO)2C6H4)29.14
Antranilsyre29.22
Antrasitt27.01
Antrimider29.22
Apatitt25.10
Apebrødtre, (bark av, til fletting ol)14.01
Aper, levende01.06
Aper, hår av51.02
Aperitiffer22.08
Apomorfin29.39
Apotekvekter90.16
Apparatdeler, av lær42.04
Apparatdeler, av tekstilstoffer59.11
Apparater, elektrotermiske85.16
Apparater, til fremstilling av yoghurt85.16
Apparater, til fremstilling av ost85.16
Apparater, til fremstilling av popcorn85.16
Apparater, for linjetelegrafi85.17
Apparater, for linjetelefoni85.17
Apparater, for bærefrekvenssystemer85.17
Apparater, for filmskjæring90.10
Apparater, for filmskjøting90.10
Apparater, for fotografiske og kinematografiske laboratorier90.10
Apparater, for projisering av kretsmønstre90.10
Apparater, for tørking/glansing av kopier90.10
Apparater, optiske90.13
Apparater, kursregistrerende90.14
Apparater, oseanografiske90.15
Apparater, for registrering av flo og fjære90.15
Apparater, fotogrametriske90.15
Apparater, geodetiske90.15
Apparater, geofysiske90.15
Apparater, hydrografiske90.15
Apparater, hydrologiske90.15
Apparater, for areologisk forskning90.15
Apparater, meteorologiske90.15
Apparater, elektrodiagnostiske90.18
Apparater, elektrokirurgiske/kirurgiske90.18
Apparater, elektromedisinske90.18
Apparater, medisinske90.18
Apparater, for kunstig åndedrett90.19
Apparater, psykotekniske90.19
Apparater, for radiologiske undersøkelser90.22
Apparater, for demonstrasjon90.23
Apparater, for fysiske og kjemiske analyser90.27
Apparater, for regulering/måling/kontroll av tid91.06
Apparater, som avfyrer en eksplosiv ladning93.03
Appelsiner, tilberedte med sukker20.06
Appelsiner, konserverte på annen måte20.08
Appelsiner, friske eller tørkede08.04
Appelsiner, midlertidig konserverte08.12
Appelsinolje33.01
Appelsinsaft20.09
Appelsinskall08.14
Appelsintre, blad og blomster av12.11
Applikasjonsbroderier58.10
Applikatorer90.22
Appretteringsmaskiner84.49
Aprikosegummi, (gummi fra aprikosetrær)13.01
Aprikosekjerner12.12
Aprikoser,, tilberedt med sukker20.06
Aprikoser,, konservert på annen måte20.08
Aprikoser,, friske08.09
Aprikoser,, midlertidig konserverte08.12
Aprikoser,, tørkede, også i plater/blokker08.13
Aprikosesyltetøy, -marmelade, -pasta etc20.07
Arabinose29.40
Aragonitt25.30
Arak22.08
Aramina roxa53.03
Araroba, pulver av12.11
Arbeidsstykkeholdere, magnetiske -85.05
Arbutin29.38
Arekanøtter, tilberedt på annen måte20.08
Arekanøtter, friske eller tørkede08.02
Arekolin29.39
Areometre90.25
Argentitt26.16
Arghan53.05
Argon28.04
Ark, av papir/papp48.23
Ark, trykt, for innbinding49.01
Ark, note-49.04
Ark, (kart)49.05
Ark, leketøys-95.03
Arkeologiske, samlinger/gjenstander97.05
Arkfalsemaskiner84.40
Arkitekttegninger, /utkast49.06
Arkivesker48.19
Arkivskap83.04
Arkivskap94.03
Arkutleggere84.43
Armagnac22.08
Armbind, ikke trikoterte62.17
Armbånd, av edelt metall/plettert m edelt metall71.13
Armbånd, av perler/edelstener/halvedelstener71.16
Armbånd, bijouteri71.17
Armbåndsur, av edelt metall91.01
Armbåndsur, andre91.02
Armbåndsvekkerur, av edelt metall91.01
Armbåndsvekkerur, andre91.02
Armer, til kullbrytere84.31
Armer, til mekaniske skyfler84.31
Armer, kunstige90.21
Armeringsstål72.13
Armlener, til invalidekjøretøyer87.14
Armlener, til andre sittemøbler94.01
Armlener, til visse sittemøbler94.02
Arni, (levende, asiatiske bøfler)01.02
Arrowrøtter, stivelse av11.08
Arrowrøtter07.14
Arsen, også gult eller metallisk28.04
Arsen(iii)oksid28.11
Arsenater28.42
Arsenblomme28.11
Arsendisulfid25.30
Arsenforbindelser, oksider og syrer28.11
Arsenforbindelser, annet29.31
Arsenitter28.42
Arsenjodider28.12
Arsenkis25.30
Arsenklorider28.12
Arsenobenzener29.31
Arsenoksid28.11
Arsenosulfider28.42
Arsenpentoksid, hydrater av28.11
Arsenpyritt25.30
Arsensesquioksid28.11
Arsensulfider, naturlige25.30
Arsensulfider, andre28.13
Arsensyrer28.11
Arsensyrling28.11
Arsentrijodid28.12
Arsentriklorid28.12
Arsentrisulfid25.30
Arteriosklerose28.38
Artillerivåpen93.01
Artiskokker,, kinesiske, friske eller kjølte07.06
Artiskokker,, friske/kjølte07.09
Artiskokkhjerter20.01
Aryletanolaminer29.22
Arylradikaler29.25
AS2O3, 28.11
AS2O5, 28.11
As2S2, 28.13
As2S3, 28.13
As2S5, 28.13
As4S4, 28.13
Asafoetida13.01
Asbest25.24
Asbestavfall25.24
Asbestfibrer, rå25.24
Asbestfibrer, andre68.12
Asbestfilt68.12
Asbestgjenstander68.12
Asbestpapir68.12
Asbestpapp68.12
Asbestsementplater68.12
Asbestvarer68.12
AsCl3, 28.12
Asfalt,, natur-27.14
Asfalt,, -holdig kalkstein27.14
Asfalt,, -holdige bergarter27.14
Asfaltitter27.14
Asfaltrør68.07
Asfaltsand27.14
Asfaltvarer68.07
AsI3, 28.12
Asimina triloba, friske08.10
Asimuter90.14
Asimutsirkler90.05
Asjetter, av tre44.19
Asjetter, av jern eller stål73.23
Aske, som inneholder metaller26.20
Aske, annen, herunder mineralsk26.21
Askebeger, av tre44.20
Askebeger, av stein68.02
Askebeger, av porselen69.11
Askebeger, av andre keramiske materialer69.12
Askebeger, av glass70.13
Askebeger, av edelt metall71.14
Askebeger, av perler/edelstener/halvedelstener71.16
Askebeger, av jern eller stål73.23
Askebeger, til motorkjøretøyer83.02
Askebeger, kun til dekorasjon83.06
Askebeger, på sokkel94.03
Askefjernere, (mekaniske)84.16
Askekasser73.23
Askeskuffer73.21
Askorbinsyre29.36
Askorbylpalmitat29.36
Asparagin29.24
Asparaginsyre29.22
Asparges, friske/kjølte07.09
Asparges, fryste07.10
Asparges, tørkede07.12
Aspargesklyper82.15
Aspargesspader82.15
Aspiratorer84.37
Astat28.44
Astmapapir30.03
Astrakan, rå pelsskinn43.01
Astronomiske, se under instrumenter a osv Asuritt26.03
Atacamitt26.03
Atelierbaktepper59.07
Atelierkameraer90.06
Atkomstdokumenter49.07
Atlas49.05
Atropin29.39
Attachekofferter42.02
Attapulgitt25.08
Atwoods maskin90.23
Au(OH)3, 28.43
Au2O28.43
Au2O3, 28.43
Au2S3, 28.43
Auberginer, friske/kjølte07.09
Aubusson58.05
AuCl28.43
AuCl3, 28.43
AuCl3HCl4H2O28.43
AuCN28.43
Audiometre90.18
Auramin32.04
Auriklorid28.43
Auripigment25.30
Auriskoper90.18
Autoklaver, til oppvarming eller avkjøling84.19
Autoklaver, til bruk i landbruket84.19
Autoklaver, til tilberedning av matvarer84.19
Autoklaver, til konservesindustrien84.19
Autoklaver, til smelting av tagl/forsåpning84.19
Autoklaver, for kjemisk behandling av tremasse84.19
Autoklaver, for vulkanisering av gummi84.19
Autoklaver, til laboratoriebruk84.19
Automater, til preging av navneskilt84.76
Automater, salgs-84.76
Automatur, edelt metall91.01
Automatur, ellers91.02
Automatvåpen, til militært bruk93.01
Automatvåpen, revolvere og pistoler93.02
Autopiloter90.14
Autotransformatorer85.04
Autovern, av jern eller stål73.08
Autunitt26.12
Avbalanseringsmaskiner90.31
Avbarkingsapparater84.24
Avbitertenger82.03
Avbøyningsspoler, for katodestrålerør85.40
Avfall, av plast39.15
Avfall, av gummi (unntatt hardgummi)40.04
Avfall, av hardgummi40.17
Avfall, av lær41.10
Avfall, av mårhår05.02
Avfall, av skunkhår05.02
Avfall, av ekornhår05.02
Avfall, av grevlinghår05.02
Avfall, av tagl05.03
Avfall, av fjær eller deler av fjær05.05
Avfall, av hornkjegler05.06
Avfall, av bein05.06
Avfall, av elfenbein05.07
Avfall, av bukskjell05.07
Avfall, av hover05.07
Avfall, av hvalbarder05.07
Avfall, av gevirer05.07
Avfall, av horn05.07
Avfall, av klover05.07
Avfall, av klør05.07
Avfall, av land-og sjødyrstenner05.07
Avfall, av støttenner05.07
Avfall, av plastron05.07
Avfall, av skilpaddeskall05.07
Avfall, av skilpaddeskjell05.07
Avfall, av nebb05.07
Avfall, av negler05.07
Avfall, av ryggskjell05.07
Avfall, av bardefrynser05.07
Avfall, av ryggskall av blekksprut05.08
Avfall, av koraller05.08
Avfall, (skall) av bløtdyr/krepsdyr/pigghuder05.08
Avfall, av ull, og grove og fine dyrehår51.03
Avfall, av bløtdyr/krepsdyr/virvelløse dyr05.11
Avfall, av fisk05.11
Avfall, av fiskeskinn05.11
Avfall, av rå huder og skinn05.11
Avfall, av rå pelsskinn05.11
Avfall, av bomull52.02
Avfall, av bomull, kardet eller kjemmet52.03
Avfall, av lin53.01
Avfall, av hamp53.02
Avfall, av jute og andre tekstilfibre av bast53.03
Avfall, av sisal og andre fibre av agaveslekten53.04
Avfall, av kokosfibre, abaca, rami ol53.05
Avfall, av kunstige og syntetiske tekstilfibre55.05
Avfall, av tauverk63.10
Avfall, av te09.02
Avfallsfibrer, syntetiske, for spinning55.06
Avfallsfibrer, kunstige, for spinning55.07
Avfallskasser94.02
Avfallskverner85.09
Avfallslakk, (reststoff fra skjellakkprod)13.01
Avfallspapir47.07
Avfallsprodukter, fra sukkerfremstilling23.03
Avfallssilke50.03
Avfettingsmidler, (overflateaktive preparater)34.02
Avfettingsmidler, for maskindeler etc38.14
Avgiftsmerker49.07
Avgradningsmaskiner84.60
Avhandlinger, vitenskapelige49.01
Avicider38.08
Aviser, i sett/innbundet49.01
Aviser, ellers49.02
Avispapir48.01
Avkastere, til skurtreskere84.33
Avlastningsventiler84.81
Avleggingsinnretninger84.33
Avleiringsinhibitorer38.11
Avlesningsapparater90.31
Avlesningssystemer, for videogjengivelse85.21
Avlesningssystemer, laseroptiske85.22
Avlsdyr, hester01.01
Avlsdyr, storfe01.02
Avlsdyr, svin01.03
Avlut38.04
Avlyttingsanordning, for diktat-avspm85.19
Avløpsrenner, av skifer68.03
Avløpsrenner, av keramiske materialer69.05
Avløpsrenner, av jern eller stål, støpte73.25
Avløpsrenner, av jern eller stål, ellers73.26
Avløpsrør, ildfaste, keramiske69.03
Avløpsrør, keramiske69.06
Avløpsrør, av støpejern73.03
Avløpsrør, av sink79.06
Avløpsventiler84.81
Avløvingsmidler38.08
Avmagnetiseringshoder85.22
Avmagnetiseringsmaskiner85.22
Avmagnetiseringsstenger85.22
Avmaskingsrammer, til forstørrapparater90.08
Avocadopærer, friske eller tørkede08.04
Avrivningskapsler83.09
Avspenningsklemmer73.26
Avsporere, til bruk på skinner86.08
Avstandsjern73.02
Avstandsmålere90.15
Avstandsstenger90.15
Avstengningsventiler84.81
Avstivere, av jern eller stål73.08
Avstivere, av aluminium76.10
Avstivere, for kofferter etc83.02
Avsvovlingsmiddel38.24
Avtalebøker48.20
Avtappingskraner84.81
Avtrekkerbøyler, (deler til våpen)93.05
Avtrekkere, (deler til våpen)93.05
Avtrekkerhaker, (deler til våpen)93.05
Avtrekksskap94.03
Avtrykk, originale97.02
Avtrykk, antikke97.05
Avtrykksmasse, til dentalbruk34.07
Avtrykksskjeer90.18
Axeroftol29.36
Ax-hypofamin29.37
Axminstertepper57.02
Ax-tokoferylacetat29.36
Ax-tokoferylhydrogensuccinat29.36
Ax-tokoferylpolyetylenglukolsuccinat29.36
Azelainsyre29.17
Azider, andre28.50
Azider, av karbiksylsyre29.29
Aziner32.04
Aziridin29.33
Azobenzen29.27
Azofargestoffer32.04
Azoforbindelser29.27
Azoksybenzen29.27
Azoksybenzosyre29.27
Azoksyforbindelser29.27
Azoksykanelsyre29.27
Azoksytoluen29.27
Azoksytoluidin29.27
Azonaftalen29.27
Azotoluen29.27
Azulen, (C10H8)29.02