A a a+
Tolltariffen

Register

Oppslag i registeret

Treff i registeretPosisjon
Åk44.21
Åkerbønner, friske eller kjølte07.08
Ålegras, til stopning/polstring14.02
Åleteiner73.26
Åpnere83.02
Åpnere84.45
Årbøker49.11
Årelating, lansetter for90.18
Årer44.21
Åte38.08
Åttedagersur, av edelt metall91.01
Åttedagersur, andre91.02
Åttedagersur, andre91.03
Åttedagersur, andre91.06