A a a+
Tolltariffen

HS-Kommentarene

Kommentarer til HS-nomenklaturen er den norske utgaven av en publikasjon som, basert på vedtak i HS-komiteen, utgis av Verdens tollorganisasjon. Publikasjonen gjenspeiler en rekke forklaringer og tolkninger av tekstene i HS-nomenklaturen. Norsk oversettelse av kapittel 1 - 43 til HS 2017 er nå tilgjengelig.   

 

Alminnelige fortolkningsregler

Avsnitt I
Levende dyr; animalske produkter
Kap.  
01  Levende dyr
02  Kjøtt og spiselig slakteavfall
03  Fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann
04  Melk og meieriprodukter; fugleegg; naturlig honning; spiselige produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted
05  Produkter av animalsk opprinnelse ikke nevnt eller innbefattet annet sted
 
Avsnitt II
Vegetabilske produkter
06  Levende trær og andre planter; løker, røtter og liknende; avskårne blomster og blad til pryd
07  Grønnsaker, røtter og knoller, spiselige
08 Spiselige frukter og nøtter; skall av sitrusfrukter eller meloner
09 Kaffe, te, maté og krydderier
10  Korn
11  Mølleprodukter; malt; stivelse; inulin; gluten av hvete
12  Oljeholdige frø og frukter; forskjellige andre frø og frukter; planter til industriell eller medisinsk bruk; halm og fôrplanter
13  Skjellakk og liknende; naturlige gummier, harpikser og andre vegetabilske safter og ekstrakter
14  Vegetabilske flettematerialer; vegetabilske produkter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted
 
Avsnitt III
Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer samt spaltningsprodukter derav; tilberedt spisefett; animalsk og vegetabilsk voks
15  Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer samt spaltningsprodukter derav; tilberedt spisefett; animalsk og vegetabilsk voks
 
Avsnitt IV
Tilberedte næringsmidler; drikkevarer, etylalkohol og eddik; tobakk og varer framstilt av tobakkerstatninger
16  Produkter av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann
17  Sukker og sukkervarer
18  Kakao og varer derav
19  Produkter av korn, mel, stivelse eller melk; bakverk
20  Produkter av grønnsaker, frukter, nøtter og andre plantedeler
21  Forskjellige tilberedte næringsmidler
22  Drikkevarer, etylalkohol og eddik
23  Reststoffer og avfall fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefôr
24  Tobakk og varer framstilt av tobakkserstatninger
 
Avsnitt V
Mineralske produkter
25  Salt; svovel; jord og stein; gips, kalk og sement
26  Malm, slagg og aske
27
Mineralsk brensel, mineralske oljer og destillasjonsprodukter derav; bituminøse stoffer; mineralsk voks
 

Avsnitt VI

Produkter fra kjemiske eller nærstående industrier
28 Uorganiske kjemikalier; organiske eller uorganiske forbindelser av edle metaller, av sjeldne jordmetaller, av radioaktive stoffer eller av isotoper
29 Organiske kjemikalier
30 Farmasøytiske produkter
31  Gjødsel
32  Garvestoff- og fargestoffekstrakter; tanniner og deres derivater; farger, pigmenter og andre fargestoffer; malinger og lakker; kitt og andre fyllings- og tetningsmidler; trykkfarger, blekk og tusj
33  Flyktige, vegetabilske oljer og resinoider; kosmetikk- eller toalettpreparater
34  Såpe, organiske, overflateaktive stoffer, vaskemidler, smøremidler, kunstig voks og tilberedt voks, poler- eller skuremidler, lys og liknende varer, modellermasse, "dentalvoks" og dentalpreparater på basis av gips
35  Proteiner; modifisert stivelse; klebemidler; enzymer
36  Krutt og sprengstoffer; pyrotekniske produkter; fyrstikker; pyrofore legeringer; visse brennstoffpreparater
37  Varer til fotografisk eller kinematografisk bruk
38  Diverse kjemiske produkter
 
Avsnitt VII2 
Plast og varer derav; gummi og varer derav
39  Plast og varer derav
40  Gummi og varer derav
 
Avsnitt VIII
Rå huder og skinn, lær, pelsskinn og varer derav; salmakerarbeid; reiseeffkter, håndvesker og liknende beholdere; varer av tarmer (unntatt av wormgut)
41  Rå huder og skinn (unntatt pelsskinn) samt lær
42  Varer av lær; salmakerarbeider; reiseeffekter, håndvesker og liknende beholdere; varer av tarmer (unntatt av wormgut)
43  Pelsskinn (også kunstig) og varer derav
 
Avsnitt IX
Tre og trevarer; trekull; kork og korkvarer; kurvmakerarbeider og andre varer av flettematerialer
44 Tre og trevarer; trekull
4533 KB  Kork og korkvarer
4630 KB  Varer av strå, halm, esparto eller andre flettematerialer; kurvmakerarbeid
 
Avsnitt X
Tremasse eller masse av andre cellulosefibermaterialer; papir eller papp for resirkulasjon (avfall); papir og papp samt varer derav
4732 KB  Tremasse eller masse av andre cellulosefibermaterialer; papir eller papp for resirkulasjon (avfall)
48153 KB  Papir og papp; varer av papirmasse, papir eller papp
4965 KB  Bøker, aviser, bilder og andre trykksaker; håndskrevne eller maskinskrevne arbeider samt arbeidstegninger
 
Avsnitt XI144 KB 
Tekstilmaterialer og varer derav
50144 KB  Silke
5155 KB  Ull, fine eller grove dyrehår; garn og vevnader av tagl
5235 KB  Bomull
5352 KB  Andre vegetabilske tekstilfibrer; papirgarn og vevnader derav
5444 KB  Syntetiske og kunstige filamenter
5543 KB  Syntetiske og kunstige stapelfibrer
5669 KB  Vatt, filt og fiberbruk ("nonwovens"); spesialgarn; hyssing, snører, liner og tau samt varer derav
5765 KB  Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilmateriale
58168 KB  Spesielle vevnader; tuftede tekstilstoffer; blonder og kniplinger; tapisserier; possement; broderier
5973 KB  Tekstilstoff med impregnering, overdrag, belegg eller laminert; tekstilvarer av det slag som egner seg til industrielt bruk
6038 KB  Trikoterte stoffer
61 Klær og tilbehør til klær, av trikotasje
6257 KB  Klær og tilbehør til klær, unntatt trikotasje
6354 KB  Andre ferdige tekstilvarer; sett; brukte klær og andre brukte tekstilvarer; filler
 
Avsnitt XII
Fottøy, hodeplagg, paraplyer, parasoller, spaserstokker, sittestokker, sveper, ridepisker og deler dertil; bearbeidede fjær og varer derav; kunstige blomster; varer av menneskehår
6443 KB  Fottøy, gamasjer og liknende; deler dertil
6533 KB  Hodeplagg og deler dertil
6622 KB  Paraplyer, parasoller, spaserstokker, sittestokker, sveper, ridepisker og deler dertil
6725 KB  Bearbeidede fjær og dun samt varer derav; kunstige blomster; varer av menneskehår
 
Avsnitt XIII
Varer av stein, gips, sement, asbest, glimmer eller liknende materialer; keramiske produkter; glass og glassvarer
6884 KB  Varer av stein, gips, sement, asbest, glimmer eller liknende materialer
6981 KB  Keramiske produkter
70117 KB  Glass og glassvarer
 
Avsnitt XIV
Natur- eller kulturperler, edle eller halvedle steiner, edle metaller, metaller plettert med edelt metall, og varer derav; bijouterivarer; mynter
71141 KB  Natur- eller kulturperler, edle eller halvedle steiner, edle metaller, metaller plettert med edelt metall, og varer derav; bijouterivarer; mynter
 
Avsnitt XV162 KB 
Uedle metaller og varer av uedle metaller
72162 KB  Jern og stål
73144 KB  Varer av jern eller stål
7465 KB  Kobber og varer derav
7538 KB  Nikkel og varer derav
7656 KB  Aluminium og varer derav
778 KB  Kapitlet er reservert for eventuell framtidig bruk
7825 KB  Bly og varer derav
7932 KB  Sink og varer derav
8027 KB  Tinn og varer derav
8165 KB  Andre uedle metaller; cermeter, varer derav
8285 KB  Verktøy, redskaper, kniver, skjeer og gafler av uedelt metall; deler detil av uedelt metall
8365 KB  Forskjellige varer av uedelt metall
 
Avsnitt XVI685 KB 
Maskiner, apparater og mekaniske redskaper; elektrisk materiell; deler dertil; apparater for opptak og gjengivelse av lyd, apparater for opptak og gjengivelse av bilder og lyd for fjernsyn, og deler og tilbehør til slike apparater 
84685 KB  Kjernereaktorer, kjeler, maskiner, apparater og mekaniske redskaper samt deler dertil
85407 KB  Elektriske maskiner, apparater og materiell, samt deler dertil; apparater for opptak eller gjengivelse av lyd og apparater for opptak eller gjengivelse av bilder og lyd for fjernsyn, samt deler og tilbehør til slike apparater
 
Avsnitt XVII78 KB 
Kjøretøyer, luftfartøyer, fartøyer og annet transportutstyr
8678 KB  Lokomotiver, vogner og annet rullende materiell for jernbaner eller sporveier samt deler dertil; stasjonært materiell for jernbaner eller sporveier samt deler dertil; mekanisk (herunder elektromekanisk) trafikkreguleringsutstyr av alle slag
87116 KB  Kjøretøyer samt deler og tilbehør dertil, unntatt rullende materiell for jernbaner og sporveier
8834 KB  Luftfartøyer, romfartøyer og deler dertil
8942 KB  Skip, båter og annet flytende materiell
 
Avsnitt XVIII
Instrumenter og apparater til optisk, fotografisk, kinematografisk, medisinsk eller kirurgisk bruk samt måle-, kontroll- eller presisjonsinstrumenter og -apparater; ur; musikkinstrumenter; deler og tilbehør dertil
90458 KB  Instrumenter og apparater til optisk, fotografisk, kinematografisk, medisinsk eller kirurgisk bruk samt måle-, kontroll- eller presisjonsinstrumenter og -apparater; deler og tilbehør dertil
9183 KB  Ur og deler dertil
9264 KB  Musikkinstrumenter; deler og tilbehør til slike instrumenter
 
Avsnitt XVIX
Våpen og ammunisjon; deler og tilbehør dertil
9343 KB  Våpen og ammunisjon; deler og tilbehør dertil
 
Avsnitt XX
Forskjellige varer
9461 KB  Møbler; sengebunner og sengeutstyr, som f.eks. madrasser, puter og liknende stoppede varer; lamper og annet belysningsutstyr, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; lysskilt og liknende; prefabrikkerte bygninger
9560 KB  Leketøy, spill og sportsartikler samt deler og tilbehør dertil
96104 KB  Forskjellige varer
 
Avsnitt XXI
Kunstverker, samlergjenstander og antikviteter
9739 KB  Kunstverker, samlergjenstander og antikviteter