A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   9 6Forskjellige varer


Noter

1.Dette kapittel omfatter ikke:
 a.stifter til sminking eller toalettbruk (kapittel 33);
 b.varer som hører under kapittel 66 (f.eks. deler til paraplyer eller spa­ser­stokker);
 c.andre smykkevarer (bijouterivarer) (posisjon 71.17);
 d.deler til alminnelig bruk som definert i note 2 til avsnitt XV, av uedelt metall (avsnitt XV), eller tilsvarende varer av plast (kapit­tel 39);
 e.kniver eller andre varer som hører under kapittel 82, med skaft eller andre deler av utskjærings- eller formematerialer; posisjon 96.01 eller 96.02 omfatter imidlertid særskilt innførte skaft eller andre deler til slike varer;
 f.varer som hører under kapittel 90 (f. eks. brilleinnfatninger (posi­sjon 90.03), rissefjærer (posisjon 90.17), børster av det slag som spesielt er bestemt til medisinsk, kirurgisk, dental eller veterinær bruk (posisjon 90.18));
 g.varer som hører under kapittel 91 (f.eks. urkasser);
 h.musikkinstrumenter samt deler eller tilbehør dertil (kapittel 92);
 ij.varer som hører under kapittel 93 (våpen og deler dertil);
 k.varer som hører under kapittel 94 (f.eks. møbler, lamper og belys­nings­utstyr);
 l.varer som hører under kapittel 95 (leketøy, spill, sports­artikler);
 m.kunstverker, samlergjenstander eller antikviteter (kapittel 97).
2.Med "vegetabilske eller mineralske materialer til utskjæring" under po­sisjon 96.02 menes:
 a.harde frø, kjerner, skall, nøtter og liknende vegetabilske materialer av det slag som brukes til utskjæring (f.eks. steinnøtter og doomnøt­ter);
 b.rav, merskum, agglomerert rav og agglomerert merskum, gagat (jett) og mineralske erstatninger for gagat (jett).
3.Med "ferdige bindler til framstilling av børster, koster og pensler" under posisjon 96.03 menes bare umonterte bunter av dyre­hår, vegeta­bilske fibre eller andre materialer som uten opp­deling er ferdige til innsetting i børster og liknende, selv om de ikke er trimmet.
4.Varer i dette kapittel, unntatt de som hører under posisjonene 96.01 - 96.06 eller 96.15, skal klassifiseres i dette kapittel selv om varene helt eller delvis består av edelt metall, metall plettert med edelt metall, natur- eller kulturperler eller edle eller halvedle steiner (naturlige, syntetiske eller rekonstruerte). Derimot kan varer som hører under posi­sjonene 96.01 - 96.06 og 96.15, ha mindre vesentlig utstyr eller tilbe­hør av natur- eller kultur­perler, edle eller halvedle steiner (naturli­ge, syntetiske eller rekonstru­erte), edelt metall eller metall plettert med edelt metall.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

96.01

Elfenbein, bein, skilpaddeskall, horn, gevirer, korall, perlemor og andre animalske materialer til utskjæring, bearbeidede samt varer av disse materialer (herunder støpte varer).

 
.1000
-   bearbeidet elfenbein og varer av elfenbein
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

96.02

 

 
.0000
  Vegetabilske eller mineralske materialer til utskjæring, bearbeidede samt varer av disse materialer; støpte eller utskårne varer av voks, parafin, stearin, naturlige gummier, naturlige harpikser, modellermasse og andre støpte eller utskårne varer, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; bearbeidet, uherdet gelatin (unntatt gelatin som hører under posisjon 35.03) og varer av uherdet gelatin.
0 kg

96.03

Koster, børster, pensler og liknende (herunder børster som utgjør deler til maskiner, apparater eller kjøretøyer), mekaniske gulvfeieapparater uten motor, mopper og fjærkoster; ferdige bindler til framstilling av børster, koster og pensler; malerputer og -ruller; naler (unntatt glatteruller).

 
.1000
-   koster, børster og liknende, som består av sammenbundne kvister eller andre vegetabilske materialer, med eller uten skaft
0 kg,stk
-   tannbørster, barberkoster, hårbørster, neglebørster, øyenvippebørster og andre toalettbørster for personlig bruk, herunder slike børster som utgjør deler til apparater:
.2100
- -   tannbørster, herunder børster for tannproteser
0 kg,stk
.2900
- -   andre
0 kg,stk
.3000
-   pensler og koster for kunstnere samt pensler for skriving og liknende pensler til kosmetisk bruk
0 kg,stk
.4000
-   malerkoster, malerpensler og liknende (unntatt koster, pensler og liknende som hører under varenummer 96.03.3000); malerputer og -ruller
0 kg,stk
.5000
-   andre børster som utgjør deler til maskiner, apparater eller kjøretøyer
0 kg,stk
.9000
-   ellers
0 kg,stk

96.04

 

 
.0000
  Håndsikter og håndsåld.
0 kg,stk

96.05

 

 
.0000
  Reiseetuier for toalettbruk, for sying eller for rengjøring av sko eller klær.
0 kg,stk

96.06

Knapper, trykknapper og liknende, knappeformer og andre deler til disse varer; knappeemner.

 
.1000
-   trykknapper samt deler dertil
0 kg
-   andre knapper:
.2100
- -   av plast, ikke overtrukket med tekstilmateriale
0 kg
.2200
- -   av uedelt metall, ikke overtrukket med tekstilmateriale
0 kg
.2900
- -   ellers
0 kg
.3000
-   knappeformer og andre deler til knapper; knappeemner
0 kg

96.07

Glidelåser og deler dertil.

 
-   glidelåser:
.1100
- -   forsynt med haker av uedelt metall
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
.2000
-   deler
0 kg

96.08

Kulepenner; filtpenner og andre penner med porøse spisser; fyllepenner, stylografer og andre penner; stensilpenner (styluspenner); mekaniske blyanter; penneskaft, blyantforlengere og liknende; deler (herunder hetter og klips) til de forannevnte varer, unntatt de som hører under posisjon 96.09.

 
.1000
-   kulepenner
0 kg,stk
.2000
-   filtpenner og andre penner med porøse spisser
0 kg,stk
-   fyllepenner, stylografer og andre penner:
.3001
- -   tusjpenner
0 kg,stk
.3009
- -   andre
0 kg,stk
.4000
-   mekaniske blyanter
0 kg,stk
.5000
-   sett av varer fra to eller flere av de foregående varenummer
0 kg,stk
.6000
-   refiller (patroner) til kulepenner som består av kulespiss og blekkbeholder
0 kg,stk
-   ellers:
.9100
- -   pennesplitter og spisser til pennesplitter
0 kg,stk
.9900
- -   annet
0 kg

96.09

Blyanter, herunder fargeblyanter (unntatt bly­anter som hører under posisjon 96.08), fargestifter, blyantstifter, pasteller, tegne­kull, skrive- eller tegne­kritt samt skredder­kritt.

 
.1000
-   blyanter, herunder fargeblyanter, med stiften innfattet i stivt hylster
0 kg
.2000
-   blyantstifter, svarte eller fargede
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

96.10

 

 
.0000
  Skrive- og tegnetavler, også med rammer.
0 kg

96.11

 

 
.0000
  Signeter, dateringsstempler, nummeringsstempler og liknende (herunder utstyr for trykking eller preging av etiketter) bestemt til bruk for hånd; trykkerisett for hånd.
0 kg

96.12

Fargebånd til skrivemaskiner og liknende fargebånd innsatt med farge eller behandlet på annen måte slik at de gir avtrykk, også på spoler eller i kassetter; stempelputer med eller uten eske, også uten farge.

 
.1000
-   fargebånd
0 kg,stk
.2000
-   stempelputer
0 kg,stk

96.13

Sigarettennere og andre tennere, også mekaniske eller elektriske samt deler dertil, unntatt stifter og veker.

 
.1000
-   lommetennere med gass som brennstoff, ikke for etterfylling (engangs-tennere)
0 kg,stk
.2000
-   andre lommetennere med gass som brennstoff, for etterfylling
0 kg,stk
.8000
-   andre tennere
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

96.14

 

 
.0000
  Piper (herunder pipehoder), sigar- og sigarett­munnstykker samt deler dertil
0 kg

96.15

Kammer, hårspenner og liknende; hårnåler, krøllnåler, krøllspenner og liknende, unntatt de som hører under posisjon 85.16 samt deler dertil.

 
-   kammer, hårspenner og liknende:
.1100
- -   av hardgummi eller plast
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
-   ellers:
.9010
- -   av plast
0 kg
.9090
- -   andre
0 kg

96.16

Sprøyteflakonger og liknende til toalettbruk samt beslag dertil; pudderkvaster og liknende til bruk for kosmetikk- eller toalettpreparater.

 
.1000
-   sprøyteflakonger og liknende til toalettbruk samt beslag dertil
0 kg
.2000
-   pudderkvaster og liknende til bruk for kosmetikk- eller toalettpreparater
0 kg

96.17

 

 
.0000
  Termosflasker og andre vakuumisolerte beholdere, komplette; deler dertil, unntatt glassbeholdere.
0 kg

96.18

Modellfigurer, utstillingsfigurer og liknende; automatiske eller andre bevegelige gjenstander for vindusutstilling.

 
.0010
-   av plast
0 kg
.0090
-   ellers
0 kg

96.19

Sanitetsbind og tamponger, bleier til småbarn samt liknende varer, av ethvert materiale.

 
.0010
-  
av papirmasse, papir, cellulosevatt eller av duk av cellulosefibrer
0 kg
-  
av vatt av tekstilmaterialer:
.0021
- -  
sanitetsbind og tamponger
0 kg
.0029
- -  
ellers
0 kg
.0090
-  
av andre materialer
0 kg

96.20

 
.0000
 

Stativ med ett, to eller tre ben (”monopods, bipods, tripods”) og liknende varer

0 kg