A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   9 4Møbler; sengebunner og sengeutstyr, som f.eks. madrasser, puter og liknende stoppede varer; lamper og annet belysningsutstyr, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; lysskilt og liknende; prefabrikkerte bygninger


Noter

1. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. madrasser, hodeputer og andre puter som skal fylles med luft eller vann, og som hører under kapittel 39, 40 eller 63;
  b. speil konstruert for å stå på gulv eller jord (f.eks. svingspeil), og som hører under posisjon 70.09;
  c. varer som hører under kapittel 71;
  d. deler til alminnelig bruk som definert i note 2 til avsnitt XV, av uedelt metall (avsnitt XV), eller liknende varer av plast (kapittel 39), og penge­skap som hører under posisjon 83.03;
  e. møbler spesielt konstruert for å utgjøre deler til kjøle- eller fry­seutstyr som hører under posisjon 84.18; møbler spesielt konstruert for symaskiner (posisjon 84.52);
  f. lamper og annet belysningsutstyr som hører under kapittel 85;
  g. møbler spesielt konstruert for å utgjøre deler til apparater som hører under posisjon 85.18 (posisjon 85.18), posisjon 85.19 eller 85.21 (posisjon 85.22) eller posisjonene 85.25 - 85.28 (posisjon 85.29);
  h. varer som hører under posisjon 87.14;
  ij. tannlegestoler med tannlegeutstyr som hører under posisjon 90.18, og spytteskåler til bruk for tannleger (posisjon 90.18);
  k. varer som hører under kapittel 91 (f.eks. ur og urkasser);
  l. møbler, lamper og annet belysningsutstyr som har karakter av leketøy (posi­sjon 95.03), biljardbord og andre møbler spesielt konstruert for spill (posisjon 95.04), møbler for tryllekunster samt dekorasjoner (unn­tatt elektriske gir­landere), f.eks. “kinesiske lykter” (posi­sjon 95.05); eller
  m. stativ med ett, to eller tre ben (”monopods, bipods, tripods”) og liknende varer (posisjon 96.20).
2. De varer (unntatt deler) som er nevnt i posisjon 94.01 - 94.03, skal klassifiseres under disse posisjoner bare dersom de er bestemt til å stå på gulv eller jord.
      Dette vilkår gjelder imidlertid ikke for følgende varer som skal klassifiseres under ovennevnte posisjoner selv om de er bestemt til å heng­es opp, festes på vegg eller settes på hverandre:
  a. skap, bokhyller, andre hyllemøbler (herunder enkle hyller som foreligger sammen med innretninger for å feste dem til veggen) og seksjonsmøbler;
  b. sittemøbler og senger.
3. A. Som deler til varer som hører under posisjonene 94.01 - 94.03, anses ikke plater (også om de er tilskåret, men ikke sammensatt med andre deler) av glass (herunder speil), mar­mor eller annen stein, eller av andre materi­aler nevnt i kapittel 68 eller 69.
  B. Varer nevnt under posisjon 94.04, som foreligger særskilt, skal ikke klassifiseres som deler under posisjon 94.01, 94.02 eller 94.03.
4. Med uttrykket “prefabrikkerte bygninger” under posisjon 94.06 menes byg­ninger som er gjort ferdige i fabrikken eller består av bygningsele­menter som leveres samlet og skal settes sammen på byggeplassen, f.eks. boliger eller anleggsbrakker, kontorer, skoler, butikker, skur, garasjer eller liknende bygninger.
 

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

94.01

Sittemøbler (unntatt de som hører under posisjon 94.02), også de som kan omgjøres til senger, samt deler dertil.

 
-   sittemøbler av det slag som brukes i luftfartøyer:
.1001
- -   med innhold av hydro­fluor­karboner (HFK), per­fluor­karboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK).
0 kg,stk
.1009
- -   ellers
0 kg,stk
-   sittemøbler av det slag som brukes i motorvogner:
.2007
- -   med innhold av hydro­fluor­karboner (HFK), per­fluor­karboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg,stk
.2008
- -   ellers
0 kg,stk
-   svingstoler med høyderegulering:
.3001
- -   med innhold av hydro­fluor­karboner (HFK), per­fluor­karboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg,stk
.3009
- -   ellers
0 kg,stk
-  

sittemøbler som kan omgjøres til senger, unntatt sitte­møbler til hagen eller campingutstyr:

.4001
- -   med innhold av hydro­fluor­karboner (HFK), per­fluor­karboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg,stk
.4009
- -   ellers
0 kg,stk
-   sittemøbler av spanskrør, vidjer, bambus eller liknende materialer:
.5200
- -  
av bambus
0 kg,stk
.5300
- -  

av spanskrør

0 kg,stk
.5900
- -  
andre
0 kg,stk
-   andre sittemøbler med treramme:
- -   stoppede:
- - -   lenestoler, armstoler, hvilestoler o.l.:
.6111
- - - -   med innhold av hydro­fluor­karboner (HFK), per­fluor­karboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg,stk
.6112
- - - -  

ellers, av tropiske tre­sorter

0 kg,stk
.6119
- - - -   andre
0 kg,stk
- - -   benker, sofaer o.l.:
.6121
- - - -   med innhold av hydro­fluor­karboner (HFK), per­fluor­karboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg,stk
.6122
- - - -  

ellers, av tropiske tre­sorter

0 kg,stk
.6129
- - - -   andre
0 kg,stk
- - -   ellers:
.6191
- - - -   med innhold av hydro­fluor­karboner (HFK), per­fluor­karboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg,stk
.6192
- - - -  

ellers, av tropiske tre­sorter

0 kg,stk
.6199
- - - -   andre
0 kg,stk
- -   andre:
- - -   stoler og benker til hagen eller camping:
.6911
- - - -  

av tropiske tre­sorter

0 kg,stk
.6919
- - - -   ellers
0 kg,stk
.6920
- - -   andre stoler og benker
0 kg,stk
.6990
- - -   ellers
0 kg,stk
-   andre sittemøbler med metallramme:
- -   stoppede:
.7101
- - -   med innhold av hydro­fluor­karboner (HFK), per­fluor­karboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg,stk
.7109
- - -   ellers
0 kg,stk
- -   andre:
.7901
- - -   til hagen eller camping
0 kg,stk
.7909
- - -   ellers
0 kg,stk
-   andre sittemøbler:
.8001
- -   med innhold av hydro­fluor­karboner (HFK), per­fluor­karboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg,stk
.8009
- -   ellers
0 kg,stk
-   deler:
.9001
- -   med innhold av hydro­fluor­karboner (HFK), per­fluor­karboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.9009
- -   ellers
0 kg

94.02

Møbler til medisinsk, kirurgisk, dental eller veterinær bruk (f.eks. operasjonsbord, undersøkelsesbord, sykesenger med mekanisk utstyr, tannlegestoler); frisørstoler og liknende stoler som kan dreies og dessuten både vippes bakover og heves; deler til nevnte varer.

 
.1000
-   tannlege- og frisørstoler eller liknende stoler samt deler dertil
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

94.03

Andre møbler og deler dertil.

 
-   kontormøbler av metall:
.1001
- -   garderobeskap
0 kg
.1002
- -   kartotekskap, arkivskap og andre spesielle kontorskap
0 kg
.1009
- -   ellers
0 kg
-   andre møbler av metall:
.2001
- -   reoler og lagerhyller
0 kg
.2009
- -   ellers
0 kg
-   kontormøbler av tre:
.3001
- -  

av tropiske tresorter

0 kg,stk
.3009
- -   ellers
0 kg,stk
-   kjøkkenmøbler av tre:
.4001
- -  

av tropiske tresorter

0 kg,stk
.4009
- -   ellers
0 kg,stk
-   soveromsmøbler av tre:
.5001
- -  

av tropiske tresorter

0 kg,stk
.5009
- -   ellers
0 kg,stk
-   andre møbler av tre:
.6010
- -   garderobeskap
0 kg,stk
- -   baderomsmøbler:
.6021
- - -  

av tropiske tre­sorter

0 kg,stk
.6029
- - -   ellers
0 kg,stk
.6030
- -   veggseksjoner, bokhyller og stereobenker
0 kg,stk
- -   ellers:
.6091
- - -  

av tropiske tre­sorter

0 kg,stk
.6099
- - -   ellers
0 kg,stk
.7000
-   møbler av plast
0 kg
-   møbler av andre materialer, herunder spanskrør, vidjer, bambus eller liknende materialer:
.8200
- -  
av bambus
0 kg
.8300
- -  

av spanskrør

0 kg
.8900
- -  
andre
0 kg
.9000
-   deler
0 kg

94.04

Sengebunner; sengeutstyr og liknende varer (f.eks. madrasser, tepper, dyner og puter) forsynt med fjærer, stopning eller innlegg av ethvert materiale eller framstilt av skumgummi eller skumplast, med eller uten trekk.

 
.1000
-   sengebunner
0 kg
-   madrasser:
- -   av skumgummi eller skumplast, med eller uten trekk:
.2101
- - -   med innhold av hydro­fluor­karboner (HFK), per­fluor­karboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg,stk
.2109
- - -   ellers
0 kg,stk
.2900
- -   av andre materialer
0 kg,stk
.3000
-   soveposer
0 kg,stk
-   annet:
- -   hodeputer, dyner og tepper:
.9001
- - -   med dun eller fjær
0 kg
- - -   med annet fyllmateriale:
.9003
- - - -   med innhold av hydro­fluor­karboner (HFK), per­fluor­karboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.9004
- - - -   ellers
0 kg
- -   annet (f.eks. møbelputer):
.9005
- - -   med innhold av hydro­fluor­karboner (HFK), perf­luor­karboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.9006
- - -   ellers
0 kg

94.05

Lamper og annet belysningsutstyr, herunder søkelys og lyskastere samt deler dertil, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; lysskilt og liknende som har en fast montert lyskilde samt deler dertil, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

 
.1000
-   lysekroner og annet belysningsutstyr for montering i tak eller på vegger, unntatt av det slag som brukes for å belyse åpne, offentlige plasser, gater eller veier
0 kg
.2000
-   elektriske bord-, skrivebord-, nattbord- eller gulvlamper
0 kg
.3000
-   juletrebelysning
0 kg
.4000
-   andre elektriske lamper og belysningsutstyr
0 kg
.5000
-   ikke-elektriske lamper og belysningsutstyr
0 kg
.6000
-   lysskilt og liknende
0 kg
-   deler:
.9100
- -   av glass
0 kg
.9200
- -   av plast
0 kg
.9900
- -   andre
0 kg

94.06

Prefabrikkerte bygninger.

 
-   av tre:
- -   bolighus, unntatt hytter, brakker og koier:
.1011
- - -   med innhold av hydro­fluor­karboner (HFK), per­fluor­karboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.1019
- - -   andre
0 kg
.1090
- -   ellers
0 kg
-   ellers:
.9010
- -   av plast
0 kg
.9020
- -   av jern eller stål
0 kg
.9090
- -   andre
0 kg