A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   9 3Våpen og ammunisjon; deler og tilbehør dertil


Noter

1.Dette kapittel omfatter ikke:
 a.varer som hører under kapittel 36 (f.eks. knallperler, detona­torer, sig­nal­raketter);
 b.deler til alminnelig bruk som definert i note 2 til avsnitt XV, av uedelt metall (avsnitt XV) eller tilsvarende varer av plast (kapittel 39);
 c.armerte panserbiler (posisjon 87.10);
 d.kikkertsikter eller annet optisk utstyr til bruk i forbindelse med våpen, såfremt de ikke er montert på våpen eller foreligger sammen med de våpen som de skal påmonteres (kapittel 90);
 e.buer, piler, fektevåpen eller leketøy (kapittel 95);
 f.samlergjenstander eller antikviteter (posisjon 97.05 eller 97.06).
2.Betegnelsen "deler" under posisjon 93.06 omfatter ikke radio- eller rad­ar­appa­rater som hører under posisjon 85.26.
 

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

93.01

Våpen til militær bruk, med unntak av revolvere og pistoler samt de våpen som hører under posisjon 93.07

 
.1000
-   artillerivåpen (f.eks. kanoner, haubitsere og bombe­kastere (mortere))
0 kg,stk
.2000
-   utskytnings­ramper for raketter; flamme­­kastere; ut­skytnings­­apparater for granater; torpedo­­utskytnings­rør og lik­nende utskytnings­­apparater
0 kg,stk
.9000
-   ellers
0 kg,stk

93.02

 

 
.0000
  Revolvere og pistoler, med unntak av de som hører under posisjon 93.03 eller 93.04.
0 kg,stk

93.03

Andre ildvåpen og liknende apparater som avfyrer en eksplosiv ladning (f.eks. sports- og jaktgeværer, munnladningsvåpen, signalpistoler og liknende bare bestemt for å skyte ut signalraketter, pistoler og revolvere for løs­ammunisjon, slakte­våpen, line­utskytnings­­geværer)

 
.1000
-   munnladningsvåpen
0 kg,stk
-   andre haglgeværer for sport og jakt, herunder kombinerte rifler og haglgeværer:
.2001
- -   haglgeværer, enkeltløpede
0 kg,stk
.2002
- -   haglgeværer, dobbeltløpede
0 kg,stk
.2009
- -   ellers
0 kg,stk
-   andre geværer for sport og jakt:
.3001
- -   salonggeværer, riflede
0 kg,stk
.3002
- -   andre, riflede
0 kg,stk
.3009
- -   ellers
0 kg,stk
.9000
-   andre
0 kg,stk

93.04

 

 
.0000
  Andre våpen (f.eks. geværer og pistoler for luft eller gass eller utstyrt med fjærmekanisme, køller), unntatt de som hører under posisjon 93.07.
0 kg,stk

93.05

Deler og tilbehør til varer som hører under posisjon 93.01 - 93.04.

 
.1000
-   til revolvere eller pistoler
0 kg
.2000
-   til haglgeværer eller andre geværer som hører under posisjon 93.03
0 kg
-   ellers:
.9100
- -   til våpen til militær bruk som hører under posisjon 93.01
0 kg
.9900
- -   andre
0 kg

93.06

Bomber, granater, torpedoer, miner, raketter og liknende krigsmateriell samt deler dertil; patroner og annen ammunisjon og prosjektiler samt deler dertil, herunder hagl og forladninger til patroner.

 
-   haglpatroner og deler dertil; luftgeværkuler:
- -   patroner:
.2101
- - -   blyhagl
0 kg
.2109
- - -   ellers (f.eks. med stålhagl)
0 kg
- -   annet:
.2901
- - -   luftgeværkuler
0 kg
.2909
- - -   ellers
0 kg
.3000
-   andre patroner og deler dertil
0 kg
.9000
-   annet
0 kg

93.07

 

 
.0000
  Kårder, sabler, huggerter, bajonetter, lanser og liknende våpen samt deler dertil, og slirer og skjeder til slike våpen.
0 kg