A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   8 8Luftfartøyer, romfartøyer og deler dertil


Varenummernote

1. Med "tomvekt" i varenumrene 88.02.1100 - 88.02.4000 forstås vekten av maskinen i normal, flyvende tilstand, uten vekten av mannskapet, driv­stoff og utstyr som ikke er fastmontert.
 

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

88.01

 

 
.0000
 

Ballonger og styrbare luftskip; seilfly, glidefly, hengeglidere og andre luftfartøyer, uten motor.

0 kg,stk

88.02

Andre luftfartøyer (f.eks. helikoptre, fly); romfartøyer (herunder satellitter) og bæreraketter for romfartøyer samt ballistiske raketter.

 
-   helikoptre:
- -  

med tomvekt høyst 2 000 kg:

.1101
- - -  

droner

0 kg,stk
.1109
- - -  

andre

0 kg,stk
.1200
- -   med tomvekt over 2 000 kg
0 kg,stk
.2000
-   fly og andre luftfartøyer med tomvekt høyst 2 000 kg
0 kg,stk
.3000
-   fly og andre luftfartøyer med tomvekt over 2 000 kg, men høyst 15 000 kg
0 kg,stk
.4000
-   fly og andre luftfartøyer med tomvekt over 15 000 kg
0 kg,stk
.6000
-   romfartøyer (herunder satellitter) og bæreraketter for romfartøyer samt ballistiske raketter
0 kg,stk

88.03

Deler til varer som hører under posisjon 88.01 eller 88.02.

 
.1000
-   propeller og rotorer samt deler dertil
0 kg
.2000
-   understell og deler dertil
0 kg
.3000
-   andre deler til fly eller helikoptre
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

88.04

 

 
.0000
  Fallskjermer (herunder styrbare fallskjermer og paraglidere) og rotochutes (roterende fallskjermer); deler og tilbehør dertil.
0 kg

88.05

Utskytingsutstyr for luftfartøyer; innbremsingsutstyr for fly til bruk ombord i hangarskip eller liknende utstyr; stasjonære flytreningsmaskiner; deler til ovennevnte varer.

 
.1000
-   utskytingsutstyr for luftfartøyer og deler dertil; innbremsingsutstyr for fly til bruk ombord i hangarskip eller liknende utstyr og deler dertil
0 kg
-   stasjonære flytreningsmaskiner og deler dertil:
.2100
- -   luftkampsimulatorer og deler dertil
0 kg
.2900
- -   ellers
0 kg