A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   8 7Kjøretøyer samt deler og tilbehør dertil, unntatt rullende materiell for jernbaner og sporveger


Noter

1. Dette kapittel omfatter ikke rullende materiell for jernbaner eller sporveier bestemt utelukkende for å kjøre på skinner.
2. Med "traktorer" i dette kapittel menes motorkjøretøyer som er konstru­ert hovedsakelig for å trekke eller skyve andre kjøre­tøyer, redskaper eller last, også om de i forbindelse med hoved­bruken delvis måtte være utstyrt for tran­sport av redskaper, såvarer, gjødsel eller andre varer.
      Utskiftbare maskiner og redskaper til traktorer som hører under posisjon 87.01 føres fortsatt under sine respektive posisjoner, selv om de foreligger montert på traktoren.
3. Understell med motor og førerhus hører under posisjonene 87.02 - 87.04 og ikke under posisjon 87.06.
4. Posisjon 87.12 omfatter alle tohjulssykler for barn. Andre sykler for barn hører under posisjon 95.03.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

87.01

Traktorer (unntatt traktorer som hører under posisjon 87.09).

 
.1000
-  

enakslede traktorer

0 kg,stk
-   trekkvogner til semitrailere:
.2001
- -   nye
0 kg,stk
.2002
- -   brukte
0 kg,stk
.3000
-   beltetraktorer
0 kg,stk
-  

andre, med motoreffekt:

.9100
- -  

høyst 18 kW (24,5 hk)

0 kg,stk
.9200
- -  

over 18 kW (24,5 hk), men ikke over 37 kW (50 hk)

0 kg,stk
.9300
- -  

over 37 kW (50 hk), men ikke over 75 kW (102 hk)

0 kg,stk
.9400
- -  

over 75 kW (102 hk), men ikke over 130 kW (177 hk)

0 kg,stk
.9500
- -  

over 130 kW (177 hk)

0 kg,stk

87.02

Motorkjøretøyer for transport av ti eller flere personer, herunder føreren.

 
-  

utelukkende med stempeldrevet forbrenningsmotor med kompresjonstenning (diesel eller semidiesel):

.1001
- -   med høyst 17 sitteplasser, medregnet fører
0 kg,stk
.1002
- -   ellers
0 kg,stk
.2000
-  

med både stempeldrevet forbrenningsmotor med kompresjonstenning (diesel eller semidiesel) og elektrisk motor som fremdriftsmotorer

0 kg,stk
.3000
-  

med både stempeldrevet forbrennings­motor med gnist­tenning og elektrisk motor som fremdrifts­motorer

0 kg,stk
.4000
-  

utelukkende med elektrisk fremdriftsmotor

0 kg,stk
.9000
-  

andre

0 kg,stk

87.03

Biler og andre motor­kjøretøyer hoved­sakelig konstruert for transport av personer (unntatt de som hører under posisjon 87.02), her­under stasjons­vogner og racer­biler.

 
-   kjøretøyer spesielt konstruert for å kjøre på snø; kjøretøyer for golfbaner og liknende kjøretøyer:
.1001
- -   kjøretøyer spesielt konstruert for å kjøre på snø
0 kg,stk
.1002
- -   kjøretøyer for golfbaner og liknende kjøretøyer
0 kg,stk
-  

andre kjøretøyer, utelukkende med stempeldrevet forbrenningsmotor med gnisttenning:

- -   med sylindervolum høyst 1 000 cm³:
.2102
- - -  

nye

0 kg,stk
.2109
- - -   brukte
0 kg,stk
- -   med sylindervolum over 1 000 cm³, men høyst 1 500 cm³:
.2202
- - -  

nye

0 kg,stk
.2209
- - -   brukte
0 kg,stk
- -   med sylindervolum over 1 500 cm³, men høyst 3 000 cm³:
.2302
- - -  

nye

0 kg,stk
.2309
- - -   brukte
0 kg,stk
- -   med sylindervolum over 3 000 cm³:
.2402
- - -  

nye

0 kg,stk
.2409
- - -   brukte
0 kg,stk
-  

andre kjøretøyer, ute­lukkende med stempel­drevet forbrennings­motor med kompresjons­tenning (diesel eller semidiesel):

- -   med sylindervolum høyst 1 500 cm³:
.3102
- - -  

nye

0 kg,stk
.3109
- - -   brukte
0 kg,stk
- -   med sylindervolum over 1 500 cm³, men høyst 2 500 cm³:
.3202
- - -  

nye

0 kg,stk
.3209
- - -   brukte
0 kg,stk
- -   med sylindervolum over 2 500 cm³:
.3302
- - -  

nye

0 kg,stk
.3309
- - -   brukte
0 kg,stk
-  

andre kjøretøyer, med både stempeldrevet for­brennings­motor med gnist­tenning og elektrisk motor som frem­drifts­motorer, unntatt slike som kan lades ved til­slutning til en ekstern elektrisk energi­kilde:

.4001
- -  

nye

0 kg,stk
.4009
- -  

brukte

0 kg,stk
-  

andre kjøretøyer, med både stempeldrevet for­brennings­motor med kompresjons­tenning (diesel eller semi­diesel) og elektrisk motor som frem­drifts­motorer, unn­tatt slike som kan lades ved til­slutning til en ekstern elektrisk energi­kilde:

.5001
- -  

nye

0 kg,stk
.5009
- -  

brukte

0 kg,stk
-  

andre kjøretøyer, med både stempeldrevet for­brennings­motor med gnist­tenning og elektrisk motor som frem­drifts­motorer, og som lades ved til­slutning til en ekstern elektrisk energi­kilde:

.6001
- -  

nye

0 kg,stk
.6009
- -  

brukte

0 kg,stk
-  

andre kjøretøyer, med både stempeldrevet for­brennings­motor med kompresjons­tenning (diesel eller semi­diesel) og elektrisk motor som frem­drifts­motorer, og som lades ved til­slutning til en ekstern elektrisk energi­kilde:

.7001
- -  

nye

0 kg,stk
.7009
- -  

brukte

0 kg,stk
-  

andre kjøretøyer, utelukkende med elektrisk fremdrifts­motor:

.8001
- -  

nye

0 kg,stk
.8009
- -  

brukte

0 kg,stk
.9000
-   ellers
0 kg,stk

87.04

Motorkjøretøyer for transport av gods.

 
.1000
-   dumpere konstruert for bruk utenfor veinettet
0 kg,stk
-   andre, med stempeldrevet forbrenningsmotor med kompresjonstenning (diesel eller semidiesel):
- -   med totalvekt høyst 5 tonn:
.2101
- - -   understell med motor og førerhus
0 kg,stk
- - -   andre:
.2102
- - - -   nye
0 kg,stk
.2109
- - - -   brukte
0 kg,stk
- -   med totalvekt over 5 tonn, men høyst 20 tonn:
.2201
- - -   understell med motor og førerhus
0 kg,stk
- - -   andre:
.2202
- - - -   nye
0 kg,stk
.2209
- - - -   brukte
0 kg,stk
- -   med totalvekt over 20 tonn:
.2301
- - -   understell med motor og førerhus
0 kg,stk
- - -   andre:
.2302
- - - -   nye
0 kg,stk
.2309
- - - -   brukte
0 kg,stk
-  

andre, med stempeldrevet forbrenningsmotor med gnist­tenning:

- -   med totalvekt høyst 5 tonn:
.3101
- - -   understell med motor og førerhus
0 kg,stk
- - -   andre:
.3102
- - - -   nye
0 kg,stk
.3109
- - - -   brukte
0 kg,stk
- -   med totalvekt over 5 tonn:
.3201
- - -   understell med motor og førerhus
0 kg,stk
- - -   andre:
.3202
- - - -   nye
0 kg,stk
.3209
- - - -   brukte
0 kg,stk
-   andre:
- -  

utelukkende med elektrisk fremdriftsmotor:

.9002
- - -  

som betjenes av gående, herunder golftraller

0 kg,stk
.9003
- - -  

andre

0 kg,stk
.9009
- -   ellers
0 kg,stk

87.05

Motorkjøretøyer for spesielle formål (f.eks. bergings­biler, kran­biler, brann­biler, betong­blande­biler, feie­biler, sprøyte­biler, verksted­biler, røntgen­biler), unn­tatt de som hoved­sakelig er konstruert for transport av personer eller gods.

 
.1000
-   kranbiler
0 kg,stk
.2000
-   mobile boretårn
0 kg,stk
.3000
-   brannbiler
0 kg,stk
.4000
-   betongblandebiler
0 kg,stk
.9000
-   andre
0 kg,stk

87.06

 
.0000
 

Understell med motor til motorkjøretøyer som hører under posisjonene 87.01 - 87.05.

0 kg,stk

87.07

Karosserier (herunder førerhus) til motorkjøretøyer som hører under posisjonene 87.01 - 87.05.

 
.1000
-   til kjøretøyer som hører under posisjon 87.03
0 kg,stk
-   andre:
.9010
- -   til kjøretøyer som hører under posisjon 87.01
0 kg,stk
.9080
- -   ellers
0 kg,stk

87.08

Deler og tilbehør til motorkjøretøyer som hører under posisjonene 87.01 - 87.05.

 
.1000
-   støtfangere og deler dertil
0 kg
-   andre deler og tilbehør til karosserier (herunder førerhus):
.2100
- -   sikkerhetsbelter
0 kg
- -   andre:
.2910
- - -   til kjøretøyer som hører under posisjon 87.01
0 kg
.2990
- - -   ellers
0 kg
-   bremser og servobremser; deler dertil:
.3010
- -   til kjøretøyer som hører under posisjon 87.01
0 kg
.3090
- -   ellers
0 kg
-   girkasser og deler dertil:
.4010
- -   til kjøretøyer som hører under posisjon 87.01
0 kg
.4090
- -   ellers
0 kg
-   drivaksler med differensial, også utstyrt med andre transmisjonsdeler, og bæreaksler; deler dertil:
.5010
- -   til kjøretøyer som hører under posisjon 87.01
0 kg
.5090
- -   ellers
0 kg
-   hjul samt deler og tilbehør dertil:
.7010
- -   til kjøretøyer som hører under posisjon 87.01
0 kg
.7090
- -   ellers
0 kg
-   opphengsfjærer ("suspension systems") og deler dertil (herunder støtdempere):
.8010
- -   til kjøretøyer som hører under posisjon 87.01
0 kg
.8090
- -   ellers
0 kg
-   andre deler og tilbehør:
- -   radiatorer og deler dertil:
.9110
- - -   til kjøretøyer som hører under posisjon 87.01
0 kg
.9190
- - -   ellers
0 kg
- -   eksospotter (lyddempere) og eksosrør; deler dertil:
.9210
- - -   til kjøretøyer som hører under posisjon 87.01
0 kg
.9290
- - -   ellers
0 kg
- -   clutcher og deler dertil:
.9310
- - -   til kjøretøyer som hører under posisjon 87.01
0 kg
.9390
- - -   ellers
0 kg
- -   ratt, rattstammer og snekkehus; deler dertil:
.9410
- - -   til kjøretøyer som hører under posisjon 87.01
0 kg
.9490
- - -   ellers
0 kg
.9500
- -  

kollisjonsputer ("safety airbags") som fungerer med oppblåsing; deler dertil

0 kg
- -   andre:
.9910
- - -   til kjøretøyer som hører under posisjon 87.01
0 kg
.9990
- - -   ellers
0 kg

87.09

Trucker med egen framdriftsmotor, ikke utstyrt med løfte- eller håndteringsutstyr, av den type som brukes i fabrikker, lagre, havneområder eller flyplasser for korte transporter av gods; traktorer av den type som brukes på jernbaneperronger; deler til kjøretøyer som hører under denne posisjon.

 
-   kjøretøyer:
.1100
- -   elektriske
0 kg,stk
.1900
- -   andre
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

87.10

Stridsvogner og andre motordrevne, pansrede strids­kjøretøyer, også utstyrt med våpen, samt deler til slike kjøretøyer.

 
.0001
-   stridsvogner og andre motordrevne, pansrede strids­kjøretøyer
0 kg,stk
.0009
-  
deler
0 kg

87.11

Motorsykler (herunder mopeder) og sykler med hjelpemotor, med eller uten sidevogn; sidevogner.

 
.1000
-   med stempel­drevet forbrennings­motor med sylinder­volum høyst 50 cm³
0 kg,stk
-   med stempel­drevet forbrennings­motor med sylinder­volum over 50 cm³, men høyst 250 cm³:
.2001
- -   nye
0 kg,stk
.2002
- -   brukte
0 kg,stk
-   med stempel­drevet forbrennings­motor med sylinder­volum over 250 cm³, men høyst 500 cm³:
.3001
- -   nye
0 kg,stk
.3002
- -   brukte
0 kg,stk
-   med stempel­drevet forbrennings­motor med sylinder­volum over 500 cm³, men høyst 800 cm³:
.4001
- -   nye
0 kg,stk
.4002
- -   brukte
0 kg,stk
-   med stempel­drevet forbrennings­motor med sylinder­volum over 800 cm³:
.5001
- -   nye
0 kg,stk
.5002
- -   brukte
0 kg,stk
-  

med elektrisk fremdriftsmotor:

.6001
- -  

motorsykler (herunder mopeder)

0 kg,stk
.6002
- -  

ellers, herunder sykler med elektrisk hjelpemotor

0 kg,stk

K 09

.9000
-   andre
0 kg,stk

87.12

 

 
.0000
  Tohjulssykler og andre sykler (herunder trehjuls varesykler), uten motor.
0 kg,stk

87.13

Kjøretøyer for bevegelseshemmede, med eller uten motor eller annen mekanisk drivanordning.

 
.1000
-   uten mekanisk drivanordning
0 kg,stk
-   andre:
.9001
- -   med elektrisk motor
0 kg,stk
.9009
- -   ellers
0 kg,stk

87.14

Deler og tilbehør til kjøretøyer som hører under posisjonene 87.11 - 87.13.

 
.1000
-   til motorsykler (herunder mopeder)
0 kg
.2000
-   til kjøretøyer for bevegelseshemmede
0 kg
-   andre:
.9100
- -   rammer og gafler, samt deler dertil
0 kg
.9200
- -   felger og eiker
0 kg
.9300
- -   nav og tannhjul­kranser til frihjul, unntatt trommel­bremse­nav og nav­bremser
0 kg
.9400
- -   bremser, herunder trommelbremsenav og navbremser, samt deler dertil
0 kg
.9500
- -   saler og seter
0 kg,stk
.9600
- -   pedaler og krankutstyr, samt deler dertil
0 kg
.9900
- -   ellers
0 kg

87.15

Barnevogner og deler dertil.

 
.0001
-   sportsvogner/triller, komplette
0 kg,stk
.0002
-   andre barnevogner, komplette
0 kg,stk
.0004
-   overdeler (bag)
0 kg,stk
.0008
-  

andre

0 kg

87.16

Tilhengere og semitrailere; andre kjøretøyer uten mekanisk drivanordning; deler dertil.

 
.1000
-   tilhengere og semitrailere av husvogntypen bestemt for boformål eller camping
0 kg,stk
.2000
-   selv-lastende eller selv-tømmende tilhengere og semitrailere til bruk i landbruket
0 kg,stk
-   andre tilhengere og semitrailere for transport av gods:
0 kg,stk
.3100
- -   tilhengere og semitrailere med tanker
0 kg,stk
- -   andre:
.3901
- - -   med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), per­fluorkarboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg,stk
.3909
- - -   ellers
0 kg,stk
.4000
-   andre tilhengere og semitrailere
0 kg,stk
-   andre kjøretøyer:
.8001
- -   kjøretøyer som trekkes eller skyves for hånd
0 kg,stk
.8009
- -   ellers
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg