A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   6 7Bearbeidede fjær og dun samt varer derav; kunstige blomster; varer av menneskehår


Noter

1.Dette kapittel omfatter ikke:
 a.presseduk av menneskehår (posisjon 59.11),
 b.blomstermotiver av blonder, broderier eller andre tekstilstoffer (av­snitt XI),
 c.fottøy (kapittel 64),
 d.hodeplagg og hårnett (kapittel 65),
 e.leketøy, sports- og karnevalsartikler (kapittel 95),
 f.fjærkoster, pudderkvaster og hårsikter (kapittel 96).
2.Posisjon 67.01 omfatter ikke:
 a.varer hvor fjær eller dun bare utgjør fyllings- eller stopnings­mater­i­ale (f.eks. sengeklær som hører under posisjon 94.04),
 b.klær og tilbehør dertil hvor fjær eller dun bare utgjør besetning eller stopning,
 c.kunstige blomster, lauvverk og deler dertil eller ferdige varer som hører under posisjon 67.02.
3.Posisjon 67.02 omfatter ikke:
 a.varer av glass (kapittel 70),
 b.kunstige blomster, lauvverk eller frukter av keramikk, stein, metall, tre eller andre materialer, fremstilt i ett stykke ved støping, smi­ing, skjær­ing, pressing eller andre fremgangsmåter, eller som består av deler sammensatt på annen måte enn ved binding, liming, festing av delene i hverandre eller liknende metoder.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

67.01

 

 
.0000
  Skinn og andre deler av fugler med fjær eller dun, fjær og deler derav og dun samt varer av nevnte materialer (unntatt varer som hører under posisjon 05.05, og bearbeidede fjærposer og -skaft)
0 kg

67.02

Kunstige blomster, lauvverk og frukter samt deler derav; varer av kunstige blomster, lauvverk eller frukter.

 
.1000
-   av plast
0 kg
.9000
-   av andre materialer
0 kg

67.03

 

 
.0000
  Menneskehår, parallellagt med rotendene i samme retning, tynnet, bleiket eller bearbeidet på annen måte; ull, andre dyrehår eller tekstilmaterialer, bearbeidet for parykkmakerarbeid
0 kg

67.04

Parykker, skjegg, øyenbryn, øyenvipper, fletter og liknende, av menneske- eller dyrehår eller av tekstilmaterialer; varer av menneskehår, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

 
-   av syntetiske tekstilmaterialer:
.1100
- -   helparykker
0 kg
.1900
- -   annet
0 kg
.2000
-   av menneskehår
0 kg
.9000
-   av andre materialer
0 kg