A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   6 6Paraplyer, parasoller, spaserstokker, sittestokker, sveper, ridepisker og deler dertil


Noter

1. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. spaserstokker eller liknende, med måleinndeling (posisjon 90.17),
  b. spaserstokker med skytevåpen, kårder eller liknende (kapittel 93),
  c. varer som hører under kapittel 95 (f.eks. lektøys­para­plyer og -pa­ra­sol­ler).
2. Posisjon 66.03 omfatter ikke deler, utstyr eller tilbehør av tekstil­ma­teri­ale, og heller ikke trekk, dusker, stropper, futteraler eller liknende av ethvert materiale. Slike varer som foreligger sammen med, men ikke er påsatt varer som hører under posisjon 66.01 eller 66.02, klassifiseres etter sin beskaffenhet.
 

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

66.01

Paraplyer og parasoller (herunder stokkparaplyer, hageparasoller og liknende).

 
.1000
-   hageparasoller eller liknende
0 kg,stk
-   ellers:
.9100
- -   med teleskopisk skaft
0 kg,stk
.9900
- -   andre
0 kg,stk

66.02

 

 
.0000
  Spaserstokker, sittestokker, sveper, ridepisker og liknende
0 kg,stk

66.03

Deler, utstyr og tilbehør til varer som hører under posisjon 66.01 eller 66.02.

 
.2000
-   paraplystell, også montert på skaft (stokk)
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg