A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   6 5Hodeplagg og deler dertil


Noter

1.Dette kapittel omfatter ikke:
 a.brukte hodeplagg som hører under posisjon 63.09,
 b.hodeplagg av asbest (posisjon 68.12),
 c.dukkehatter eller andre leketøyshatter og karnevals­artikler, som hør­er under kapittel 95.
2.Posisjon 65.02 omfatter ikke hatteemner fremstilt ved søm, bortsett fra slike som er fremstilt bare ved at strimler eller remser er sydd sammen i spiral.
 
 

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

65.01

 

 
.0000
 

Hatteemner av filt (filtstumper), verken formpresset eller med tildannet brem; plane og sylindriske hatteemner av filt.

0 kg

65.02

 

 
.0000
 

Hatteemner, flettede eller fremstilt ved sammensetting av strimler av ethvert materiale, verken formpressede eller med tildannet brem og heller ikke fôrede eller garnerte.

0 kg

65.03

 Utgått. (jf. HS2007, overført til posisjon 65.05)

 

65.04

 

 
.0000
 

Hatter og andre hodeplagg, flettede eller fremstilt ved sammensetting av strimler av ethvert materiale, også fôrede eller garnerte.

0 kg,stk

65.05

 

 
.0000
  Hatter og andre hodeplagg av trikotasje eller av blonder, kniplinger, filt eller andre tekstil­metervarer (men ikke strimler), også fôrede eller garnerte; hårnett av ethvert materiale, også fôrede eller garnerte.
0 kg,stk

65.06

Andre hodeplagg, også fôrede eller garnerte.

 
.1000
-   beskyttelseshodeplagg
0 kg,stk
-   ellers:
.9100
- -   av gummi eller plast
0 kg,stk
.9900
- -   av andre materialer
0 kg,stk

65.07

 

 
.0000
 

Svettereimer, fôr, trekk, underformer, hattestell, lueskygger og hakereimer, til hodeplagg.

0 kg