A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   6 4Fottøy, gamasjer og liknende; deler dertil


Noter

1.Dette kapittel omfatter ikke:
 a.fot- eller skoovertrekk for engangsbruk av tynt, spinkelt materiale (f.eks. papir, plastfolie) uten påsatt såle. Disse produktene klassifiseres etter materialets beskaffenhet;
 b.fottøy av tekstilmateriale uten yttersåle som er pålimt, på­sydd eller festet på annen måte til overdelen (avsnitt XI);
 c.brukt fottøy som hører under posisjon 63.09;
 d.varer av asbest (posisjon 68.12),
 e.ortopedisk fottøy eller annet ortopedisk utstyr eller deler dertil (posisjon 90.21),
 f.fottøy som har karakter av leketøy, og støvler med påsittende skøyter (herunder rulleskøyter); leggbeskyttere og liknende beskyttende sports­utstyr (kapittel 95).
2.Som “deler” under posisjon 64.06 anses ikke plugger, sålebeskyttere, mal­jer, kroker, spenner, snorer, lisser, pom­ponger eller liknende utstyr (som blir å klassifisere etter sin beskaffenhet), og heller ikke knapper eller andre varer som hører under posisjon 96.06.
3.I dette kapittel gjelder følgende:
 a.betegnelsene “gummi” og “plast” omfatter vevnader eller andre tekstilvarer som har et ytre lag av gummi eller plast som er synlig med det blotte øye og ikke bare er synlig som en forandring av fargen;
 b.betegnelsen “lær” omfatter varer som er nevnt i posi­sjonene 41.07 og 41.12 - 41.14.
4.Med forbehold av note 3 til dette kapittel skal:
 a.overdelen anses å bestå av det materialet som har den største utvend­ige overflate, uten hensyn til utstyr eller for­sterkninger som f.eks. ankel­beskyttere, kanting, pynt, spenner, stropper, maljer, ringer eller liknende tilbehør,
 b.yttersålen anses å bestå av det materialet som har den største berør­ings­flate med bakken, uten hensyn til utstyr eller forsterk­ninger som f.eks. brodder, stifter, beslag, beskyttere eller liknende tilbehør.
 
Varenummernote
1.Med betegnelsen “sportsfottøy” i varenumrene 64.02.1210, 64.02.1290, 64.02.1910, 64.02.1990, 64.03.1200, 64.03.1900 og 64.04.1100 forstås bare:
 a.fottøy som er konstruert for sportslige aktiviteter og er utstyrt med eller kan utstyres med pigger, knotter, haker eller liknende;
 b.skøytestøvler, skistøvler, snøbrettstøvler, brytestøvler, bokse­­støvler og sykkelsko.
 
 

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

64.01

Vanntett fottøy med yttersåle og overdel av gummi eller plast, og hvor overdelen verken er festet til sålen eller satt sammen med søm, nagler, stifter, skruer, plugger eller liknende.

 
-   fottøy med innebygget beskyttelseståkappe av metall:
.1010
- -   med yttersåle og overdel av plast
0 kg,par
.1090
- -   ellers
0 kg,par
-   annet fottøy:
- -   som dekker ankelen, men ikke kneet:
.9210
- - -   med yttersåle og overdel av plast
0 kg,par
.9290
- - -   ellers
0 kg,par
- -   ellers:
.9910
- - -   med yttersåle og overdel av plast
0 kg,par
.9990
- - -   ellers
0 kg,par

64.02

Annet fottøy med yttersåle og overdel av gummi eller plast.

 
-   sportsfottøy:
- -   skistøvler og snøbrettstøvler:
.1210
- - -   med yttersåle og overdel av plast
0 kg,par
.1290
- - -   ellers
0 kg,par
- -   ellers:
.1910
- - -   med yttersåle og overdel av plast
0 kg,par
.1990
- - -   ellers
0 kg,par
-   fottøy med overdel av stropper eller reimer som er festet til sålen med plugger:
.2010
- -   med yttersåle og overdel av plast
0 kg,par
.2090
- -   ellers
0 kg,par
-   annet fottøy:
- -   som dekker ankelen:
.9110
- - -   med yttersåle og overdel av plast
0 kg,par
.9190
- - -   ellers
0 kg,par
- -   ellers:
.9910
- - -   med yttersåle og overdel av plast
0 kg,par
.9990
- - -   ellers
0 kg,par

64.03

Fottøy med yttersåle av gummi, plast, lær eller kunstlær og overdel av lær.

 
-   sportsfottøy:
.1200
- -   skistøvler og snøbrettstøvler
0 kg,par
.1900
- -   ellers
0 kg,par
.2000
-   fottøy med yttersåle av lær, og overdel bestående av lærreimer som omslutter vristen og stortåen
0 kg,par
.4000
-   annet fottøy med innebygget beskyttelseståkappe av metall
0 kg,par
-   annet fottøy med yttersåle av lær:
.5100
- -   som dekker ankelen
0 kg,par
.5900
- -   ellers
0 kg,par
-   annet fottøy:
.9100
- -   som dekker ankelen
0 kg,par
.9900
- -   ellers
0 kg,par

64.04

Fottøy med yttersåle av gummi, plast, lær eller kunstlær og overdel av tekstilmateriale.

 
-   fottøy med yttersåle av gummi eller plast:
.1100
- -   sportsfottøy; tennis­sko, basketball­sko, gymnastikk­sko, trenings­sko og liknende
0 kg,par
.1900
- -   ellers
0 kg,par
.2000
-   fottøy med yttersåle av lær eller kunstlær
0 kg,par

64.05

Annet fottøy.

 
-   med overdel av lær eller kunstlær:
.1010
- -   med yttersåle av tre
0 kg,par
.1090
- -   ellers
0 kg,par
-   med overdel av tekstilmateriale:
.2010
- -   med yttersåle av tre
0 kg,par
.2090
- -   ellers
0 kg,par
-   andre:
.9020
- -   helt av tre eller med yttersåle av tre
0 kg,par
.9080
- -   ellers
0 kg,par

64.06

Deler til fottøy (herunder overdeler, også om de er festet til andre såler enn yttersåler); løse innleggssåler, kippekapper og liknende innlegg; gamasjer, leggings og liknende varer samt deler dertil.

 
.1000
-  

overdeler og deler dertil, unntatt stive hæl- og tåkapper

0 kg
.2000
-   yttersåler og hæler av gummi eller plast
0 kg
-   ellers:
.9001
- -  

innleggssåler, kippekapper og liknende innlegg

0 kg
.9002
- -   gamasjer og støveltrekk, korte eller lange (f.eks "østerdalssokker"), av tekstilmateriale
0 kg,par
.9009
- -   ellers
0 kg