A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   6 3Andre ferdige tekstilvarer; sett; brukte klær og andre brukte tekstilvarer; filler


Noter

1. Underkapittel I omfatter bare ferdige varer av ethvert tekstil­stoff.
2. Underkapittel I omfatter ikke:
  a. varer som hører under kapitlene 56 - 62;
  b. brukte klær eller andre brukte varer som hører under posisjon 63.09.
3. Posisjon 63.09 omfatter bare følgende varer:
  a. varer av tekstilmaterialer:
    1. klær og tilbehør til klær, samt deler dertil;
    2. tepper og pledd;
    3. sengelinnet, dekketøy, toalett- og kjøkkenhåndklær og liknende;
    4. utstyrsvarer, unntatt gulvtepper som hører under posisjonene 57.01 - 57.05, og også unntatt tapisserier som hører under posisjon 58.05.
       
  b. fottøy og hodeplagg av ethvert materiale, unntatt asbest.
  For å kunne føres under denne posisjon, må ovennevnte varer oppfylle følgende to vilkår:
  1. de må vise tydelige spor av å være brukt, og
  2. de må foreligge løse eller i baller, sekker eller liknende emballasje.
 
Varenummernote
1. Varenummer 63.04.2000 omfatter varer fremstilt av varpstrikkede stoffer som er impregnert eller belagt med alfacypermetrin (ISO), klorfenapyr (ISO), deltametrin (INN, ISO), lambdacyhalotrin (ISO), permetrin (ISO) eller pirimifosmetyl (ISO).
   

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler


I. ANDRE FERDIGE TEKSTILVARER

63.01

Tepper og pledd.

 
.1000
-   tepper med elektrisk oppvarming
10,7 % FHA,G+: 0 kg,stk
 
.2000
-   tepper (unntatt tepper med elektrisk oppvarming) og pledd av ull eller dyrehår
10,7 % FHA,G+: 0 kg
 
.3000
-   tepper (unntatt tepper med elektrisk oppvarming) og pledd av bomull
10,7 % FHA,G+: 0 kg

 

.4000
-   tepper (unntatt tepper med elektrisk oppvarming) og pledd av syntetiske tekstilfibrer
10,7 % FHA,G+: 0 kg
 
.9000
-   andre tepper og pledd
10,7 % FHA,G+: 0 kg
 

63.02

Sengelinnet, dekketøy, toalett- og kjøkkenhåndklær og liknende.

 
.1000
-   sengelinnet av trikotasje
10,7 % FHA,G+: 0 kg
 
-   annet sengelinnet, trykt:
.2100
- -   av bomull
10,7 % FHA,G+: 0 kg
- -   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer:
.2210
- - -   av fiberduk ("nonwovens")
7 % FHA,G+: 0 kg
 
.2290
- - -   ellers
10,7 % FHA,G+: 0 kg
 
.2900
- -   av andre tekstilmaterialer
10,7 % FHA,G+: 0 kg
 
-   annet sengelinnet:
.3100
- -   av bomull
10,7 % FHA,G+: 0 kg
 
- -   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer:
.3210
- - -   av fiberduk ("nonwovens")
7 % FHA,G+: 0 kg
 
.3290
- - -   ellers
10,7 % FHA,G+: 0 kg
.3900
- -   av andre tekstilmaterialer
10,7 % FHA,G+: 0 kg
 
.4000
-   dekketøy av trikotasje
10,7 % FHA,G+: 0 kg
 
-   annet dekketøy:
.5100
- -   av bomull
10,7 % FHA,G+: 0 kg
 
- -   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer:
.5310
- - -   av fiberduk ("nonwovens")
7 % FHA,G+: 0 kg
 
.5390
- - -   ellers
10,7 % FHA,G+: 0 kg
 
.5900
- -   av andre tekstilmaterialer
10,7 % FHA,G+: 0 kg
 
.6000
-  

toalett- og kjøkkenhåndklær og liknende av håndkle­frotté eller liknende frottéstoffer, av bomull

10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg
-   ellers:
.9100
- -   av bomull
10,7 % FHA,G+: 0 kg
 
- -   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer:
.9310
- - -   av fiberduk ("nonwovens")
7 % FHA,G+: 0 kg
 
.9390
- - -   ellers
10,7 % FHA,G+: 0 kg
 
.9900
- -   av andre tekstilmaterialer
10,7 % FHA,G+: 0 kg
 

63.03

Gardiner (herunder draperier) og rullegardiner; gardinkapper og sengeforheng.

 
-   trikoterte:
.1200
- -   av syntetiske tekstilfibrer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg
.1900
- -   av andre tekstilmaterialer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg
-   ellers:
- -   av bomull:
.9110
- - -   rullegardiner
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg
.9190
- - -   annet
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg
- -   av syntetiske tekstilfibrer:
.9210
- - -   rullegardiner
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg
.9290
- - -   annet
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg
- -   av andre tekstilmaterialer:
.9910
- - -   rullegardiner
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg
.9990
- - -   annet
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg

63.04

Andre utstyrsvarer, unntatt de som hører under posisjon 94.04.

 
-   sengetepper:
.1100
- -   av trikotasje
0 kg
- -   andre:
.1910
- - -   av fiberduk
0 kg
.1990
- - -   ellers
0 kg
.2000
-  

myggnett som er nevnt i varenummernote 1 til dette kapittel

0 kg
-   ellers:
.9100
- -   av trikotasje
0 kg
.9200
- -   av bomull, unntatt av trikotasje
0 kg
.9300
- -   av syntetiske tekstilfibrer, unntatt av trikotasje
0 kg
.9900
- -   av andre tekstilmaterialer, unntatt av trikotasje
0 kg

63.05

Sekker og poser, av det slag som brukes som emballasje.

 
-   av jute eller av andre tekstilfibrer av bast som hører under posisjon 53.03:
.1010
- -   av jute
0 kg
.1090
- -   andre
0 kg
.2000
-  

av bomull

0 kg
-   av syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer:
.3200
- -   myke beholdere for varer i bulk
0 kg
.3300
- -  

andre, av strimler av polyetylen eller polypropylen eller liknende

0 kg
.3900
- -  

andre

0 kg
.9000
-  

av andre tekstilmaterialer

0 kg

63.06

Presenninger og markiser; telt; seil til båter, seilbrett eller seilvogner; campingartikler.

 
-   presenninger og markiser:
.1200
- -   av syntetiske tekstilfibrer
0 kg
.1900
- -   av andre tekstilmaterialer
0 kg
-   telt:
- -   av syntetiske tekstilfibrer:
.2201
- - -   turtelt av vekt høyst 6 kg pr. stk komplett
0 kg,stk
.2209
- - -   andre
0 kg,stk
.2900
- -   av andre tekstilmaterialer
0 kg,stk
.3000
-   seil
0 kg
.4000
-   luftmadrasser
0 kg,stk
.9000
-   ellers
0 kg

63.07

Andre ferdige varer, herunder snittmønstre.

 
-   gulvkluter, skurekluter, oppvaskkluter, støvkluter og liknende kluter til rengjøring:
.1010
- -   av trikotasje
0 kg
.1020
- -   av fiberduk ("nonwovens")
0 kg
.1090
- -   ellers
0 kg
-   redningsvester og livbelter:
- -   av trikotasje:
.2010
- - -   av elastikktrikotasje eller gummiert trikotasje
0 kg
.2020
- - -   andre
0 kg
.2090
- -   ellers
0 kg
-   ellers:
- -   av trikotasje:
.9010
- - -   av elastikktrikotasje eller gummiert trikotasje
0 kg
.9020
- - -   andre
0 kg
.9080
- -  

ellers

0 kg


II. SETT

63.08

 

 
.0000
  Sett som består av vevnader og garn, også med tilbehør, til framstilling av tepper, tapisserier, broderte bordduker eller servietter, eller liknende tekstilvarer, i pakninger for detaljsalg
0 kg


III. BRUKTE KLÆR OG BRUKTE TEKSTILVARER; FILLER

63.09

 

 
.0000
 

Brukte klær og andre brukte varer
*) samme tollsats som for tilsvarende nye varer

 

*) FHA: 0 kg
 

63.10

Nye eller brukte filler, avfall fra tauverk samt utslitte varer av tauverk, av tekstilmateriale.

 
.1000
-   sortert
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg