A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   6 2Klær og tilbehør til klær, unntatt trikotasje


Noter

1. Dette kapittel omfatter bare ferdige varer av ethvert tek­stil­stoff, unn­tatt vatt. Kapitlet omfatter ikke varer av tri­kotasje (unntatt varer som hører under posisjon 62.12).
2. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. brukte klær eller andre brukte varer som hører under posisjon 63.09;
  b. ortopedisk utstyr, kirurgiske belter, brokkbind og liknende (posisjon 90.21).
3. For posisjonene 62.03 og 62.04 gjelder følgende:
  a. med “dresser” eller “drakter” forstås sett av to eller tre plagg med yttersiden av identisk stoff, og som består av:
    - en dressjakke hvis ytterstoff, bortsett fra ermer, be­står av minst fire deler som skal dekke overkroppen, og eventuelt en vest i tillegg hvis frontstykke er av samme stoff som ytter­siden i de andre delene av settet og hvis rygg­stykke er av samme stoff som fôret i dressjakken; og
    - ett plagg som skal dekke underkroppen, og omfatter bukser, kne­bukser eller shorts (unntatt badebukser), skjørt eller bukse­skjørt, uten frontstykke eller seler.
        Samtlige plagg i en “dress” eller “drakt” må være av samme stofftype, farge og komposisjon; de må dessuten være av samme stil og av tilsvarende eller overens­stem­mende størrelse. Plaggene kan imidlertid ha en “passe­poil” (smal kant av stoff som er sydd inn i sømmen) i et annet stoff.
        Dersom flere plagg for under­kroppen fore­ligger samtidig (f.eks. to par bukser eller bukser og shorts, eller et skjørt eller bukse­skjørt og bukser), skal ett par bukser anses som en del av dressen, eller når det gjelder drakter, skjørtet eller bukseskjørtet. De andre plaggene skal behandles særskilt.
        Betegnelsen “dresser” omfatter følgende sett av kles­plagg, selv om de ikke oppfyller alle ovennevnte be­tingelser:
    - sjakett, som består av en ensfarget jakke med lange, av­rundede skjøter som henger langt ned bak, samt stripete bukser;
    - snippkjole, vanligvis fremstilt av svart stoff, med jakke som er relativ kort foran, kan ikke lukkes og har smale skjøter som er skåret ut ved hoftene og henger ned bak;
    - smoking, med jakke av liknende snitt som en vanlig jakke (bort­sett fra at den muligens viser mer av skjorte­brystet), men med blanke slag av silke eller kunstsilke.
  b. Med “ensembler” menes sett (unntatt dresser og drakter samt varer som hørerunder posisjon 62.07 eller 62.08) av flere plagg av identisk stoff, pakket for detaljsalg, og som består av:
    - ett plagg som skal dekke overkroppen, men en vest kan imidlertid ut­gjøre et tilleggsplagg, og
    - ett eller to plagg som skal dekke underkroppen, og om­fatter bukser, også med frontstykke og seler, kne­bukser, shorts (unntatt badebuk­ser), skjørt eller bukse­skjørt.
        Samtlige plagg i et ensemble må være av samme stofftype, stil, farge og komposisjon. Plaggene må dessuten være av tilsvarende eller overens­stem­mende størrelse. "Ensembler" omfatter ikke treningsdrakter og ski­dresser som hører under posisjon 62.11.
4. For posisjon 62.09 gjelder følgende:
  a. “babyklær og tilbehør dertil” omfatter varer bestemt for småbarn med kroppslengde høyst 86 cm;
  b. varer som synes å kunne føres både under posisjon 62.09 og under andre posisjoner i dette kapittel, skal føres under posisjon 62.09.
5. Klær som synes å kunne føres både under posisjon 62.10 og under andre po­si­sjoner i dette kapittel, med unntak av posisjon 62.09, skal føres under posisjon 62.10.
6. Med “skidresser” i posisjon 62.11 menes plagg eller sett av plagg som ved sitt generelle utseende og preg er gjen­kjennelige til hovedsakelig å brukes i forbindelse med skisport (langrenn eller alpint). De består enten av:
  a. en “skioverall”, dvs. ett plagg som skal dekke både over- og under­krop­pen; i tillegg til ermer og krage kan en skioverall ha lommer og fot­stropper; eller
  b. et “skiensemble”, dvs. et sett av to eller tre plagg, pakket for de­taljsalg, og som består av:
    - ett plagg som f.eks. anorakk, vindjakke eller liknende, til å lukke med glidelås, og eventuelt med en vest i tillegg, og
    - ett par bukser, også av den typen som går over liv­høyde, ett par kne­bukser eller ett par bukser med front­stykke og seler.
    Et “skiensemble” kan også bestå av en overall som nevnt i pkt. a. og en stoppet jakke uten ermer som skal bæres over overallen.
    Samtlige plagg i et “skiensemble” må være av samme stoff­konstruk­sjon, stil og komposisjon, men kan være av for­skjellige farger. Plag­gene må dessuten være av til­svarende eller overensstemmende stør­relse.
7. Tørklær og liknende av kvadratisk eller nesten kvadratisk form hvor ingen av sidene er over 60 cm, blir å klassifisere som lommetørklær (po­si­sjon 62.13). Lommetørklær hvor noen side er over 60 cm, blir å klassifisere under posisjon 62.14.
8. Klær som hører under dette kapittel med frontlukking venstre over høyre skal klassifiseres som klær for herrer eller gutter, og klær med frontluk­king høyre over venstre skal klassifiseres som klær for damer eller piker. Disse bestem­melser gjelder ikke hvor det tydelig framgår av plaggets snitt at det er bestemt for det ene eller det andre kjønn.
      Klær som verken kan ses å være bestemt for herrer og gutter eller damer og piker, skal klassifiseres under de posi­sjoner som omfatter klær for damer og piker.
9. Varer i dette kapittel kan være framstilt av metalltråd.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

62.01

Ytterfrakker, kjørefrakker, kapper, anorakker (herunder skijakker), vindjakker og liknende varer for herrer eller gutter, unntatt varer som hører under posisjon 62.03.

 
-   ytterfrakker, regnfrakker, kjørefrakker, kapper og liknende varer:
.1100
- -   av ull eller fine dyrehår
10,7 % FHA,G+: 0 kg,stk
.1200
- -   av bomull
10,7 % FHA,G+: 0 kg,stk
.1300
- -   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
10,7 % FHA,G+: 0 kg,stk
.1900
- -   av andre tekstilmaterialer
10,7 % FHA,G+: 0 kg,stk
-   ellers:
.9100
- -   av ull eller fine dyrehår
10,7 % FHA,G+: 0 kg,stk
.9200
- -   av bomull
10,7 % FHA,G+: 0 kg,stk
.9300
- -   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
10,7 % FHA,G+: 0 kg,stk
.9900
- -   av andre tekstilmaterialer
10,7 % FHA,G+: 0 kg,stk

62.02

Ytterfrakker, kjørefrakker, kåper, kapper, anorakker (herunder skijakker), vindjakker og liknende varer for damer eller piker, unntatt varer som hører under posisjon 62.04.

 
-   ytterfrakker, regnfrakker, kjørefrakker, kåper, kapper og liknende varer:
.1100
- -   av ull eller fine dyrehår
10,7 % FHA,G+: 0 kg,stk
.1200
- -   av bomull
10,7 % FHA,G+: 0 kg,stk
.1300
- -   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
10,7 % FHA,G+: 0 kg,stk
.1900
- -   av andre tekstilmaterialer
10,7 % FHA,G+: 0 kg,stk
-   ellers:
.9100
- -   av ull eller fine dyrehår
10,7 % FHA,G+: 0 kg,stk
.9200
- -   av bomull
10,7 % FHA,G+: 0 kg,stk
.9300
- -   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
10,7 % FHA,G+: 0 kg,stk
.9900
- -   av andre tekstilmaterialer
10,7 % FHA,G+: 0 kg,stk

62.03

Dresser, ensembler, jakker, blazere, bukser, også med frontstykke og seler, knebukser og shorts (unntatt badebukser), for herrer eller gutter.

 
-   dresser:
.1100
- -   av ull eller fine dyrehår
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.1200
- -   av syntetiske tekstilfibrer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.1900
- -   av andre tekstilmaterialer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
-   ensembler:
.2200
- -   av bomull
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.2300
- -   av syntetiske tekstilfibrer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.2900
- -   av andre tekstilmaterialer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
-   jakker og blazere:
.3100
- -   av ull eller fine dyrehår
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.3200
- -   av bomull
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.3300
- -   av syntetiske tekstilfibrer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.3900
- -   av andre tekstilmaterialer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
-   bukser, også med frontstykke og seler, knebukser og shorts:
- -   av ull eller fine dyrehår:
.4101
- - -   shorts
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.4109
- - -   andre
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
- -   av bomull:
.4201
- - -   shorts
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.4209
- - -   andre
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
- -   av syntetiske tekstilfibrer:
.4301
- - -   shorts
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.4309
- - -   andre
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
- -   av andre tekstilmaterialer:
.4901
- - -   shorts
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.4909
- - -   andre
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk

62.04

Drakter, ensembler, jakker, blazere, kjoler, skjørt, bukseskjørt, bukser, også med frontstykke og seler, knebukser og shorts (unntatt badedrakter), for damer eller piker.

 
-   drakter:
.1100
- -   av ull eller fine dyrehår
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.1200
- -   av bomull
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.1300
- -   av syntetiske tekstilfibrer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.1900
- -   av andre tekstilmaterialer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
-   ensembler:
.2100
- -   av ull eller fine dyrehår
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.2200
- -   av bomull
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.2300
- -   av syntetiske tekstilfibrer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.2900
- -   av andre tekstilmaterialer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
-   jakker og blazere:
.3100
- -   av ull eller fine dyrehår
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.3200
- -   av bomull
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.3300
- -   av syntetiske tekstilfibrer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.3900
- -   av andre tekstilmaterialer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
-   kjoler:
.4100
- -   av ull eller fine dyrehår
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.4200
- -   av bomull
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.4300
- -   av syntetiske tekstilfibrer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.4400
- -   av kunstige tekstilfibrer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.4900
- -   av andre tekstilmaterialer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
-   skjørt og bukseskjørt:
.5100
- -   av ull eller fine dyrehår
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.5200
- -   av bomull
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.5300
- -   av syntetiske tekstilfibrer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.5900
- -   av andre tekstilmaterialer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
-   bukser, også med frontstykke og seler, knebukser og shorts:
- -   av ull eller fine dyrehår:
.6101
- - -   shorts
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.6109
- - -   andre
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
- -   av bomull:
.6201
- - -   shorts
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.6209
- - -   andre
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
- -   av syntetiske tekstilfibrer:
.6301
- - -   shorts
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.6309
- - -   andre
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
- -   av andre tekstilmaterialer:
.6901
- - -   shorts
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.6909
- - -   andre
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk

62.05

Skjorter for herrer eller gutter.

 
.2000
-   av bomull
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.3000
-   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.9000
-   av andre tekstilmaterialer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk

62.06

Bluser, skjorter og skjortebluser, for damer eller piker.

 
.1000
-   av silke eller silkeavfall
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.2000
-   av ull eller fine dyrehår
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.3000
-   av bomull
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.4000
-   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.9000
-   av andre tekstilmaterialer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk

62.07

Singleter og liknende under­trøyer, under­bukser, truser, natt­skjorter, pyjamaser, bade­kåper, slå­broker og liknende varer for herrer eller gutter.

 
-   underbukser og truser:
.1100
- -   av bomull
0 kg,stk
.1900
- -   av andre tekstilmaterialer
0 kg,stk
 
-   nattskjorter og pyjamaser:
.2100
- -   av bomull
0 kg,stk
.2200
- -   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
0 kg,stk
 
.2900
- -   av andre tekstilmaterialer
0 kg,stk
 
-   ellers:
.9100
- -   av bomull
0 kg,stk
 
.9900
- -   av andre tekstilmaterialer
0 kg,stk

62.08

Singleter og liknende undertrøyer, underkjoler, underskjørt, under­bukser, truser, natt­kjoler, pyjamaser, neglisjéer, bade­kåper, morgen­kåper og liknende varer for damer eller piker.

 
-  

underkjoler og underskjørt:

.1100
- -   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
0 kg,stk
 
.1900
- -   av andre tekstilmaterialer
0 kg,stk
-   nattkjoler og pyjamaser:
.2100
- -   av bomull
0 kg,stk
 
.2200
- -   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
0 kg,stk
 
.2900
- -   av andre tekstilmaterialer
0 kg,stk
 
-   ellers:
.9100
- -   av bomull
0 kg,stk
 
.9200
- -   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
0 kg,stk
.9900
- -   av andre tekstilmaterialer
0 kg,stk
 

62.09

Babyklær og tilbehør dertil.

 
-   av bomull:
.2010
- -   undertøy
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.2080
- -   ellers
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
-   av syntetiske tekstilfibrer:
.3010
- -   undertøy
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.3080
- -   ellers
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
-   av andre tekstilmaterialer:
.9010
- -   undertøy
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.9080
- -   ellers
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk

62.10

Klær framstilt av tekstilstoff som hører under posisjon 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 eller 59.07.

 
-   av tekstilstoff som hører under posisjon 56.02 eller 56.03 :
.1010
- -   med impregnering eller belegg av gummi, plast eller liknende
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
- -   annet:
.1020
- - -   undertøy for damer, piker og småbarn
6,9 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.1090
- - -   ellers
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.2000
-   andre klær av det slag som er beskrevet i varenumrene 62.01.1100 - 62.01.1900
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.3000
-   andre klær av det slag som er beskrevet i varenumrene 62.02.1100 - 62.02.1900
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.4000
-   andre klær for herrer eller gutter
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.5000
-   andre klær for damer eller piker
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk

62.11

Treningsdrakter, skidresser, badedrakter og bade­bukser; andre klær.

 
-   badedrakter og badebukser:
.1100
- -   for herrer eller gutter
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.1200
- -   for damer eller piker
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.2000
-   skidresser
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
-   andre klær for herrer eller gutter:
.3200
- -   av bomull
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.3300
- -   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.3900
- -   av andre tekstilmaterialer
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
-   andre klær for damer eller piker:
.4200
- -   av bomull
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.4300
- -   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.4900
- -   av andre tekstilmaterialer
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk

62.12

Bysteholdere, hofteholdere, korsetter, seler, sokkeholdere og liknende varer samt deler dertil, også av trikotasje.

 
.1000
-   bysteholdere
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.2000
-   hofteholdere og pantyer
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.3000
-   korseletter
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.9000
-   ellers
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk

62.13

Lommetørklær.

 
.2000
-   av bomull
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg
.9000
-   av andre tekstilmaterialer
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg

62.14

Sjal, skjerf, halstørklær, mantiljer, slør og liknende varer.

 
.1000
-   av silke eller silkeavfall
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.2000
-   av ull eller fine dyrehår
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.3000
-   av syntetiske tekstilfibrer
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.4000
-   av kunstige tekstilfibrer
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.9000
-   av andre tekstilmaterialer
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk

62.15

Slips og liknende varer.

 
.1000
-   av silke eller silkeavfall
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.2000
-   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.9000
-   av andre tekstilmaterialer
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk

62.16

Hansker, vanter og votter.

 
.0010
-   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,par
-   ellers:
.0091
- -   arbeids­hansker og -votter, over­trukket med eller dyppet i plast
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,par
.0095
- -   andre arbeidshansker og -votter
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,par
.0099
- -   andre hansker, vanter og votter
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,par

62.17

Annet ferdig tilbehør til klær; deler til klær eller deler til tilbehør til klær, unntatt deler som hører under posisjon 62.12.

 
-   tilbehør:
- -   strømper og sokker, unntatt trikotasje:
.1010
- - -   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,par
.1020
- - -   ellers
6,4 % FHA,G+,GSP: 0 kg,par
- -   annet tilbehør:
.1091
- - -   pannebånd, ørevarmere, solskjermer uten pull og liknende varer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg
.1099
- - -   annet
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg
.9000
-   deler
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg