A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   6 1Klær og tilbehør til klær, av trikotasje


Noter

1. Dette kapittel omfatter bare ferdige varer av trikotasje.
2. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. varer som hører under posisjon 62.12;
  b. brukte klær eller andre brukte varer som hører under posisjon 63.09;
  c. ortopedisk utstyr, kirurgiske belter, brokkbind og liknende (posisjon 90.21).
3. For posisjonene 61.03 og 61.04 gjelder følgende:
  a. med “dresser” eller “drakter” forstås sett av to eller tre plagg med yttersiden av identisk stoff, og som består av:
    - en dressjakke hvis ytterstoff, bortsett fra ermer, består av minst fire deler som skal dekke overkroppen, og eventuelt en vest i tillegg hvis frontstykke er av samme stoff som ytter­siden i de andre delene av settet og hvis ryggstykke er av samme stoff som fôret i dressjakken; og
    - ett plagg som skal dekke underkroppen, og omfatter bukser, kne­bukser eller shorts (unntatt badebukser), skjørt eller bukse­skjørt, uten frontstykke eller seler.
        Samtlige plagg i en “dress” eller “drakt” må være av samme stofftype, farge og komposisjon; de må dessuten være av samme stil og av tilsvarende eller overens­stem­mende størrelse. Plaggene kan imidlertid ha en “passe­poil” (smal kant av stoff som er sydd inn i sømmen) i et annet stoff. Dersom flere plagg for underkroppen fore­ligger samtidig (f.eks. to par bukser eller bukser og shorts, eller et skjørt eller bukse­skjørt og bukser), skal ett par bukser anses som en del av dressen, eller når det gjelder drakter, skjørtet eller bukseskjørtet. De andre plaggene skal behand­les særskilt.
        Betegnelsen “dresser” omfatter følgende sett av kles­plagg, selv om de ikke oppfyller alle ovennevnte be­tingelser:
    - sjakett, som består av en ensfarget jakke med lange, avrundede skjøter som henger langt ned bak, samt stripete bukser;
    - snippkjole, vanligvis fremstilt av svart stoff, med jakke som er relativ kort foran, kan ikke lukkes og har smale skjøter som er skåret ut ved hoftene og henger ned bak;
    - smoking, med jakke av liknende snitt som en vanlig jakke (bort­sett fra at den muligens viser mer av skjorte­brystet), men med blanke slag av silke eller kunstsilke.
  b. Med “ensembler” menes sett (unntatt dresser og drakter samt varer under posisjon 61.07, 61.08 eller 61.09) av flere plagg av identisk stoff, pakket for detaljsalg, og som består av:
    - ett plagg som skal dekke overkroppen, men en pull­over når den er del av et cardigansett, eller en vest kan imidlertid utgjøre et tilleggsplagg, og
    - ett eller to plagg som skal dekke underkroppen, og omfatter bukser, også med frontstykke og seler, kne­bukser, shorts (unntatt bade­buk­ser), skjørt eller bukse­skjørt.
        Samtlige plagg i et ensemble må være av samme stofftype, stil, farge og kom­posisjon. Plaggene må dessuten være av tilsvarende eller overensstemmende størrelse. “Ensembler” omfatter ikke trenings­drakter og skidresser som hører under posisjon 61.12.
4. Posisjonene 61.05 og 61.06 omfatter ikke plagg som har lommer under bel­te­stedet, ribbekant eller liknende stramme­anordning nederst, eller plagg som gjennomsnittlig har mindre enn 10 masker per lineær centimeter i hver ret­ning, talt på en overflate som måler minst 10 x 10 cm. Posisjon 61.05 om­fatter ikke ermeløse plagg.
5. Posisjon 61.09 omfatter ikke plagg med snøring, ribbekant eller andre stram­me­anordninger nederst på plagget.
6. For posisjon 61.11 gjelder følgende:
  a. “babyklær og tilbehør dertil” omfatter varer bestemt for småbarn med kroppslengde høyst 86 cm;
  b. varer som synes å kunne føres både under posisjon 61.11 og under andre posisjoner i dette kapittel, skal føres under posisjon 61.11.
7. Med “skidresser” i posisjon 61.12 menes plagg eller sett av plagg som ved sitt generelle utseende og preg er gjen­kjennelige til hoved­sakelig å brukes i forbindelse med ski­sport (langrenn eller alpint). De består enten av:
  a. en “skioverall”, dvs. ett plagg som skal dekke både over- og under­kroppen; i tillegg til ermer og krage kan en skioverall ha lommer og fotstropper; eller
  b. et “skiensemble”, dvs. et sett av to eller tre plagg, pakket for de­talj­salg, og som består av:
    - ett plagg som f.eks. anorakk, vindjakke eller liknende, til å lukke med glidelås, og eventuelt med en vest i tillegg, og
    - ett par bukser, også av den typen som går over liv­høyde, ett par kne­bukser eller ett par bukser med frontstykke og seler.
         Et “skiensemble” kan også bestå av en overall som nevnt i pkt. a. og en stoppet jakke uten ermer som skal bæres over overallen.
        Samtlige plagg i et “skiensemble” må være av samme stoff­konstruksjon, stil og komposisjon, men kan være av for­skjellige farger. Plag­gene må dessuten være av til­svarende eller overensstemmende stør­relse.
8. Klær som synes å kunne føres både under posisjon 61.13 og under andre posi­sjoner i dette kapittel, med unntak av posisjon 61.11, skal føres under posi­sjon 61.13.
9. Klær som hører under dette kapittel med frontlukking venstre over høyre skal klassifiseres som klær for herrer eller gutter, og klær med front­luk­king høyre over venstre skal klassifiseres som klær for damer eller piker. Disse bestemmelser gjelder ikke hvor det tydelig framgår av plaggets snitt at det er bestemt for det ene eller det andre kjønn.
      Klær som verken kan ses å være bestemt for herrer og gutter eller damer og piker, skal klassifiseres under de posi­sjoner som omfatter klær for damer og piker.
10. Varer i dette kapittel kan være framstilt av metalltråd.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

61.01

Ytterfrakker, kjørefrakker, kapper, anorakker (herunder skijakker), vindjakker og liknende varer av trikotasje, for herrer eller gutter, unntatt varer som hører under posisjon 61.03.

 
.2000
-   av bomull
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
.3000
-   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
.9000
-   av andre tekstilmaterialer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 

61.02

Ytterfrakker, kjørefrakker, kåper, kapper, anorakker (herunder skijakker), vindjakker og liknende varer av trikotasje, for damer eller piker, unntatt varer som hører under posisjon 61.04.

 
.1000
-   av ull eller fine dyrehår
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.2000
-   av bomull
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
.3000
-   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
.9000
-   av andre tekstilmaterialer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 

61.03

Dresser, ensembler, jakker, blazere, bukser, også med frontstykke og seler, knebukser og shorts (unntatt badebukser), av trikotasje, for herrer eller gutter.

 
.1000
-   dresser
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
-   ensembler:
.2200
- -   av bomull
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
.2300
- -   av syntetiske tekstilfibrer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
.2900
- -   av andre tekstilmaterialer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
-   jakker og blazere:
.3100
- -   av ull eller fine dyrehår
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
.3200
- -   av bomull
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
.3300
- -   av syntetiske tekstilfibrer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.3900
- -   av andre tekstilmaterialer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
-   bukser, også med frontstykke og seler, knebukser og shorts:
.4100
- -   av ull eller fine dyrehår
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
.4200
- -   av bomull
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.4300
- -   av syntetiske tekstilfibrer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
.4900
- -   av andre tekstilmaterialer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 

61.04

Drakter, ensembler, jakker, blazere, kjoler, skjørt, bukseskjørt, bukser, også med frontstykke og seler, knebukser og shorts (unntatt badedrakter), av trikotasje, for damer eller piker.

 
-   drakter:
.1300
- -   av syntetiske tekstilfibrer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
.1900
- -   av andre tekstilmaterialer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
-   ensembler:
.2200
- -   av bomull
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
.2300
- -   av syntetiske tekstilfibrer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
.2900
- -   av andre tekstilmaterialer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
-   jakker og blazere:
.3100
- -   av ull eller fine dyrehår
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
.3200
- -   av bomull
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
.3300
- -   av syntetiske tekstilfibrer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
.3900
- -   av andre tekstilmaterialer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
-   kjoler:
.4100
- -   av ull eller fine dyrehår
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
.4200
- -   av bomull
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
.4300
- -   av syntetiske tekstilfibrer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
.4400
- -   av kunstige tekstilfibrer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
.4900
- -   av andre tekstilmaterialer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
-   skjørt og bukseskjørt:
.5100
- -   av ull eller fine dyrehår
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
.5200
- -   av bomull
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
.5300
- -   av syntetiske tekstilfibrer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
.5900
- -   av andre tekstilmaterialer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
-   bukser, også med frontstykke og seler, knebukser og shorts:
.6100
- -   av ull eller fine dyrehår
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
.6200
- -   av bomull
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
.6300
- -   av syntetiske tekstilfibrer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
.6900
- -   av andre tekstilmaterialer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 

61.05

Skjorter av trikotasje, for herrer eller gutter.

 
.1000
-   av bomull
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
.2000
-   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
.9000
-   av andre tekstilmaterialer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 

61.06

Bluser, skjorter og skjortebluser av trikotasje, for damer eller piker.

 
.1000
-   av bomull
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
.2000
-   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 
.9000
-   av andre tekstilmaterialer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
 

61.07

Underbukser, truser, nattskjorter, pyjamaser, bade­kåper, slåbroker og liknende varer av trikotasje, for herrer eller gutter.

 
-   underbukser og truser:
.1100
- -   av bomull
0 kg,stk
 
.1200
- -   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
0 kg,stk
 
.1900
- -   av andre tekstilmaterialer
0 kg,stk
 
-   nattskjorter og pyjamaser:
.2100
- -   av bomull
0 kg,stk
 
.2200
- -   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
0 kg,stk
 
.2900
- -   av andre tekstilmaterialer
0 kg,stk
 
-   ellers:
.9100
- -   av bomull
0 kg,stk
 
.9900
- -   av andre tekstilmaterialer
0 kg,stk
 

61.08

Underkjoler, under­skjørt, under­bukser, truser, natt­kjoler, pyjamaser, neglisjéer, bade­kåper, morgen­kåper og liknende varer av trikotasje, for damer eller piker.

 
-   underkjoler og underskjørt:
.1100
- -   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
0 kg,stk
 
.1900
- -   av andre tekstilmaterialer
0 kg,stk
 
-   underbukser og truser:
.2100
- -   av bomull
0 kg,stk
 
.2200
- -   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
0 kg,stk
 
.2900
- -   av andre tekstilmaterialer
0 kg,stk
 
-   nattkjoler og pyjamaser:
.3100
- -   av bomull
0 kg,stk
 
.3200
- -   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
0 kg,stk
 
.3900
- -   av andre tekstilmaterialer
0 kg,stk
 
-   ellers:
.9100
- -   av bomull
0 kg,stk
 
.9200
- -   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
0 kg,stk
 
.9900
- -   av andre tekstilmaterialer
0 kg,stk
 

61.09

T-skjorter, singleter og andre under­trøyer, av trikotasje.

 
.1000
-   av bomull
10,7 % FHA,G+: 0 kg,stk
-   av andre tekstilmaterialer:
.9010
- -   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
10,7 % FHA,G+: 0 kg,stk
 
.9090
- -   ellers
10,7 % FHA,G+: 0 kg,stk
 

61.10

Gensere, jumpere, pullovere, cardigans, vester og liknende varer, av trikotasje.

 
-   av ull eller fine dyrehår:
.1100
- -   av ull
10,7 % FHA,G+: 0 kg,stk
.1200
- -   av kasjmirgeiter
10,7 % FHA,G+: 0 kg,stk
.1900
- -   ellers
10,7 % FHA,G+: 0 kg,stk
.2000
-   av bomull
10,7 % FHA,G+: 0 kg,stk
.3000
-   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
10,7 % FHA,G+: 0 kg,stk
.9000
-   av andre tekstilmaterialer
10,7 % FHA,G+: 0 kg,stk

61.11

Babyklær og tilbehør dertil, av trikotasje.

 
-   av bomull:
.2010
- -   hansker, vanter og votter
5,6 % FHA,G+: 0 kg,par
 
.2090
- -   ellers
5,6 % FHA,G+: 0 kg
 
-   av syntetiske tekstilfibrer:
.3010
- -   hansker, vanter og votter
5,6 % FHA,G+: 0 kg,par
 
.3020
- -   strømper, sokker og liknende, av syntetiske filamenter
5,6 % FHA,G+: 0 kg
 
.3090
- -   ellers
5,6 % FHA,G+: 0 kg
 
-   av andre tekstilmaterialer:
.9010
- -   hansker, vanter og votter
5,6 % FHA,G+: 0 kg,par
 
.9090
- -   ellers
5,6 % FHA,G+: 0 kg
 

61.12

Treningsdrakter, skidresser, bade­drakter og bade­bukser, av trikotasje.

 
-   treningsdrakter:
.1100
- -   av bomull
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.1200
- -   av syntetiske tekstilfibrer
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.1900
- -   av andre tekstilmaterialer
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.2000
-   skidresser
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
-   badedrakter og badebukser for herrer eller gutter:
.3100
- -  

av syntetiske tekstilfibrer

5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.3900
- -  

av andre tekstilmaterialer

5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
-   badedrakter for damer eller piker:
.4100
- -  

av syntetiske tekstilfibrer

5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.4900
- -  

av andre tekstilmaterialer

5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk

61.13

Klær framstilt av trikotasje som hører under posisjon 59.03, 59.06 eller 59.07.

 
-   fremstilt av gummiert trikotasje:
.0011
- -   våtdrakter og tørrdrakter for dykking eller seiling
5,9 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.0019
- -   ellers
5,9 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.0090
-   andre
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg

61.14

Andre klær av trikotasje.

 
.2000
-   av bomull
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg
.3000
-   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg
.9000
-   av andre tekstilmaterialer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg

61.15

Strømpebukser, strømper, sokker og liknende, herunder graderte kompresjonsstrømper og -strømpebukser (f.eks. strømper som brukes av personer med åreknuter), og fottøy uten påsatt såle, av trikotasje.

 
.1000
-  

graderte kompresjonsstrømper og -strømpebukser (f.eks. strømper som brukes av personer med åreknuter )

0 kg,par
-   andre strømpebukser:
- -   av syntetiske tekstilfibrer hvor det enkelte garn har en lengdevekt som er mindre enn 67 desitex:
.2110
- - -   gjort elastiske ved hjelp av elastomergarn eller gummitråder
5,9 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.2190
- - -   ellers
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
- -   av syntetiske tekstilfibrer hvor det enkelte garn har en lengdevekt som er minst 67 desitex:
.2210
- - -   gjort elastiske ved hjelp av elastomergarn eller gummitråder
5,9 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.2290
- - -   ellers
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
- -   av andre tekstilmaterialer:
.2910
- - -   gjort elastiske ved hjelp av elastomergarn eller gummitråder
5,9 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
.2990
- - -   ellers
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
-   andre strømper og knestrømper for damer hvor det enkelte garn har en lengdevekt som er mindre enn 67 desitex:
.3010
- -   gjort elastiske ved hjelp av elastomergarn eller gummitråder
5,9 % FHA,G+,GSP: 0 kg,par
.3020
- -   andre, av syntetiske filamenter
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,par
.3090
- -   andre
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,par
-   ellers:
- -   av ull eller fine dyrehår:
.9410
- - -   gjort elastiske ved hjelp av elastomergarn eller gummitråder
5,9 % FHA,G+,GSP: 0 kg,par
.9490
- - -   ellers
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,par
- -   av bomull:
.9510
- - -   gjort elastiske ved hjelp av elastomergarn eller gummitråder
5,9 % FHA,G+,GSP: 0 kg,par
.9590
- - -   ellers
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,par
- -   av syntetiske tekstilfibre:
.9610
- - -   gjort elastiske ved hjelp av elastomergarn eller gummitråder
5,9 % FHA,G+,GSP: 0 kg,par
.9620
- - -   andre, av syntetiske filamenter
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,par
.9690
- - -   ellers
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,par
- -   av andre tekstilmaterialer:
.9910
- - -   gjort elastiske ved hjelp av elastomergarn eller gummitråder
5,9 % FHA,G+,GSP: 0 kg,par
.9990
- - -   ellers
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,par

61.16

Hansker, vanter og votter av trikotasje.

 
-   impregnert, overtrukket eller belagt med plast eller gummi:
- -   med gummi:
.1011
- - -   arbeidshansker og -votter
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,par
.1019
- - -   ellers
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,par
- -   med plast:
.1091
- - -   arbeidshansker og -votter
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,par
.1099
- - -   ellers
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,par
-   andre:
.9100
- -   av ull eller fine dyrehår
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,par
.9200
- -   av bomull
0 kg,par
.9300
- -   av syntetiske tekstilfibrer
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,par
.9900
- -   av andre tekstilmaterialer
5,6 % FHA,G+,GSP: 0 kg,par

61.17

Annet ferdig tilbehør til klær, av trikotasje; deler til klær eller deler til tilbehør til klær, av trikotasje.

 
.1000
-   sjal, skjerf, halstørklær, mantiljer, slør og liknende
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg,stk
-   annet tilbehør:
- -   gjort elastiske ved hjelp av elastomergarn eller gummitråder
.8011
- - -   pannebånd, ørevarmere, solskjermer uten pull og liknende varer
5,9 % FHA,G+,GSP: 0 kg
.8019
- - -   annet
5,9 % FHA,G+,GSP: 0 kg
- -   ellers:
.8091
- - -   pannebånd, ørevarmere, solskjermer uten pull og liknende varer
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg
.8099
- - -   annet
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg
-   deler:
.9010
- -   gjort elastiske ved hjelp av elastomergarn eller gummitråder
5,9 % FHA,G+,GSP: 0 kg
.9090
- -   ellers
10,7 % FHA,G+,GSP: 0 kg