A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   6 0Trikoterte stoffer


Noter

1. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. heklede blonder og kniplinger som hører under posisjon 58.04;
  b. etiketter, merker og lignende varer av trikotasje som hører under po­si­sjon 58.07;
  c. trikoterte stoffer som er impregnert, overtrukket, belagt eller lami­nert og hører under kapittel 59. Fløyel- og plysjstoffer av triko­ta­sje hører imidlertid under posisjon 60.01 selv om de er impregnert, overtrukket, belagt eller laminert.
2. Dette kapittel omfatter også stoffer av metalltråd av det slag som bruk­es til klær, møbelstoff eller lignende.
3. Med trikotasje menes i hele tolltariffen også tekstilstoffer fram­stilt ved hjelp av kjedesting (“stitch-bonded”) dannet av tekstil­garn.
   
Varenummernote
1. Varenummer 60.05.3500 omfatter stoffer av poly­etylen­monofilament eller av polyester­multifilament av vekt minst 30 g og høyst 55 g pr. m2, med en maskestørrelse som tilsvarer minst 20 hull pr. cm2 og høyst 100 hull pr. cm2, impregnert eller belagt med alfacypermetrin (ISO), klorfenapyr (ISO, deltametrin (INN, ISO), lambda-cyhalotrin (ISO), permetrin (ISO) eller pirimi­fosmetyl (ISO).

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

60.01

Fløyel- og plysjstoffer, herunder stoffer med lang luv og frottéstoffer, av trikotasje.

 
.1000
-   stoffer med lang luv
0 kg
-   stoffer med uoppskåret luv:
.2100
- -   av bomull
0 kg
.2200
- -  

av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer

0 kg
.2900
- -   av andre tekstilmaterialer
0 kg
-   ellers:
.9100
- -   av bomull
0 kg
.9200
- -   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
0 kg
.9900
- -   av andre tekstilmaterialer
0 kg

60.02

Trikoterte stoffer av bredde høyst 30 cm, som inneholder minst 5 vektprosent elastomergarn eller gummitråd, unntatt de som hører under posisjon 60.01.

 
.4000
-   inneholdende minst 5 vektprosent elastomergarn, men ikke inneholdende gummitråd
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

60.03

Trikoterte stoffer av bredde høyst 30 cm, unntatt de som hører under posisjonene 60.01 eller 60.02.

 
.1000
-   av ull eller fine dyrehår
0 kg
.2000
-   av bomull
0 kg
.3000
-  

av syntetiske tekstilfibrer

0 kg
.4000
-  

av kunstige tekstilfibrer

0 kg
.9000
-   andre
0 kg

60.04

Trikoterte stoffer av bredde over 30 cm, som inneholder minst 5 vektprosent elastomergarn eller gummitråd, unntatt de som hører under posisjon 60.01.

 
.1000
-   inneholdende minst 5 vektprosent elastomergarn, men ikke inneholdende gummitråd
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

60.05

Varpstrikkede stoffer (herunder stoffer framstilt på galonstrikkemaskiner), unntatt de som hører under posisjonene 60.01 - 60.04.

 
-   av bomull:
.2100
- -   ubleikede eller bleikede
0 kg
.2200
- -   ensfargede
0 kg
.2300
- -   flerfargede
0 kg
.2400
- -   trykte
0 kg
-   av syntetiske tekstilfibrer:
.3500
- -  

stoffer som nevnt i varenummernote 1 til dette kapittel

0 kg
.3600
- -  

andre, ubleikede eller bleikede

0 kg
.3700
- -  

andre, ensfargede

0 kg
.3800
- -  

andre, flerfargede

0 kg
.3900
- -  

andre, trykte

0 kg
-   av kunstige tekstilfibrer:
.4100
- -  

ubleikede eller bleikede

0 kg
.4200
- -  

ensfargede

0 kg
.4300
- -  

flerfargede

0 kg
.4400
- -  

trykte

0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

60.06

Andre stoffer av trikotasje.

 
.1000
-   av ull eller fine dyrehår
0 kg
-   av bomull:
.2100
- -   ubleikede eller bleikede
0 kg
.2200
- -   ensfargede
0 kg
.2300
- -   flerfargede
0 kg
.2400
- -   trykte
0 kg
-   av syntetiske tekstilfibrer:
0 kg
.3100
- -  

ubleikede eller bleikede

0 kg
.3200
- -  

ensfargede

0 kg
.3300
- -  

flerfargede

0 kg
.3400
- -  

trykte

0 kg
-   av kunstige tekstilfibrer:
.4100
- -  

ubleikede eller bleikede   

0 kg
.4200
- -  

ensfargede

0 kg
.4300
- -  

flerfargede

0 kg
.4400
- -  

trykte

0 kg
.9000
-   ellers
0 kg