A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   5 8Spesielle vevnader; tuftede tekstilstoffer; blonder og kniplinger; tapisserier; possement; broderier


Noter

1. Dette kapittel omfatter ikke tekstilstoff nevnt i note 1 til kapittel 59 som er impregnert, overtrukket, belagt eller lami­nert og heller ikke andre varer som hører under kapittel 59.
2. Posisjon 58.01 omfatter også uskåret veftfløyel og veftplysj (uten opp­stå­ende luv).
3. Med “slyngvevnader” i posisjon 58.03 menes vevnader med varp bestående helt eller delvis av faste undertråder og over­tråder som snor seg rundt de faste undertråder en halv, en hel eller flere omdreininger og danner løkker som om­slutter veft­tråden.
4. Posisjon 58.04 omfatter ikke knyttede nettstoffer av hyssing, snører, liner eller tau som hører under posisjon 56.08.
5. Med “vevde bånd” under posisjon 58.06 menes:
a. vevnader av bredde høyst 30 cm, enten vevd i slik bredde eller skåret av bredere stykker og forsynt med jare på begge kanter (vevd, limt eller framstilt på annen måte);
  b. rundvevde lengder av bredde i flat tilstand høyst 30 cm;
  c. skråbånd med brettede kanter, av bredde i utbrettet stand høyst 30 cm.
    Vevde bånd med frynser framkommet under vevingen skal klassifiseres under posisjon 58.08.
6. Med “broderier” under posisjon 58.10 menes bl.a. broderier med metall- eller glasstråd på synlig bunn av tekstilstoff samt applikasjonsarbeider fram­stilt ved påsying av paljetter, perler eller pyntemotiver av tek­stil­stoff eller andre materialer. Posisjonen omfatter ikke håndbroderte tapisserier (posisjon 58.05).
7. I tillegg til de varer som hører under posisjon 58.09, omfatter dette kapittel også varer av metalltråd av det slag som brukes til klær, møb­elstoff eller liknende.
  
  

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

58.01

Fløyel-, plysj- og chenillevevnader, unntatt varer som hører under posisjon 58.02 eller 58.06.

 
.1000
-   av ull eller fine dyrehår
0 kg
-   av bomull:
.2100
- -   veftfløyel og veftplysj, ikke overskåret
0 kg
.2200
- -   kordfløyel, overskåret
0 kg
.2300
- -   annen veftfløyel og veftplysj
0 kg
.2600
- -   chenillevevnader
0 kg
.2700
- -   varpfløyel og varpplysj
0 kg
-   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer:
.3100
- -   veftfløyel og veftplysj, ikke overskåret
0 kg
.3200
- -   kordfløyel, overskåret
0 kg
.3300
- -   annen veftfløyel og veftplysj
0 kg
.3600
- -   chenillevevnader
0 kg
.3700
- -   varpfløyel og varpplysj
0 kg
.9000
-   av andre tekstilmaterialer
0 kg

58.02

Håndklefrotté og liknende frottévevnader, unntatt bånd som hører under posisjon 58.06; tuftede tekstilstoffer, unntatt varer som hører under posisjon 57.03.

 
-   håndklefrotté og liknende frottévevnader, av bomull:
.1100
- -   ubleikede
0 kg
.1900
- -   ellers
0 kg
.2000
-   håndklefrotté og liknende frottévevnader, av andre tekstilmaterialer
0 kg
.3000
-   tuftede tekstilstoffer
0 kg

58.03

 

 
.0000
  Slyngvevnader, unntatt bånd som hører under posisjon 58.06
0 kg

58.04

Tyll og andre nettstoffer, unntatt vevde eller trikoterte stoffer; blonder og kniplinger som meter­vare, bånd eller motiver, unntatt stoffer som hører under posisjonene 60.02 - 60.06.

 
.1000
-   tyll og andre nettstoffer
0 kg
-   blonder og kniplinger, maskinframstilte:
.2100
- -   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
0 kg
.2900
- -   av andre tekstilfibrer
0 kg
.3000
-   blonder og kniplinger, framstilte for hånd
0 kg

58.05

 

 
.0000
  Håndvevde tapisserier av typene Gobeliner, Flandern, Aubusson, Beauvais og liknende samt håndbroderte tapisserier (f.eks. "petit point" og korsstingsbroderier), ferdige eller som metervare.
0 kg

58.06

Vevde bånd, unntatt varer som hører under posisjon 58.07; bånd uten veft som består av sammenklebte, parallellagte varptråder ("bolduc").

 
.1000
-   vevde bånd av fløyel, plysj eller chenille (herunder håndklefrotté og liknende frottévevnader)
0 kg
.2000
-   andre vevde bånd som inneholder minst 5 vektprosent elastomergarn eller gummitråder
0 kg
-   andre vevde bånd:
.3100
- -   av bomull
0 kg
.3200
- -   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
0 kg
.3900
- -  

av andre tekstilmaterialer

0 kg
.4000
-   bånd uten veft som består av sammenklebte, parallellagte varptråder ("bolduc")
0 kg

58.07

Etiketter, merker og liknende varer av tekstil­materiale, som metervare, bånd eller tilskåret, ikke broderte.

 
-   vevde:
.1001
- -   med ivevde inskripsjoner eller motiver
0 kg
.1009
- -   ellers
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

58.08

Fletninger som metervare; possementmakerarbeid som metervare uten broderi, unntatt trikotasje; dusker, pomponger og liknende varer.

 
.1000
-   fletninger som metervare
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

58.09

 

 
.0000
  Vevnader av metalltråd og vevnader av metallisert garn som hører under posisjon 56.05, av det slag som brukes til klær, møbelstoff eller liknende, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.
0 kg

58.10

Broderier som metervare, bånd eller motiver.

 
.1000
-   broderier uten synlig bunn
0 kg
-   andre broderier:
.9100
- -   av bomull
0 kg
.9200
- -   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer
0 kg
.9900
- -   av andre tekstilmaterialer
0 kg

58.11

 

 
.0000
  Tekstilprodukter som metervare, bestående av ett eller flere lag tekstilmateriale sammenføyd med stopningsmateriale ved søm eller på annen måte, unntatt broderier som hører under posisjon 58.10.
0 kg