A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   5 7Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilmateriale


Noter

1.Med “gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstil­materi­ale” i dette ka­pit­tel menes gulvbelegg der tekstil­materialet utgjør oversiden når varen er i bruk. Varer som har karakter av gulvbelegg av tekstil­materiale, men som kan benyttes til andre formål, hører også under dette kapittel.
2.Dette kapittel omfatter ikke underlag for gulvbelegg.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

57.01

Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilmateriale, knyttede, ferdige eller som metervare.

 
.1000
-   av ull eller fine dyrehår
0 kg,m²
.9000
-   av andre tekstilmaterialer
0 kg,m²

57.02

Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilmateriale, vevde, ikke tuftet eller flokket, ferdige eller som metervare, herunder "Kelim", "Schumacks", "Karamanie" og liknende håndvevde tepper.

 
-   "Kelim", "Schumacks", "Karamanie" og liknende håndvevde tepper:
.1010
- -   av ull eller fine dyrehår
0 kg,m²
.1090
- -   ellers
0 kg,m²
.2000
-   gulvbelegg av kokosfibrer
0 kg,m²
-   andre, med luv, som metervare:
.3100
- -   av ull eller fine dyrehår
0 kg,m²
.3200
- -   av syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer
0 kg,m²
.3900
- -   av andre tekstilmaterialer
0 kg,m²
-   andre, med luv, ferdige:
.4100
- -   av ull eller fine dyrehår
0 kg,m²
.4200
- -   av syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer
0 kg,m²
.4900
- -   av andre tekstilmaterialer
0 kg,m²
.5000
-   andre, uten luv, som metervare
0 kg,m²
-   andre, uten luv, ferdige:
.9100
- -   av ull eller fine dyrehår
0 kg,m²
.9200
- -   av syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer
0 kg,m²
.9900
- -   av andre tekstilmaterialer
0 kg,m²

57.03

Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilmateriale, tuftet, ferdige eller som metervare.

 
.1000
-   av ull eller fine dyrehår
0 kg,m²
.2000
-   av nylon eller andre polyamider
0 kg,m²
.3000
-   av andre syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer
0 kg,m²
.9000
-   av andre tekstilmaterialer
0 kg,m²

57.04

Gulvtepper og annet gulvbelegg av filt av tekstilmateriale ikke tuftet eller flokket, ferdige eller som metervare.

 
.1000
-   fliser hvis overflate ikke overstiger 0,3 m²
0 kg,m²
.2000
-  

fliser hvis overflate overstiger 0,3 m2, men ikke overstiger 1 m2

0 kg,m²
.9000
-   andre
0 kg,m²

57.05

Andre gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilmateriale, ferdige eller som metervare.

 
.0010
-   av ull eller fine dyrehår
0 kg,m²
.0090
-   ellers
0 kg,m²