A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   5 6Vatt, filt og fiberbruk ("nonwovens"); spesialgarn; hyssing, snører, liner og tau samt varer derav


Noter

1. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. vatt, filt eller fiberduk (“nonwovens”), impregnert, over­trukket eller be­lagt med stoffer eller preparater der tekstil­materialet bare er tilstede som en bærer (f.eks. parfyme- og kosmetikk­preparater som hører under ka­pittel 33, såper eller ren­gjøringsmidler som hører under posisjon 34.01, pusse-, polér­midler og liknende preparater som hører under posisjon 34.05, myknere for tekstiler som hører under po­si­sjon 38.09);
  b. tekstilvarer som hører under posisjon 58.11;
  c. naturlige eller kunstige slipestoffer i form av pulver eller korn på underlag av filt eller fiberduk (“nonwovens”) (posisjon 68.05);
  d. agglomerert eller rekonstruert glimmer på underlag av filt eller fiber­duk (“nonwovens”) (posisjon 68.14);
  e. metallfolie på underlag av filt eller fiberduk (“non­wovens”) (vanligvis avsnitt XIV eller XV);
f. sanitetsbind, tamponger og bleier for småbarn, og liknende varer som hører under posisjon 96.19.
2. Med "filt" forstås også nålefilt og produkter som består av et lag tek­stil­fib­rer hvor fibrenes kohesjon er forsterket ved hjelp av kjedesting (“stitch-bonded”) dannet av fibrer fra selve fiberlaget.
3. Posisjonene 56.02 og 56.03 omfatter henholdsvis filt og fiberduk (“non­wovens”) som er impregnert, overtrukket, belagt eller lami­nert med plast eller gummi, uansett beskaffenhet av disse materialer (kompakte eller por­øse).
      Posisjon 56.03 omfatter også fiberduk (“nonwovens”) med plast eller gummi som bindemiddel.
      Posisjonene 56.02 og 56.03 omfatter imidlertid ikke:
  a. filt som er impregnert, overtrukket, belagt eller laminert med plast eller gummi når varen inneholder 50 vektprosent eller mindre tekstil­materiale, eller filt som er fullstendig omgitt av plast eller gummi (kapittel 39 eller 40);
  b. fiberduk (“nonwovens”) som enten er fullstendig omgitt av plast eller gummi, eller som er helt overtrukket eller belagt på begge sider med slikt materiale, forutsatt at slikt overdrag eller belegg er synlig med det blotte øye og ikke bare er synlig som en forandring av fargen (kapittel 39 eller 40);
  c. plater, duk eller strimler av skumplast eller skumgummi i forbindelse med filt eller fiberduk ("nonwovens") der tekstil­materialet bare tjen­er til forsterkning (kapittel 39 eller 40).
4. Posisjon 56.04 omfatter ikke tekstilgarn eller strimler og liknende som hører under posisjon 54.04 eller 54.05, hvor impregnering, overdrag eller belegg ikke er synlig med det blotte øye (i alminnelighet kapit­lene 50 - 55), eller bare er synlig som en forandring av fargen.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

56.01

Vatt av tekstilmaterialer og varer derav; tekstilfibrer med lengde høyst 5 mm (fnugg), støv og nupping av tekstilmaterialer.

 
-   vatt av tekstilmaterialer og varer derav:
.2100
- -   av bomull
0 kg
- -   av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer:
.2210
- - -   sigarettfilter
0 kg
.2290
- - -   ellers
0 kg
.2900
- -   ellers
0 kg
.3000
-   fnugg, støv og nupping av tekstilmaterialer
0 kg

56.02

Filt, også impregnert, overtrukket, belagt eller laminert.

 
.1000
-   nålefilt og fiberprodukter holdt sammen ved hjelp av kjedesting
0 kg
-   annen filt, ikke impregnert, overtrukket, belagt eller laminert:
.2100
- -   av ull eller fine dyrehår
0 kg
.2900
- -   av andre tekstilmaterialer
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

56.03

Fiberduk ("nonwovens"), også impregnert, over­trukket, belagt eller laminert.

 
-   av syntetiske eller kunstige filamenter:
.1100
- -   med vekt høyst 25 gram pr. m²
0 kg
.1200
- -   med vekt over 25 gram pr. m², men høyst 70 gram pr. m²
0 kg
.1300
- -   med vekt over 70 gram pr. m², men høyst 150 gram pr. m²
0 kg
.1400
- -   med vekt over 150 gram pr. m²
0 kg
-   annen:
.9100
- -   med vekt høyst 25 gram pr. m²
0 kg
.9200
- -   med vekt over 25 gram pr. m², men høyst 70 gram pr. m²
0 kg
.9300
- -   med vekt over 70 gram pr. m², men høyst 150 gram pr. m²
0 kg
.9400
- -   med vekt over 150 gram pr. m²
0 kg

56.04

Tråd og snor av gummi overtrukket med tekstilmateriale; tekstilgarn samt strimler og liknende som hører under posisjon 54.04 eller 54.05, impregnert, overtrukket, belagt eller omsluttet med gummi eller plast.

 
.1000
-   tråd og snor av gummi, overtrukket med tekstilmateriale
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

56.05

 

 
.0000
  Metallisert garn, også omspunnet, fremstilt av tekstilgarn samt strimler og liknende som hører under posisjon 54.04 eller 54.05, i forbindelse med metall i form av tråd, strimler eller pulver eller overtrukket med metall.
0 kg

56.06

 
.0000
 

Omspunnet garn samt strimler og liknende som hører under posisjon 54.04 eller 54.05, omspunnet (unntatt garn, strimler og liknende som hører under posisjon 56.05, og omspunnet garn av tagl); chenillegarn; "chainettegarn".

0 kg

56.07

Hyssing, snører, liner og tau, også flettet, impregnert, overtrukket, belagt eller omsluttet med gummi eller plast.

 
-   av sisal eller andre tekstilfibrer av slekten Agave:
.2100
- -   selvbindergarn og liknende garn
0 kg
.2900
- -   andre
0 kg
-   av polyetylen eller polypropylen:
.4100
- -   selvbindergarn og liknende garn
0 kg
.4900
- -   andre
0 kg
.5000
-   av andre syntetiske tekstilfibrer
0 kg
-   ellers:
.9010
- -   av kunstige tekstilfibrer
0 kg
.9090
- -   av andre tekstilfibrer
0 kg

56.08

Knyttet nettstoff fremstilt av hyssing, snører, liner eller tau; ferdige fiskenett og andre ferdige nett av tekstilmaterialer.

 
-   av syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer:
- -   ferdige fiskenett:
.1101
- - -   ruser eller teiner
0 kg
- - -   andre ferdige fiskenett:
.1102
- - - -   av monofilamenter av polyamid
0 kg
.1103
- - - -   av multifilamenter av polyamid
0 kg
.1104
- - - -   av polyetylen
0 kg
.1109
- - - -   ellers
0 kg
- -   andre:
.1905
- - -  

nettstoff

0 kg
.1909
- - -   ellers
0 kg
-   ellers:
.9010
- -   ferdige fiskenett
0 kg
.9090
- -   andre
0 kg

56.09

 

 
.0000
  Varer fremstilt av garn, av strimler eller liknende som hører under posisjon 54.04 eller 54.05, eller av hyssing, snører, liner og tau, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.
0 kg