A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   5 5Syntetiske og kunstige stapelfibrer


Note

1.Posisjonene 55.01 og 55.02 omfatter bare syntetisk og kunstig fiberkabel som består av parallelle filamenter, alle med samme lengde som kabelen, og som:
 a.har en kabellengde over 2 meter;
 b.er snodd mindre enn 5 ganger pr. meter;
 c.har en lengdevekt av mindre enn 67 desitex pr. filament;
 d.er strukket, dvs. at varen ikke kan strekkes mer enn 100 pst. av sin lengde (dette gjelder bare syntetisk fiberkabel);
 e.har en total lengdevekt av mer enn 20.000 desitex.
  Fiberkabel med lengde høyst 2 meter skal klassifiseres under posisjon 55.03 eller 55.04.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

55.01

Syntetisk fiberkabel.

 
.1000
-   av nylon eller andre polyamider
0 kg
.2000
-   av polyestere
0 kg
.3000
-   av akryl eller modakryl
0 kg
.4000
-  
av polypropylen
0 kg
.9000
-   annen
0 kg

55.02

Kunstig fiberkabel.

 
.1000
-  

av celluloseacetat

0 kg
.9000
-  

annen

0 kg

55.03

Syntetiske stapelfibrer, ikke kardet, kjemmet eller bearbeidd på annen måte for spinning.

 
-   av nylon eller andre polyamider:
.1100
- -  
av aramider
0 kg
.1900
- -  
ellers
0 kg
.2000
-   av polyestere
0 kg
.3000
-   av akryl eller modakryl
0 kg
.4000
-   av polypropylen
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

55.04

Kunstige stapelfibrer, ikke kardet, kjemmet eller bearbeidd på annen måte for spinning.

 
.1000
-   av viskoserayon
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

55.05

Avfall (herunder noils, garnavfall og opprevne filler) av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer.

 
.1000
-   av syntetiske tekstilfibrer
0 kg
.2000
-   av kunstige tekstilfibrer
0 kg

55.06

Syntetiske stapelfibrer, kardet, kjemmet eller bearbeidd på annen måte for spinning.

 
.1000
-   av nylon eller andre polyamider
0 kg
.2000
-   av polyestere
0 kg
.3000
-   av akryl eller modakryl
0 kg
.4000
-  

av polypropylen

0 kg
.9000
-   andre
0 kg

55.07

 

 
.0000
  Kunstige stapelfibrer, kardet, kjemmet eller bearbeidd på annen måte for spinning
0 kg

55.08

Sytråd av syntetiske eller kunstige stapelfibrer, også i detaljopplegging.

 
.1000
-   av syntetiske stapelfibrer
0 kg
.2000
-   av kunstige stapelfibrer
0 kg

55.09

Garn (unntatt sytråd) av syntetiske stapelfibrer, ikke i detaljopplegging.

 
-   som inneholder minst 85 vektprosent stapelfibrer av nylon eller andre polyamider:
.1100
- -   enkelt garn
0 kg
.1200
- -   flerlagt (tvunnet) eller kabelslått garn
0 kg
-   som inneholder minst 85 vektprosent stapelfibrer av polyester:
.2100
- -   enkelt garn
0 kg
.2200
- -   flerlagt (tvunnet) eller kabelslått garn
0 kg
-   som inneholder minst 85 vektprosent stapelfibrer av akryl eller modakryl:
.3100
- -   enkelt garn
0 kg
.3200
- -   flerlagt (tvunnet) eller kabelslått garn
0 kg
-   annet garn, som inneholder minst 85 vektprosent syntetiske stapelfibrer:
.4100
- -   enkelt garn
0 kg
.4200
- -  

flerlagt (tvunnet) eller kabelslått garn

0 kg
-   annet garn av stapelfibrer av polyester:
.5100
- -   blandet utelukkende eller hovedsakelig med kunstige stapelfibrer
0 kg
.5200
- -   blandet utelukkende eller hovedsakelig med ull eller fine dyrehår
0 kg
.5300
- -   blandet utelukkende eller hovedsakelig med bomull
0 kg
.5900
- -   annet
0 kg
-   annet garn av stapelfibrer av akryl eller modakryl:
.6100
- -   blandet utelukkende eller hovedsakelig med ull eller fine dyrehår
0 kg
.6200
- -   blandet utelukkende eller hovedsakelig med bomull
0 kg
.6900
- -   annet
0 kg
-   annet garn:
.9100
- -   blandet utelukkende eller hovedsakelig med ull eller fine dyrehår
0 kg
.9200
- -   blandet utelukkende eller hovedsakelig med bomull
0 kg
.9900
- -   annet
0 kg

55.10

Garn (unntatt sytråd) av kunstige stapelfibrer, ikke i detaljopplegging.

 
-   som inneholder minst 85 vektprosent kunstige stapelfibrer:
.1100
- -   enkelt garn
0 kg
.1200
- -   flerlagt (tvunnet) eller kabelslått garn
0 kg
.2000
-   annet garn blandet utelukkende eller hovedsakelig med ull eller fine dyrehår
0 kg
.3000
-   annet garn blandet utelukkende eller hovedsakelig med bomull
0 kg
.9000
-   annet garn
0 kg

55.11

Garn (unntatt sytråd) av syntetiske eller kunstige stapelfibrer, i detaljopplegging.

 
.1000
-   av syntetiske stapelfibrer, som inneholder minst 85 vektprosent slike fibrer
0 kg
.2000
-   av syntetiske stapelfibrer, som inneholder mindre enn 85 vektprosent slike fibrer
0 kg
.3000
-   av kunstige stapelfibrer
0 kg

55.12

Vevnader av syntetiske stapelfibrer, som inneholder minst 85 vektprosent syntetiske stapelfibrer.

 
-   som inneholder minst 85 vektprosent stapelfibrer av polyester:
.1100
- -   ubleikede eller bleikede
0 kg
- -   andre:
.1910
- - -   flerfargede, ikke trykte
0 kg
.1990
- - -   ellers
0 kg
-   som inneholder minst 85 vektprosent stapelfibrer av akryl eller modakryl:
.2100
- -   ubleikede eller bleikede
0 kg
- -   andre:
.2910
- - -   flerfargede, ikke trykte
0 kg
.2990
- - -   ellers
0 kg
-   ellers:
.9100
- -   ubleikede eller bleikede
0 kg
.9900
- -  

andre

0 kg

55.13

Vevnader av syntetiske stapelfibrer, som inneholder mindre enn 85 vektprosent slike fibrer, blandet utelukkende eller hovedsakelig med bomull, med vekt høyst 170 gram pr. m².

 
-   ubleikede eller bleikede:
.1100
- -   i toskaftbinding av stapelfibrer av polyester
0 kg
.1200
- -   i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill, av stapelfibrer av polyester
0 kg
.1300
- -   andre vevnader av stapelfibrer av polyester
0 kg
.1900
- -   andre vevnader
0 kg
-   ensfargede:
.2100
- -   i toskaftbinding av stapelfibrer av polyester
0 kg
.2300
- -   andre vevnader av stapelfibrer av polyester
0 kg
.2900
- -   andre vevnader
0 kg
-   flerfargede:
.3100
- -   i toskaftbinding av stapelfibrer av polyester
0 kg
.3900
- -   andre vevnader
0 kg
-   trykte:
.4100
- -   i toskaftbinding av stapelfibrer av polyester
0 kg
.4900
- -   andre vevnader
0 kg

55.14

Vevnader av syntetiske stapelfibrer, som inneholder mindre enn 85 vektprosent slike fibrer, blandet utelukkende eller hovedsakelig med bomull, med vekt over 170 gram pr. m².

 
-   ubleikede eller bleikede:
.1100
- -   i toskaftbinding av stapelfibrer av polyester
0 kg
.1200
- -   i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill, av stapelfibrer av polyester
0 kg
.1900
- -   andre vevnader
0 kg
-   ensfargede:
.2100
- -   i toskaftbinding av stapelfibrer av polyester
0 kg
.2200
- -   i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill, av stapelfibrer av polyester
0 kg
.2300
- -   andre vevnader av stapelfibrer av polyester
0 kg
.2900
- -   andre vevnader
0 kg
.3000
-   flerfargede
0 kg
-   trykte:
.4100
- -   i toskaftbinding av stapelfibrer av polyester
0 kg
.4200
- -   i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill, av stapelfibrer av polyester
0 kg
.4300
- -   andre vevnader av stapelfibrer av polyester
0 kg
.4900
- -   andre vevnader
0 kg

55.15

Andre vevnader av syntetiske stapelfibrer.

 
-   av stapelfibrer av polyester:
.1100
- -  

blandet utelukkende eller hovedsakelig med stapelfibrer av viskoserayon

0 kg
- -   blandet utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige filamenter:
.1210
- - -   flerfargede, ikke trykte
0 kg
.1290
- - -   ellers
0 kg
.1300
- -  

blandet utelukkende eller hovedsakelig med ull eller fine dyrehår

0 kg
.1900
- -  

ellers

0 kg
-   av stapelfibrer av akryl eller modakryl:
.2100
- -  

blandet utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige filamenter

0 kg
.2200
- -  

blandet utelukkende eller hovedsakelig med ull eller fine dyrehår

0 kg
.2900
- -  

ellers

0 kg
-   andre vevnader:
.9100
- -  

blandet utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige filamenter

0 kg
.9900
- -  

ellers

0 kg

55.16

Vevnader av kunstige stapelfibrer.

 
-   som inneholder minst 85 vektprosent kunstige stapelfibrer:
.1100
- -   ubleikede eller bleikede
0 kg
.1200
- -   ensfargede
0 kg
.1300
- -   flerfargede
0 kg
.1400
- -   trykte
0 kg
-   som inneholder mindre enn 85 vektprosent kunstige stapelfibrer, blandet utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige filamenter:
.2100
- -   ubleikede eller bleikede
0 kg
.2200
- -   ensfargede
0 kg
.2300
- -   flerfargede
0 kg
.2400
- -   trykte
0 kg
-   som inneholder mindre enn 85 vektprosent kunstige stapelfibrer, blandet utelukkende eller hovedsakelig med ull eller fine dyrehår:
.3100
- -   ubleikede eller bleikede
0 kg
.3200
- -   ensfargede
0 kg
.3300
- -   flerfargede
0 kg
.3400
- -   trykte
0 kg
-   som inneholder mindre enn 85 vektprosent kunstige stapelfibrer, blandet utelukkende eller hovedsakelig med bomull:
.4100
- -   ubleikede eller bleikede
0 kg
.4200
- -   ensfargede
0 kg
.4300
- -   flerfargede
0 kg
.4400
- -   trykte
0 kg
-   andre:
.9100
- -   ubleikede eller bleikede
0 kg
.9200
- -   ensfargede
0 kg
.9300
- -   flerfargede
0 kg
.9400
- -   trykte
0 kg