A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   5 4Syntetiske og kunstige filamenter; strimler og liknende av syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer.


Noter

1. Med “syntetiske og kunstige tekstilfibrer” forstås i hele toll­tariffen sta­pelfibrer og filamenter av organiske polymerer som er fremstilt indu­strielt enten ved:
  a. polymerisasjon av organiske monomerer til fremstilling av polymerer, som f.eks. polyamider, poly­estere, poly­olefiner eller polyuretaner, eller kjemisk om­danning av polymerer som er fremstilt ved denne prosessen (f.eks. poly(vinyl­alkohol) som er fremstilt ved hydrolyse av poly­(vinyl­acetat)); eller
  b.

oppløsning eller kjemisk behandling av naturlige, organiske polymerer (f.eks. cel­lulose) til fremstilling av polymerer, f.eks. kobber­ammo­niumrayon (cupro) eller viskoserayon, eller ved kjemisk omdanning av naturlige, organiske polymerer (f.eks. cellulose, kasein og andre proteiner, eller alginsyre), til fremstilling av polymerer, f.eks. celluloseacetat eller alginater.

 

     Med “syntetiske” forstås tekstilfibrer som definert i a., og med "kunstige" forstås de som er definert i b. Strimler og liknende som hører under posisjon 54.04 eller 54.05 anses ikke som syntetiske eller kunstige tekstilfibrer.

     Betegnelsene "syntetiske" og "kunstige" har den samme betydning når de brukes i forbindelse med "tekstilmaterialer".
2. Posisjonene 54.02 og 54.03 omfatter ikke syntetisk eller kunstig fiber­ka­bel som hører under kapittel 55.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

54.01

Sytråd av syntetiske eller kunstige filamenter, også i detaljopplegging.

 
.1000
-   av syntetiske filamenter
0 kg
.2000
-   av kunstige filamenter
0 kg

54.02

Garn av syntetiske filamenter (unntatt sytråd), ikke i detalj­opplegging, her­under syntetiske mono­filamenter med lengde­vekt mindre enn 67 desitex.

 
-  

høystyrkegarn av nylon eller andre polyamider, også teksturert:

.1100
- -  
av aramider
0 kg
.1900
- -  
ellers
0 kg
.2000
-  

høystyrkegarn av polyestere, også teksturert

0 kg
-   teksturert garn:
.3100
- -   av nylon eller andre polyamider med lengdevekt høyst 50 tex pr. enkelt garn
0 kg
.3200
- -   av nylon eller andre polyamider med lengdevekt mer enn 50 tex pr. enkelt garn
0 kg
.3300
- -   av polyestere
0 kg
.3400
- -  
av polypropylen
0 kg
.3900
- -   ellers
0 kg
-   annet garn, enkelt, ikke snodd eller snodd høyst 50 ganger pr. meter:
.4400
- -  
elastomergarn
0 kg
.4500
- -   annet, av nylon eller andre polyamider
0 kg
.4600
- -   annet, av polyestere, delvis orienterte
0 kg
.4700
- -   annet, av polyestere
0 kg
.4800
- -  
annet, av polypropylen
0 kg
.4900
- -   ellers
0 kg
-   annet garn, enkelt, snodd mer enn 50 ganger pr. meter:
.5100
- -   av nylon eller andre polyamider
0 kg
.5200
- -   av polyestere
0 kg
.5300
- -  

av polypropylen

0 kg
.5900
- -   ellers
0 kg
-   annet garn, flerlagt (tvunnet) eller kabelslått:
.6100
- -   av nylon eller andre polyamider
0 kg
.6200
- -   av polyestere
0 kg
.6300
- -  

av polypropylen

0 kg
.6900
- -   ellers
0 kg

54.03

Garn av kunstige filamenter (unntatt sytråd), ikke i detaljopplegging, herunder kunstige monofilamenter med lengdevekt mindre enn 67 desitex.

 
.1000
-   høystyrkegarn av viskoserayon
0 kg
-   annet garn, enkelt:
.3100
- -   av viskoserayon, ikke snodd eller snodd høyst 120 ganger pr. meter
0 kg
.3200
- -   av viskoserayon, snodd mer enn 120 ganger pr. meter
0 kg
.3300
- -   av celluloseacetat
0 kg
.3900
- -   ellers
0 kg
-   annet garn, flerlagt (tvunnet) eller kabelslått:
.4100
- -   av viskoserayon
0 kg
.4200
- -   av celluloseacetat
0 kg
.4900
- -   annet
0 kg

54.04

Syntetiske monofilamenter med lengdevekt minst 67 desitex og med et største tverrmål høyst 1 mm; strimler og liknende (f.eks. kunstige strå) av syntetiske tekstilmaterialer med en synlig bredde høyst 5 mm.

 
-   monofilamenter:
.1100
- -  
av elastomergarn
0 kg
.1200
- -  
andre, av polypropylen
0 kg
.1900
- -  
ellers
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

54.05

 

 
.0000
  Kunstige monofilamenter med lengdevekt minst 67 desitex og med et største tverrmål høyst 1 mm; strimler og liknende (f.eks. kunstige strå) av kunstige tekstilmaterialer med en synlig bredde høyst 5 mm
0 kg

54.06

 

 
.0000
  Garn av syntetiske eller kunstige filamenter (unntatt sytråd), i detaljopplegging
0 kg

54.07

Vevnader av syntetisk filamentgarn, herunder vevnader fremstilt av materialer som hører under posisjon 54.04.

 
.1000
-   vevnader fremstilt av høystyrkegarn av nylon eller andre polyamider eller av polyestere
0 kg
.2000
-   vevnader fremstilt av strimler eller liknende
0 kg
.3000
-   tekstilstoff som beskrevet i note 9 til avsnitt XI
0 kg
-   andre vevnader, som inneholder minst 85 vektprosent filamenter av nylon eller andre polyamider:
.4100
- -   ubleikede eller bleikede
0 kg
.4200
- -   ensfargede
0 kg
.4300
- -   flerfargede
0 kg
.4400
- -   trykte
0 kg
-   andre vevnader, som inneholder minst 85 vektprosent teksturerte polyesterfilamenter:
.5100
- -   ubleikede eller bleikede
0 kg
.5200
- -   ensfargede
0 kg
.5300
- -   flerfargede
0 kg
.5400
- -   trykte
0 kg
-   andre vevnader, som inneholder minst 85 vektprosent polyesterfilamenter:
.6100
- -   som inneholder minst 85 vektprosent uteksturerte polyesterfilamenter
0 kg
.6900
- -   andre
0 kg
-   andre vevnader, som inneholder minst 85 vektprosent syntetiske filamenter:
.7100
- -   ubleikede eller bleikede
0 kg
.7200
- -   ensfargede
0 kg
.7300
- -   flerfargede
0 kg
.7400
- -   trykte
0 kg
-   andre vevnader, som inneholder mindre enn 85 vektprosent syntetiske filamenter, blandet utelukkende eller hovedsakelig med bomull:
.8100
- -   ubleikede eller bleikede
0 kg
.8200
- -   ensfargede
0 kg
.8300
- -   flerfargede
0 kg
.8400
- -   trykte
0 kg
-   andre vevnader:
.9100
- -   ubleikede eller bleikede
0 kg
.9200
- -   ensfargede
0 kg
.9300
- -   flerfargede
0 kg
.9400
- -   trykte
0 kg

54.08

Vevnader av kunstig filamentgarn, herunder vevnader fremstilt av materialer som hører under posisjon 54.05.

 
.1000
-   vevnader fremstilt av høystyrkegarn av viskoserayon
0 kg
-   andre vevnader, som inneholder minst 85 vektprosent kunstige filamenter, strimler eller liknende:
.2100
- -   ubleikede eller bleikede
0 kg
.2200
- -   ensfargede
0 kg
.2300
- -   flerfargede
0 kg
.2400
- -   trykte
0 kg
-   andre vevnader:
.3100
- -   ubleikede eller bleikede
0 kg
.3200
- -   ensfargede
0 kg
.3300
- -   flerfargede
0 kg
.3400
- -   trykte
0 kg