A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   5 2Bomull


Varenummernote

1.Med betegnelsen “denim” i varenumrene 52.09.4200 og 52.11.4200 forstås vevnader i 3- eller 4-tråders kyperbinding med synlige varptråder på rettsiden, herunder brutt kyper­binding, hvor varptrådene er i én og samme farge og veft­trådene er ubleikede, bleikede, gråfargede eller fargede i en lysere nyanse av fargen i varptrådene.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

52.01

 

 
.0000
 

Bomull, ikke kardet eller kjemmet.

0 kg

52.02

Avfall av bomull (herunder garnavfall og opprevne filler).

 
.1000
-   garnavfall (herunder trådavfall)
0 kg
-   annet:
.9100
- -   opprevne filler
0 kg
.9900
- -   ellers
0 kg

52.03

 

 
.0000
 

Bomull, kardet eller kjemmet.

0 kg

52.04

Sytråd av bomull, også i detaljopplegging.

 
-   ikke i detaljopplegging:
.1100
- -   som inneholder minst 85 vektprosent bomull
0 kg
.1900
- -   annen
0 kg
.2000
-   i detaljopplegging
0 kg

52.05

Garn av bomull (unntatt sytråd), som inneholder minst 85 vektprosent bomull, ikke i detaljopplegging.

 
-   enkelt garn av ukjemmede fibrer, med lengdevekt:
.1100
- -   minst 714,29 desitex (høyst 14 nummer metrisk)
0 kg
.1200
- -   mindre enn 714,29 desitex, men ikke mindre enn 232,56 desitex (over 14 nummer metrisk, men høyst 43 nummer metrisk)
0 kg
.1300
- -   mindre enn 232,56 desitex, men ikke mindre enn 192,31 desitex (over 43 nummer metrisk, men høyst 52 nummer metrisk)
0 kg
.1400
- -   mindre enn 192,31 desitex, men ikke mindre enn 125 desitex (over 52 nummer metrisk, men høyst 80 nummer metrisk)
0 kg
.1500
- -   mindre enn 125 desitex (over 80 nummer metrisk)
0 kg
-   enkelt garn av kjemmede fibrer, med lengdevekt:
.2100
- -   minst 714,29 desitex (høyst 14 nummer metrisk)
0 kg
.2200
- -   mindre enn 714,29 desitex, men ikke mindre enn 232,56 desitex (over 14 nummer metrisk, men høyst 43 nummer metrisk)
0 kg
.2300
- -   mindre enn 232,56 desitex, men ikke mindre enn 192,31 desitex (over 43 nummer metrisk, men høyst 52 nummer metrisk)
0 kg
.2400
- -   mindre enn 192,31 desitex, men ikke mindre enn 125 desitex (over 52 nummer metrisk, men høyst 80 nummer metrisk)
0 kg
.2600
- -   mindre enn 125 desitex, men ikke mindre enn 106,38 desitex (over 80 nummer metrisk, men høyst 94 nummer metrisk)
0 kg
.2700
- -   mindre enn 106,38 desitex, men ikke mindre enn 83,33 desitex (over 94 nummer metrisk, men høyst 120 nummer metrisk)
0 kg
.2800
- -   mindre enn 83,33 desitex (over 120 nummer metrisk)
0 kg
-   flerlagt (tvunnet) eller kabelslått garn av ukjemmede fibrer, med lengdevekt:
.3100
- -   minst 714,29 desitex pr. enkelt garn (høyst 14 nummer metrisk pr. enkelt garn)
0 kg
.3200
- -   mindre enn 714,29 desitex, men ikke mindre enn 232,56 desitex pr. enkelt garn (over 14 nummer metrisk, men høyst 43 nummer metrisk pr. enkelt garn)
0 kg
.3300
- -   mindre enn 232,56 desitex, men ikke mindre enn 192,31 desitex pr. enkelt garn (over 43 nummer metrisk, men høyst 52 nummer metrisk pr. enkelt garn)
0 kg
.3400
- -   mindre enn 192,31 desitex, men ikke mindre enn 125 desitex pr. enkelt garn (over 52 nummer metrisk, men høyst 80 nummer metrisk pr. enkelt garn)
0 kg
.3500
- -   mindre enn 125 desitex pr. enkelt garn (over 80 nummer metrisk pr. enkelt garn)
0 kg
-   flerlagt (tvunnet) eller kabelslått garn av kjemmede fibrer, med lengdevekt:
.4100
- -   minst 714,29 desitex pr. enkelt garn (høyst 14 nummer metrisk pr. enkelt garn)
0 kg
.4200
- -   mindre enn 714,29 desitex, men ikke mindre enn 232,56 desitex pr. enkelt garn (over 14 nummer metrisk, men høyst 43 nummer metrisk pr. enkelt garn)
0 kg
.4300
- -   mindre enn 232,56 desitex, men ikke mindre enn 192,31 desitex pr. enkelt garn (over 43 nummer metrisk, men høyst 52 nummer metrisk pr. enkelt garn)
0 kg
.4400
- -   mindre enn 192,31 desitex, men ikke mindre enn 125 desitex pr. enkelt garn (over 52 nummer metrisk, men høyst 80 nummer metrisk pr. enkelt garn)
0 kg
.4600
- -   mindre enn 125 desitex, men ikke mindre enn 106,38 desitex pr. enkelt garn (over 80 nummer metrisk, men høyst 94 nummer metrisk pr. enkelt garn)
0 kg
.4700
- -   mindre enn 106,38 desitex, men ikke mindre enn 83,33 desitex pr. enkelt garn (over 94 nummer metrisk, men høyst 120 nummer metrisk pr. enkelt garn)
0 kg
.4800
- -   mindre enn 83,33 desitex pr. enkelt garn (over 120 nummer metrisk pr. enkelt garn)
0 kg

52.06

Garn av bomull (unntatt sytråd), som inneholder mindre enn 85 vektprosent bomull, ikke i detaljopplegging.

 
-   enkelt garn av ukjemmede fibrer, med lengdevekt:
.1100
- -   minst 714,29 desitex (høyst 14 nummer metrisk)
0 kg
.1200
- -   mindre enn 714,29 desitex, men ikke mindre enn 232,56 desitex (over 14 nummer metrisk, men høyst 43 nummer metrisk)
0 kg
.1300
- -   mindre enn 232,56 desitex, men ikke mindre enn 192,31 desitex (over 43 nummer metrisk, men høyst 52 nummer metrisk)
0 kg
.1400
- -   mindre enn 192,31 desitex, men ikke mindre enn 125 desitex (over 52 nummer metrisk, men høyst 80 nummer metrisk)
0 kg
.1500
- -   mindre enn 125 desitex (over 80 nummer metrisk)
0 kg
-   enkelt garn av kjemmede fibrer, med lengdevekt:
.2100
- -   minst 714,29 desitex (høyst 14 nummer metrisk)
0 kg
.2200
- -   mindre enn 714,29 desitex, men ikke mindre enn 232,56 desitex (over 14 nummer metrisk, men høyst 43 nummer metrisk)
0 kg
.2300
- -   mindre enn 232,56 desitex, men ikke mindre enn 192,31 desitex (over 43 nummer metrisk, men høyst 52 nummer metrisk)
0 kg
.2400
- -   mindre enn 192,31 desitex, men ikke mindre enn 125 desitex (over 52 nummer metrisk, men høyst 80 nummer metrisk)
0 kg
.2500
- -   mindre enn 125 desitex (over 80 nummer metrisk)
0 kg
-   flerlagt (tvunnet) eller kabelslått garn av ukjemmede fibrer, med lengdevekt:
.3100
- -   minst 714,29 desitex pr. enkelt garn (høyst 14 nummer metrisk pr. enkelt garn)
0 kg
.3200
- -   mindre 714,29 desitex, men ikke mindre enn 232,56 desitex pr. enkelt garn (over 14 nummer metrisk, men høyst 43 nummer metrisk pr. enkelt garn)
0 kg
.3300
- -   mindre enn 232,56 desitex, men ikke mindre enn 192,31 desitex pr. enkelt garn (over 43 nummer metrisk, men høyst 52 nummer metrisk pr. enkelt garn)
0 kg
.3400
- -   mindre enn 192,31 desitex, men ikke mindre enn 125 desitex pr. enkelt garn (over 52 nummer metrisk, men høyst 80 nummer metrisk pr. enkelt garn)
0 kg
.3500
- -   mindre enn 125 desitex pr. enkelt garn (over 80 nummer metrisk pr. enkelt garn)
0 kg
-   flerlagt (tvunnet) eller kabelslått garn av kjemmede fibrer, med lengdevekt:
.4100
- -   minst 714,29 desitex pr. enkelt garn (høyst 14 nummer metrisk pr. enkelt garn)
0 kg
.4200
- -   mindre enn 714,29 desitex, men ikke mindre enn 232,56 desitex pr. enkelt garn (over 14 nummer metrisk, men høyst 43 nummer metrisk pr. enkelt garn)
0 kg
.4300
- -   mindre enn 232,56 desitex, men ikke mindre enn 192,31 desitex pr. enkelt garn (over 43 nummer metrisk, men høyst 52 nummer metrisk pr. enkelt garn)
0 kg
.4400
- -   mindre enn 192,31 desitex, men ikke mindre enn 125 desitex pr. enkelt garn (over 52 nummer metrisk, men høyst 80 nummer metrisk pr. enkelt garn)
0 kg
.4500
- -   mindre enn 125 desitex pr. enkelt garn (over 80 nummer metrisk pr. enkelt garn)
0 kg

52.07

Garn av bomull (unntatt sytråd), i detaljopplegging.

 
.1000
-   som inneholder minst 85 vektprosent bomull
0 kg
.9000
-   annet
0 kg

52.08

Vevnader av bomull, som inneholder minst 85 vektprosent bomull, med vekt høyst 200 gram pr. m².

 
-   ubleikede:
.1100
- -   i toskaftbinding, med vekt høyst 100 gram pr. m²
0 kg
.1200
- -   i toskaftbinding, med vekt over 100 gram pr. m²
0 kg
.1300
- -   i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill
0 kg
.1900
- -   andre vevnader
0 kg
-   bleikede:
.2100
- -   i toskaftbinding, med vekt høyst 100 gram pr. m²
0 kg
.2200
- -   i toskaftbinding, med vekt over 100 gram pr. m²
0 kg
.2300
- -   i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill
0 kg
.2900
- -   andre vevnader
0 kg
-   ensfargede:
.3100
- -   i toskaftbinding, med vekt høyst 100 gram pr. m²
0 kg
.3200
- -   i toskaftbinding, med vekt over 100 gram pr. m²
0 kg
.3300
- -   i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill
0 kg
.3900
- -   andre vevnader
0 kg
-   flerfargede:
.4100
- -   i toskaftbinding, med vekt høyst 100 gram pr. m²
0 kg
.4200
- -   i toskaftbinding, med vekt over 100 gram pr. m²
0 kg
.4300
- -   i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill
0 kg
.4900
- -   andre vevnader
0 kg
-   trykte:
.5100
- -   i toskaftbinding, med vekt høyst 100 gram pr. m²
0 kg
.5200
- -   i toskaftbinding, med vekt over 100 gram pr. m²
0 kg
.5900
- -   andre vevnader
0 kg

52.09

Vevnader av bomull, som inne­holder minst 85 vekt­prosent bomull, med vekt over 200 gram pr. m².

 
-   ubleikede:
.1100
- -   i toskaftbinding
0 kg
.1200
- -   i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill
0 kg
.1900
- -   andre vevnader
0 kg
-   bleikede:
.2100
- -   i toskaftbinding
0 kg
.2200
- -   i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill
0 kg
.2900
- -   andre vevnader
0 kg
-   ensfargede:
.3100
- -   i toskaftbinding
0 kg
.3200
- -   i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill
0 kg
.3900
- -   andre vevnader
0 kg
-   flerfargede:
.4100
- -   i toskaftbinding
0 kg
.4200
- -   denim
0 kg
.4300
- -   andre, i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill
0 kg
.4900
- -   andre vevnader
0 kg
-   trykte:
.5100
- -   i toskaftbinding
0 kg
.5200
- -   i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill
0 kg
.5900
- -   andre vevnader
0 kg

52.10

Vevnader av bomull, som inneholder mindre enn 85 vektprosent bomull, blandet utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, med vekt høyst 200 gram pr. m².

 
-   ubleikede:
.1100
- -   i toskaftbinding
0 kg
.1900
- -   andre vevnader
0 kg
-   bleikede:
.2100
- -   i toskaftbinding
0 kg
.2900
- -   andre vevnader
0 kg
-   ensfargede:
.3100
- -   i toskaftbinding
0 kg
.3200
- -   i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill
0 kg
.3900
- -   andre vevnader
0 kg
-   flerfargede:
.4100
- -   i toskaftbinding
0 kg
.4900
- -   andre vevnader
0 kg
-   trykte:
.5100
- -   i toskaftbinding
0 kg
.5900
- -   andre vevnader
0 kg

52.11

Vevnader av bomull, som inneholder mindre enn 85 vektprosent bomull, blandet utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, med vekt over 200 gram pr. m².

 
-   ubleikede:
.1100
- -   i toskaftbinding
0 kg
.1200
- -  

i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill

0 kg
.1900
- -   andre vevnader
0 kg
.2000
-   bleikede
0 kg
-   ensfargede:
.3100
- -   i toskaftbinding
0 kg
.3200
- -   i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill
0 kg
.3900
- -   andre vevnader
0 kg
-   flerfargede:
.4100
- -   i toskaftbinding
0 kg
.4200
- -   denim
0 kg
.4300
- -   i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill
0 kg
.4900
- -   andre vevnader
0 kg
-   trykte:
.5100
- -   i toskaftbinding
0 kg
.5200
- -   i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill
0 kg
.5900
- -   andre vevnader
0 kg

52.12

Andre vevnader av bomull.

 
-   med vekt høyst 200 gram pr. m²:
.1100
- -   ubleikede
0 kg
.1200
- -   bleikede
0 kg
.1300
- -   ensfargede
0 kg
.1400
- -   flerfargede
0 kg
.1500
- -   trykte
0 kg
-   med vekt over 200 gram pr. m²:
.2100
- -   ubleikede
0 kg
.2200
- -   bleikede
0 kg
.2300
- -   ensfargede
0 kg
.2400
- -   flerfargede
0 kg
.2500
- -   trykte
0 kg