A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   5 1Ull, fine eller grove dyrehår; garn og vevnader av tagl


Note

1. Med følgende betegnelser i hele tolltariffen er:
  a. “ull” den naturlige fiber fra sau eller lam;
  b. “fine dyrehår” hår av alpakka, lama, vikunja, kamel (herunder dromedar), jak, angora-, tibet-, kasjmir- eller liknende geiter (men ikke alminnelige geiter), kanin (her­under angorakanin), hare, bever, nutria eller bisamrotte;
  c. “grove dyrehår” hår av dyr som ikke er nevnt ovenfor, unntatt hår og bust til børstebinderarbeider (posisjon 05.02) og tagl (posisjon 05.11).

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

51.01

Ull, ikke kardet eller kjemmet.

 
-   råull, herunder ryggvasket ull:
.1100
- -   klippet ull
0 kg
.1900
- -   annen
0 kg
-   avfettet, ikke karbonisert ull:
.2100
- -   klippet ull
0 kg
.2900
- -   annen
0 kg
.3000
-   karbonisert ull
0 kg

51.02

Fine eller grove dyrehår, ikke kardet eller kjemmet.

 
-   fine dyrehår:
.1100
- -   av kasjmirgeiter
0 kg
.1900
- -   ellers
0 kg
.2000
-   grove dyrehår
0 kg

51.03

Avfall av ull eller av fine eller grove dyrehår, herunder garnavfall, men ikke opprevne filler.

 
.1000
-   noils (kamavfall) av ull eller fine dyrehår
0 kg
.2000
-   annet avfall av ull eller fine dyrehår
0 kg
.3000
-   avfall av grove dyrehår
0 kg

51.04

 

 
.0000
  Opprevne filler av ull eller av fine eller grove dyrehår
0 kg

51.05

Ull og fine eller grove dyrehår, kardet eller kjemmet (herunder kjemmet ull i fragmenter).

 
.1000
-   kardet ull
0 kg
-   "tops" og annen kjemmet ull:
.2100
- -   kjemmet ull i fragmenter
0 kg
.2900
- -   annen
0 kg
-   fine dyrehår, kardet eller kjemmet:
.3100
- -   av kasjmirgeiter
0 kg
.3900
- -   ellers
0 kg
.4000
-   grove dyrehår, kardet eller kjemmet
0 kg

51.06

Garn av kardet ull (kardegarn), ikke i detalj­opplegging.

 
.1000
-   som inneholder minst 85 vektprosent ull
0 kg
.2000
-   som inneholder under 85 vektprosent ull
0 kg

51.07

Garn av kjemmet ull (kamgarn), ikke i detalj­opplegging.

 
.1000
-   som inneholder minst 85 vektprosent ull
0 kg
.2000
-   som inneholder under 85 vektprosent ull
0 kg

51.08

Garn av fine dyrehår (kardet eller kjemmet), ikke i detaljopplegging.

 
.1000
-   kardet
0 kg
.2000
-   kjemmet
0 kg

51.09

Garn av ull eller fine dyrehår, i detaljopplegging.

 
-   som inneholder minst 85 vektprosent ull eller fine dyrehår:
.1001
- -   kardet
0 kg
.1002
- -   kjemmet
0 kg
.9000
-   annet
0 kg

51.10

 

 
.0000
  Garn av grove dyrehår eller tagl (herunder omspunnet garn av tagl), også i detaljopplegging
0 kg

51.11

Vevnader av kardet ull eller kardede, fine dyrehår.

 
-   som inneholder minst 85 vektprosent ull eller fine dyrehår:
.1100
- -   med vekt høyst 300 gram pr. m²
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
.2000
-   andre, blandet utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige filamenter
0 kg
.3000
-   andre, blandet utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige stapelfibrer
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

51.12

Vevnader av kjemmet ull eller kjemmede, fine dyrehår.

 
-   som inneholder minst 85 vektprosent ull eller fine dyrehår:
.1100
- -   med vekt høyst 200 gram pr. m²
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
.2000
-   andre, blandet utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige filamenter
0 kg
.3000
-   andre, blandet utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige stapelfibrer
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

51.13

 

 
.0000
  Vevnader av grove dyrehår eller tagl
0 kg