A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   4 7Tremasse eller masse av andre cellulosefibermaterialer; papir eller papp for resirkulasjon (avfall)


Note

1. Med “kjemisk tremasse av typen dissolvingmasse” i posisjon 47.02 for­stås kjem­isk tremasse som inneholder minst 92 vektprosent uoppløselige be­stand­deler for soda- eller sulfat­tre­masse eller minst 88 vektprosent for sul­fittremasse etter én time i en oppløsning av kaustisk soda som inne­holder 18 prosent natriumhydroksid (NaOH) ved 20 °C og for sul­fit­tremasse dess­uten et askei­nnhold av høyst 0,15 vektprosent.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

47.01

 

 
.0000
 

Mekanisk tremasse.

0 kg

47.02

 

 
.0000
 

Kjemisk tremasse av typen dissolvingmasse.

0 kg

47.03

Kjemisk soda- eller sulfattremasse, unntatt dissolvingmasse.

 
-   ubleiket:
.1100
- -   av bartrær
0 kg
.1900
- -   av lauvtrær
0 kg
-   halvbleiket eller bleiket:
.2100
- -   av bartrær
0 kg
.2900
- -   av lauvtrær
0 kg

47.04

Kjemisk sulfittremasse, unntatt dissolvingmasse.

 
-   ubleiket:
.1100
- -   av bartrær
0 kg
.1900
- -   av lauvtrær
0 kg
-   halvbleiket eller bleiket:
.2100
- -   av bartrær
0 kg
.2900
- -   av lauvtrær
0 kg

47.05

 

 
.0000
 

Tremasse fremstilt ved en kombinasjon av mekanisk og kjemisk behandling.

0 kg

47.06

Fibermasse fremstilt av papir eller papp for resirkulasjon (avfall) eller av andre celluloseholdige fibermaterialer.

 
 
.1000
-   masse av bomull-linters
0 kg
.2000
-   fibermasse fremstilt av papir eller papp for resirkulasjon (avfall)
0 kg
.3000
-  
annen, av bambus
0 kg
-   annen:
.9100
- -   mekanisk
0 kg
.9200
- -   kjemisk
0 kg
.9300
- -   fremstilt ved en kombinasjon av mekaniske og kjemiske prosesser
0 kg

47.07

Papir eller papp for resirkulasjon (avfall).

 
.1000
-   ubleiket kraftpapir eller kraftpapp eller bølgepapir eller bølgepapp
0 kg
.2000
-   annet papir eller papp fremstilt hovedsakelig av bleiket, kjemisk masse, ikke farget i massen
0 kg
.3000
-   papir eller papp fremstilt hovedsakelig av mekanisk masse (f.eks. aviser, tidsskrifter og liknende trykksaker)
0 kg
.9000
-   ellers, herunder usortert avfall
0 kg