A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   4 5Kork og korkvarer


Note

1.Dette kapittel omfatter ikke:
 a.fottøy eller deler til fottøy, som hører under kapittel 64;
 b.hodeplagg eller deler til hodeplagg, som hører under kapittel 65;
 c.varer som hører under kapittel 95 (f.eks. leketøy, spill og sports­ar­tik­ler).

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

45.01

Naturlig kork, rå eller enkelt bearbeidd; korkavfall; knust, granulert eller malt kork.

 
.1000
-   naturlig kork, rå eller enkelt bearbeidd
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

45.02

 

 
.0000
  Naturlig kork, avbarket eller grovt parallellskåret, eller i kvadratiske eller rektangulære blokker, plater, ark eller strimler (herunder skarpkantede emner til fremstilling av flaskepropper eller liknende)
0 kg

45.03

Varer av naturlig kork.

 
.1000
-   flaskepropper og liknende
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

45.04

Presset kork (med eller uten bindemiddel) og varer av presset kork.

 
-   blokker, plater, ark og strimler; alle slags fliser; massive sylindre, herunder skiver:
.1001
- -   korkparkett og alle slags fliser
0 kg
.1009
- -   ellers
0 kg
-   andre:
.9001
- -   pakninger til bilmotorer og andre motorer
0 kg
.9009
- -   ellers
0 kg