A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   4 2Varer av lær; salmakerarbeider; reiseeffekter, håndvesker og liknende beholdere; varer av tarmer (unntatt av wormgut)


Noter

1. Med "lær" i dette kapittel forstås også semsket (oljegarvet) lær (herunder kombinasjons­semsket lær), lakklær, imitert lakklær og metallisert lær.
2. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. steril, kirurgisk katgut eller liknende sterile sutur­materialer po­si­sjon 30.06);
  b. klær eller tilbehør til klær (unntatt hansker, vanter og votter), fóret med naturlig eller kunstig pelsskinn, eller utvendig forsynt med naturlig eller kunstig pels­skinn når dette utgjør mer enn bare besetning (posisjon 43.03 eller 43.04);
  c. ferdigvarer av nettstoffer (posisjon 56.08);
  d. varer som hører under kapittel 64;
  e. hodeplagg og deler dertil, som hører under kapittel 65;
  f. sveper, ridepisker og andre varer som hører under posisjon 66.02;
  g. mansjettknapper, armbånd eller andre smykkevarer (bi­jouterivarer) (po­si­sjon 71.17);
  h. utstyr og tilbehør til seletøy som f.eks. stigbøyler, bisler, beslag og spenner som foreligger særskilt (vanligvis avsnitt XV);
  ij. strenger, skinn for trommer eller liknende, samt andre deler til mu­sikk­instrumenter (posisjon 92.09);
  k. varer som hører under kapittel 94 (f.eks. møbler, lamper og belys­nings­utstyr);
  l. varer som hører under kapittel 95 (f.eks. leketøy, spill, sports­ar­tik­ler);
  m. knapper, trykknapper, krageknapper, knappeformer eller andre deler til slike varer samt knappemner som hører under posisjon 96.06.
3. A. I tillegg til det som er unntatt i note 2 ovenfor, omfatter posi­sjon 42.02 ikke:
    a. bæreposer av plastduk eller -folie med håndtak, også med trykk, uegnet til langtidsbruk (posisjon 39.23);
    b. varer av flettematerialer (posisjon 46.02).
  B. Varer som hører under posisjonene 42.02 og 42.03 med deler av edelt metall eller metall plettert med edelt metall, av natur- eller kulturperler, av edle eller halvedle steiner (nat­urlige, syntet­iske eller rekonstruerte) hører fortsatt under disse pos­isjoner, selv om slike deler utgjør mer enn mindre vesentlig utstyr eller tilbehør, forutsatt at disse delene ikke gir varene deres vesentlige karakter. På den annen side, hvis delene gir varene deres vesentlige karak­ter, skal varene klassifiseres i kapittel 71.
4. Med betegnelsen “klær og tilbehør til klær” under posisjon 42.03 forstås bl.a. hansker, vanter og votter (herunder de til sport eller beskyttelse), forklær og andre bekyttelses­klær, seler, belter, bandolærer og arm­bånd, men unntatt urarmbånd (posi­sjon 91.13).
 

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

42.01

 

 
.0000
  Salmakerarbeider for alle slags dyr (herunder trekkreimer, halsbånd, kneputer, munnkurver, saltepper, saltasker, hundefrakker og liknende), uansett materiale
0 kg

42.02

Garderobekofferter, håndkofferter, toalettkofferter, attachékofferter, dokumentmapper, skoleransler, brilleetuier, etuier og vesker for kikkerter, kameraer, musikkinstrumenter eller våpen samt liknende beholdere; reisevesker, isolerte vesker (bager) for mat eller drikke, toalettvesker, ryggsekker, håndvesker, handle­vesker, lomme­bøker, penge­punger, kart­mapper, sigarett­etuier, tobakks­punger, verktøy­vesker, sports­vesker, flaske­futteraler, smykkeskrin, pudderdåser, etuier for bestikk og liknende beholdere, av lær, kunstlær, plast (som plater, duk eller folier), tekstilmateriale, vulkanfibrer eller papp eller helt eller hovedsakelig overtrukket med slike materialer eller med papir.

 
-   garderobekofferter, håndkofferter, toalettkofferter, attachékofferter, dokumentmapper, skoleransler og liknende beholdere:
- -   med ytterside av lær eller kunstlær:
.1101
- - -   skoleransler
0 kg,stk
.1102
- - -   dokumentmapper og attachékofferter
0 kg,stk
.1109
- - -   ellers
0 kg,stk
- -   med ytterside av plast eller tekstilmateriale:
.1201
- - -   skoleransler
0 kg,stk
.1202
- - -   dokumentmapper og attachékofferter
0 kg,stk
.1209
- - -   ellers
0 kg,stk
.1900
- -   andre
0 kg,stk
-   håndvesker, også med skulderreimer, herunder håndvesker uten håndtak:
.2100
- -   med ytterside av lær eller kunstlær
0 kg,stk
.2200
- -   med ytterside av plast (som plater, duk eller folier) eller tekstilmateriale
0 kg,stk
.2900
- -   andre
0 kg,stk
-   varer av det slag som vanligvis bæres i lommen eller håndvesken:
.3100
- -   med ytterside av lær eller kunstlær
0 kg,stk
.3200
- -   med ytterside av plast (som plater, duk eller folier) eller tekstilmateriale
0 kg,stk
.3900
- -   andre
0 kg,stk
-   ellers:
- -   med ytterside av lær eller kunstlær:
.9101
- - -   ryggsekker
0 kg,stk
.9109
- - -   andre
0 kg,stk
- -   med ytterside av plast (som plater, duk eller folier) eller tekstilmateriale:
.9201
- - -   ryggsekker
0 kg,stk
.9202
- - -   sykkelvesker
0 kg,stk
.9209
- - -   andre
0 kg,stk
.9900
- -   andre
0 kg,stk

42.03

Klær og tilbehør til klær, av lær eller kunstlær.

 
-   klær:
- -   for herrer eller gutter:
.1001
- - -   jakker
0 kg,stk
.1004
- - -   andre
0 kg,stk
- -   for damer eller piker:
.1005
- - -   jakker
0 kg,stk
.1009
- - -   andre
0 kg,stk
-   hansker, vanter og votter:
.2100
- -   spesiallaget for sportsbruk
0 kg,par
- -   ellers:
.2901
- - -   arbeidshansker og -votter helt av lær eller kunstlær (mansjettene kan være av annet materiale)
0 kg,par
.2902
- - -   andre arbeidshansker og -votter
0 kg,par
.2909
- - -   andre hansker, vanter og -votter
0 kg,par
.3000
-   belter og bandolærer
0 kg,stk
.4000
-   annet tilbehør til klær
0 kg

42.04

Utgått. (jf. HS2007, overført til posisjon 42.05)

 

42.05

 

 
.0000
  Andre varer av lær eller kunstlær
0 kg

42.06

 

 
.0000
  Varer av tarmer (unntatt av worm­gut), gullslager­hinner, blærer eller sener
0 kg