A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   2 4Tobakk og varer framstilt av tobakkserstatninger


Note
1. Dette kapittel omfatter ikke medisinske sigaretter (kapittel 30) .
 
Varenummernote
1. Med uttrykket "vannpipetobakk" i vare­nummer 24.03.1100 forstås tobakk som skal røykes i en vannpipe, og som består av en blanding av tobakk og glyserol, også med innhold av aromatiske oljer og aromatiske ekstrakter, melasse eller sukker, med eller uten frukt som smaksstoff. Produkter uten innhold av tobakk, og som skal røykes i en vannpipe, er imidlertid unntatt fra dette varenummeret. 

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

24.01

Tobakk, ubearbeidd; avfall av tobakk.

 
.1000
-   tobakk, ikke strippet
0 kg
.2000
-   tobakk, helt eller delvis strippet
0 kg
.3000
-   avfall av tobakk
0 kg

24.02

Sigarer, cerutter, sigarilloer og sigaretter av tobakk eller tobakkerstatninger.

 
-   sigarer, cerutter og sigarilloer med innhold av tobakk:
.1001
- -   sigarer
0 kg
.1009
- -   ellers
0 kg
.2000
-   sigaretter med innhold av tobakk
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

24.03

Annen bearbeidd tobakk samt andre varer fremstilt av tobakkerstatninger; "homogenisert" eller "rekon­sti­tuert" tobakk; tobakk­ekstrakter og tobakk­essenser.

 
-   røyketobakk, også med innhold av tobakkerstatninger, uansett mengde:
.1100
- -  
vannpipetobakk som beskrevet i varenummernote 1 til dette kapittel
0 kg
.1900
- -  
ellers
0 kg
-   annen:
.9100
- -   "homogenisert" eller "rekonstituert" tobakk
0 kg
- -   ellers:
.9910
- - -   tobakkekstrakter og tobakkessenser
0 kg
- - -  
annen:
.9991
- - - -  
skråtobakk og snus
0 kg
.9999
- - - -  
ellers
0 kg