A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   2 3Reststoffer og avfall fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefôr


Note
1.Posisjon 23.09 omfatter produkter av det slag som brukes til dyre­fôr, ikke nevnt eller innbefattet annet sted, fremstilt ved å bearbeide vege­tabilske eller animalske materialer i en slik grad at de mister sin ves­entlige karak­ter av det opprinnelige materiale. Derimot omfatter posi­sjon 23.09 ikke vege­tabilsk avfall samt vegetabilske reststoffer og bi­produkter av slik be­ar­beiding.
 
Varenummernote
1.Med “raps- og rybsfrø med lavt innhold av erukasyre” i vare­numrene 23.06.4110 og 23.06.4190 forstås slike frø som er definert i varenummernote 1 til kapittel 12.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

23.01

Mel og pelleter av kjøtt, flesk, slakteavfall, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller av andre virvelløse dyr som lever i vann, utjenlig til menneskeføde; grakse.

 

N

.1000
-   mel og pelleter av kjøtt, flesk eller slakteavfall; grakse
113,61 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE: 102,24
SACU: 96,56
G+: 79,53
 
-   mel og pelleter av fisk, krepsdyr, bløtdyr eller av andre virvelløse dyr som lever i vann:
.2010
- -   til dyrefôr
0 kg
.2090
- -   ellers
0 kg

23.02

Kli, spissmel og andre reststoffer, også i form av pelleter, fra sikting, maling eller annen behandling av korn eller belgfrukter.

 
-   av mais:
.1010
- -   til dyrefôr
2,59 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 2,33
G+: 1,81
 
.1090
- -   ellers
0 kg

N

.3000
-   av hvete
2,59 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 2,33
G+: 1,81
 
-   av annet korn :
.4010
- -  

av ris, ikke til dyrefôr

0 kg
.4090
- -   ellers
2,59 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 2,33
G+: 1,81
 
-   av belgfrukter:
.5010
- -   til dyrefôr
2,59 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 2,33
G+: 1,81
 
.5090
- -   ellers
0 kg

23.03

Reststoffer fra stivelsesfremstilling og liknende rest­stoffer, betepulp, bagasse og annet avfall fra sukker­fremstilling, drank og annet avfall fra bryg­gerier eller brennerier, også i form av pelleter.

 
-   reststoffer fra stivelsesfremstilling og liknende reststoffer:
- -   til dyrefôr:
.1011
- - -  
av mais
2,96 CO,GSP,PE, kg
 
SACU,UA: 2,66
G+: 2,07
 
.1012
- - -  
av poteter
2,96 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 2,66
EU,G+: 0
 
.1019
- - -  
annet
2,96 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 2,66
G+: 2,07
 
.1090
- -   ellers
0 kg
-   betepulp, bagasse og annet avfall fra sukkerfremstilling:
.2010
- -   til dyrefôr
2,96 CO,GSP,PE,PH, kg
 
SACU: 2,66
G+: 2,07
 
.2090
- -   ellers
0 kg
-   drank og annet avfall fra bryggerier eller brennerier:
.3010
- -   til dyrefôr
2,96 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 2,66
G+: 2,07
 
.3090
- -   ellers
0 kg

23.04

Oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i form av pelleter, etter utvinning av soyaolje.

 
.0010
-   til dyrefôr
2,48 CO,GSP,PE,PH, kg
 
SACU: 2,23
G+: 1,74
 
.0090
-   ellers
0 kg

23.05

Oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i form av pelleter, etter utvinning av jordnøttolje.

 
.0010
-   til dyrefôr
2,66 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 2,39
G+: 1,86
 
.0090
-   ellers
0 kg

23.06

Oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i form av pelleter, etter utvinning av vegetabilske fettstoffer eller oljer, unntatt de som hører under posisjon 23.04 eller 23.05.

 
-   av bomullsfrø:
.1010
- -   til dyrefôr
2,34 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 2,10
G+: 1,64
 
.1090
- -   ellers
0 kg
-   av linfrø:
.2010
- -   til dyrefôr
2,34 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 2,10
G+: 1,64
 
.2090
- -   ellers
0 kg
-   av solsikkefrø:
.3010
- -   til dyrefôr
2,34 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 2,10
G+: 1,64
 
.3090
- -   ellers
0 kg
-   av raps- og rybsfrø:
- -   av raps- og rybsfrø med lavt innhold av erukasyre:
.4110
- - -   til dyrefôr
2,34 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 2,10
G+: 1,64
 
.4190
- - -   ellers
0 kg
- -   annet:
.4910
- - -   til dyrefôr
2,34 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 2,10
G+: 1,64
 
.4990
- - -   ellers
0 kg
-   av kokosnøtter eller kopra:
.5010
- -   til dyrefôr
2,34 CO,GSP,PE,PH, kg
 
SACU: 2,10
G+: 1,64
 
.5090
- -   ellers
0 kg
-   av palmenøtter eller palmekjerner:
- -  

til dyrefôr:

.6011
- - -  

av palmenøtter

2,34 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 2,10
G+: 1,64
 
.6012
- - -  

av palmekjerner

2,34 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 2,10
G+: 1,64
 
.6090
- -   ellers
0 kg
-   andre:
.9010
- -   til dyrefôr
2,34 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 2,10
G+: 1,64
 
.9090
- -   ellers
0 kg

23.07

Vinberme; rå vinstein.

 
.0010
-   til dyrefôr
1,74 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 1,56
G+: 1,22
 
.0090
-   ellers
0 kg

23.08

 

 
.0000
 

Vegetabilske materialer og vegetabilsk avfall, vegetabilske reststoffer og biprodukter, også i form av pelleter, av det slag som brukes til dyrefôr, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

1,69 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 1,52
G+: 1,18
 

23.09

Tilberedte produkter av det slag som brukes til dyrefôr.

 
-   hunde- eller kattemat, i pakninger for detaljsalg:
- -   med innhold av kjøtt eller slakteavfall av landdyr, i lufttett lukket emballasje:

D 25

.1011
- - -   hundemat
0 kg
.1012
- - -   kattemat
0 kg
   
- -   annen:
.1091
- - -   hundemat
0 kg
.1092
- - -   kattemat
0 kg
-   ellers:
- -   med innhold av kjøtt eller slakteavfall av landdyr, i lufttett lukket emballasje:

D 25

.9011
- - -   til kjæledyr
0 kg
   
.9020
- - -   til andre dyr
3,57 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 3,21
G+: 2,50
 
- -   annen:
- - -   fiskefôr; konsentrert limvann:
.9030
- - - -   til akvariefisk; konsentrert limvann ("fish solubles")
0 kg
.9040
- - - -   til annen fisk
3,57 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 3,21
G+: 2,50
FO: 0
 
- - -   fuglemat:
.9050
- - - -   til kjæledyr
0 kg
.9060
- - - -   til andre fugler
3,57 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 3,21
G+: 2,50
 
- - -   ellers:
.9080
- - - -   til kjæledyr
0 kg
- - - -   til andre dyr:
.9094
- - - - -  
som inneholder minst 10 vektprosent, men ikke over 30 vektprosent melk og/eller naturlige melke­bestanddeler
156 % CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 140,4 %
G+: 109,2 %
 
.9095
- - - - -  
som inneholder over 30 vektprosent melk og/eller naturlige melkebestanddeler
156% CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 140,4%
G+: 109,2 %
 
.9096
- - - - -  
av vegetabilske fettstoffer eller oljer, industrielle monokarboksylsyrer eller sure oljer fra raffinering, uten innhold av andre stoffer som hører under kapitlene 1 - 23, kapittel 35 eller posisjon 38.23
3,57 CO,CR,GSP,PA,PE, kg
 
PH,SACU: 3,21
G+: 2,50
 
.9097
- - - - -  
som inneholder minst 49 vektprosent kolinklorid, på en organisk eller uorganisk bærer
3,57 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 3,21
G+: 2,50
 
.9099
- - - - -  
andre
3,57 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 3,21
G+: 2,50