A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   2 1Forskjellige tilberedte næringsmidler


Noter

1. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. grønnsakblandinger som hører under posisjon 07.12;
  b. brente kaffeerstatninger som inneholder kaffe, uansett mengde (posi­sjon 09.01);
  c. te tilsatt smaksstoffer (posisjon 09.02);
  d. krydderier og andre produkter som hører under posisjonene 09.04 - 09.10;
  e. næringsmidler, unntatt varer beskrevet under posisjon 21.03 eller 21.04, som inneholder mer enn 20 vekt­prosent pølse, kjøtt, flesk, slakteavfall, blod, fisk, kreps­dyr, bløt­dyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann, eller enhver blanding derav (kapittel 16);
  f. gjær som foreligger som legemiddel, og andre produkter som hører under posisjon 30.03 eller 30.04;
  g. tilberedte enzymer som hører under posisjon 35.07.
2. Ekstrakter av slike erstatninger som er nevnt i note 1.b. ovenfor, skal klassifiseres under posisjon 21.01.
3. Med uttrykket “homogeniserte, sammensatte næringsmidler” i posisjon 21.04 forstås næringsmidler av fint homogeniserte blandinger av to eller flere basisstoffer, som f.eks. kjøtt, flesk, fisk, grønnsaker, frukter eller nøtter, pakket for detaljsalg som ­mat for spedbarn og småbarn eller til dietetisk bruk, i be­holdere med netto inn­hold høyst 250 gram. Ved anvendelse av denne de­fi­nisjon skal det ses bort fra små mengder bestanddeler som kan være til­satt som smaksstoff, konserveringsmiddel eller for andre formål. Slike næringsmidler kan inneholde små mengder synlige biter av ingredienser.
 

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

N 21.01

Ekstrakter, essenser og konsentrater av kaffe, te eller maté, og varer fremstilt på basis av disse ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på basis av kaffe, te eller maté; brente sikorirøtter og andre brente kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og konsentrater derav.

 
-   ekstrakter, essenser og konsentrater av kaffe, og varer fremstilt på basis av disse ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på basis av kaffe:
.1100
- -   ekstrakter, essenser og konsentrater
0 kg
.1200
- -  

varer fremstilt på basis av ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på basis av kaffe

0 kg
-   ekstrakter, essenser og konsentrater av te eller maté, og varer fremstilt på basis av disse ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på basis av te eller maté:
.2010
- -   ekstrakter, essenser eller konsentrater av te
0 kg
.2090
- -  

ellers

0 kg
.3000
-   brente sikorirøtter og andre brente kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og konsentrater derav
0 kg

N 21.02

Gjær (aktiv eller inaktiv); andre døde, encellede mikroorganismer (unntatt vaksiner som hører under posisjon 30.02); tilberedt bakepulver.

 
-   aktiv gjær:
.1010
- -   vingjær
0 kg
.1020
- -   bakegjær, flytende, presset eller tørket
21 % AL,BA,CA,CO,CR, kg
 
EFTA,EG,EØS,G+,
GCC,GE,HK,KR,
MA,ME,PA,PE,PH,
RS,SACU,SG,UA: 0
 
.1090
- -   ellers
21 % AL,BA,CA,CL,CO, kg
 
CR,EFTA,EG,EØS,
G+,GCC,GE,HK,IL,
JO,KR,LB,MA,ME,
MK,MX,PA,PE,PH,
PS,RS,SACU,SG,
TN,TR,UA: 0
 
-   inaktiv gjær; andre døde, encellede mikroorganismer:
.2010
- -   gjær til dyrefôr
2,66 AL,BA,CA,CL,CR, kg
 
EFTA,EG,EØS,G+,
GCC,GE,HK,KR,MA,
ME,PA,PH,RS,
SACU,UA: 2,58
CO,GSP,PE: 2,39
MA,PS,SG: 0
 
.2020
- -   annen inaktiv gjær
21 % AL,BA,CA,CL,CO, kg
 
CR,EFTA,EG,EØS,
G+,GCC,GE,GSP,
HK,IL,JO,KR,LB,
MA,ME,MK,PA,PE,
PH,PS,RS,SACU,
SG,TN,TR,UA: 0
 
.2031
- -   andre døde, encellede mikroorganismer, til dyrefôr
2,66 AL,BA,CA,CL,CR, kg
 
EFTA,EG,EØS,G+,
GCC,GE,HK,KR,LB,
MA,ME,PA,PH,RS,
SACU,SG,UA: 2,58
CO,GSP,PE: 2,39
 
.2040
- -   andre døde, encellede mikroorganismer, ikke til dyrefôr
0 kg
.3000
-   tilberedt bakepulver
0 kg

N 21.03

Sauser og preparater for tillaging av sauser; tilberedte smaksstoffer; sennepsmel og tilberedt sennep.

 
.1000
-   soyasaus
0 kg
-   tomatketchup og annen tomatsaus:
.2010
- -   tomatketchup
0 kg
- -   annen tomatsaus:
.2021
- - -   med innhold av kjøtt, flesk eller spiselig slakteavfall
24,17 kg
.2029
- - -   ellers
24,17 kg
.3000
-  

sennepsmel og tilberedt sennep

0 kg
-   andre:
.9010
- -   majones og remulade
4,54 kg
- -   ellers:
.9091
- - -   flytende "mango chutney"
27,66 BA,CL,CR,GCC,GE, kg
 

LB,MA,PA,PH,PS: 0

 
.9099
- - -   ellers
27,66 kg

N 21.04

Supper og buljonger samt preparater for tillaging av supper og buljonger; homogeniserte, sammensatte næringsmidler.

 
-   supper og buljonger samt preparater for tillaging av supper og buljonger:
- -   i lufttett lukket emballasje:

D 25

- - -   kjøttsuppe (buljong):
.1011
- - - -   tørket
15,27 GSP: 4,72 kg
 
AL,BA,CA,CL,CO,
CR,EFTA,EG,EØS,
G+,GCC,GE,HK,IL,
JO,KR,LB,MA,ME,
MK,PA,PE,PH,PS,
RS,SACU,SG,TN,
TR,UA: 0
 
.1019
- - - -   ellers
15,27 kg
.1020
- - -   grønnsaksuppe, også innkokt, uten innhold av kjøtt, flesk eller ekstrakter derav
2,98 kg
.1030
- - -   fiskesuppe (inneholdende minst 25 vektprosent fisk)
2,98 kg
.1040
- - -   annen
25,81 kg
- -   ellers:
.1050
- - -   med innhold av kjøtt, flesk eller ekstrakter derav
25,81 kg
.1060
- - -   fiskesuppe (inneholdende minst 25 vektprosent fisk)
2,98 kg
.1090
- - -   annen
4,21 kg
-   homogeniserte, sammensatte næringsmidler:
.2001
- -   næringsmidler bestemt for småbarn, i pakninger for detaljsalg
31,71 GSP: 26,95 kg
.2009
- -   ellers
31,71 GSP: 26,95 kg

N 21.05

Spise-is, også med innhold av kakao.

 
.0010
-   med innhold av kakao
9,66 kg
-   ellers:
.0020
- -   med innhold av fett
10,92 kg
.0090
- -   annen
28 % GSP: 2,5 % kg
 
AL,BA,CA,CL,CO,
CR,EFTA,EG,EØS,
G+,GCC,GE,HK,IL,
JO,KR,LB,MA,ME,
MK,PA,PE,PH,PS,
RS,SACU,SG,TN,
TR,UA: 0
 

N

21.06

Tilberedte næringsmidler, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

 
-  
proteinkonsentrater og teksturerte proteinsubstanser:
.1001
- -  
til dyrefôr
55,95 kg
.1009
- -   ellers
55,95 kg
-  

andre:

.9010
- -   sammensatte, alkoholfrie produkter tilberedte på basis av ekstrakter som hører under posisjon 13.02, av det slag som brukes til fremstilling av drikkevarer
4,5 % AL,BA,CA,CL,CO, kg
 
CR,EFTA,EG,EØS,
G+,GCC,GE,GSP,
HK,IL,JO,KR,LB,
MA,ME,MK,PA,PE,
PH,PS,RS,SACU,
SG,TN,TR,UA: 0
 
.9020
- -   tilberedte produkter av saft av epler eller solbær, til fremstilling av drikkevarer
19 % GSP: 9 % kg
 
AL,BA,CA,CL,CO,
CR,EFTA,EG,EØS,
G+,GCC,GE,HK,IL,
JO,KR,LB,MA,ME,
MK,PA,PE,PH,PS,
RS,SACU,SG,TN,
TR,UA: 8,7 %
 
- -   andre tilberedte produkter til fremstilling av drikkevarer:
.9031
- - -   sukkersirup tilsatt smaks- eller fargestoffer
19 % CO,CR,EU,G+,GSP, kg
 
MA,PE,PH,SACU,
UA: 0
 
.9039
- - -   ellers
19 % AL,BA,CA,CL,CO, kg
 
CR,EFTA,EG,EØS,
G+,GCC,GE,GSP,
HK,IL,JO,KR,LB,
MA,ME,MK,PA,PE,
PH,PS,RS,SACU,
SG,TN,TR,UA: 0
 
- -   drops, pastiller og tyggegummi, uten innhold av sukker:
.9045
- - -  

inneholdende nikotin (produkter som benyttes av personer som ønsker å slutte og røyke)

0 kg
.9047
- - -  

andre drops og pastiller

0 kg
.9048
- - -  

annen tyggegummi

0 kg
- -   fløteerstatninger:
.9051
- - -   i tørr form
8,20 GSP: 6,01 kg
 
AL,BA,CA,CL,CO,
CR,EFTA,EG,EØS,
G+,GCC,GE,HK,IL,
JO,KR,LB,MA,ME,
MK,PA,PE,PH,PS,
RS,SACU,SG,TN,
TR,UA: 5,83
 
.9052
- - -   i flytende form
8,20 GSP: 3,01 kg
 
AL,BA,CA,CL,CO,
CR,EFTA,EG,EØS,
G+,GCC,GE,HK,IL,
JO,KR,LB,MA,ME,
MK,PA,PE,PH,PS,
RS,SACU,SG,TN,
TR,UA: 2,92
 
.9060
- -   fettemulsjoner og liknende produkter som inneholder mer enn 15 vektprosent melkefett
20,73 kg
- -   andre:
.9093
- - -  

til dyrefôr

31,71 kg
.9098
- - -  
ellers
31,71 kg