A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   1 5Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer samt spaltningsprodukter derav; tilberedt spisefett; animalsk og vegetabilsk voks


Noter

1.Dette kapittel omfatter ikke:
 a.svinefett eller fjærfefett som hører under posisjon 02.09;
 b.kakaosmør (fett eller olje) (posisjon 18.04);
 c.tilberedte næringsmidler som inne­holder mer enn 15 vekt­prosent av pro­duk­ter som hører under posisjon 04.05 (vanligvis kapittel 21);
 d.grakse (posisjon 23.01) eller reststoffer som hører under posisjonene 23.04 - 23.06;
 e.fettsyrer, tilberedt voks, lege­midler, malinger, lakker, såpe, par­fyme-, kosmetikk- og toalett­preparater, sulfonerte oljer og andre varer som hører under avsnitt VI;
 f.faktis fremstilt av oljer (posisjon 40.02).
2.Posisjon 15.09 omfatter ikke oliven­olje som er ekstrahert med opp­­løs­nings­middel (posisjon 15.10).
3.Posisjon 15.18 omfatter ikke fett­stoffer eller oljer eller deres frak­sjoner, som bare er denaturert. Slike produkter skal klassifi­seres i samme posisjon som til­svarende udenaturerte fett­­stoffer og oljer og deres fraksjoner.
4.Nøytralisasjonsmasser (soap-stocks), olje­fot og bunn­fall, stearin­­bek, gly­serol­bek og ull­fett­bek hører under posisjon 15.22.
 
Varenummernote.
1.Med “raps- og rybsolje med lavt innhold av eruka­syre” i vare­­numrene 15.14.1110 - 15.14.1990 for­stås den ikke-flyktige olje som inne­­holder mindre enn 2 vekt­prosent eruka­syre.
 
 

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

N 15.01

Svinefett (herunder smult) og fjærfefett, unntatt det som hører under posisjon 02.09 eller 15.03.

 
.1000
-  
smult
8,64 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 7,77
G+: 6,05
 
.2000
-  
annet svinefett
8,64 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 7,77
G+: 6,05
 
.9000
-  
ellers
8,64 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 7,77
G+: 6,05
 

N 15.02

Talg og annet fett av storfe, sauer eller geiter, unntatt det som hører under posisjon 15.03.

 
-  
talg:
.1010
- -   til dyrefôr
3,91 GSP,SACU: 3,51 kg
 

G+: 2,74

 
.1090
- -   ellers
0 kg
-  
ellers:
.9010
- -  
til dyrefôr
3,91 GSP,SACU: 3,51 kg
 

G+: 2,74

 
.9090
- -  
ellers
0 kg

15.03

 

 
N .0000
  Solarstearin, isterolje, oleostearin (presstalg), oleomargarin og talgolje, ikke emulgert, oppblandet eller bearbeidd på annen måte
0 kg

N

15.04

Fett og oljer samt deres fraksjoner, av fisk eller sjøpattedyr, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede.

 
-   tran (fiskeleverolje) og dens fraksjoner:
.1011
- -   til dyrefôr, herunder veterinærtran
3,91 AL,BA,CA,CL,CO, kg
 
CR,EFTA,EG,EØS,
FO,G+,GE,GCC,GL,
GSP,HK,IL,JO,KR,
LB,MA,ME,MK,
MX,PA,PE,PH,PS,
RS,SACU,SG,TN,
TR,UA: 0
 
- -   ellers:
.1020
- - -   faste fraksjoner
0 kg
- - -   annen:
.1091
- - - -   medisintran
0 kg
.1093
- - - -   industritran og blandingstran
0 kg
.1099
- - - -   annen tran
0 kg
-   fett og oljer av fisk samt deres fraksjoner, unntatt tran:
.2011
- -   til dyrefôr
3,91 AL,BA,CA,CL,CO, kg
 
CR,EFTA,EG,EØS,
FO,G+,GCC,GE,GL,
GSP,HK,IL,JO,KR,
LB,MA,ME,MK,
MX,PA,PE,PH,PS,
RS,SACU,SG,TN,
TR,UA: 0
 
- -   ellers:
.2021
- - -   haiolje
0 kg
.2031
- - -   sildeolje og andre fiskeoljer
0 kg
- - -   andre:
.2040
- - - -   faste fraksjoner
0 kg
.2099
- - - -   ellers
0 kg
-   fett og oljer av sjøpattedyr samt deres fraksjoner:
.3011
- -   til dyrefôr
3,91 AL,BA,CA,CL,CO, kg
 
CR,EFTA,EG,EØS,
FO,G+,GCC,GE,GL,
GSP,HK,IL,JO,KR,
LB,MA,ME,MK,
MX,PA,PE,PH,PS,
RS,SACU,SG,TN,
TR,UA: 0
 
.3021
- -   fett til andre formål
0 kg
- -   oljer til andre formål :
.3030
- - -   spermolje
0 kg
.3099
- - -   ellers
0 kg

15.05

 

 
.0000
  Ullfett og fettstoffer utvunnet derav (herunder lanolin).
0 kg

15.06

Andre animalske fettstoffer og oljer samt deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede.

 
.0011
-   til dyrefôr
3,91 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 3,51
G+: 2,74
 
-   ellers:
.0021
- -   beinfett, beinolje og klovolje
0 kg
- -  

andre:

.0030
- - -   faste fraksjoner
5,1 % CO,EFTA,EU,G+, kg
 
GE,GSP,PE,
SACU: 0
 
.0099
- - -   ellers
0 kg

N

15.07

Soyaolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede.

 
-   rå olje, også avslimet:
.1010
- -   til dyrefôr
4,88 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 4,39
G+: 3,42
 
.1090
- -   annen
0 kg
-   ellers:
.9010
- -   til dyrefôr
4,88 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 4,39
G+: 3,42
 
.9090
- -   annen
14,4 % CO,GSP,PE,SACU, kg
 
UA: 7,2 %
BA,EFTA,EU,G+,
GE,PH: 0
 

N 15.08

Jordnøttolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede.

 
-   rå olje:
.1010
- -   til dyrefôr
4,88 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 4,39
G+: 3,42
 
.1090
- -   annen
0 kg
-   ellers:
.9010
- -   til dyrefôr
4,88 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 4,39
G+: 3,42
 
.9090
- -   annen
14,4 % CO,EFTA,EU,G+, kg
 
GE,GSP,HK,PE,
SACU: 0
 

N 15.09

Olivenolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede.

 
-   jomfruolje:
.1010
- -   til dyrefôr
4,88 IL,JO,PS,TN,TR: 4,87 kg
 
CO,GSP,PE,
SACU: 4,39
G+: 3,42
 
.1090
- -   annen
0 kg
-   ellers:
.9010
- -   til dyrefôr
4,88 IL,JO,PS,TN,TR: 4,87 kg
 
CO,GSP,PE,
SACU: 4,39
G+: 3,42
 
.9090
- -   annen
0 kg

N 15.10

Andre oljer og deres fraksjoner, utvunnet utelukkende fra oliven, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede, herunder blandinger av disse oljer eller fraksjoner med oljer eller fraksjoner som hører under posisjon 15.09.

 
.0010
-   til dyrefôr
4,88 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 4,39
G+: 3,42
 
.0090
-   annen
0 kg

N 15.11

Palmeolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede.

 
-   rå olje:
.1010
- -   til dyrefôr
4,88 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 4,39
G+: 3,42
 
.1090
- -   annen
0 kg
-  

ellers:

.9011
- -   til dyrefôr
4,88 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 4,39
G+: 3,42
 
- -  

andre:

.9020
- - -   faste fraksjoner
14,4 % CO,CR,EFTA,EU, kg
 
G+,GE,GSP,PA,
PE,SACU: 0
 
.9099
- - -   ellers
0 kg

N

15.12

Solsikkeolje, saflorolje og bomullsfrøolje samt deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede.

 
-   solsikkeolje og saflorolje samt deres fraksjoner:
- -   rå olje:
.1110
- - -   til dyrefôr
4,88 UA: 4,40 kg
 
CO,GSP,PE,
SACU: 4,39
G+: 3,42
 
.1190
- - -   annen
0 kg
- -   ellers:
.1910
- - -   til dyrefôr
4,88 UA: 4,40 kg
 
CO,GSP,PE,
SACU: 4,39
G+: 3,42
 
.1990
- - -   annen
14,4 % CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 7,2 %
RS: 7 %
BA,EFTA,EU,G+,
GE,MX,UA: 0
 
-   bomullsfrøolje og dens fraksjoner:
- -   rå olje, også befridd for gossypol:
.2110
- - -   til dyrefôr
4,88 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 4,39
G+: 3,42
 
.2190
- - -   annen
0 kg
- -   ellers:
.2911
- - -   til dyrefôr
4,88 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 4,39
G+: 3,42
 
- - -   ellers:
.2920
- - - -   faste fraksjoner
14,4 % CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 7,2%
EFTA,EU,G+,GE,
UA: 0
 
.2999
- - - -   annen
12,7 % MX: 10 % kg
 
CO,GSP,PE,
SACU: 6,3 %
EFTA,EU,G+,GE,
UA: 0
 

N 15.13

Kokosolje (kopraolje), palmekjerneolje og babassuolje samt deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede.

 
-   kokosolje (kopraolje) og dens fraksjoner:
- -   rå olje:
.1110
- - -   til dyrefôr
4,88 CO,CR,GSP,PA,PE, kg
 
PH,SACU: 4,39
G+: 3,42
 
.1190
- - -   annen
0 kg
- -  

ellers:

.1911
- - -   til dyrefôr
4,88 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 4,39
G+: 3,42
 
- - -   ellers:
.1920
- - - -   faste fraksjoner
14,4 % UA: 7,2 % kg
 
CO,CR,EFTA,EU,
G+,GE,GSP,PA,PE,
PH,SACU: 0
 
.1999
- - - -   annen
12,7 % UA: 7,2 % kg
 
CO,CR,EFTA,EU,
G+,GE,GSP,PA,PE,
PH,SACU: 0
 
-   palmekjerneolje og babassuolje samt deres fraksjoner:
- -   rå olje:
.2110
- - -   til dyrefôr
4,88 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 4,39
G+: 3,42
 
.2190
- - -   ellers
0 kg
- -  

andre:

.2911
- - -   til dyrefôr
4,88 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 4,39
G+: 3,42
 
- - -   ellers:
.2920
- - - -   faste fraksjoner
14,4 % UA: 7,2 % kg
 
CO,CR,EFTA,EU,
G+,GE,GSP,PA,PE,
SACU: 0
 
.2999
- - - -   annen
12,7 % UA: 7,2 % kg
 
CO,CR,EFTA,EU,
G+,GE,GSP,PA,PE,
SACU: 0
 

N 15.14

Raps-, rybs- og sennepsolje samt deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede.

 
-   raps- og rybsolje med lavt innhold av erukasyre, og dens fraksjoner:
- -   rå olje:
.1110
- - -   til dyrefôr
4,88 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 4,39
G+: 3,42
 
.1190
- - -   ellers
0 kg
- -   annen:
.1910
- - -   til dyrefôr
4,88 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 4,39
G+: 3,42
 
.1990
- - -   ellers
14,4 % BA,CO,EFTA,EU, kg
 
G+,GE,GSP,PE,
SACU,UA: 0
 
-   annen:
- -   rå olje:
.9110
- - -   til dyrefôr
4,88 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 4,39
G+: 3,42
 
.9190
- - -   ellers
0 kg
- -   annen:
.9910
- - -   til dyrefôr
4,88 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 4,39
G+: 3,42
 
.9990
- - -   ellers
14,4 % CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 7,2 %
EFTA,EU,G+,GE: 0
 

N 15.15

Andre vegetabilske fettstoffer og oljer (herunder jojobaolje), samt deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede.

 
-   linolje og dens fraksjoner:
- -   rå olje:
.1110
- - -   til dyrefôr
4,88 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 4,39
G+: 3,42
 
.1190
- - -   annen
0 kg
- -  

ellers:

.1910
- - -   til dyrefôr
4,88 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 4,39
G+: 3,42
 
.1990
- - -   annen
14,4 % CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 7,2 %
BA,EFTA,EU,G+,
GE,: 0
 
-   maisolje og dens fraksjoner:
- -   rå olje:
.2110
- - -   til dyrefôr
4,88 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 4,39
G+: 3,42
 
.2190
- - -   annen
0 kg
- -   ellers:
.2910
- - -   til dyrefôr
4,88 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 4,39
G+: 3,42
 
.2990
- - -   annen
14,4 % CO,GSP,PE, kg
 
SACU 7,2 %
BA,EFTA,EU,G+,
GE: 0
 
-  

ricinusolje (kastorolje) og dens fraksjoner:

.3010
- -   til dyrefôr
4,88 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 4,39
G+: 3,42
 
.3090
- -   annen
0 kg
-   sesamolje og dens fraksjoner:
.5011
- -   til dyrefôr
4,88 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 4,39
G+: 3,42
 
- -   ellers:
.5020
- - -   rå olje
0 kg
.5099
- - -   andre
14,4 % CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 7,2 %
BA,EFTA,EU,G+,
GE,HK: 0
 
-   andre:
.9011
- -   til dyrefôr
4,88 GSP,PE,SACU: 4,39 kg
 
G+: 3,42
 
.9021
- -   olje av akajounøttskall, treoljer (herunder kinesisk treolje og dens fraksjoner) eller oiticicaolje, ikke til dyrefôr
0 kg
.9032
- -   jojobaolje og dens fraksjoner, ikke til dyrefôr
0 kg
- -   ellers:
.9070
- - -   rå olje
0 kg
- - -   annen:
.9080
- - - -   faste fraksjoner
14,4 % BA,CO,EFTA,EU, kg
 
G+,GE,GSP,PE,PH,
SACU: 0
 
.9099
- - - -   ellers
12,7 % BA,EFTA,EU,GE: 0 kg

N

15.16

Animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, helt eller delvis hydrogenerte, interforestrede, reforestrede eller elaidiniserte, også raffinerte, men ikke videre bearbeidde.

 
-   animalske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner:
- -   til dyrefôr:
.1012
- - -  
i sin helhet fra fisk eller sjøpattedyr
3,91 GSP: 3,52 kg
 
AL,BA,CA,CL,CO,
CR,EFTA,EG,EØS,
FO,G+,GCC,GE,HK,
IL,JO,KR,LB,MA,
ME,MK,MX,PA,PE,
PH,PS,RS,SACU,
SG,TN,TR,UA: 0
 
.1019
- - -  
ellers
3,91 FO: 3,77 kg
 
CO,GSP,PE,
SACU: 3,52
G+: 2,74
 
- -   ellers:
.1020
- - -   i sin helhet fra fisk eller sjøpattedyr
0 kg
.1099
- - -   ellers
5,1 % CO,EFTA,EU,G+, kg
 
GE,GSP,PE,SACU: 0
 
-  

vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner:

.2011
- -   til dyrefôr
3,91 CO,GSP,PE,PH, kg
 
SACU: 3,51
G+: 2,74
 
- -   ellers:
.2020
- - -   hydrogenert ricinusolje (kastorolje)
0 kg
.2099
- - -   ellers
14,4 % GCC,KR: 11,5 % kg
 
CO,EFTA,EU,G+,
GE,GSP,PE,SACU: 0
 

N 15.17

Margarin; spiselige blandinger og produkter av animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer, eller av fraksjoner av forskjellige fettstoffer og oljer som hører under dette kapittel, unntatt spiselige fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, som hører under posisjon 15.16.

 
-   margarin, unntatt flytende margarin:
.1010
- -   til dyrefôr
3,91 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 3,51
G+: 2,74
 
- -   ellers:
.1020
- - -  

animalsk

21,2 % PH: 15 % kg

TNS 026

 

CO,GSP,PE,

SACU: 10,6 %

 
.1030
- - -  

vegetabilsk

21,2 % CO,GSP,PE, kg

TNS 026

 

SACU: 10,6 %

 
-   ellers:
.9011
- -   til dyrefôr
3,91 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 3,51
G+: 2,74
 
- -   ellers:
.9021
- - -   spiselige, flytende blandinger av vegetabilske oljer
12,7 % CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 6,3 %
EFTA,EU,G+,GE: 0
 
.9030
- - -  

flytende margarin

25,5 % CO,GSP,PE, kg

TNS 027

 

SACU: 12,7 %

 
.9040
- - -  

spiselige, flytende blandinger av animalske og vegetabilske oljer bestående hovedsakelig av vegetabilske oljer

12,7 % CO,GSP,PE, kg

TNS 028

 

SACU: 6,3 %

 
- - -  

andre:

.9091
- - - -   som inneholder over 10 vektprosent, men ikke over 15 vektprosent melkefett
0 kg
.9097
- - - -   spiselige blandinger eller produkter av det slag som benyttes som formslippmiddel, ikke nevnt eller omfattet av andre varenummer i posisjonen
0 kg
.9098
- - - -   andre
0 kg

15.18

Animalske og vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, kokte, oksiderte, dehydrerte, sulfurerte, blåste, polymeriserte med varme i vakuum eller i inert gass eller på annen måte kjemisk omdannede, unntatt de som hører under posisjon 15.16; uspiselige blandinger eller produkter av animalske eller vegetabilske fettstoffer eller oljer, eller av fraksjoner av forskjellige fettstoffer eller oljer som hører under dette kapittel, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

 
.0011
-  
til dyrefôr
3,91 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 3,52
G+: 2,74
 
-   andre:
.0021
- -   kinesisk treolje og liknende treoljer; oiticicaolje
0 kg
.0031
- -   sikkativerte oljer
0 kg
.0041
- -   linolje, kokt
0 kg
.0051
- -  

linoksyn

12,7 % AL,BA,CA,CL,CO, kg
 
CR,EFTA,EG,EØS,
G+,GCC,GE,GSP,
HK,IL,JO,KR,LB,
ME,MK,PA,PE,PH,
RS,SACU,SG,TN,
TR,UA: 0
 
.0099
- -   ellers
12,7 % CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 6,3 %
EFTA,EU,G+,GE: 0
 

15.19

Utgått. (jf. HS-96, overført til posisjon 38.23)

 

15.20

Glyserol, rå; glyserolvann og glyserollut.

 
.0010
-   til dyrefôr
3,91 AL,BA,CA,CL,CR, kg
 
EFTA,EG,EØS,G+,
GCC,GE,HK,KR,ME,
MK,PA,PH,RS,
SACU,SG,TN,
UA: 3,79
CO,GSP,PE: 3,51
 
.0090
-   ellers
0 kg

15.21

Vegetabilsk voks (unntatt triglyserider), bivoks, annen insektvoks og spermasett (hvalrav), også raffinert eller farget.

 
.1000
-   vegetabilsk voks
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

15.22

Degras; reststoffer etter behandling av fettstoffer eller animalsk og vegetabilsk voks.

 
.0011
-   til dyrefôr
3,91 AL,BA,CA,CL,CR, kg
 
EFTA,EG,EØS,G+,
GCC,GE,HK,KR,
ME,MK,PA,PH,RS,
SACU,SG,TN,
UA: 3,79
CO,PE: 3,52
GSP: 3,51
 
-   ellers:
.0020
- -   degras
0 kg
.0099
- -   ellers
0 kg