A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   1 3Skjellakk og liknende; naturlige gummier, harpikser og andre vegetabilske safter og ekstrakter


Note

1.Posisjon 13.02 skal bl.a. omfatte lakrisekstrakt, pyrethrum­ekstrakt, humle­ekstrakt, aloeekstrakt og opium.
 Posisjonen omfatter ikke:
 a.lakrisekstrakt som inneholder over 10 vektprosent saka­rose eller fo­re­lig­ger som sukkervarer (posisjon 17.04);
 b.maltekstrakt (posisjon 19.01);
 c.ekstrakter av kaffe, te eller mate (posisjon 21.01);
 d.vegetabilske safter og ekstrakter i form av alkoholholdige drikkeva­rer (kapittel 22);
 e.kamfer, glycyrrhizin og andre produkter som hører under posisjonene 29.14 eller 29.38;
 f.konsentrater av valmuehalm (“poppy straw”) som inne­holder minst 50 vektprosent alkaloider (posisjon 29.39);
 g.legemidler som hører under posisjon 30.03 eller 30.04 eller blodtype­reagenser (posisjon 30.06);
 h.garvestoff- eller fargeekstrakter (posisjon 32.01 eller 32.03);
 ij.flyktige vegetabilske oljer, “konkreter”, “absolutter”, resin­oider, eks­tra­herte oleoresiner, vandige destillater eller van­dige oppløs­ninger av flyktige vegetabilske oljer eller pro­dukter på basis av velluktende stof­fer av det slag som brukes til fremstilling av drikke­varer (kapittel 33);
 k.naturgummi (kautsjuk), balata, guttaperka, guayule, chicle eller liknende naturlige gummier (posisjon 40.01).

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

13.01

Skjellakk og liknende; naturlige gummier, harpikser, gummiharpikser og oleoresiner (f.eks. balsamer).

 
.2000
-   gummi arabicum
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

N 13.02

Vegetabilske safter og ekstrakter; pektinstoffer, pektinater og pektater; agar-agar og annet planteslim samt andre fortykningsmidler, også modifiserte, utvunnet av vegetabilske stoffer.

 
-   vegetabilske safter og ekstrakter:
.1100
- -   opium
0 kg
.1200
- -   av lakrisrot
0 kg
.1300
- -   av humle
0 kg
.1400
- -  

av efedra

3 % BA,CL,CR,EFTA, kg
 
EU,G+,GSP,HK,IL,
ME,MX,PA,SG,TN,
UA: 0
 
- -   andre:
.1903
- - -   innbyrdes blandinger av vegetabilske ekstrakter, av det slag som brukes til fremstilling av drikkevarer eller næringsmidler
3 % AL,BA,CA,CL,CO, kg
 
CR,EFTA,EG,EØS,
G+,GCC,GE,GSP,
HK,IL,KR,ME,MK,
MX,PA,PE,PH,PS,
RS,SACU,SG,TN,
UA: 0
 
.1905
- - -   av aloe, kvassia (Quassia amara), manna, pyrethrum eller planterøtter som inneholder rotenon; vaniljeoleoresiner
0 kg
.1909
- - -   ellers
3 % BA,CL,CR,EFTA, kg
 
EU,G+,GSP,HK,IL,
ME,MX,PA,PH,SG,
TN,UA: 0
 
.2000
-   pektinstoffer, pektinater og pektater
0 kg
-   planteslim og fortykningsmidler, også modifiserte, utvunnet av vegetabilske stoffer:
.3100
- -   agar-agar
0 kg
.3200
- -   planteslim og fortykningsmidler, også modifiserte, utvunnet av johannesbrød, av frø av johannesbrød eller av guarfrø
0 kg
.3900
- -   ellers
0 kg