A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   1 2Oljeholdige frø og frukter; forskjellige andre frø og frukter; planter til industriell eller medisinsk bruk; halm og fôrplanter


Noter

1.Posisjon 12.07 skal bl.a. omfatte palmenøtter og palme­kjerner, bom­ulls­frø, ricinusfrø (kastorbønner), sesamfrø, senneps­frø, saflorfrø, valmue­frø og bassiafrø. Posisjonen skal ikke omfatte produkter som hører under posisjon 08.01 eller 08.02 og heller ikke oliven (kapittel 7 eller ka­pit­tel 20).
2.Posisjon 12.08 omfatter ikke bare mel som ikke er avfettet, men også mel som er delvis avfettet og mel som har vært avfettet og deretter helt eller delvis gjenfettet med sine opp­rinnelige oljer. Posisjonen omfat­ter imidlertid ikke rest­stoffer som hører under posisjonene 23.04 - 23.06.
3.Som såfrø under posisjon 12.09 anses frø av beter, gras og urter, pryd­blomster, grønnsaker, skogstrær, frukttrær, vikker (unntatt frø av arten Vicia faba) og lupiner.
     Posisjon 12.09 omfatter imidlertid ikke følgende frøsorter, selv om de skal brukes som såfrø:
 a.frø av belgfrukter og sukkermais (kapittel 7);
 b.krydderier og andre produkter som hører under kapittel 9;
 c.korn (kapittel 10);
 d.produkter som hører under posisjonene 12.01 - 12.07 eller 12.11.
4.Posisjon 12.11 omfatter bl.a. følgende planter eller deler derav: basil­ikum, agurkurt, ginseng, isop, lakrisrot, alle sorter mynte, rosmarin, vinrute, salvie og malurt.
 Posisjon 12.11 omfatter imidlertid ikke:
 a.legemidler som hører under kapittel 30;
b.parfyme-, kosmetikk- og toalettpreparater som hører under kapittel 33;
 c.insekt-, sopp- og ugrasbekjempende midler, des­infeksjons­midler og lik­nende produkter som hører under posisjon 38.08.
5.Som “tang, tare og andre alger” under posisjon 12.12 anses ikke:
 a.døde, encellede mikroorganismer som hører under posisjon 21.02;
 b.kulturer av mikroorganismer som hører under posisjon 30.02;
 c.gjødsel som hører under posisjon 31.01 eller 31.05.
 
Varenummernote.
1.Med “raps- og rybsfrø med lavt innhold av erukasyre” i varenumrene 12.05.1010 og 12.05.1090 forstås raps- og rybsfrø som gir en ikke-flyktig olje som inneholder mindre enn 2 vektprosent erukasyre og som gir en fast bestanddel som inneholder mindre enn 30 mikromoler glykosinolater pr. gram.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

N 12.01

Soyabønner, også knuste.

 
.1000
-  
såfrø
0 kg
-  
andre:
.9010
- -   til dyrefôr
2,68 CO,CR,GSP,PA,PE, kg
 
SACU: 2,41
G+: 1,88
 
.9090
- -   ellers
0 kg

N 12.02

Jordnøtter, ikke ristede eller tilberedte på annen måte, også avskallede eller knuste.

 
.3000
-  
såfrø
0 kg
-  
andre:
- -   med skall:
.4110
- - -   til dyrefôr
3,41 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 3,06
G+: 2,39
 
.4190
- - -   ellers
0 kg
- -   avskallede, også knuste:
.4210
- - -   til dyrefôr
3,41 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 3,06
G+: 2,39
 
.4290
- - -   ellers
0 kg

N 12.03

Kopra.

 
.0010
-   til dyrefôr
3,41 CO,GSP,PE,PH, kg
 
SACU: 3,06
G+: 2,39
 
.0090
-   ellers
0 kg

N 12.04

Linfrø, også knuste.

 
.0010
-   til dyrefôr
3,41 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 3,06
G+: 2,39
 
.0090
-   ellers
0 kg

N

12.05

Raps- og rybsfrø, også knuste.

 
-   raps- og rybsfrø med lavt innhold av erukasyre:
.1010
- -   til dyrefôr
3,41 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 3,07
G+: 2,39
 
.1090
- -   ellers
0 kg
-   andre:
.9010
- -   til dyrefôr
3,41 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 3,07
G+: 2,39
 
.9090
- -   ellers
0 kg

N

12.06

Solsikkefrø, også knuste.

 
.0010
-   til dyrefôr
3,41 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 3,06
G+: 2,39
 
.0090
-   ellers
0 kg

N 12.07

Andre oljeholdige frø og oljeholdige frukter, også knuste.

 
-  
palmenøtter og palmekjerner:
.1010
- -  
til dyrefôr
3,41 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 3,06
G+: 2,39
 
.1090
- -  
ellers
0 kg
-   bomullsfrø:
.2100
- -  
såfrø
0 kg
- -  
andre:
.2910
- - -   til dyrefôr
3,41 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 3,06
G+: 2,39
 
.2990
- - -   ellers
0 kg
-  
ricinusfrø (kastorbønner):
.3010
- -  
til dyrefôr
3,41 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 3,06
G+: 2,39
 
.3090
- -  
ellers
0 kg
-   sesamfrø:
.4010
- -   til dyrefôr
3,41 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 3,06
G+: 2,39
 
.4090
- -   ellers
0 kg
-   sennepsfrø:
.5010
- -   til dyrefôr
3,41 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 3,06
G+: 2,39
 
.5090
- -   ellers
0 kg
-  
saflorfrø (Carthamus tinctorius):
.6010
- -  
til dyrefôr
3,41 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 3,06
G+: 2,39
 
.6090
- -  
ellers
0 kg
-  
melonfrø :
.7010
- -  
til dyrefôr
3,41 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 3,06
G+: 2,39
 
.7090
- -  
ellers
0 kg
-   andre:
- -   valmuefrø:
.9110
- - -   til dyrefôr
3,41 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 3,06
G+: 2,39
 
.9190
- - -   ellers
0 kg
- -   ellers:
.9910
- - -   til dyrefôr
3,41 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 3,06
G+: 2,39
 
.9990
- - -   ellers
0 kg

N

12.08

Mel av oljeholdige frø eller oljeholdige frukter, unntatt sennepsmel.

 
-   av soyabønner:
.1010
- -   til dyrefôr
3,41 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 3,06
G+: 2,39
 
.1090
- -   ellers
0 kg
-   ellers:
.9010
- -   til dyrefôr
3,41 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 3,06
G+: 2,39
 
.9090
- -   ellers
0 kg

12.09

Frø, frukter og sporer av det slag som brukes som såvarer.

 
.1000
-   sukkerbetefrø
0 kg
-   frø av fôrplanter:
.2100
- -   lusernefrø (alfalfafrø)
29,06 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 24,70
G+: 18,89
 
- -   kløverfrø (Trifolium spp.):
.2201
- - -   rødkløverfrø
29,06 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 24,70
G+: 18.89
 
.2209
- - -   ellers
29,06 EU: 28,66 kg
 
CA,EFTA: 28,26
CO,CR,GSP,PA,PE,
SACU: 24,70
G+: 18,89
 
.2300
- -   svingelfrø
17,68 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 15,02
G+: 11,49
 
.2400
- -   engrappfrø (Poa pratensis L.)
29,06 EU: 28,86 kg
 
CA: 28,46
CO,GSP,PE,
SACU: 24,70
G+: 18,89
 
.2500
- -   raigrasfrø (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)
29,06 EU: 28,86 kg
 
CA: 28,46
CO,GSP,PE,
SACU: 24,70
G+: 18,89
 
- -   andre:
.2910
- - -   kveinfrø
29,06 CA: 28,46 kg
 
CO,GSP,PE,
SACU: 24,70
G+: 18,89
 
.2920
- - -   hundegras -, rappgras- og revehalefrø
14,81 EU: 14,61 kg
 
EFTA: 14,41
CO,GSP,PE,
SACU: 12,58
G+: 9,63
 
- - -   betefrø, andre enn sukkerbetefrø:
.2931
- - - -   turnips- og kålrotfrø
29,06 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 24,70
G+: 18,89
 
.2932
- - - -   fôrbetefrø
29,06 EU: 28,76 kg
 
EFTA: 28,45
CO,GSP,PE,
SACU: 24,70
G+: 18,89
 
.2939
- - - -   ellers
29,06 EU: 28,86 kg
 
EFTA: 26,66
CO,CR,GSP,PA,
PE,SACU: 24,70
G+: 18,89
 
.2940
- - -   timoteifrø
12,25 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 10,41
G+: 7,96
 
.2990
- - -   ellers
19,42 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 16,50
G+: 12,62
 
.3000
-   frø av urteaktige planter som hovedsakelig dyrkes på grunn av sine blomster
0 kg
-   andre:
- -   grønnsakfrø:
.9110
- - -   agurk-, blomkål-, gulrot-, løk-, persille- og salatfrø
0 kg
- - -   ellers:
.9191
- - - -   kålfrø
0 kg
.9199
- - - -   andre
0 kg
.9900
- -   ellers
0 kg

N

12.10

Humle, frisk eller tørket, også malt, pulverisert eller i form av pelleter; lupulin.

 
.1000
-   humle, verken malt, pulverisert eller i form av pelleter
0 kg
.2000
-  

humle, malt, pulverisert eller i form av pelleter; lupulin

4,5 % AL,CA,CO,EFTA, kg
 

EU,G+,GCC,GSP,

KR,PE,RS,SACU,

UA: 0

 

N

12.11

Planter, plantedeler, frø og frukter av det slag som hoved­sakelig brukes til frem­stilling av parfyme­preparater, til farma­søytiske prepa­rater, til insekt- og sopp­bekjempende midler eller liknende, friske, kjølte, fryste eller tørkede, også skårne, knuste eller pul­veri­serte.

 
.2000
-   ginsengrot
0 kg
.3000
-   kokablader
0 kg
.4000
-   valmuehalm ("poppy straw")
0 kg
.5000
-  

efedra

0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

N 12.12

Johannesbrød, alger (herunder tang og tare), sukkerbeter og sukkerrør, friske, kjølte, fryste eller tørkede, også malte; fruktsteiner og fruktkjerner samt andre vegetabilske produkter (herunder ubrente sikorirøtter av varieteten Cichorium intybus sativum) av det slag som hovedsakelig brukes til menneskeføde, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

 
-   alger (herunder tang og tare):
- -  
egnet til menneskeføde:
.2110
- - -  
til dyrefôr
1,34 CO,CR,GSP,PA,PE, kg
 
PH,SACU: 1,20
G+: 0,94
 
.2190
- - -  
ellers
0 kg
- -  
ellers:
.2910
- - -   til dyrefôr
1,34 CO,CR,GSP,PA,PE kg
 
PH,SACU: 1,20
EU,G+: 0
 
.2990
- - -   ellers
0 kg
-   andre:
- -   sukkerbeter:
.9110
- - -   til dyrefôr
1,34 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 1,20
G+: 0,94
 
.9190
- - -   ellers
0 kg
- -  
johannesbrød:
.9210
- - -  
til dyrefôr
1,34 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 1,20
G+: 0,94
 
.9290
- - -  
ellers
0 kg
- -  

sukkerrør:

.9310
- - -   til dyrefôr
1,34 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 1,20
G+: 0,94
 
.9390
- - -  
ellers
0 kg
.9400
- -  
sikorirøtter
0 kg
.9900
- -   ellers
0 kg

12.13

Halm og agner av korn, ubearbeidd, også hakket, malt, presset eller i form av pelleter.

 
.0001
-   hel halm, også presset
0,52 SACU: 0,47 kg
.0009
-  
ellers
0,52 SACU: 0,47 kg

12.14

Kålrot, fôrbeter, fôrrøtter, høy, luserne (alfalfa), kløver, esparsett, fôrkål, lupiner, vikker og liknende fôrprodukter, også i form av pelleter.

 
.1000
-   mel og pelleter av luserne (alfalfa)
1,39 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 1,25
G+: 0,97
 
-   ellers:
N
- -   kålrot:
.9011
- - -  
hel
1,59 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 1,43
G+: 1,11
 
.9019
- - -  
ellers
288 % CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 259,2 %
G+: 201,6 %
 
- -   andre:
.9091
- - -   høy
1,39 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 1,25
G+: 0,97
 
.9099
- - -   ellers
1,39 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 1,25
G+: 0,97