A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   1 0Korn


Noter

1. A. De produkter som er nevnt i posisjonene i dette kapittel, skal bare klassifiseres under disse posisjoner hvis korn er til­stede, også i aks eller på strå.
  B. Dette kapittel omfatter ikke korn som er avskallet eller be­arbeidd på annen måte. Under posisjon 10.06 føres imidlertid avskallet ris, slipt ris, polert ris, glassert ris, for­vellet (“parboiled”) ris samt bruddris.
2. Posisjon 10.05 omfatter ikke sukkermais (kapittel 7).
 
Varenummernote
1. Med “durumhvete” menes hvete av arten Triticum durum og de krysninger som er fremkommet ved å krysse Triticum durum med andre hvetearter som har det samme antall kromosomer (28) som denne arten.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

N 10.01

Hvete og blandinger av hvete og rug.

 
-  
durumhvete (hard hvete):
.1100
- -   såkorn
2,13 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 1,92
G+: 1,49
 
.1900
- -  
ellers
2,13 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 1,92
G+: 1.49
 
-  
annen:
.9100
- -  
såkorn
2,13 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 1,92
G+: 1,49
 
.9900
- -  
ellers
2,13 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 1,92
G+: 1,49
 

10.02

Rug.

 
.1000
-  
såkorn
2,13 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 1,92
G+: 1,49
 
.9000
-  
ellers
2,13 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 1,92
G+: 1,49
 

N 10.03

Bygg.

 
.1000
-  
såkorn
1,74 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 1,57
G+: 1,22
 
.9000
-  
ellers
1,74 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 1,57
G+: 1,22
 

10.04

Havre.

 
.1000
-  
såkorn
1,52 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 1,37
G+: 1,06
 
.9000
-  
ellers
1,52 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 1,37
G+: 1,06
 

N 10.05

Mais.

 
.1000
-   såkorn
0 kg
-   annen:
.9010
- -   til dyrefôr
1,78 CO,GSP,PE,PH, kg
 
SACU,UA: 1,60
G+: 1,25
 
.9090
- -   ellers
0 kg

N 10.06

Ris.

 
-   uavskallet ris ("paddy" eller "rough"):
.1010
- -   til dyrefôr
1,74 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 1,56
G+: 1,22
 
.1090
- -   ellers
0 kg
-   avskallet ("brown") ris:
.2010
- -   til dyrefôr
1,74 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 1,56
G+: 1,22
 
.2090
- -   ellers
0 kg
-   halv- eller helslipt ris, også polert eller glassert:
.3020
- -   til dyrefôr
1,74 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 1,56
IL,MK,TR: 1,54
EFTA,EU,G+: 1,14
 
.3080
- -   ellers
0 kg
-   bruddris:
.4020
- -   til dyrefôr
1,74 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 1,56
TR: 1,54
EFTA,EU,G+: 1,14
 
.4080
- -   ellers
0 kg

N 10.07

Korn av sorghum.

 
.1000
-  
såkorn
0 kg
-  
ellers:
.9010
- -   til dyrefôr
1,82 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 1,64
G+: 1,27
 
.9090
- -   ellers
0 kg

N 10.08

Bokhvete, hirse og kanarifrø; annet korn.

 
-   bokhvete:
.1010
- -   til dyrefôr
1,74 CO,GSP;PE, kg
 
SACU: 1,56
G+: 1,22
 
.1090
- -   ellers
0 kg
-   hirse:
.2100
- -  
såkorn
0 kg
- -  
ellers:
.2910
- - -   til dyrefôr
1,74 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 1,56
G+: 1,22
 
.2990
- - -   ellers
0 kg
-   kanarifrø:
.3010
- -   til dyrefôr
1,74 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 1,56
G+: 1,22
 
.3090
- -   ellers
0 kg
.4000
-  
fonio (Digitaria spp.)
2,13 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 1,92
G+: 1,49
 
.5000
-  
quinoa (Chenopodium quinoa)
2,13 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 1,92
EU,G+: 0
 
.6000
-  
rughvete ("triticale")
2,13 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 1,92
G+: 1,49
 
.9000
-   annet korn
2,13 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 1,92
G+: 1,49