A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   8Spiselige frukter og nøtter; skall av sitrusfrukter eller meloner


Noter

1.Dette kapittel omfatter ikke uspiselige frukter eller nøtter.
2.Kjølte frukter og nøtter skal klassifiseres under samme posisjoner som til­svar­ende friske frukter og nøtter.
3.Tørkede frukter eller tørkede nøtter som hører under dette kapittel kan være delvis rehydrert eller behandlet for følgende formål:
 a.for ytterligere preservering eller stabilisering (f.eks. ved moderat var­me­behandling, svovelbehandling, tilsetning av sorbinsyre eller kalium­sorbat),
 b.for å bedre eller bevare deres utseende (f. eks. tilsetning av vegetabilsk olje eller mindre mengder glukosesirup), forut­satt at de be­holder sin karakter av tørkede frukter eller nøtter.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

N 08.01

Kokosnøtter, paranøtter og akajounøtter (cashew-nøtter), friske eller tørkede, med eller uten skall.

 
-   kokosnøtter:
.1100
- -  

tørket

0 kg
.1200
- -  
med det indre skall (endokarp)
0 kg
.1900
- -   ellers
0 kg
-   paranøtter:
.2100
- -   med skall
0 kg
.2200
- -   uten skall
0 kg
-   akajounøtter (cashew-nøtter):
.3100
- -   med skall
0 kg
.3200
- -   uten skall
0 kg

N 08.02

Andre nøtter, friske eller tørkede, med eller uten skall.

 
-   mandler:
.1100
- -   med skall
0 kg
.1200
- -   uten skall
0 kg
-   hasselnøtter (Corylus spp.):
.2100
- -   med skall
0 kg
.2200
- -   uten skall
0 kg
-   valnøtter:
.3100
- -   med skall
0 kg
.3200
- -   uten skall
0 kg
-  
kastanjer (Castanea spp.):
.4100
- -  
med skall
0 kg
.4200
- -  
uten skall
0 kg
-   pistasienøtter:
.5100
- -  
med skall
0 kg
.5200
- -  
uten skall
0 kg
-  
makadamianøtter:
.6100
- -  
med skall
0 kg
.6200
- -  
uten skall
0 kg
.7000
-  
kolanøtter (Cola spp.)
0 kg
.8000
-  
betelnøtter (arekanøtter)
0 kg
-   andre:
.9010
- -   pekannøtter
0 kg
- -   ellers:
.9091
- - -   pinjekjerner
0 kg
.9099
- - -   andre
0 kg

N 08.03

Bananer, herunder kokebananer (pisanger), friske eller tørkede.

 
.1000
-  
kokebananer (pisanger)
0 kg
.9000
-  
ellers
0 kg

N 08.04

Dadler, fikener, ananas, avocadopærer, guavaer, mangoer og mangostan, friske eller tørkede.

 
.1000
-   dadler
0 kg
-   fikener:
.2010
- -   friske
0 kg
.2090
- -   ellers
0 kg
.3000
-   ananas
0 kg
.4000
-   avocadopærer
0 kg
-   guavaer, mangoer og mangostan:
.5002
- -   mangoer
0 kg
.5009
- -  

ellers

0 kg

N 08.05

Sitrusfrukter, friske eller tørkede.

 
-   appelsiner:
.1010
- -   til dyrefôr
1,74 IL,JO,PS,TN,TR: 1,73 kg
 
CO,CR,GSP,PA,
PE,SACU: 1,56
G+: 1,22
 
.1090
- -   ellers
0 kg
-   mandariner (herunder tangeriner og satsumas); klemen­tiner, wilkings og liknende krysninger av sitrus­frukter:
- -  

mandariner (herunder tangeriner og satsumas):

.2110
- - -   til dyrefôr
1,74 IL,JO,TN,TR: 1,73 kg
 
CO,CR,GSP,PA,
PE,SACU: 1,56
G+: 1,22
 
.2190
- - -   ellers
0 kg
- -  

klementiner:

.2210
- - -  

til dyrefôr

1,74 IL,JO,TN,TR: 1,73 kg

K 01

 
CO,CR,GSP,PA,
PE,SACU: 1,56
G+: 1,22
 
.2290
- - -  

ellers

0 kg
- -  

andre:

.2910
- - -  

til dyrefôr

1,74 IL,JO,TN,TR: 1,73 kg

K 01

 
CO,CR,GSP,PA,
PE,SACU: 1,56
G+: 1,22
 
.2990
- - -  

ellers

0 kg
-   grapefrukt, herunder pompelmus (pomelos):
.4010
- -   til dyrefôr
1,74 JO,TR: 1,73 kg
 
CO,CR,GSP,PA,
PE,SACU: 1,56
G+: 1,22
 
.4090
- -   ellers
0 kg
-  

sitroner (Citrus limon, Citrus limonum) og limefrukter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):

.5010
- -   til dyrefôr
1,74 IL,JO,TN,TR: 1,73 kg
 
CO,CR,GSP,PA,
PE,SACU: 1,56
G+: 1,22
 
- -   ellers:
.5020
- - -   sitroner
0 kg
.5030
- - -   limefrukter
0 kg
-   andre:
.9010
- -   til dyrefôr
1,74 JO,TN,TR: 1,73 kg
 
CO,CR,GSP,PA,
PE,SACU: 1,56
G+: 1,22
 
.9090
- -   ellers
0 kg

N 08.06

Vindruer, friske eller tørkede.

 
-   friske:
.1010
- -  

i tiden 1. august - 28./29. februar

0 kg
.1090
- -  

i tiden 1. mars - 31. juli 

0 kg
.2000
-   tørkede
0 kg

N 08.07

Meloner (herunder vannmeloner) og papayas, friske.

 
-   meloner (herunder vannmeloner):
.1100
- -   vannmeloner
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
.2000
-  

papayaer

0 kg

N 08.08

Epler, pærer og kveder, friske.

 
-   epler:
.1011
- -   i tiden 1. mai - 30. november
4,83 TN,TR: 4,58 kg
 
UA: 4,20
CO,GSP,PE,
SACU: 4,11
G+: 3,14
 
.1022
- -   i tiden 1. desember - 30. april
0 kg
-   pærer:
.3010
- -   i tiden 1. desember - 10. august
0 kg
.3020
- -   i tiden 11. august - 30. november
4,41 TN,TR: 4,11 kg
 
UA: 4,00
CO,GSP,PE,
SACU: 3,75
G+: 2,87
 
 
.4000
-   kveder
0 kg

N

08.09

Aprikoser, kirsebær, moreller, ferskener (herunder nektariner), plommer og slåpefrukter, friske.

 
-   aprikoser:
.1010
- -   i tiden 16. mai - 15. august
0 kg
.1090
- -   i tiden 16. august - 15. mai
0 kg
-   kirsebær og moreller:
.2100
- -   surkirsebær (Prunus cerasus)
5,57 UA: 4,73 kg
 
MK: 4,37
GE,LB,MA,TN,
TR: 3,17
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 0
 
.2900
- -  
ellers
5,57 UA: 3,50 kg
 
GE,LB,MA,TN,
TR: 3,17
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 0
 
-   ferskener, herunder nektariner:
- -   ferskener:
.3010
- - -   i tiden 16. mai - 15. august
0 kg
.3020
- - -   i tiden 16. august - 15. mai
0 kg
- -   nektariner:
.3030
- - -   i tiden 16. mai - 15. august
0 kg
.3090
- - -   i tiden 16. august - 15. mai
0 kg
-   plommer og slåpefrukter:
- -   plommer:
.4010
- - -   i tiden 15. april - 30. juni
0 kg
.4021
- - -   i tiden 1. juli - 20. august
0 kg
.4031
- - -   i tiden 21. august - 10. oktober
5,44 EFTA,EU,MK,TN, kg
 
UA: 4,24
GE,MA,TR: 3,03
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 0
 
.4041
- - -   i tiden 11. oktober - 31. oktober
0 kg
.4051
- - -   i tiden 1. november - 14. april
0 kg
.4060
- -   slåpefrukter
0 kg

N 08.10

Andre frukter, friske.

 
-   jordbær:
.1011
- -   i tiden 15. april - 8. juni
0 kg
- -   i tiden 9. juni - 31. oktober:
.1023
- - -   i tiden 9. juni - 30. juni
7,21 EFTA,EU,MK, kg
 
MX: 6,91
IL,JO,MA,PS,TN,
TR: 6,61
UA: 6,49
CO,CR,GSP,PA,
PE,SACU: 6,13
G+: 4,69
 
.1024
- - -   i tiden 1. juli - 9. september
7,21 TN: 6,61 kg
 
CR,GSP,PA,
SACU: 6,13
EFTA,EU,MK,MX,
CO,PE,UA:6,01
IL,JO,MA,PS,
TR: 4,81
G+: 4,69
 
.1025
- - -  

i tiden 10. september - 31. oktober

1,92 CR,GSP,SACU, kg
 
UA: 1,63
CO,MK,MX,PE: 0,72
BA,CA,EFTA,EG,
EU,G+,GCC,GE,IL,
JO,KR,MA,PA,PS,
SG,TN,TR: 0
 
.1030
- -   i tiden 1. november - 31. mars
0 kg
.1040
- -   i tiden 1. april - 14. april
0 kg
-   bringebær, bjørnebær, morbær og loganbær:
.2010
- -   bringebær
13,29 MA,MK,TN: 12,69 kg
 
GE,ME,UA; 11,96
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 0
 
.2090
- -  

ellers

0 kg
-  
solbær, hvit og rød rips samt stikkelsbær:
.3010
- -   solbær
4,27 GE: 3,84 kg
 
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 0
 
.3020
- -   hvit og rød rips
2,99 GE: 2,69 kg
 
CL,MK,UA: 2,39
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 0
 
 
.3030
- -   stikkelsbær
2,88 GE: 2,59 kg
 
CL,MK,UA: 2,50
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 0
 
-   tranebær, blåbær og annen frukt av slekten Vaccinium:
.4010
- -   tyttebær
0 kg
.4090
- -   ellers
0 kg
.5000
-   kiwi
0 kg
.6000
-   durian
0 kg
.7000
-  
kakiplommer
0 kg
-   andre:
.9010
- -   multer
0 kg
.9090
- -   ellers
0 kg

N 08.11

Frukter og nøtter (også dampkokte eller kokte i vann), fryste, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff.

 
.1000
-  

jordbær

8,59 BA,GSP,PH,SACU, kg
 
UA: 7,30
CL,CO,EG,GE,MA,
MX,PE,TN,TR: 6,99
G+: 5,58
 
-   bringebær, bjørnebær, morbær, loganbær, solbær, hvit og rød rips samt stikkelsbær:
- -   tilsatt sukker eller annet søtningsstoff:
.2011
- - -  
bjørnebær, morbær eller loganbær
8,59 CO,GE,PE: 7,30 kg
 
EU,G+,GSP,SACU: 0
 
.2012
- - -  
hvit og rød rips
8,59 CO,GE,GSP,PE, kg
 
SACU: 7,30
EU,G+: 0
 
.2013
- - -  
stikkelsbær
8,59 CO,GE,PE: 7,30 kg
 
EU,G+,GSP,SACU: 0
 
.2019
- - -  
ellers
8,59 CO,GE,GSP,PE, kg
 
SACU: 7,30
G+: 5,58
 
- -   ellers:
.2091
- - -   bringebær
8,59 CO,GE,GSP,PE, kg
 
SACU: 7,30
G+: 5,58
 
.2092
- - -  

bjørnebær, morbær eller loganbær

8,59 CO,GE,PE, kg
 
SACU: 7,30
EU,G+,GSP: 0
 
.2093
- - -   solbær
8,59 CO,GE,GSP,PE, kg
 
SACU: 7,30
G+: 5,58
 
.2094
- - -  
hvit og rød rips
8,59 CO,GE,GSP,PE, kg
 
SACU: 7,30
EU,G+: 0
 
.2095
- - -  
stikkelsbær
8,59 CO,GE,PE, kg
 
SACU: 7,30
EU,G+,GSP: 0
 
-   andre:
.9001
- -   tyttebær
8,59 EG,MA,TN,TR, kg
 
UA: 6,99
BA,CO,CR,EFTA,
EU,G+,GE,GSP,
PA,PE,SACU: 0
 
.9002
- -   multer
8,59 EG,MA,TN,TR, kg
 
UA: 6,99
BA,CO,CR,EFTA,
EU,G+,GE,GSP,
PA,PE,SACU: 0
 
.9003
- -   kirsebær
8,59 EG,GE,MA,TN,TR, kg
 
UA: 7,54
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 0
 
.9004
- -   blåbær
8,59 CA,EG,MA,TN,TR, kg
 
UA: 7,54
BA,CO,CR,EFTA,
EU,G+,GE,GSP,
PA,PE,SACU: 0
 
.9008
- -   ellers
8,59 CA,EFTA,EG,GE, kg
 
MA,PH,RS,TN,TR,
UA: 7,54
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 0
 

N 08.12

Frukter og nøtter, midlertidig konserverte (f.eks. med svoveldioksidgass, i saltlake, i svovelsyrlingvann eller i andre konserverende oppløsninger), men utjenlige til direkte forbruk i den foreliggende tilstand.

 
.1000
-   kirsebær og moreller
8,59 CL: 7,99 kg
 
UA: 7,73
GE,MA,MK,TN: 7,59
CO,EU,G+,GSP,PE,
SACU: 0
 
-   andre:
.9010
- -   sitrusfrukter
0 kg
.9020
- -   aprikoser og ferskener
0 kg
.9030
- -   jordbær
8,59 CL,MA,MX,TN: 7,99 kg
 
GE,UA: 7,73
CO,GSP,PE,
SACU: 7,30
G+: 5,58
 
.9090
- -   ellers
8,59 CL,MX,TN: 7,99 kg
 
GE,UA: 7,73
CO,GSP,PE,
SACU: 7,30
G+: 5,58
 

N

08.13

Frukter, tørkede, som ikke hører under posisjonene 08.01 - 08.06; blandinger av nøtter eller tørkede frukter som hører under dette kapittel.

 
.1000
-   aprikoser
0 kg
.2000
-   svisker
0 kg
.3000
-   epler
2,00 CL,MA,MK,TN, kg
 
TR: 1,50
BA,CA,CO,EFTA,
EU,G+,GCC,GE,
GSP,KR,PE,SACU,
UA: 0
 
-   andre frukter:
.4001
- -   blåbær
3,20 AL,BA,CA,CL,CO, kg
 
EFTA,EU,G+,GCC,
GE,GSP,KR,MA,
MK,PE,RS,SACU,
SG,TN,TR,UA: 0
 
.4002
- -   ellers
0 kg
-   blandinger av nøtter eller tørkede frukter som hører under dette kapittel:
.5010
- -   bestående hovedsakelig av nøtter som hører under posisjon 08.02
0 kg
- -   ellers:
.5091
- - -   bestående bare av nøtter som hører under posisjon 08.01 eller av nøtter som hører under posisjon 08.01 og 08.02
0 kg
.5092
- - -  

blandet frukt og nøtter, bestående av frukter og nøtter som hører under posisjonene 08.01 - 08.06

0 kg
.5099
- - -   andre blandinger
0 kg

08.14

 

 

N

.0000
 

Skall av sitrusfrukter eller meloner (herunder vannmeloner), friske, fryste, tørkede eller midlertidig konserverte i saltlake, i svovelsyrlingvann eller i andre konserverende oppløsninger.

0 kg