A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   7Grønnsaker, røtter og knoller, spiselige


Noter

1.Dette kapittel omfatter ikke fôrprodukter som hører under posisjon 12.14.
2.Betegnelsen “grønnsaker” i posisjonene 07.09, 07.10, 07.11 og 07.12 om­fatter også spiselige sopper, trøfler, oliven, kapers, gresskar, auberg­iner, sukker­mais (Zea mays var. saccharata), frukter av slektene Cap­si­cum eller Pimenta, fennikel, persille, kjørvel, estragon, karse og mer­ian (Majorana hortensis eller Origanum majorana).
3.Posisjon 07.12 omfatter alle tørkede grønnsaker av de slag som hører under posisjonene 07.01 - 07.11, unntatt:
 a.tørkede, avskallede belgfrukter (posisjon 07.13);
 b.sukkermais i slike former som er nevnt i posisjonene 11.02 - 11.04;
 c.mel, pulver, flak, granuler og pelleter av poteter (posisjon 11.05);
 d.mel og pulver av tørkede belgfrukter som hører under posisjon 07.13 (posisjon 11.06).
4.Tørkede, knuste eller malte frukter av slektene Capsicum eller Pimenta er imidlertid unntatt fra dette kapittel (posisjon 09.04).

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

N 07.01

Poteter, friske eller kjølte.

 
.1000
-   settepoteter
1,51 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 1,28
G+: 0,98
 
-   andre:
- -   i tiden 15. mai - 15. juli :
.9011
- - -   nypoteter
2,17 CA,IL,JO,MA,MK kg
 
PS,TN: 2,13
CO,GSP,PE,
SACU: 1,84
G+: 1,41
 
- - -   ellers:
.9014
- - - -   skrelte eller avskallede, også oppdelte
191 % CA,IL,JO,MA,MK, kg
 
TN: 189 %
PS: 187,4 %
CO,GSP,PE,
SACU: 162,3 %
G+: 124,2 %
 
.9018
- - - -   ellers
2,17 CA,IL,JO,MA,MK, kg
 
PS,TN: 2,13
CO,GSP,PE,
SACU: 1,84
G+: 1,41
 
- -   i tiden 16. juli - 14. mai:
.9022
- - -  
nypoteter i tiden 1. april - 14. mai
1,12 CA,IL,JO,MA,MK, kg
 
PS,TN: 1,08
CO,EG,GSP,PE,
SACU: 0,95
G+: 0,73
 
- - -  
ellers:
.9023
- - - -   skrelte eller avskallede, også oppdelte
100 % PS: 96,4 % kg
 
CA,IL,JO,MA,MK,
TN: 96 %
CO,GSP,PE,
SACU: 85 %
G+: 65 %
 
.9028
- - - -   ellers
1,12 CA,IL,JO, MA,MK, kg
 
PS,TN: 1,08
CO,EG,GSP,PE,
SACU: 0,95
G+: 0,73
 

N

07.02

Tomater, friske eller kjølte.

 
.0011
-   i tiden 1. november - 9. mai
0 kg
-   i tiden 10. mai - 10. juli:
.0022
- -   i tiden 10. mai - 31. mai
12,21 MK: 11,21 kg
 
PH,UA: 11,00
BA,CO,GSP,ME,
PE,SACU: 10,38
CR,EFTA,EU,GE,
MA,PA,PS,TN,
TR: 10,21
G+: 7,94
 
.0023
- -   i tiden 1. juni - 10. juli
12,21 MK: 11,21 kg
 
PH,UA: 11,00
BA,CO,GSP,ME,
PE,SACU: 10,38
CR,EFTA,EU,GE,
MA,PA,PS,TN,
TR: 10,21
G+: 7,94
 
.0030
-   i tiden 11. juli - 14. oktober
8,86 AL: 7,86 kg
 
BA,CO,GSP,ME,PE,
PH,SACU: 7,53
UA: 7,50
RS: 7,00
CR,EFTA,EU,GE,
MA,MK,PA,PS,TN,
TR: 6,86
G+: 5,76
 
.0040
-   i tiden 15. oktober - 31. oktober
1,60 GSP,SACU: 1,36 kg
 
MX: 0,60
AL,BA,CA,CL,CO,
CR,EFTA,EU,G+,
GCC,GE,KR,MA,
ME,MK,PA,PE,PS,
RS,TN,TR,UA: 0
 

N 07.03

Kepaløk, sjalottløk, hvitløk, purre og andre løk­slag, friske eller kjølte.

 
-   kepaløk og sjalottløk:
- -   kepaløk:
- - -   i tiden 1. september - 30. juni:
.1012
- - - -   rødløk
1,09 BA,GSP,PA,PH, kg
 
SACU: 0,93
CO,EG,IL,JO,MA,
MK,PE,TN,TR,
UA: 0,89
G+: 0,71
 
.1019
- - - -   annen
1,09 AL,BA,GSP,PA, kg
 
PH,SACU: 0,93
CL,CO,EG,IL,JO,
MA,MK,MX,PE,RS,
TN,TR,UA: 0,89
G+: 0,71
 
- - -   i tiden 1. juli - 31. august:
.1022
- - - -   rødløk
2,14 IL,JO,MA,MK,TN, kg
 
TR,UA: 1,94
BA,CO,EG,GSP,PA,
PE,PH,SACU: 1,82
G+: 1,39
 
.1029
- - - -   annen
2,14 AL,IL,JO,MA,MK, kg
 
MX,TN,TR,UA: 1,94
BA,CO,EG,GSP,
PA,PE,PH,RS,
SACU: 1,82
G+: 1,39
 
- -   sjalottløk:
.1031
- - -   i tiden 1. september - 30. juni
1,09 BA: 0,90 kg
 
EG,IL,JO,MA,MK,
TN,TR,UA: 0,79
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 0
 
.1032
- - -   i tiden 1. juli - 31. august
2,14 EG,IL,JO,MA,MK, kg
 
TN,TR,UA: 1,84
BA: 1,80
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 0
 
.2000
-   hvitløk
0 kg
-  

andre løkslag:

.9002
- -   vårløk
6,66 EG,MA,MK,TN, kg
 
TR,UA: 5,86
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 0
 
- -   purre:
.9003
- - -  
i tiden 20. februar - 31. mai
6,66 EG,MA,MK,TN, kg
 
TR,UA: 5,86
CO,GSP,PE,
SACU: 5,66
EFTA,EU,G+,GE: 0
 
.9004
- - -  
i tiden 1. juni - 19. februar
6,66 EG,MA,MK,TN, kg
 
TR,UA: 5,86
CO,GSP,PE,
SACU: 5,66
G+: 4,33
 
.9005
- -  

gressløk, herunder i potter for detaljsalg

6,66 EG, MA, MK, TN, kg
 
TR, UA: 5,86
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 0
 
.9008
- -   andre løkslag
6,66 EG,MA,MK,TN, kg
 
TR,UA: 5,86
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 0
 

N 07.04

Hodekål, blomkål, knutekål og liknende spiselig kål, frisk eller kjølt.

 
-  

blomkål og "headed" brokkoli:

- -  

blomkål:

.1011
- - -   i tiden 1. juni - 31. juli
5,82 EFTA,EU,MA, kg
 
TN: 5,52
CO,CR,GE,GSP,PA,
PE,SACU: 4,95
G+: 3,78
 
.1021
- - -   i tiden 1. august - 14. oktober
1,77 BA,CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 1,50
CR,EFTA,EU,GE,
MA,MX,PA,TN: 1,47
G+: 1,15
 
.1031
- - -   i tiden 15. oktober - 30. november
0 kg
.1041
- - -   i tiden 1. desember - 31. mai
0 kg
.1050
- -  

brokkoli

0 kg
-   rosenkål:
.2010
- -   i tiden 21. september - 31. mai
9,16 EU,JO,MA,TN: 8,76 kg
 
EFTA: 8,70
CO,CR,GE,GSP,PA,
PE,SACU: 7,79
G+: 5,95
 
.2020
- -   i tiden 1. juni - 20. september
0 kg
-   annen:
- -   hvitkål:
.9013
- - -   i tiden 1. oktober - 31. mai
1,71 AL,EFTA,EU: 1,63 kg
 
CL,MA,MK,TN: 1,55
RS,SACU: 1,54
BA,CO,CR,GE,GSP,
PA,PE: 1,45
G+: 1,11
 
.9020
- - -   i tiden 1. juni - 31. juli
3,58 AL,EU: 3,50 kg
 
MA,MK,TN: 3,42
RS: 3,30
SACU: 3,22
CO,CR,GE,GSP,PA,
PE: 3,04
G+: 2,33
 
.9030
- - -   i tiden 1. august - 30. september
0 kg
- -  

rødkål:

.9040
- - -   i tiden 1. oktober - 31. juli
1,86 AL,EFTA,EU, kg
 
MX: 1,78
JO,MA,MK,RS,
TN: 1,70
SACU: 1,67
CO,CR,GE,GSP,PA,
PE: 1,58
G+: 1,21
 
.9050
- - -   i tiden 1. august - 30. september
0 kg
.9060
- -   kinakål
0 kg
- -   ellers:
.9093
- - -   savoykål i tiden 1. desember - 30. juni
9,16 MA,MK,TN: 8,36 kg
 
GSP,PH,SACU: 7,79
AL,CA,CO,CR,
EFTA,EU,G+,GE,
KR,PA,PE,RS,UA: 0
 
.9094
- - -   savoykål i tiden 1. juli - 30. november
9,16 MA,MK,TN: 8,36 kg
 
CO,GSP,PE,PH,
SACU: 7,79
CR,EFTA,EU,G+,
GE,PA: 0
 
.9095
- - -   grønnkål i tiden 1. desember - 31. juli
9,16 MA,MK,TN: 8,36 kg
 
CO,GSP,PE,PH,
SACU: 7,79
CA,CR,EFTA,EU,
G+,GE,KR,PA: 0
 
.9096
- - -   grønnkål i tiden 1. august - 30. november
9,16 MA,MK,TN: 8,36 kg
 
CO,GSP,PE,PH,
SACU: 7,79
CR,EFTA,EU,G+,
GE,PA: 0
 
.9099
- - -   annen
0,80 GSP,SACU: 0,68 kg
 
G+: 0,52
AL,CA,CL,CO,CR,
EFTA,EG,GE,KR,
MA,MK,MX,PA,PE,
RS,SG,TN,UA: 0
 

N 07.05

Salat (Lactuca sativa) og sikori (Cichorium spp.), frisk eller kjølt.

 
-   salat:
- -   hodesalat:
- - -   issalat (herunder isbergsalat):
- - - -  
i tiden 1. mars til 31. mai:
.1112
- - - - -   hel
16,31 IL,JO,MA,PS: 15,99 kg
 
TN: 15,91
UA: 14,68
CO,GSP,PE,
SACU: 13,86
G+: 10,60
 
.1119
- - - - -  
ellers
16,31 IL,JO,MA,PS: 15,99 kg
 
TN: 15,91
UA: 14,68
CO,GSP,PA,PE,
SACU: 13,86
G+: 10,60
 
- - - -  
i tiden 1. juni - 30. november:
.1122
- - - - -   hel
10,95 IL,JO,MA,PS: 10,63 kg
 
TN: 10,55
UA: 9,86
CO,GSP,PA,PE,
SACU: 9,31
G+: 7,12
 
.1129
- - - - -  
ellers
10,95 IL,JO,MA,PS: 10,63 kg
 
TN: 10,55
UA: 9,86
CO,GSP,PA,PE,
SACU: 9,31
G+: 7,12
 
.1130
- - - -   i tiden 1. desember - 28./29. februar
0 kg
- - -  

annen:

- - - -  
i tiden 1. mars - 31. mai:
.1141
- - - - -   hel
166 % EFTA,EU,JO,MA, kg
 
TN: 163 %
UA: 149,5 %
CO,GE,GSP,PA,PE,
SACU: 141,1 %
G+: 107,9 %
 
.1149
- - - - -  
ellers
166 % EFTA,EU,JO,MA, kg
 
TN: 163 %
UA: 149,5 %
CO,GE,GSP,PA,PE,
SACU: 141,1 %
G+: 107,9 %
 
- - - -  
i tiden 1. juni - 30. september:
.1151
- - - - -   hel
74 % EU: 71 % kg
 
EFTA,MA,TN: 70 %
UA: 67 %
CO,GE,GSP,PA,
PE,SACU: 62,9 %
G+: 48,1 %
 
.1159
- - - - -  
ellers
74 % EU: 71 % kg
 
EFTA,MA,TN: 70 %
UA: 67 %
CO,G+,GSP,PA,
PE,SACU: 62,9 %
G+: 48,1 %
 
- - - -  
i tiden 1. oktober - 30. november:
.1161
- - - - -   hel
165 % EFTA,EU,MA, kg
 
TN: 161 %
UA: 148,5 %
CO,GSP,PE,
SACU: 140,3 %
GE,PA: 140,2 %
G+: 107,3 %
 
.1169
- - - - -  
ellers
165 % EFTA,EU,MA, kg
 
TN: 161 %
UA: 148,5 %
CO,GE,GSP,PA,
PE,SACU: 140,2 %
G+: 107,3 %
 
.1170
- - - -   i tiden 1. desember - 28./29. februar
0 kg
- -   annen:
- - -  
i tiden 1. april - 30. november:
.1911
- - - -   hel
17,40 EU,MA: 17,00 kg
 
CO,GE,GSP,PA,
PE,SACU: 14,79
G+: 11,31
 
.1919
- - - -  
ellers
17,40 EU,MA: 17,00 kg
 
CO,GE,GSP,PA,
PE,SACU: 14,79
G+: 11,31
 
- - -  
i tiden 1. desember - 31. mars:
.1991
- - - -   hel
10,95 CO,GSP,PA,PE, kg
 
SACU: 9,31
G+: 7,12
 
.1999
- - - -  
ellers
10,95 CO,GSP,PA,PE, kg
 
SACU: 9,31
G+: 7,12
 
-   sikori:
- -   sikorisalat (julesalat, witloof) (Cichorium intybus var. foliosum):
.2110
- - -   i tiden 1. april - 30. november
0 kg
.2190
- - -   i tiden 1. desember - 31. mars
0 kg
- -   annen:
.2910
- - -  
i tiden 1. april - 30. november
10,95 MA,TN: 10,55 kg
 
UA: 9,86
CO,GSP,PE,PH,
SACU: 9,31
CR,EFTA,EU,G+,
GE,PA: 0
 
.2990
- - -   i tiden 1. desember - 31. mars
0 kg

N

07.06

Gulrøtter, neper, rødbeter, havrerøtter, knollselleri, reddiker og liknende spiselige røtter, friske eller kjølte.

 
-   gulrøtter og neper:
.1011
- -   gulrøtter i tiden 1. mai - 31. august
2,61 EFTA,EU: 2,53 kg
 
IL,JO,MA,MX,
TN,TR: 2,45
GE,UA: 2,35
BA,CO,CR,GSP,PA,
PE,SACU: 2,22
G+: 1,70
 
.1021
- -   gulrøtter i tiden 1. september - 30. april
1,15 EFTA,EU: 1,07 kg
 
GE,UA: 1,04
IL,MA,MX,TN,
TR: 0,99
BA,CO,CR,GSP,PA,
PE,SACU: 0,98
G+: 0,75
 
.1030
- -   neper
0 kg
-   andre:
.9010
- -   knollselleri
7,93 CO,CR,GE,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 6,74
G+: 5,15
 
.9020
- -   reddiker i tiden 1. april - 30. november
19,36 MA,TN: 18,56 kg
 
UA: 17,42
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 0
 
.9030
- -   reddiker i tiden 1. desember - 31. mars
18,22 BA,CO,G+,GE,GSP, kg
 

PE,SACU: 0

 
.9040
- -   rødbeter
2,56 CR,GSP,PA,SACU, kg
 
UA: 2,18
CO,MA,PE,TN: 1,76
G+: 1,66
 
.9099
- -   ellers
0,80 AL,BA,CA,CR,EFTA, kg
 
G+,GCC,GSP,JO,
KR,MA,PA,PE,RS,
SACU,TN,UA: 0
 

N 07.07

Agurker, friske eller kjølte.

 
-   slangeagurker:
.0010
- -   i tiden 10. mars - 31. oktober
7,74 AL,EFTA,EU, kg
 
MX: 7,34
MA,MK,RS,TN,
TR: 6,94
UA: 6,80
BA,CO,CR,GE,
GSP,ME,PA,PE,
SACU: 6,58
G+: 5,03
 
.0020
- -   i tiden 1. november - 30. november
0 kg
.0030
- -   i tiden 1. desember - 9. mars
0 kg
-  

ellers:

.0092
- -  
i tiden 1. januar - 30. juni
11,49 MX: 11,09 kg
 
MA,MK,TN,TR: 10,69
ME: 10,34
UA: 10,00
BA,CO,CR,GSP,
PA,PE,SACU: 9,77
EU,G+,GE: 1,60
 
.0093
- -  
i tiden 1. juli - 31. desember
11,49 EU,MX: 11,09 kg
 
MA,MK,TN,TR: 10,69
ME: 10,34
UA: 10,00
BA,CO,CR,GE,GSP,
PA,PE,SACU: 9,77
G+: 7,47
 

N

07.08

Belgfrukter, med eller uten belg, friske eller kjølte.

 
.1000
-   erter (Pisum sativum)
9,29 EG,MA,TN,TR: 8,79 kg
 
UA: 8,36
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 0
 
-   bønner (Vigna spp., Phaseolus spp.):
.2001
- -  

brekkbønner, aspargesbønner, voks­bønner og snitte­bønner

5,31 EG,MA,MK,TN,TR, kg
 
UA: 4,81
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 0
 
.2009
- -   ellers
0,50 AL,BA,CA,CO,EFTA, kg
 
EG,G+,GE,GSP,KR,
MA,MK,PE,RS,
SACU,SG,TN,TR,
UA: 0
 
.9000
-   andre belgfrukter
0 kg

N 07.09

Andre grønnsaker, friske eller kjølte.

 
-   asparges:
.2010
- -   i tiden 1. mai - 14. november
0 kg
.2090
- -   i tiden 15. november - 30. april
0 kg
.3000
-   auberginer
0 kg
-  

selleri, unntatt knollselleri:

.4010
- -   i tiden 1. juli - 31. august
5,26 IL,JO,MA,MX,PS, kg
 
TN: 4,94
UA: 4,73
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 0
 
- -  
i tiden 1. september - 30. juni:
.4021
- - -  
i tiden 1. september - 14. desember
3,35 IL,JO,MA,MX,PS, kg
 
TN,UA: 3,03
EFTA: 3,02
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 0
 
.4022
- - -  
i tiden 15. desember - 31. mai
3,35 IL,JO,MA,MX,PS, kg
 
TN: 3,03
CO,CR,EFTA,EU,
G+,GE,GSP,PA,PE,
SACU: 0
 
.4023
- - -  
i tiden 1. juni - 30. juni
3,35 IL,JO,MA,MX,PS, kg
 
TN: 3,03
EFTA: 3,02
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 0
 
-   sopper og trøfler:
.5100
- -   sopper av slekten Agaricus (sjampinjonger)
0 kg
- -  
ellers:
.5910
- - -   trøfler
0 kg
.5990
- - -   andre
0 kg
-   frukter av slektene Capsicum eller Pimenta:
- -   søte pepperfrukter (Capsicum annuum var. annuum):
.6010
- - -   i tiden 1. juni - 30. november
0 kg
.6020
- - -   i tiden 1. desember - 31. mai
0 kg
.6090
- -   ellers
0 kg
-   spinat, New Zealand spinat og hagemelde (hagespinat):
.7010
- -   i tiden 1. mai - 30. september
19,28 TN: 18,88 kg
 
MA,TR: 18,48
BA,CO,CR,EFTA,
EU,G+,GE,GSP,PA,
PE,SACU: 0
 
.7020
- -   i tiden 1. oktober - 30. april
0 kg
-   andre:
- -   artiskokker:
.9110
- - -   i tiden 1. juni - 30. november
0 kg
.9120
- - -   i tiden 1. desember - 31. mai
0 kg
.9200
- -  

oliven

0 kg
- -  
gresskar og squash (Cucurbita spp.):
.9301
- - -  
squash (courgettes)
0 kg
.9309
- - -  
ellers
0 kg
- -  
andre:
.9910
- - -   kapers
0 kg
.9920
- - -   kruspersille
35,01 MA,TN: 34,21 kg
 
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 0
 
- - -   sukkermais:
.9930
- - - -   til dyrefôr
1,78 CO,CR,GSP,PA,PE, kg
 
RS,SACU: 1,60
EU,G+: 0
 
.9940
- - - -   ellers
0 kg
.9990
- - -  

andre

0 kg

N

07.10

Grønnsaker (også dampkokte eller kokte i vann), fryste.

 
.1000
-   poteter
3,49 GE: 3,14 kg
 
CO,EG,PE,
SACU: 2,97
CR,GSP,PA: 2,96
G+: 2,27
 
-   belgfrukter, med eller uten belg:
.2100
- -   erter (Pisum sativum)
6,26 CL,MA,MK,TN, kg
 
TR: 5,76
CO,CR,EG,GSP,PA,
PE,SACU,UA: 5,32
G+: 4,07
 
- -   bønner (Vigna spp., Phaseolus spp.) :
.2201
- - -   brekkbønner, aspargesbønner, voksbønner og snittebønner
12,07 MA,MK,TN,TR: 11,57 kg
 
CO,PE,SACU: 10,26
CR,GSP,PA: 10,25
G+: 7,85
 
.2209
- - -   ellers
0,50 CR,GSP,PA,PH: 0,43 kg
 
SACU: 0,42
AL,CA,CL,CO,
EFTA,EG,G+,GE,
KR,MA,MK,PE,RS,
SG,TN,TR,UA: 0
 
.2900
- -   andre
0 kg
.3000
-   spinat, New Zealand spinat og hagemelde (hagespinat)
0 kg
-  

sukkermais:

.4010
- -   til dyrefôr
1,78 AL,BA,CA,CL,CO, kg
 
CR,EFTA,EG,EØS,
G+,GCC,GE,HK,KR,
LB,ME,MK,PA,PH,
PS,RS,SACU,SG,
TN,TR,UA: 1,73
GSP,PE: 1,60
 
.4090
- -   ellers
0 kg
-   andre grønnsaker:
.8010
- -   asparges og artiskokker
0 kg
.8020
- -   blomkål
13,00 IL,MA,MX,PS,TN, kg
 
TR: 12,40
ME: 12,35
CO,CR,G+,GSP,
PA,PE,SACU,
UA: 11,05
G+: 8,45
 
.8030
- -  

kruspersille

6,26 UA: 5,01 kg
 
ME: 4,69
CR,EG,MA,PA,TN,
TR: 4,66
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 0
 
.8040
- -   sopper
0 kg
.8050
- -  

kepaløk

4,08 SACU: 3,47 kg
 
GSP,UA: 3,46
CO,CR,EG,IL,MA,
MX,PA,TN,TR: 3,28
ME: 3,26
PE: 3,15
G+: 2,65
 
.8060
- -  

selleri

8,50 EG,MA,TN,TR, kg
 
UA : 7,70
ME: 7,65
CO,CR,GSP,PA,
PE,SACU: 7,22
G+: 5,53
 
- -   andre:
.8091
- - -   gulrøtter
8,23 EG,IL,MA,MX,TN, kg
 
TR: 7,43
UA: 7,41
GE,ME: 7,40
CO,PE,SACU: 7,00
CR,GSP,PA,PH: 6,99
G+: 5,35
 
.8094
- - -   brokkoli
0 kg
.8095
- - -   søte pepperfrukter (Capsicum annuum var. annuum)
0 kg
.8099
- - -   andre
8,23 CR,JO,MA,MX,PA, kg
 
TN,TR,UA: 7,43
BA: 7,41
ME,PH: 7,40
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 0
 
.9000
-   grønnsakblandinger
10,71 CO,CR,GSP,PA,PE, kg
 
SACU: 9,10
G+: 6,96
 

N 07.11

Grønnsaker, midlertidig konserverte (f.eks. med svoveldioksidgass, i saltlake, i svovelsyrlingvann eller i andre konserverende oppløsninger), men utjenlige til direkte forbruk i den foreliggende tilstand.

 
-   oliven:
.2010
- -   i saltlake
0 kg
.2090
- -   ellers
0 kg
.4000
-   agurker
12,92 IL,JO,MA,PS,TN, kg
 
TR: 12,72
UA: 11,50
CO,GSP,PE,
SACU: 10,98
G+: 8,40
 
-   sopper og trøfler:
.5100
- -   sopper av slekten Agaricus (sjampinjonger)
2,98 MA,TR: 2,78 kg
 
BA,KR,SACU,
UA: 2,68
CO,GE,PE: 2,53
EU,G+: 0
 
.5900
- -   ellers
2,98 MA,TR: 2,78 kg
 
BA,EFTA,KR,
SACU,UA: 2,68
CO,PE: 2,53
EU,G+: 0
 
-  

andre grønnsaker; grønnsakblandinger:

- -   sukkermais:
.9011
- - -   til dyrefôr
1,78 AL,BA,CA,CL,CO, kg
 
CR,EFTA,EG,EØS,
G+,GCC,GE,HK,KR,
LB,ME,MK,PA,PH,
PS,RS,SACU,SG,
TN,TR,UA: 1,73
GSP,PE: 1,60
 
.9020
- - -   ellers
0 kg
.9030
- -   kepaløk
12,92 IL,MA,TN,TR: 12,72 kg
 
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 0
 
.9040
- -   kapers
0 kg
.9090
- -   andre grønnsaker; grønnsakblandinger
2,98 JO,MA,TN,TR: 2,78 kg
 
CO,GSP,PE,
SACU: 2,53
G+: 1,49
 

N 07.12

Tørkede grønnsaker, hele, oppdelte, knuste eller pulveriserte, men ikke videre tilberedte.

 
.2000
-   kepaløk
0 kg
-  

sopper, skrukkøre (Auricularia spp.), gelesopp (Tremella spp.) og trøfler:

.3100
- -   sopper av slekten Agaricus (sjampinjonger)
0 kg
.3200
- -   skrukkøre (Auricularia spp.)
0 kg
.3300
- -   gelesopp (Tremella spp.)
0 kg
- -   andre:
.3901
- - -   trøfler
0 kg
.3909
- - -   ellers
0 kg
-   andre grønnsaker; grønnsakblandinger:
- -   poteter:
.9011
- - -   også oppdelte, men ikke videre tilberedte
12,38 MK: 11,58 kg
 
UA: 11,14
BA,CO,GSP,ME,
PE,SACU: 10,52
G+: 8,05
MA: 6,19
 
.9012
- - -   knuste eller pulveriserte
12,38 MK: 11,58 kg
 
UA: 11,14
BA,ME: 10,52
MA: 6,19
CO,EFTA,EU,G+,
GE,GSP,PE,
SACU: 0
 
.9020
- -   hvitløk
0 kg
- -  

sukkermais:

.9031
- - -   til dyrefôr
1,78 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 1,60
G+: 1,25
 
.9040
- - -   ellers
0 kg
- -   ellers:
.9091
- - -   tomater
0 kg
.9092
- - -   gulrøtter
0 kg
.9099
- - -   andre (herunder grønnsakblandinger)
0 kg

N 07.13

Tørkede belgfrukter, avskallede, også skrelte eller splittede.

 
-   erter (Pisum sativum):
.1001
- -  
til dyrefôr
2,51 CO,GSP,PE: 2,26 kg
 
G+: 1,76
CL,EG,IL,KR,MA,
MK,SACU: 0
 
.1009
- -  
ellers
0 kg
-  

kikerter (bukkerter):

.2010
- -   til dyrefôr
2,07 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 1,86
G+: 1,45
 
.2090
- -   ellers
0 kg
-  

bønner (Vigna spp., Phaseolus spp.):

.3100
- -   bønner av arten Vigna mungo (L.) Hepper eller Vigna radiata (L.) Wilczek
0 kg
.3200
- -  

små røde (Adzuki) bønner (Phaseolus eller Vigna angularis)

0 kg
.3300
- -   hagebønner (Phaseolus vulgaris)
0 kg
.3400
- -  
bambarajordnøtter (Vigna subterranea eller Voandzeia subterranea)
0 kg
.3500
- -  
vignabønner (Vigna unguiculata)
0 kg
.3900
- -   andre
0 kg
-   linser:
.4010
- -   til dyrefôr
2,07 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 1,86
G+: 1,45
 
.4090
- -   ellers
0 kg
-   bønnevikker (Vicia faba var. major) og hestebønner (Vicia faba var. equina og Vicia faba var. minor):
.5010
- -   til dyrefôr
2,07 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 1,86
G+: 1,45
 
.5090
- -   ellers
0 kg
.6000
-  
cajanbønner (Cajanus cajan)
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

N 07.14

Manioka-, arrow- og salepprot, jordskokker, søtpoteter og liknende røtter og knoller med høyt stivelses- eller inulininnhold, friske, kjølte, fryste eller tørkede, også oppdelte eller i form av pelleter; sagomarg.

 
-   maniokarot (kassava):
.1010
- -   til dyrefôr
1,74 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,PH,SACU: 1,56
G+: 1,22
 
.1090
- -   ellers
0 kg
-   søtpoteter:
.2010
- -   til dyrefôr
1,74 CO,CR,GSP,PA, kg
 
PE,SACU: 1,56
G+: 1,22
 
.2090
- -   ellers
0 kg
-  

jamsrøtter (Dioscorea spp.):

.3001
- -  
til dyrefôr
1,74 CO,CR,GSP,PA,PE, kg

 

 
PH,SACU,UA: 1,56
G+: 0,87
 
.3009
- -  

ellers

1,74 CO,CR,GSP,PE,PH, kg
 
SACU,UA: 1,56
EU,G+,PA: 0
 
-  

taroer (Colocasia spp.):

.4001
- -  
til dyrefôr
1,74 CO,CR,GSP,PA,PE, kg
 
SACU,UA: 1,56
G+: 0,87
 
.4009
- -  

ellers

1,74 CO,CR,GSP,PA,PE, kg
 

SACU,UA: 1,56

EU;G+: 0

 
-  

yautia (Xanthosoma spp.):

.5001
- -  
til dyrefôr
1,74 CO,CR,GSP,PA,PE, kg
 
SACU,UA: 1,56
G+: 0,87
 
.5009
- -  

ellers

1,74 CO,CR,GSP,PA,PE, kg
 
SACU,UA: 1,56
EU,G+: 0
 
.9000
-   andre
1,74 CO,CR,GSP,PA,PE, kg
 
SACU,UA: 1,56
G+: 0,87