A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   2Kjøtt og spiselig slakteavfall


Note

1.Dette kapittel omfatter ikke:
 a.produkter som hører under posisjonene 02.01 - 02.08 eller 02.10 når de er utjenlige til menneskeføde;
 b.tarmer, blærer og mager av dyr (posisjon 05.04) samt dyre­blod (posi­sjon 05.11 eller 30.02);
 c.animalsk fett, unntatt produkter som hører under posisjon 02.09 (ka­pittel 15).

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

N 02.01

Kjøtt av storfe, ferskt eller kjølt.

 
.1000
-   hele eller halve skrotter
32,28 CO,G+,GSP,PE,RS, kg
 
SACU: 29,05
 
-   andre kjøttstykker, ikke utbeinet:
.2001
- -   kvarte skrotter (forparter og bakparter) av samme dyr som foreligger samtidig ("Compensated quarters")
32,28 CO,G+,GSP,PE,RS, kg
 
SACU: 29,05
 
.2002
- -  
andre kvarte skrotter, forparter
66,40 CO,G+,GSP,PE, kg
 

RS: 59,76

 
.2003
- -  
andre kvarte skrotter, bakparter
66,40 CO,G+,GSP,PE, kg
 

RS: 59,76

 
.2004
- -  
såkalte "pistoler"
66,40 CO,G+,GSP,PE,RS, kg
 
SACU: 59,76
 
.2008
- -   ellers
66,40 CO,G+,GSP,PE,RS, kg
 
SACU: 59,76
 
-   utbeinet:
.3001
- -   biffer og fileter
344 % GSP:310 % kg
 
CO,G+,PE: 309,6 %
SACU: 292 %
 
.3009
- -   ellers
119,01 CO,G+,GSP, kg
 
PE: 107,11
SACU: 101,16
 

N

02.02

Kjøtt av storfe, fryst.

 
.1000
-   hele eller halve skrotter
32,28 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 29,05
 
-   andre kjøttstykker, ikke utbeinet:
.2001
- -   kvarte skrotter (forparter og bakparter) av samme dyr som foreligger samtidig ("Compensated quarters")
32,28 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 29,05
 
.2002
- -  
andre kvarte skrotter, forparter
66,40 CO,G+,GSP, kg
 

PE: 59,76

 
.2003
- -  
andre kvarte skrotter, bakparter
66,40 CO,G+,GSP, kg
 

PE: 59,76

 
.2004
- -   såkalte "pistoler"
66,40 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 59,76
 
.2008
- -   ellers
66,40 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 59,76
 
-   utbeinet:
.3001
- -   biffer og fileter
344 % GSP: 310 % kg
 
CO,G+,PE: 309,6 %
SACU: 292 %
 
.3009
- -   ellers
119,01 CO,G+,GSP, kg
 
PE: 107,11
SACU: 101,16
 

N

02.03

Kjøtt av svin, ferskt, kjølt eller fryst.

 
-   ferskt eller kjølt:
- -   hele eller halve skrotter:
.1101
- - -   av tamsvin
24,64 EFTA: 23,41 kg
 
CO,G+,GSP,PE,RS,
SACU: 22,18
 
.1109
- - -   av andre svin
24,64 EFTA: 23,41 kg
 
CO,G+,GSP,PE,RS,
SACU: 22,18
 
- -   skinker, boger og stykker derav, ikke utbeinet:
.1203
- - -  

av tamsvin

54,99 CO,G+,GSP,PE,RS, kg
 
SACU: 49,49
 
.1209
- - -   av andre svin
54,99 CO,G+,GSP,PE,RS, kg
 
SACU: 49,49
 
- -   annet:
- - -   av tamsvin:
.1901
- - - -   forparter og stykker derav
64,96 CO,G+,GSP,PE,RS, kg
 
SACU: 58,46
 
.1902
- - - -   kam og stykker derav
64,96 CO,G+,GSP,PE,RS, kg
 
SACU: 58,46
 
.1903
- - - -   flesk, utbeinet, som inneholder høyst 7 vektprosent kjøtt (såkalt "småflesk")
64,96 CO,G+,GSP,PE,RS, kg
 
SACU: 58,46
 
- - - -   sideflesk og stykker derav (herunder ribbe):
.1904
- - - - -  
ikke utbeinet
64,96 CO,G+,GSP,PE,RS, kg
 
SACU: 58,46
 
.1905
- - - - -   utbeinet
64,96 CO,G+,GSP,PE,RS, kg
 
SACU: 58,46
 
- - - -   ellers:
.1907
- - - - -   ikke utbeinet
64,96 CO,G+,GSP,PE,RS, kg
 
SACU: 58,46
 
.1908
- - - - -   utbeinet
64,96 CO,G+,GSP,PE,RS, kg
 
SACU: 58,46
 
.1909
- - -   av andre svin
64,96 CO,G+,GSP,PE,RS, kg
 
SACU: 58,46
 
-   fryst:
- -   hele eller halve skrotter:
.2101
- - -   av tamsvin
24,64 EFTA: 23,41 kg
 
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 22,18
 
 
.2109
- - -   av andre svin
24,64 EFTA: 23,41 kg
 
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 22,18
 
- -   skinker, boger og stykker derav, ikke utbeinet:
- - -   av tamsvin:
.2201
- - - -   skinker og stykker derav
54,99 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 49,49
 
.2202
- - - -   boger og stykker derav
54,99 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 49,49
 
.2209
- - -   av andre svin
54,99 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 49,49
 
- -   annet:
- - -   av tamsvin:
.2901
- - - -   forparter og stykker derav
64,96 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 58,46
 
.2902
- - - -   kam og stykker derav
64,96 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 58,46
 
.2903
- - - -   flesk, utbeinet, som inneholder høyst 7 vektprosent kjøtt (såkalt "småflesk")
64,96 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 58,46
 
- - - -   sideflesk og stykker derav (herunder ribbe):
.2904
- - - - -  
ikke utbeinet
64,96 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 58,46
 
.2905
- - - - -   utbeinet
64,96 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 58,46
 
- - - -   ellers:
.2907
- - - - -   ikke utbeinet
64,96 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 58,46
 
.2908
- - - - -   utbeinet
64,96 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 58,46
 
.2909
- - -   av andre svin
64,96 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 58,46
 

N 02.04

Kjøtt av sauer eller geiter, ferskt, kjølt eller fryst.

 
.1000
-   hele eller halve skrotter av lam, ferske eller kjølte
429 % CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 386 %
 
-   annet kjøtt av sau, ferskt eller kjølt:
.2100
- -   hele eller halve skrotter
24,15 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 21,73
 
.2200
- -   andre kjøttstykker, ikke utbeinet
85,27 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 76,74
 
.2300
- -   utbeinet
76,96 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 69,26
 
.3000
-   hele eller halve skrotter av lam, fryste
429 % CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 386 %
 
-   annet kjøtt av sau, fryst:
.4100
- -   hele eller halve skrotter
24,15 CO,G+,GSP, kg
 
PE: 21,73
SACU: 20,53
 
.4200
- -   andre kjøttstykker, ikke utbeinet
85,27 CO,G+,GSP, kg
 
PE: 76,74
SACU: 72,48
 
.4300
- -   utbeinet
76,96 CO,G+,GSP, kg
 
PE: 69,26
SACU: 65,42
 
.5000
-   kjøtt av geiter
37,21 CO,G+,GSP, kg
 
PE: 33,49
SACU: 31,63
 

02.05

 

 
N .0000
  Kjøtt av hester, esler, muldyr eller mulesler, ferskt, kjølt eller fryst
71,98 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 64,78
 

N 02.06

Spiselig slakteavfall av storfe, svin, sauer, geiter, hester, esler, muldyr eller mulesler, ferskt, kjølt eller fryst.

 
.1000
-   av storfe, ferskt eller kjølt
34,28 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 30,85
 
-   av storfe, fryst:
.2100
- -   tunger
23,56 CO,G+,GSP, kg
 
PE: 21,20
SACU: 20,03
 
.2200
- -  

lever

12,78 CO,G+,GSP, kg
 
PE: 11,50
SACU: 10,86
 
.2900
- -   annet
26,94 CO,G+,GSP, kg
 
PE: 24,24
SACU: 22,90
 
.3000
-  

av svin, ferskt eller kjølt

15,20 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 13,68
 
-   av svin, fryst:
.4100
- -   lever
12,53 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 11,28
 
.4900
- -   annet
15,20 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 13,68
 
.8000
-   ellers, ferskt eller kjølt
15,88 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 14,29
 
.9000
-   ellers, fryst
15,88 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 14,29
 

N 02.07

Kjøtt og spiselig slakteavfall av fjærfe som hører under posisjon 01.05, ferskt, kjølt eller fryst.

 
-   av høns av arten Gallus domesticus:
.1100
- -   ikke oppdelt, ferskt eller kjølt
48,40 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 43,56
 
.1200
- -   ikke oppdelt, fryst
25,71 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 23,14
 
.1300
- -   kjøttstykker og slakteavfall, ferskt eller kjølt
101,63 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 91,46
 
- -   kjøttstykker og slakteavfall, fryst:
.1410
- - -   lever
12,78 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 11,50
 
.1490
- - -   ellers
66,73 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 60,05
 
-   av kalkuner:
.2400
- -   ikke oppdelt, ferskt eller kjølt
48,40 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 43,56
 
.2500
- -   ikke oppdelt, fryst
27,45 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 24,70
 
.2600
- -   kjøttstykker og slakteavfall, ferskt eller kjølt
101,63 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 91,46
 
- -   kjøttstykker og slakteavfall, fryst:
.2710
- - -   lever
12,78 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 11,50
 
.2790
- - -   ellers
78,64 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 70,77
 
-   av ender:
.4100
- -   ikke oppdelt, ferskt eller kjølt
48,40 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 43,56
 
.4200
- -   ikke oppdelt, fryst
48,40 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 43,56
 
.4300
- -   fettlever, fersk eller kjølt
12,78 TN: 12,18 kg
 
CO,GSP,PE,
SACU: 11,50
EU,G+: 0
 
- -   annet, ferskt eller kjølt:
.4401
- - -  
bryst og stykker derav
101,63 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 91,46
 
.4409
- - -  
annet
101,63 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 91,46
 
- -  

annet, fryst:

.4510
- - -   lever
12,78 TN: 12,18 kg
 
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 11,50
 
.4590
- - -  

ellers

101,63 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 91,46
 
-  
av gjess:
.5100
- -  
ikke oppdelt, ferskt eller kjølt
48,40 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 43,56
 
.5200
- -  
ikke oppdelt, fryst
48,40 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 43,56
 
.5300
- -  
fettlever, fersk eller kjølt
12,78 TN: 12,18 kg
 
CO,GSP,PE,
SACU: 11,50
EU,G+: 0
 
.5400
- -  
annet, ferskt eller kjølt
101,63 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 91,46
 
- -  
annet, fryst:
.5510
- - -  
lever
12,78 TN: 12,78 kg
 
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 11,50
 
.5590
- - -  
ellers
101,63 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 91,46
 
-  
av perlehøns:
.6010
- -  
ikke oppdelt
48,40 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 43,56
 
.6090
- -  
annet
101,63 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 91,46
 

N 02.08

Annet kjøtt og spiselig slakteavfall, ferskt, kjølt eller fryst.

 
.1000
-   av kaniner eller harer
24,64 CO,G+,GSP, kg
 

PE: 22,17

 
.3000
-   av primater
119,01 CO,G+,GSP, kg
 

PE: 107,10

 
-   av hvaler, delfiner og niser (pattedyr av ordenen Cetacea); av manater og sjøkuer (pattedyr av ordenen Sirenia); av seler, sjøløver og hvalrosser (pattedyr av underordenen Pinnipedia):
.4010
- -   av hvaler
32,28 G+,GSP: 29,05 kg
 
AL,BA,CA,CL,CO,
CR,EFTA,EØS,FO,
GCC,GE,HK,IL,JO,
KR,LB,MA,ME,MK,
MX,PA,PE,PH,PS,
RS,SACU,SG,TN,
TR,UA: 0
 
- -  
ellers:
.4091
- - -   av seler
119,01 CO,G+,GSP, kg
 
PE: 107,10
SACU: 0
 
.4099
- - -   ellers
119,01 CO,G+,GSP, kg
 

PE: 107,10

 
.5000
-   av reptiler (herunder slanger og skilpadder)
119,01 CO,G+,GSP, kg
 

PE: 107,10

 
.6000
-  
av kameler og andre kameldyr (Camelidae)
119,01 CO,G+,GSP, kg
 

PE: 107,10

 
-   annet:
.9010
- -   tunger
31,83 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 28,64
 
- -   av rein, unntatt tunger:
.9021
- - -   hele og halve skrotter
32,28 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 29,05
 
.9022
- - -   andre kjøttstykker, ikke utbeinet
66,40 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 59,76
 
.9029
- - -  

utbeinet; slakteavfall

122,30 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 110,07
 
.9030
- -   av skogsfugl og ryper, unntatt tunger
48,40 CO,G+,GSP, kg
 

PE: 43,56

 
- -   av elg og hjort, unntatt tunger:
- - -   av elg:
.9043
- - - -   hele og halve skrotter
60,00 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 54,00
 
.9044
- - - -   andre kjøttstykker, ikke utbeinet
90,00 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 81,00
 
.9045
- - - -  

utbeinet; slakteavfall

122,30 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 110,07
 
- - -   av hjort:
.9046
- - - -   hele og halve skrotter
60,00 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 54,00
 
.9047
- - - -   andre kjøttstykker, ikke utbeinet
90,00 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 81,00
 
.9048
- - - -  

utbeinet; slakteavfall

122,30 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 110,07
 
.9060
- -   froskelår
0 kg
- -   annet, unntatt tunger:
.9094
- - -   av struts
119,01 CO,G+,GSP, kg
 
PE: 107,10
SACU: 101,16
 
.9099
- - -   ellers
119,01 CO,G+,GSP, kg
 

PE: 107,10

 

02.09

Svinefett rent for kjøtt og fjærfefett, ikke utsmeltet eller ekstrahert på annen måte, ferskt, kjølt, fryst, saltet, i saltlake, tørket eller røykt.

 
.1000
-   av svin
15,89 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 14,30
EFTA,EU,G+: 10,50
 
.9000
-  
annet
15,89 CO,GSP,PE, kg
 
SACU: 14,30
EFTA,EU,G+: 10,50
 

N

02.10

Kjøtt og spiselig slakteavfall, saltet, i saltlake, tørket eller røykt; spiselig mel av kjøtt eller slakteavfall.

 
-   kjøtt av svin:
- -   skinker, boger og stykker derav, ikke utbeinet:
.1101
- - -  
som inneholder minst 15 vektprosent bein
60,32 RS: 54,29 kg
 
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 54,28
 
.1109
- - -  
ellers
60,32 RS: 54,29 kg
 
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 54,28
 
.1200
- -   sideflesk og stykker derav
89,75 RS: 80,78 kg
 
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 80,77
 
.1900
- -   annet
121,12 RS: 109,01 kg
 
CO,G+,GSP,PE,
SACU: 109,00
 
.2000
-   kjøtt av storfe
115,14 CO,G+,GSP, kg

TKV 018

 
PE: 103,62
SACU: 97,87
 
-   ellers, herunder spiselig mel av kjøtt eller slakteavfall:
.9100
- -   av primater
144,26 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 129,83
 
.9200
- -   av hvaler, delfiner og niser (pattedyr av ordenen Cetacea); av manater og sjøkuer (pattedyr av ordenen Sirenia); av seler, sjøløver og hvalrosser (pattedyr av underordenen Pinnipedia)
144,26 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 129,83
 
.9300
- -   av reptiler (herunder slanger og skilpadder)
144,26 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 129,83
 
- -   ellers:
.9902
- - -   av sau eller geit
144,26 CO,G+,GSP, kg
 
PE: 129,83
SACU: 122,62
 
.9904
- - -   av fjærfe
144,26 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 129,83
 
.9908
- - -   annet
144,26 CO,G+,GSP,PE, kg
 
SACU: 129,83