A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   9 5Leketøy, spill og sportsartikler samt deler og tilbehør dertil


Noter

1. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. lys (posisjon 34.06);
  b. fyrverkeriartikler og andre pyrotekniske artikler som hører under po­sisjon 36.04;
  c. garn, monofilamenter, snører, gut eller liknende til fiske, avpas­sede, men ikke monterte til fiskesnører, som hører under kapittel 39, posisjon 42.06 eller avsnitt XI;
  d. vesker og sekker til sportsartikler eller andre beholdere som hører under posisjon 42.02, 43.03 eller 43.04;
  e. karnevalskostymer av tekstil­stoff som hører under kapittel 61 eller 62sportsklær og idrettsdrakter samt spesialklær av tekstilstoff som hører under kapittel 61 eller 62, også slike som inneholder uvesentlige beskyttelsesdetaljer, f.eks. puter eller polstring på albuene, knærne eller i skrittet (f.eks. fektedrakter eller trøyer til fotballkeepere);
  f. flagg, vimpler eller seil av tekstilstoff til båter, seilbrett eller land­fartøyer, som hører under kapittel 63;
  g. sportsfottøy (unntatt støvler med påsittende skøyter eller rulle­skøy­ter) som hører under kapittel 64, eller hodeplagg til sportsbruk som hører under kapittel 65;
  h. spaserstokker, sveper, ridepisker eller liknende (posisjon 66.02) eller deler dertil (posisjon 66.03);
  ij. umonterte glassøyne til dukker eller annet leketøy, som hører under posisjon 70.18;
  k. deler til alminnelig bruk som definert i note 2 til avsnitt XV, av uedelt metall (avsnitt XV) eller tilsvarende varer av plast (kapit­tel 39);
  l. klokker, bjeller, gongonger eller liknende som hører under posisjon 83.06;
  m. pumper for væsker (posisjon 84.13), apparater for filtrering eller rensing av væsker eller gasser (posisjon 84.21), elektriske motorer (posisjon 85.01), elektriske trans­formatorer (posisjon 85.04), plater, bånd, ikke-flyktige faststofflagringsenheter ("solid state non-volatile storage devices"), aktive kort ("smart cards") og annet materiell for opptak av lyd eller andre fenomener, også innspilte (posisjon 85.23), radio­fjernstyrings­apparater (posisjon 85.26) eller trådløse infrarøde anordninger for fjernkontroll (posisjon 85.43);
  n. sportskjøretøyer som hører under avsnitt XVII (unntatt bob­sleigher, kjelker og liknende);
  o. tohjulssykler for barn (posisjon 87.12);
  p. sportsbåter som f.eks. kanoer og robåter (kapittel 89) eller årer og liknende som brukes til framdrift av disse (kapittel 44 for dem som er laget av tre);
  q. briller, beskyttelsesbriller eller liknende for sport eller utendørs­spill (posisjon 90.04);
  r. lokkepiper eller signalfløyter (posisjon 92.08);
  s. våpen eller andre varer som hører under kapittel 93;
  t. elektriske girlander, alle slags (posisjon 94.05);
  u. stativ med ett, to eller tre ben (”monopods, bipods, tripods”) og liknende varer (posisjon 96.20);
  v. racketstrenger, telt og annet campingutstyr samt hansker, vanter og votter (klassifiseres etter materialets beskaffenhet); eller
  w. bordservice, kjøkkenutstyr, toalettartikler, gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilmateriale, klær, sengelinnet, dekketøy, toalett- og kjøkkenhåndklær og liknende varer som har en nytteverdi (klassifiseres etter materialets beskaffenhet).
2. Dette kapittel omfatter varer som bare har mindre vesentlig ut­styr eller til­behør av natur- eller kulturperler, edle eller halvedle steiner (na­turlige, syntetiske eller rekonstruerte), edelt metall eller metall plet­tert med edelt metall.
3. Med forbehold av bestemmelsene i note 1 ovenfor, skal deler og tilbehør som utelukkende eller fortrinnsvis er bestemt for varer som hører under dette kapittel, klassifiseres sammen med disse varene.
4. Med forbehold av bestemmelsene i note 1 ovenfor, omfatter posisjon 95.03 bl.a. produkter som hører under denne posisjon i forbindelse med én eller flere artikler som ikke kan anses som sett ved anvendelse av alminnelig fortolkningsregel 3.b og, dersom de hadde vært forelagt særskilt, hadde blitt klassifisert under andre posisjoner. Forutsetningen er at produktene foreligger sammen i detaljsalgsemballasje, og at kombinasjonen har vesentlig karakter av leketøy.
5. Posisjon 95.03 omfatter ikke produkter som på grunn av sin utforming, fasong eller materiale er gjen­kjennelig ute­lukkende til bruk for dyr, for eksempel kjæledyrleker (klassifiseres under sine respektive posisjoner).
     

Varenummernote
1. Varenummer 95.04.5000 omfatter:
  a. videospillkonsoller som gjengir bilder på en fjernsynsmottaker, en monitor eller på en annen ekstern skjerm eller overflate; eller
  b. videospillmaskiner med innebygd bildeskjerm, også bærbare.
  Dette varenummeret omfatter ikke videospillkonsoller eller video­spill­maskiner som virker ved hjelp av mynter, penge­sedler, bank­kort, automat­mynter eller andre former for betalings­­midler (varenummer 95.04.3000).

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

95.01

Utgått. (jf. HS2007, overført posisjon 95.03)

 

95.02

Utgått (jf. HS2007, overført posisjon 95.03)

 

95.03

Trehjulssykler, sparkesykler, tråbiler og liknende leketøys­kjøretøyer; dukke­vogner; dukker; annet leke­tøy; miniatyr­modeller og liknende modeller til hobby­bruk, også mekaniske; pusle­spill, alle slags.

 
.0010
-  
trehjulssykler, sparkesykler, tråbiler og liknende leketøys­kjøretøyer; dukke­vogner
0 kg,stk
-  
dukker som utelukkende forestiller mennesker; deler og tilbehør dertil:
.0021
- -  
dukker
0 kg,stk
.0029
- -  
deler og tilbehør
0 kg
-   elektriske tog; byggesett for miniatyrmodeller og andre byggesett og byggeleketøy; deler og tilbehør dertil:
.0031
- -   elektriske tog, herunder skinner og signal­utstyr; bygge­sett for miniatyr­modeller, også mekaniske; deler og tilbehør dertil
0 kg
.0035
- -   andre byggesett og byggeleketøy, av plast
0 kg
.0039
- -  
ellers
0 kg
-   leketøy som forestiller dyr eller ikke-menneskelige skapninger:
.0041
- -   stoppede
0 kg,stk
.0049
- -   andre
0 kg,stk
.0055
-   musikkinstrumenter og -apparater som har karakter av leketøy
0 kg
-   puslespill:
.0061
- -  
av tre
0 kg,stk
.0069
- -  
ellers
0 kg,stk
-   annet leketøy, i sett; annet leketøy og modeller med motor:
kg,stk
.0071
- -  
annet leketøy, i sett
0 kg,stk
.0075
- -   annet leketøy og modeller med motor, av plast 
0 kg,stk
.0079
- -  
annet leketøy og modeller med motor, ellers
0 kg,stk
.0081
-  
leketøysvåpen
0 kg,stk
-  
annet:
.0095
- -  
av plast
0 kg
.0099
- -   ellers
0 kg

95.04

Videospillkonsoller og videospill­maskiner, selskaps­spill, herunder spille­automater og liknende, biljard­spill, spesial­bord for kasino­spill og automatisk utstyr til bowling­baner.

 
.2000
-   artikler og tilbehør til biljardspill, alle slags
0 kg
.3000
-   andre spill som virker ved hjelp av mynter, pengesedler, bankkort, automat­mynter eller andre former for betalings­midler, unntatt utstyr til automatiske bowlingbaner
0 kg,stk
.4000
-   spillkort
0 kg,stk
.5000
-   videospillkonsoller og videospill­maskiner, unntatt slike som hører under vare­nummer 95.04.3000
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg,stk

95.05

Pynt for høytider, karnevalsartikler eller andre under­holdnings­artikler, her­under utstyr for trylle­kunster samt moro­saker.

 
.1000
-   julepynt
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

95.06

Apparater og utstyr for alminnelig fysisk trening, gym­nastikk, fri­idrett, annen sport (her­under bord­tennis) eller utendørs­spill, ikke nevnt eller inn­befattet annet sted i dette kapittel; bade­basseng og plaske­basseng.

 
-  

ski (til bruk på snø) og annet skiutstyr:

- -  

ski:

.1101
- - -   alpinski
0 kg,par
.1103
- - -   langrenn-, tur-, telemarks- og fjellski
0 kg,par
.1104
- - -   snøbrett og monoski
0 kg,stk
.1107
- - -  

andre (bl.a. jetski og hoppski)

0 kg,par
.1200
- -   skibindinger
0 kg
- -  

annet:

.1901
- - -   skistaver
0 kg,par
.1909
- - -   ellers
0 kg
-   vannski, surfingbrett, seilbrett og annet utstyr for vannsport:
.2100
- -   seilbrett
0 kg,stk
.2900
- -   annet
0 kg,stk
-  

golfkøller og annet golfutstyr:

.3100
- -   køller, komplette
0 kg,stk
.3200
- -   baller
0 kg,stk
.3900
- -   annet
0 kg
.4000
-   artikler og utstyr for bordtennis
0 kg
-  

racketer for tennis, badminton eller liknende, med eller uten strenger:

.5100
- -   tennisracketer, med eller uten strenger
0 kg,stk
.5900
- -   ellers
0 kg,stk
-  

baller, unntatt golfballer og bordtennisballer:

.6100
- -   tennisballer
0 kg,stk
.6200
- -   oppblåsbare baller
0 kg,stk
.6900
- -  

andre

0 kg,stk
.7000
-   skøyter og rulleskøyter, også med påsittende støvler
0 kg,par
-  

annet:

- -  

apparater og utstyr for alminnelig fysisk trening, gymnastikk og friidrett:

.9101
- - -  

med innhold av elektriske komponenter

0 kg
.9109
- - -  

ellers

0 kg
- -  

ellers:

.9901
- - -   ishockeykøller
0 kg,stk
.9902
- - -   materiell for bueskyting
0 kg,stk
.9903
- - -  
rullebrett
0 kg,stk
.9908
- - -   annet
0 kg,stk

95.07

Fiskestenger, fiskekroker og annet redskap for snørefiske; fiskehåver, sommerfuglhåver og liknende; lokkefugler (unntatt de som hører under posisjon 92.08 eller 97.05) og liknende jaktutstyr.

 
.1000
-   fiskestenger
0 kg,stk
.2000
-   fiskekroker, også med fortom
0 kg
.3000
-   fiskesneller
0 kg,stk
.9000
-   ellers
0 kg,stk

95.08

Karuseller, husker, skytebaner og annet utstyr til for­nøyelses­parker; omreisende sirkus og omreisende menasje­rier; omreisende teatre.

 
.1000
-   omreisende sirkus og omreisende menasjerier
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg