A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   8 9Skip, båter og annet flytende materiell


Note

1.Skipsskrog, uferdige eller ikke-komplette fartøyer, sammensatte, usam­mensatte eller demonterte, så vel som usammensatte eller demonterte kom­plette fartøyer skal klassifiseres under posisjon 89.06, dersom de ikke har vesentlig karakter av et fartøy av en spesiell type.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

89.01

Passasjerskip, ferger, lasteskip, lektere og liknende fartøyer for transport av personer eller last.

 
-   passasjerskip og liknende fartøyer hovedsakelig konstruert for transport av personer; ferger, alle slags:
.1001
- -   nybygde
0 br.t.,stk
.1002
- -   eldre
0 br.t.,stk
-   tankskip:
.2001
- -   gasstankskip, nybygde
0 br.t.,stk
.2002
- -   gasstankskip, eldre
0 br.t.,stk
.2003
- -   andre tankskip, nybygde
0 br.t.,stk
.2004
- -   andre tankskip, eldre
0 br.t.,stk
-   kjøleskip, unntatt de som hører under varenumrene 89.01.2001 eller 89.01.2002:
.3001
- -   nybygde
0 br.t.,stk
.3002
- -   eldre
0 br.t.,stk
-   andre fartøyer for transport av last og andre fartøyer for både personer og last:
- -   bulkfartøyer:
.9001
- - -   nybygde
0 br.t.,stk
.9002
- - -   eldre
0 br.t.,stk
- -   andre:
.9003
- - -   nybygde
0 br.t.,stk
.9004
- - -   eldre
0 br.t.,stk

89.02

Fiskefartøyer; fabrikkskip og andre fartøyer for bearbeiding eller konservering av fiskeprodukter.

 
.0001
-   nybygde
0 br.t.,stk
.0002
-   eldre
0 br.t.,stk

89.03

Lystbåter og andre båter for fornøyelse eller sport; robåter og kanoer.

 
.1000
-   oppblåsbare
0 kg,stk
-   andre:
- -   seilbåter, med eller uten hjelpemotor:
.9101
- - -   av lengde under 7,5 meter
0 kg,stk
.9102
- - -   av lengde 7,5 meter og over
0 kg,stk
- -   motorbåter, unntatt de med utenbordsmotor:
.9201
- - -   av plast, herunder glassfiberarmert
0 kg,stk
.9202
- - -   av andre materialer
0 kg,stk
- -   andre:
- - -   for utenbordsmotor:
- - - -   av plast, herunder glassfiberarmert:
.9901
- - - - -   av lengde under 5,5 meter
0 kg,stk
.9902
- - - - -   av lengde 5,5 meter og over
0 kg,stk
.9903
- - - -   av andre materialer
0 kg,stk
.9904
- - -   kanoer og kajakker
0 kg,stk
.9905
- - -   andre (f.eks. robåter)
0 kg,stk
.9909
- - -   skrog
0 kg,stk

89.04

 

 
.0000
  Slepe- og skyvefartøyer.
0 kg,stk

89.05

Fyrskip, brannbåter, mudderverk, flytekraner og andre fartøyer hvis manøvreringsevne er av underordnet betydning i forhold til hovedfunksjonen; flytedokker; flytende eller ned­senk­bare bore- eller produksjons­plattformer.

 
.1000
-   mudderverk
0 kg,stk
.2000
-   flytende eller nedsenkbare bore- eller produksjonsplattformer
0 kg,stk
.9000
-   andre
0 kg,stk

89.06

Andre fartøyer, herunder krigsskip og livbåter, unntatt robåter.

 
.1000
-   krigsskip
0 kg,stk
-   ellers:
.9001
- -   livbåter
0 kg,stk
.9009
- -   andre
0 kg,stk

89.07

Annet flytende materiell (f.eks. flåter, flyte­tanker, koffer­dammer (senkkasser), flyte­brygger, -bøyer, - merker og -staker).

 
-   oppblåsbare flåter:
.1001
- -   redningsflåter
0 kg,stk
.1009
- -   ellers
0 kg,stk
-   annet:
.9001
- -   fiskegarnsbøyer, fortøyningsbøyer og liknende oppblåsbare flytelegemer
0 kg,stk
.9009
- -   ellers
0 kg,stk

89.08

 

 
.0000
  Fartøyer og annet flytende materiell bestemt for opphogging.
0 kg,stk