A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   8 3Forskjellige varer av uedelt metall


Noter

1.I dette kapittel skal deler av uedelt metall klassifiseres sammen med var­ene de til­hører. Imidlertid skal varer av jern eller stål som hører under posisjon 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 eller 73.20, eller liknende varer av annet uedelt metall (kapitlene 74 - 76 og 78 - 81), ikke anses som deler til varer som hører under dette kapittel.
2.Med "trinser" i posisjon 83.02 forstås slike som har en diameter på høyst 75 mm (med eventuelle ytterringer), eller de som har en diameter på over 75 mm (med eventuelle ytter­ringer), forutsatt at bredden av hjul­et eller ytter­ringen er mindre enn 30 mm.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

83.01

Hengelåser og låser (nøkkellåser, kombinasjonslåser eller elektriske låser), av uedelt metall; bøyler og rammer med lås, av uedelt metall; nøkler til ovennevnte varer, av uedelt metall.

 
.1000
-   hengelåser
0 kg
.2000
-   låser av det slag som brukes til motorkjøretøyer
0 kg
.3000
-   låser av det slag som brukes til møbler
0 kg
-   andre låser:
.4001
- -   sylinderlåser
0 kg
.4009
- -   ellers
0 kg
.5000
-   bøyler og rammer med lås
0 kg
.6000
-   deler
0 kg
.7000
-   nøkler som foreligger særskilt
0 kg

83.02

Beslag og liknende varer, av uedelt metall, til møbler, dører, trapper, vinduer, rullegardiner, karosserier, salmakerarbeider, kofferter, kister, skrin eller liknende; knaggrekker, knagger, knekter og liknende utstyr, av uedelt metall; trinser med festeinnretninger av uedelt metall; automatiske dørlukkere av uedelt metall.

 
-   hengsler:
.1001
- -   til dører eller vinduer
0 kg
.1009
- -   ellers
0 kg
.2000
-   trinser
0 kg
.3000
-   andre beslag og liknende varer til motorkjøretøyer
0 kg
-   andre beslag og liknende varer:
.4100
- -   til bygninger
0 kg
.4200
- -   til møbler
0 kg
.4900
- -   annet
0 kg
.5000
-   knaggrekker, knagger, knekter og liknende utstyr
0 kg
.6000
-   automatiske dørlukkere
0 kg

83.03

 

 
.0000
  Pansrede eller forsterkede pengeskap og safer, dører og sikkerhetsbokser for kassahvelv, penge- eller dokumentskrin og liknende, av uedelt metall.
0 kg

83.04

 

 
.0000
  Arkiv- og kartotek­skap, brev­kurver, manuskript­holdere, penne­skåler, stempel­oppsatser og liknende kontor- eller skrive­bord­utstyr, av uedelt metall, unntatt kontor­møbler som hører under posisjon 94.03.
0 kg

83.05

Mekanismer av uedelt metall til løs­blad­permer eller brev­mapper, brev­klemmer, hjørne­klemmer, binders, signal­merker til registre og liknende kontor­rekvisitter, av uedelt metall; stifter (hefter) i remser (f.eks. til kontor­bruk, møbel­stopning, emballering) av uedelt metall.

 
.1000
-   mekanismer av uedelt metall til løsbladpermer eller brevmapper
0 kg
.2000
-   stifter (hefter) i remser
0 kg
.9000
-   ellers, herunder deler
0 kg

83.06

Klokker, bjeller, gongonger og liknende, ikke elektriske, av uedelt metall; statuetter og andre pyntegjenstander, av uedelt metall; rammer til fotografier, malerier eller liknende, av uedelt metall; speil av uedelt metall.

 
.1000
-   klokker, bjeller, gongonger og liknende
0 kg
-   statuetter og andre pyntegjenstander:
.2100
- -   belagt med edelt metall
0 kg
.2900
- -   andre
0 kg
.3000
-   rammer til fotografier, malerier eller liknende; speil
0 kg

83.07

Bøyelige rør av uedelt metall, med eller uten rørdeler (fittings).

 
.1000
-   av jern eller stål
0 kg
.9000
-   av annet uedelt metall
0 kg

83.08

Knepplåser, bøyler og rammer med knepplås, spenner, hekter, kroker, maljer og liknende, av uedelt metall, av det slag som brukes til klær eller til­behør til klær, fottøy, smykke­varer, armbåndsur, bøker, markiser, lær­varer, reise­effekter eller salmaker­arbeider eller til andre ferdige varer; rør- og splittnagler av uedelt metall; perler og paljetter av uedelt metall.

 
.1000
-   hekter, kroker og maljer
0 kg
.2000
-   rør- og splittnagler
0 kg
.9000
-   ellers, herunder deler
0 kg

83.09

Propper, kapsler og lokk (herunder "crowncorks", skrukorker og skjenkepropper), flaskekapsler, gjengede spunser, spunsdeksler, segl og annet emballasjetilbehør, av uedelt metall.

 
.1000
-   "crowncorks"
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

83.10

 

 
.0000
  Skilter, navneplater, adresseplater og liknende skilter, tall, bokstaver og andre tegn, av uedelt metall, unntatt de som hører under posisjon 94.05.
0 kg

83.11

Tråd, stenger, rør, plater, elektroder og liknende produkter av uedelt metall eller av metallkarbider, overtrukket eller fylt med flussmiddel, av det slag som brukes til lodding, slaglodding, sveising og liknende av metall eller av metallkarbider; tråd og stenger av agglomerert, uedelt metallpulver som brukes til metallsprøyting.

 
.1000
-   overtrukne elektroder av uedelt metall, for elektrisk lysbuesveising
0 kg
.2000
-   fylt tråd av uedelt metall, for elektrisk lysbuesveising
0 kg
.3000
-   overtrukne stenger og fylt tråd, av uedelt metall, for lodding, slaglodding eller sveising med flamme
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg