A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   8 1Andre uedle metaller; cermeter; varer derav


Varenummernote

1.Definisjonene i note 1 til kapittel 74 på "stenger", "profiler", "tråd" og "pla­ter, bånd og folier" gjelder - med nødvendige tillempinger - også dette kapittel.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

81.01

Wolfram og varer derav, herunder avfall og skrap.

 
.1000
-   pulver
0 kg
-   annet:
.9400
- -   ubearbeidet wolfram, herunder stenger som er fremstilt bare ved sintring
0 kg
.9600
- -   tråd
0 kg
.9700
- -   avfall og skrap
0 kg
.9900
- -   ellers
0 kg

81.02

Molybden og varer derav, herunder avfall og skrap.

 
.1000
-   pulver
0 kg
-   annet:
.9400
- -   ubearbeidet molybden, herunder stenger som er fremstilt bare ved sintring
0 kg
.9500
- -   stenger, andre enn de som er framstilt bare ved sintring, profiler, plater, bånd og folier
0 kg
.9600
- -   tråd
0 kg
.9700
- -   avfall og skrap
0 kg
.9900
- -   ellers
0 kg

81.03

Tantal og varer derav, herunder avfall og skrap.

 
.2000
-   ubearbeidet tantal, herunder stenger som er framstilt bare ved sintring; pulver
0 kg
.3000
-   avfall og skrap
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

81.04

Magnesium og varer derav, herunder avfall og skrap.

 
-   ubearbeidet magnesium:
.1100
- -   som inneholder minst 99,8 vektprosent magnesium
0 kg
.1900
- -   annen
0 kg
.2000
-   avfall og skrap
0 kg
.3000
-   spon og granulater sortert etter størrelsen; pulver
0 kg
-   ellers:
.9010
- -   stenger, profiler, tråd, plater, bånd og folier; rør, røremner og hule stenger
0 kg
.9090
- -   andre
0 kg

81.05

Koboltmatte og andre mellomprodukter fra koboltframstillingen; kobolt og varer derav, herunder avfall og skrap.

 
.2000
-   koboltmatte og andre mellomprodukter fra koboltfremstillingen; ubearbeidet kobolt; pulver
0 kg
.3000
-   avfall og skrap
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

81.06

 

 
.0000
  Vismut og varer derav, herunder avfall og skrap.
0 kg

81.07

Kadmium og varer derav, herunder avfall og skrap.

 
.2000
-   ubearbeidet kadmium; pulver
0 kg
.3000
-   avfall og skrap
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

81.08

Titan og varer derav, herunder avfall og skrap.

 
.2000
-   ubearbeidet titan; pulver
0 kg
.3000
-   avfall og skrap
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

81.09

Zirkonium og varer derav, herunder avfall og skrap.

 
.2000
-   ubearbeidet zirkonium; pulver
0 kg
.3000
-   avfall og skrap
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

81.10

Antimon og varer derav, herunder avfall og skrap.

 
.1000
-   ubearbeidet antimon; pulver
0 kg
.2000
-   avfall og skrap
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

81.11

 

 
.0000
  Mangan og varer derav, herunder avfall og skrap.
0 kg

81.12

Beryllium, krom, germanium, vanadium, gallium, hafnium, indium, niob (kolumbium), rhenium og tallium samt varer av disse metaller, herunder avfall og skrap.

 
-   beryllium:
.1200
- -   ubearbeidet; pulver
0 kg
.1300
- -   avfall og skrap
0 kg
.1900
- -   ellers
0 kg
-   krom:
.2100
- -   ubearbeidet; pulver
0 kg
.2200
- -   avfall og skrap
0 kg
.2900
- -   ellers
0 kg
-   tallium::
.5100
- -   ubearbeidet; pulver
0 kg
.5200
- -   avfall og skrap
0 kg
.5900
- -   ellers
0 kg
-   andre:
.9200
- -   ubearbeidet; avfall og skrap; pulver
0 kg
.9900
- -   ellers
0 kg

81.13

 

 
.0000
  Cermeter og varer derav, herunder avfall og skrap.
0 kg