A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   7 3Varer av jern eller stål


Noter

1.Med “støpejern” i dette kapittel forstås produkter framstilt ved støping og hvor vektandelen av jern utgjør mer enn ethvert av de andre leger­ings­emner, og som ikke er i over­ensstemmelse med den kjemiske sammenset­ning av stål som definert i note 1.d. til kapittel 72.
2.Med “tråd” i dette kapittel forstås varm- eller kaldbearbeidde produk­ter, uansett tverrsnitt, hvor største tverrmål ikke overstiger 16 mm.
 

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

73.01

Spundveggjern av jern eller stål, også med hull eller sammensatte; sveisede profiler av jern eller stål.

 
.1000
-   spundveggjern
0 kg
.2000
-   profiler
0 kg

73.02

Følgende skinne­materiell av jern eller stål, til jern­baner eller spor­veger: skinner, mot­skinner og tann­skinner, spor­veksel­tunger, spor­kryss, spor­veksel­stag og andre deler til spor­veksler, sviller, lasker, skinne­stoler, stolkiler, under­lags­plater, klem­plater, travers­jern og annet spesielt materiell til sammen­føyning eller festing av skinner.

 
.1000
-   skinner
0 kg
.3000
-   sporvekseltunger, sporkryss, sporvekselstag og andre deler til sporveksler
0 kg
.4000
-   lasker og underlagsplater
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

73.03

Rør og hule profiler, av støpejern.

 
.0010
-   soilrør
0 kg
.0090
-   andre
0 kg

73.04

Rør og hule profiler, sømløse, av jern (unntatt støpejern) eller stål.

 
-   rør av det slag som brukes til olje- eller gassledninger ("pipelines"):
.1100
- -  
av rustfritt stål
0 kg
.1900
- -  
andre
0 kg
-   fóringsrør, produksjonsrør og borerør av det slag som brukes ved boring etter olje eller gass:
.2200
- -   borerør av rustfritt stål
0 kg
.2300
- -  
andre borerør
0 kg
.2400
- -  
andre, av rustfritt stål
0 kg
.2900
- -   andre
0 kg
-   andre, med sirkelrundt tverrsnitt, av jern eller ulegert stål:
- -   kaldtrukne eller kaldvalsede:
.3110
- - -   med godstykkelse over 1,8 mm
0 kg
.3190
- - -   ellers
0 kg
- -   ellers:
.3910
- - -   med godstykkelse over 1,8 mm
0 kg
.3990
- - -   ellers
0 kg
-   andre, med sirkelrundt tverrsnitt, av rustfritt stål:
- -   kaldtrukne eller kaldvalsede:
.4110
- - -   med godstykkelse over 1,8 mm
0 kg
.4190
- - -   ellers
0 kg
- -   ellers:
.4910
- - -   med godstykkelse over 1,8 mm
0 kg
.4990
- - -   ellers
0 kg
-   andre, med sirkelrundt tverrsnitt, av annet legert stål:
- -   kaldtrukne eller kaldvalsede:
.5110
- - -   med godstykkelse over 1,8 mm
0 kg
.5190
- - -   ellers
0 kg
- -   ellers:
.5910
- - -   med godstykkelse over 1,8 mm
0 kg
.5990
- - -   ellers
0 kg
-   andre:
.9010
- -   med godstykkelse over 1,8 mm
0 kg
.9090
- -   ellers
0 kg

73.05

Andre rør (f.eks. sveisede, naglede eller falsede) med sirkelrunde tverrsnitt og med ytre diameter over 406,4 mm, av jern eller stål.

 
-   rør av det slag som brukes til olje- eller gassledninger ("pipelines"):
.1100
- -   sveisede på langs med pulverdekket lysbue
0 kg
.1200
- -   andre, sveisede på langs
0 kg
.1900
- -   ellers
0 kg
.2000
-   fóringsrør av det slag som brukes ved boring etter olje eller gass
0 kg
-   andre, sveisede:
- -   sveisede på langs:
.3110
- - -   med godstykkelse over 1,8 mm
0 kg
.3190
- - -   ellers
0 kg
- -   ellers:
.3910
- - -   med godstykkelse over 1,8 mm
0 kg
.3990
- - -   ellers
0 kg
.9000
-  

ellers

0 kg

73.06

Andre rør og hule profiler (f.eks. med åpen søm, sveisede, naglede eller falsede), av jern eller stål.

 
-   rør av det slag som brukes til olje- eller gassledninger ("pipelines"):
.1100
- -  
sveisede, av rustfritt stål
0 kg
.1900
- -  
andre
0 kg
-   fóringsrør og produksjonsrør av det slag som brukes ved boring etter olje eller gass:
.2100
- -  
sveisede, av rustfritt stål
0 kg
.2900
- -  
andre
0 kg
-   andre, sveisede, med sirkelrundt tverrsnitt, av jern eller ulegert stål:
- -   med godstykkelse over 1,8 mm:
- - -   plastisolerte rør av det slag som brukes til fjern­varme­rør:
.3011
- - - -   med innhold av hydro­fluor­karboner (HFK), per­fluor­karboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.3012
- - - -   ellers
0 kg
.3019
- - -   andre
0 kg
.3090
- -   ellers
0 kg
-   andre, sveisede, med sirkelrundt tverrsnitt, av rustfritt stål:
.4010
- -   med godstykkelse over 1,8 mm
0 kg
.4090
- -   ellers
0 kg
-   andre, sveisede, med sirkelrundt tverrsnitt, av annet legert stål:
.5010
- -   med godstykkelse over 1,8 mm
0 kg
.5090
- -   ellers
0 kg
-   andre, sveisede, med annet tverrsnitt enn sirkelrundt:
- -  
med kvadratisk eller rektangulært tverrsnitt:
.6110
- - -   med godstykkelse over 1,8 mm
0 kg
.6190
- - -   ellers
0 kg
- -  
med andre tverrsnitt enn sirkelrundt, kvadratisk eller rektangulært:
.6910
- - -  
med godstykkelse over 1,8 mm
0 kg
.6990
- - -  
ellers
0 kg
-   andre:
.9010
- -   naglede eller falsede
0 kg
- -   ellers:
.9020
- - -   med godstykkelse over 1,8 mm
0 kg
.9090
- - -   andre
0 kg

73.07

Rørdeler (fittings) (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer) av jern eller stål.

 
-   støpte rørdeler:
.1100
- -   av støpejern, unntatt adusergods
0 kg
- -   ellers:
.1901
- - -   adusergods
0 kg
.1909
- - -   andre
0 kg
-   andre, av rustfritt stål:
.2100
- -   flenser
0 kg
.2200
- -   gjengede knær, vinkelrør og muffer
0 kg
.2300
- -   buttsveisede rørdeler
0 kg
.2900
- -   ellers
0 kg
-   andre:
.9100
- -   flenser
0 kg
.9200
- -   gjengede knær, vinkelrør og muffer
0 kg
.9300
- -   buttsveisede rørdeler
0 kg
.9900
- -   ellers
0 kg

73.08

Jern- og stålkonstruksjoner (unntatt prefabrikkerte bygninger som hører under posisjon 94.06) og deler dertil (f.eks. bruer og bruseksjoner, sluseporter, tårn, master, tak, taksperrer, dører og vinduer samt rammer og karmer dertil og dørterskler, skodder, rekkverk, søyler og pilarer), av jern eller stål; plater, stenger, profiler, rør og liknende av jern eller stål, bearbeidde til bruk i konstruksjoner.

 
.1000
-   bruer og bruseksjoner
0 kg
.2000
-   tårn og master
0 kg
-   dører, vinduer samt rammer og karmer dertil og dørterskler:
.3001
- -   dører med innhold av hydro­fluor­karboner (HFK), per­fluor­karboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.3009
- -   ellers
0 kg
.4000
-   utstyr for bygningsstillaser, forskaling og avstiving (også til bruk i gruver)
0 kg
-   andre:
.9001
- -   vegrør, også usammensatte
0 kg
.9002
- -  

konstruksjoner til boreplattformer og andre installasjoner til petroleumsrelatert virksomhet til havs

0 kg
.9003
- -   gitterrister
0 kg
- -   garasjeporter og andre porter:
.9004
- - -   med innhold av hydro­fluor­karboner (HFK), per­fluor­karboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.9005
- - -   andre
0 kg
- -   konstruksjonsdeler som brukes til golv, vegger eller tak:
.9006
- - -   med innhold av hydro­fluor­karboner (HFK), per­fluor­karboner (PFK) eller regulerte klor­fluor­karboner (KFK)
0 kg
.9007
- - -   andre
0 kg
.9008
- -   ellers
0 kg

73.09

 

 
.0000
  Tanker, kar og liknende beholdere, av jern eller stål, for ethvert materiale (unntatt beholdere for komprimerte eller flytende gasser), med rominnhold over 300 liter, også fóret eller varmeisolert, men uten mekanisk eller termisk utstyr
0 kg

73.10

Tanker, fat, tromler, spann, bokser, esker og liknende beholdere, av jern eller stål, for ethvert materiale (unntatt beholdere for komprimerte eller flytende gasser), med rominnhold høyst 300 liter, også fóret eller varmeisolert, men uten mekanisk eller termisk utstyr.

 
.1000
-   med rominnhold minst 50 liter
0 kg
-   med rominnhold under 50 liter:
.2100
- -   bokser som skal lukkes ved lodding eller falsing
0 kg
.2900
- -   ellers
0 kg

73.11

Beholdere av jern eller stål for komprimerte eller flytende gasser.

 
.0010
-   med rominnhold over 300 liter
0 kg
.0090
-   ellers
0 kg

73.12

Tau, liner, kabler, flettede bånd, stropper og liknende, av jern eller stål, uten elektrisk isolasjon.

 
-   tau, liner og kabler:
.1001
- -   med overdrag av metall
0 kg
.1002
- -   uten overdrag av metall
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

73.13

 

 
.0000
  Piggtråd av jern eller stål; vridd, flat tråd eller bånd, med eller uten pigger, samt løst snodd, dobbel tråd av det slag som brukes til gjerdetråd, av jern eller stål
0 kg

73.14

Duk (også endeløs), gitter og netting av jern- eller ståltråd; strekkmetall av jern eller stål.

 
-   vevet duk:
.1200
- -   endeløs duk til maskiner, av rustfritt stål
0 kg
.1400
- -   annen vevet duk, av rustfritt stål
0 kg
.1900
- -   ellers
0 kg
.2000
-   gitter og netting, sveiset sammen i skjæringspunktene, av tråd med største tverrmål minst 3 mm og maskestørrelse minst 100 cm²
0 kg
-   annet gitter og netting, sveiset sammen i skjærings-punktene:
.3100
- -   belagt eller overtrukket med sink
0 kg
.3900
- -   ellers
0 kg
-   annen duk, gitter og netting:
.4100
- -   belagt eller overtrukket med sink
0 kg
.4200
- -   plastbelagt
0 kg
.4900
- -   ellers
0 kg
.5000
-   strekkmetall
0 kg

73.15

Kjeder og kjettinger samt deler dertil, av jern eller stål.

 
-   ledd-boltkjeder og deler dertil:
.1100
- -   rullekjeder
0 kg
.1200
- -   andre kjeder
0 kg
.1900
- -   deler
0 kg
.2000
-   snøkjettinger
0 kg
-   andre kjeder og kjettinger:
.8100
- -   stolpekjettinger
0 kg
.8200
- -   andre, leddsveisede
0 kg
.8900
- -   ellers
0 kg
.9000
-   andre deler
0 kg

73.16

 

 
.0000
  Anker, dregger og deler dertil, av jern eller stål
0 kg

73.17

Spiker, stifter, tegnestifter, bølgestifter, kramper (unntatt de heftestifter som hører under posisjon 83.05) og liknende varer, av jern eller stål, også med hode av annet materiale, men unntatt slike varer med hode av kobber.

 
-   av lengde under 45 mm:
.0011
- -   spiker klippet av ståltråd
0 kg
.0012
- -   magasinert spiker til bruk i spikermaskin
0 kg
.0018
- -   ellers
0 kg
-   ellers:
.0091
- -   spiker klippet av ståltråd
0 kg
.0092
- -   magasinert spiker til bruk i spikermaskin
0 kg
.0098
- -   ellers
0 kg

73.18

Skruer, bolter, muttere, skinneskruer (franske treskruer), skruekroker, nagler, kiler, splittpinner, underlagsskiver (herunder sprengskiver) og liknende varer, av jern eller stål.

 
-   gjengede varer:
.1100
- -   skinneskruer (franske treskruer)
0 kg
.1200
- -   andre treskruer
0 kg
.1300
- -   skruekroker og øyeskruer
0 kg
.1400
- -   selvgjengende skruer
0 kg
.1500
- -   andre skruer og bolter, også med tilhørende muttere eller underlagsskiver
0 kg
.1600
- -   muttere
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
-   ugjengede varer:
.2100
- -   sprengskiver og andre låseskiver
0 kg
.2200
- -   andre underlagsskiver
0 kg
.2300
- -   nagler
0 kg
.2400
- -   kiler og splittpinner
0 kg
.2900
- -   andre
0 kg

73.19

Synåler, strikkepinner, trænåler, heklenåler, prener og liknende varer til håndarbeid, av jern eller stål; sikkerhetsnåler og andre nåler av jern eller stål, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

 
.4000
-   sikkerhetsnåler og andre nåler
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

73.20

Fjærer og fjærblad av jern eller stål.

 
.1000
-   bladfjærer og blad dertil
0 kg
-   spiralfjærer:
.2001
- -   møbelfjærer
0 kg
.2009
- -   ellers
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

73.21

Ovner (herunder slike som kan benyttes til sentraloppvarming), kaminer, komfyrer, griller, kullpanner, gassapparater, tallerkenvarmere og liknende ikke-elektriske husholdningsapparater samt deler dertil, av jern eller stål.

 
-   apparater for matlaging samt tallerkenvarmere:
.1100
- -   for gass eller både for gass og annet brensel
0 kg,stk
.1200
- -   for flytende brensel
0 kg,stk
.1900
- -   andre, herunder apparater for fast brensel
0 kg,stk
-   andre apparater:
.8100
- -   for gass eller både for gass og annet brensel
0 kg,stk
- -   for flytende brensel:
.8201
- - -   ikke for fast installasjon (flyttbare)
0 kg,stk
.8202
- - -  
åpne, for etanol eller bioetanol
0 kg,stk
.8208
- - -   ellers
0 kg,stk
.8900
- -   andre, herunder apparater for fast brensel
0 kg,stk
.9000
-   deler
0 kg

73.22

Radiatorer for sentraloppvarming, ikke elektrisk oppvarmet, og deler dertil, av jern eller stål; varmluftaggregater og varmluftfordelere (herunder apparater som også kan avgi frisk eller kondisjonert luft), ikke elektrisk oppvarmet, med motordrevet vifte eller blåser, samt deler dertil, av jern eller stål.

 
-   radiatorer og deler dertil:
.1100
- -   av støpejern
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

73.23

Husholdningsartikler og deler dertil, av jern eller stål; stålull; gryteskrubber, skure- og pussehansker og liknende, av jern eller stål.

 
.1000
-   stålull; gryteskrubber, skure- og pussehansker og liknende
0 kg
-   andre:
.9100
- -   av støpejern, ikke emaljerte
0 kg
.9200
- -   av støpejern, emaljerte
0 kg
- -   av rustfritt stål:
.9310
- - -   forgylte eller forsølvede
0 kg
- - -   forniklede, forkrommede eller polerte:
.9320
- - - -   kokekar og stekepanner
0 kg
.9330
- - - -   ellers
0 kg
.9340
- - -   fortinnede, forkoprede, emaljerte, fernisserte, glasserte, lakkerte eller malte
0 kg
.9390
- - -   ellers
0 kg
.9400
- -   av jern (unntatt støpejern) eller stål, emaljerte
0 kg
- -   ellers:
.9910
- - -   forgylte eller forsølvede
0 kg
.9920
- - -   forniklede, forkrommede eller polerte
0 kg
.9930
- - -   fortinnede, forkoprede, emaljerte, fernisserte, glasserte, lakkerte eller malte
0 kg
.9990
- - -   ellers
0 kg

73.24

Sanitærartikler og deler dertil, av jern eller stål.

 
.1000
-   oppvaskkummer og vasker, av rustfritt stål
0 kg
-   badekar:
.2100
- -   av støpejern, også emaljerte
0 kg
.2900
- -   andre
0 kg
-   ellers, herunder deler:
- -   støpte:
.9010
- - -   servanter, klosettskåler og urinaler
0 kg
.9020
- - -   ellers
0 kg
- -   andre:
.9030
- - -   benkebeslag
0 kg
- - -   ellers:
.9040
- - - -   forniklede, forkrommede eller polerte
0 kg
.9050
- - - -   fortinnede, forkoprede, emaljerte, fernisserte, glasserte, lakkerte eller malte
0 kg
.9090
- - - -   andre
0 kg

73.25

Andre støpte varer av jern eller stål.

 
.1000
-   av støpejern, unntatt adusergods
0 kg
-   andre:
.9100
- -   malelegemer og liknende varer til bruk i møller
0 kg
.9900
- -   ellers
0 kg

73.26

Andre varer av jern eller stål.

 
-   smidde eller utstansede, men ikke videre bearbeidde:
.1100
- -   malelegemer og liknende varer til bruk i møller
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
.2000
-   varer av jern- eller ståltråd
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg