A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   5 3Andre vegetabilske tekstilfibrer; papirgarn og vevnader deravImport- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

53.01

Lin, ubearbeidd eller bearbeidd, men ikke spunnet; stry og avfall av lin (herunder garnavfall og opprevne filler).

 
.1000
-   lin, ubearbeidd eller røytet
0 kg
-   lin, brukket, skaket, heklet eller bearbeidd på annen måte, men ikke spunnet:
.2100
- -   brukket eller skaket
0 kg
.2900
- -   ellers
0 kg
.3000
-   stry og avfall
0 kg

53.02

Hamp (Cannabis sativa L.), ubearbeidd eller bearbeidd, men ikke spunnet; stry og avfall av hamp (herunder garnavfall og opprevne filler).

 
.1000
-   hamp, ubearbeidd eller røytet
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

53.03

Jute og andre tekstilfibrer av bast (unntatt lin, hamp og rami), ubearbeidde eller bearbeidde, men ikke spunnet; stry og avfall av disse fibrer (herunder garnavfall og opprevne filler).

 
.1000
-   jute og andre tekstilfibrer av bast, ubearbeidde eller røytede
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

53.04

Utgått. (jf. HS2007, overført til posisjon 53.05)

 

53.05

 Kokosfibrer, abaca (manilahamp eller Musa textilis Nee), rami og andre vegetabilske tekstilfibrer, ikke nevnt eller innbefattet annet sted, ubearbeidde eller bearbeidde, men ikke spunnet; stry, noils og avfall av disse fibrer (herunder garnavfall og opprevne filler).

 
.0001
-  

til jord- eller hagebruk

0 kg
.0009
-  

ellers

0 kg

53.06

Garn av lin.

 
.1000
-   enkelt
0 kg
.2000
-   flerlagt (tvunnet) eller kabelslått
0 kg

53.07

Garn av jute eller andre tekstilfibrer av bast som hører under posisjon 53.03.

 
.1000
-   enkelt
0 kg
.2000
-   flerlagt (tvunnet) eller kabelslått
0 kg

53.08

Garn av andre vegetabilske tekstilfibrer; papirgarn.

 
.1000
-   garn av kokosfibrer
0 kg
.2000
-   garn av hamp
0 kg
.9000
-   annet
0 kg

53.09

Vevnader av lin.

 
-   som inneholder minst 85 vektprosent lin:
.1100
- -   ubleikede eller bleikede
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
-   som inneholder mindre enn 85 vektprosent lin:
.2100
- -   ubleikede eller bleikede
0 kg
.2900
- -   andre
0 kg

53.10

Vevnader av jute eller andre tekstilfibrer av bast som hører under posisjon 53.03.

 
.1000
-   ubleikede
0 kg
.9000
-   andre
0 kg

53.11

 
.0000
 

Vevnader av andre vegetabilske tekstilfibrer; vevnader av papirgarn.

0 kg