A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   5 0Silke


 


Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

50.01

 

 
.0000
  Silkekokonger anvendelige til avhesping
0 kg

50.02

 

 
.0000
  Råsilke (ikke tvunnet)
0 kg

50.03

 

 
.0000
  Silkeavfall (herunder kokonger ikke anvendelige til avhesping, garnavfall og opprevne filler).
0 kg

50.04

 

 
.0000
  Garn av silke (unntatt garn spunnet av silkeavfall), ikke i detaljopplegging
0 kg

50.05

 

 
.0000
  Garn spunnet av silkeavfall, ikke i detaljopplegging
0 kg

50.06

 

 
.0000
  Garn av silke og garn spunnet av silkeavfall, i detaljopplegging; wormgut
0 kg

50.07

Vevnader av silke eller silkeavfall.

 
.1000
-   vevnader av bourettesilke
0 kg
.2000
-   andre vevnader som inneholder minst 85 vektprosent silke eller silkeavfall, unntatt bourettesilke
0 kg
.9000
-   andre vevnader
0 kg