A a a+
 

Tolltariffen

K A P I T T E L   4 1Rå huder og skinn (unntatt pelsskinn) samt lær


Noter

1. Dette kapittel omfatter ikke:
  a. klipp og liknende avfall av rå huder eller skinn (posisjon 05.11);
  b. fugleskinn eller deler av fugleskinn med fjær eller dun, som hører under posi­sjon 05.05 eller 67.01;
  c. huder og skinn med hår eller ull, rå, garvede eller beredte (kapittel 43). Under kapittel 41 hører imidlertid rå huder og skinn med hår eller ull av storfe (herunder bøffel), dyr av hesteslekten, sau eller lam (unntatt astra­kan, breit­schwanz, karakul, persianer eller lik­nen­de lam og indiske, kinesiske, mongolske eller tibetanske lam), geiter eller kje (unntatt geit­er og kje fra Yemen, Mongolia eller Tibet), svin (herunder navlesvin), gemse, gasell, kameler (herunder dromedarer), reinsdyr, elg, hjort, rådyr eller hund.
2. A. Posisjonene 41.04 til 41.06 omfatter ikke huder og skinn som har gjennomgått en garve- (herunder forgarve-) prosess som kan reverseres (posisjonene 41.01 - 41.03).
  B. Med “crust” i posisjonene 41.04 til 41.06 forstås huder og skinn som har vært ettergarvet, farget eller fettbehandlet (“fat-liquored”) før tørking.
3. Med “kunstlær” forstås i hele tolltariffen bare slikt materiale som er nevnt under posisjon 41.15.

Import- og eksport-regulering Nr Vareslag Tollsats i pst. a.v. eller i kr pr. kg Mengde Henvisninger
Ordinær Frihandelsavtaler

41.01

Rå huder og skinn av storfe (herunder bøfler) eller dyr av hesteslekten (ferske eller saltede, tørkede, kalkede, piklede eller preserverte på annen måte, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller videre beredte), også avhåret eller spaltet.

 
.2000
-   hele huder og skinn, ikke spaltede, av vekt pr. stk. høyst 8 kg i tørr tilstand, høyst 10 kg i tørrsaltet tilstand eller høyst 16 kg i fersk, våtsaltet eller annen preservert tilstand
0 kg
.5000
-   hele huder og skinn, av vekt over 16 kg
0 kg
.9000
-   ellers, herunder ryggstrimler, kjernestykker og buksider
0 kg

41.02

Rå huder og skinn av sau eller lam (ferske eller saltede, tørkede, kalkede, piklede eller preserverte på annen måte, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller videre beredte), også med ull eller spaltet, bortsett fra de som er unntatt i henhold til note 1.c til dette kapittel.

 
.1000
-   med ull
0 kg
-   uten ull:
.2100
- -   piklede
0 kg
.2900
- -   ellers
0 kg

41.03

Andre rå huder og skinn (ferske eller saltede, tørkede, kalkede, piklede eller preserverte på annen måte, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller videre beredte), også avhåret eller spaltet, bortsett fra de som er unntatt i henhold til note 1.b. eller 1.c. til dette kapittel.

 
.2000
-   av reptiler (krypdyr)
0 kg
.3000
-   av svin
0 kg
-   andre:
.9001
- -   av elg eller reinsdyr
0 kg
.9009
- -   ellers
0 kg

41.04

Garvede eller "crust" huder og skinn av storfe (herunder bøfler) eller dyr av hesteslekten, uten hår, også spaltet, men ikke videre beredt.

 
-   i våt tilstand (herunder "wet-blue"):
.1100
- -   hele narvlær, uspaltet; narvspalt
0 kg
.1900
- -   ellers
0 kg
-   i tørr tilstand ("crust"):
.4100
- -   hele narvlær, uspaltet; narvspalt
0 kg
.4900
- -   ellers
0 kg

41.05

Garvede eller "crust" skinn av sau eller lam, uten ull, også spaltet, men ikke videre beredt.

 
.1000
-   i våt tilstand (herunder "wet-blue")
0 kg
.3000
-   i tørr tilstand ("crust")
0 kg

41.06

Garvede eller "crust" huder og skinn av andre dyr, uten ull eller hår, også spaltet, men ikke videre beredt.

 
-   av geiter eller kje:
.2100
- -   i våt tilstand (herunder "wet-blue")
0 kg
.2200
- -   i tørr tilstand ("crust")
0 kg
-   av svin:
.3100
- -   i våt tilstand (herunder "wet-blue")
0 kg
.3200
- -   i tørr tilstand ("crust")
0 kg
.4000
-   av reptiler (krypdyr)
0 kg
-   andre:
.9100
- -   i våt tilstand (herunder "wet-blue")
0 kg
.9200
- -   i tørr tilstand ("crust")
0 kg

41.07

Lær videre beredt etter garving eller "crusting", herunder pergament­behandlet lær, av storfe (herunder bøfler) eller dyr av heste­slekten, uten hår, også spaltet, unntatt lær som hører under posisjon 41.14.

 
-   hele huder og skinn:
.1100
- -   hele narvlær, uspaltet
0 kg
.1200
- -   narvspalt
0 kg
.1900
- -   andre
0 kg
-   ellers, herunder sidestykker:
.9100
- -   hele narvlær, uspaltet
0 kg
.9200
- -   narvspalt
0 kg
.9900
- -   andre
0 kg

41.08 - 41.11

Utgått. (jf HS2002, posisjonene 41.08 og 41.09 overført til posisjon 41.14 og posisjonene 41.10 og 41.11 til posisjon 41.15).

 

41.12

 

 
.0000
  Lær videre beredt etter garving eller "crusting", herunder pergamentbehandlet lær, av sau eller lam, uten ull, også spaltet, unntatt lær som hører under posisjon 41.14.
0 kg

41.13

Lær videre beredt etter garving eller "crusting", herunder pergamentbehandlet lær, av andre dyr, uten ull eller hår, også spaltet, unntatt lær som hører under posisjon 41.14.

 
.1000
-   av geiter eller kje
0 kg
.2000
-   av svin
0 kg
.3000
-   av reptiler (krypdyr)
0 kg
.9000
-   ellers
0 kg

41.14

Semsket (oljegarvet) lær (herunder kombinasjons-semsket lær); lakklær og imitert lakklær; metallisert lær.

 
.1000
-   semsket (olje­garvet) lær (herunder kombinasjons­semsket lær)
0 kg
.2000
-   lakklær og imitert lakklær; metallisert lær
0 kg

41.15

Kunstlær på basis av lær eller lærfibrer, i plater eller remser, også i ruller; klipp og annet avfall av lær eller kunstlær, ikke anvendelig til fremstilling av lærvarer; støv, pulver og mel av lær.

 
.1000
-   kunstlær på basis av lær eller lærfibrer, i plater eller remser, også i ruller
0 kg
.2000
-   klipp og annet avfall av lær eller kunstlær, ikke anvendelig til fremstilling av lærvarer; støv, pulver og mel av lær
0 kg